Thứ Năm, ngày 25 tháng 02 năm 2021

Dự báo của thế giới về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2020 - 2021

13/01/2021 3.960
Thời gian gần đây, có sự hội tụ chung âm hưởng tích cực từ các tổ chức và các chuyên gia quốc tế trong nhận định về triển vọng kinh tế Việt Nam 2020 - 2021.

Xu hướng dịch chuyển đầu tư ra khỏi Trung Quốc và giải pháp thu hút đầu tư cho Việt Nam

12/01/2021 3.033
Kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 khiến Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn khi các nước muốn chuỗi cung ứng giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Tác động của dịch Covid-19 đến thu ngân sách và điều chỉnh chính sách thu ngân sách tại một số quốc gia trên thế giới

11/01/2021 0
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lan rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới, ảnh hưởng đến kinh tế, tài chính nói chung cũng như thu ngân sách của các nước. Mặc dù trong bối cảnh ngân sách Nhà nước thất thu nhưng đa số các nước đều thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, trong đó ban hành các chính sách ưu đãi các loại thuế, phí nhằm mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn, trợ cấp cho các cá nhân, người lao động trong xã hội, khuyến khích các hoạt động kinh tế đóng góp vào đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

05/01/2021 1.106
Không ngừng nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và ngày càng đề cao yêu cầu phát triển bền vững là chìa khóa động lực và cũng là thước đo hiệu quả tổng hợp hệ thống chính sách phát triển của quốc gia và từng doanh nghiệp.

Tác động của dịch Covid-19 đến thu ngân sách và điều chỉnh chính sách thu ngân sách tại một số quốc gia trên thế giới

01/01/2021 3.264
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lan rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới, ảnh hưởng đến kinh tế, tài chính nói chung cũng như thu ngân sách của các nước.

Việt Nam không có chủ đích thao túng tiền tệ

20/12/2020 1.552
Ngay từ tháng 5/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dùng hình ảnh đôi giày Nike để minh họa lợi nhuận của các nhà đầu tư Hoa Kỳ tại Việt Nam, từ đó, giúp thấy rõ hơn thực chất của quan hệ thương mại giữa hai bên. Còn theo các chuyên gia, Việt Nam hoàn toàn không có chủ đích hay ý đồ thao túng tiền tệ, chưa bao giờ Việt Nam có chủ trương phá giá đồng tiền để tạo lợi thế cho hàng xuất khẩu. Và bản chất là như vậy.

Mục tiêu và động lực phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

17/12/2020 2.710
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đánh dấu sự đổi mới nhận thức lý luận và cụ thể hóa những đặc trưng về mô hình phát triển kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN ở nước ta trong bối cảnh mới, đang và sẽ mở ra những kỳ vọng lớn lao về một thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng vững chắc và hiệu quả hơn…
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao