TCNH số 5 tháng 3/2024
11/03/2024 1.178 lượt xem
MỤC LỤC SỐ 5 THÁNG 3/2024

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
3- Điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh lạm phát thế giới tăng cao từ năm 2022 đến nay - Một số khuyến nghị chính sách.
TS. Vũ Mai Chi, Phạm Gia Khánh
 
11- Nhận định tác động của chính sách tiền tệ toàn cầu năm 2023 đối với nền kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị.
TS. Phạm Đức Anh
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
18- Bộ đệm vốn nghịch chu kì - Công cụ an toàn theo thông lệ Basel III. 
TS. Nguyễn Khương 
ThS. Đào Văn Hà, ThS. Nguyễn Thu Hương
ThS. Tô Thị Hồng Anh và cộng sự
 
28- Tác động của cho thuê tài chính đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty cho thuê tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. 
Nguyễn Hoàng Nam
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
38- Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị dành nhiều ưu đãi hỗ trợ các đối tượng hưởng chính sách thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Ngọc Vũ

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
40- Tín dụng chính sách: Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.
Minh Ngọc
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
43- Dự báo kinh tế thế giới năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn.
ThS. Lê Thị Thu Hương
PGS., TS. Phạm Thị Thanh Bình
 
48- Phát triển Quỹ hưu trí tự nguyện tại doanh nghiệp - Một số kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. 
PGS., TS.  Trần Thị Xuân Anh
NCS. Nguyễn Thành Hưng
ThS. Trần Lê Hoàng An
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
58- Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 
Vũ Văn Chỉnh
 
TIN TỨC 

TABLE OF CONTENS No 5 - 3/2024
 

MACROECONOMIC ISSUES
 
3- The State Bank of Vietnam’s exchange rate management in the context of global inflation since 2022 - Some policy recommendations.
PhD. Vu Mai Chi, Pham Gia Khanh
 
11- The impact of the global monetary policy shifts in 2023 on the Vietnamese economy and recommendations.
PhD. Pham Duc Anh
 
BANKING TECHNOLOGY
 
18- Countercyclical capital buffer - A macroprudential tool following Basel III practices.
PhD. Nguyen Khuong
Dao Van Ha, Nguyen Thu Huong
To Thi Hong Anh and et al.
 
28- The impact of financial leasing on business performance of financial leasing companies in the Vietnamese commercial banks system.
Nguyen Hoang Nam
 
BANKING ACTIVITIES FOR RURAL AND AGRICULTURE DEVELOPMENT 
 
38- Agribank - Quang Tri branch gives more incentives to support beneficiaries of policy of the non-cash payment implementation.
Ngoc Vu

VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES  FOR SOCIAL SECURITY
 
40- The policy credit: Enhancing the economic power for women.
Minh Ngoc
 
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE
 
43- World economic prospect still gloomy in 2024.
Le Thi Thu Huong
Assoc Prof., PhD. Pham Thi Thanh Binh
 
48- Developing voluntary pension funds at enterprises - Experience from foreign countries and lessons for Vietnam.
Assoc Prof., Tran Thi Xuan Anh
Nguyen Thanh Hung
Tran Le Hoang An
 
STUDYING AND FOLLOWING HO CHI MINH’S THOUGHT, MORALITY AND LIFESTYLE
 
58- Strengthening the task of building the Party on politics, ideology of the Party Committee of Central-level Agencies’ Group.
Vu Van Chinh
 
NEWS

Các tạp chí khác
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

81.000

83.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

81.000

83.500

Vàng SJC 5c

81.000

83.520

Vàng nhẫn 9999

74.200

76.100

Vàng nữ trang 9999

74.000

75.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,145 25,485 26,411 27,860 30,670 31,974 159.56 168.87
BIDV 25,185 25,485 26,528 27,748 30,697 31,977 159.6 168
VietinBank 25,160 25,485 26,651 27,946 31,096 32,106 161.07 169.02
Agribank 25,180 25,485 26,599 27,900 30,846 32,001 160.64 168.67
Eximbank 25,160 25,485 26,632 27,531 30,915 31,959 161.35 166.79
ACB 25,190 25,485 26,768 27,476 31,178 31,876 161.53 166.97
Sacombank 25,250 25,485 26,880 27,440 31,315 31,817 162.5 167.51
Techcombank 25,228 25,485 26,523 27,869 30,720 32,037 157.83 170.27
LPBank 24,943 25,485 26,344 27,844 31,044 31,948 159.37 170.59
DongA Bank 25,250 25,485 26,760 27,440 31,070 31,920 159.80 166.90
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,30
2,40
2,60
3,50
3,70
4,50
4,50
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,20
2,20
2,30
3,40
3,45
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,30
3,80
3,80
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?