Thứ Bảy, ngày 17 tháng 04 năm 2021
tẠP CHÍ NGÂN HÀNG - CƠ QUAN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC vIỆT nAM
  • Địa chỉ: Số 64 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.36368618 - 024.39392184 - 024.39392187
  • Email: tapchidientu_tcnh@sbv.gov.vn
  • Website: www.tapchinganhang.gov.vn - www.tapchinganhang.com.vn
Gửi liên hệ về cho Tạp chí Ngân hàng
Địa điểm Tạp chí Ngân hàng
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao
Đóng lại