Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Kiến thức tài chính
Trong thế giới ngày nay, mọi vấn đề đều xoay quanh tiền tệ; thiếu kiến thức tài chính, cá nhân và xã hội có thể trả giá đắt. Điều quan trong không chỉ kiếm tiền, mà còn biết cách sử dụng đồng tiền; tiết kiệm hay đầu tư; đánh giá rủi ro tài chính một cách thận trọng và phòng, tránh gian lận, lừa đảo; xây dựng kế hoạch ngân sách và tài chính cá nhân. Nếu không có những kiến thức tài chính tối thiểu, chúng ta không những có thể rơi vào tình trạng thiếu tiền để trang trải các chi phí sinh hoạt thường xuyên, mà còn không thể trang trải những chi phí phát sinh ngoài dự kiến. Trong tình huống xấu nhất, có thể rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất hoặc nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Trong chuyên mục kiến thức tài chính, các bạn sẽ tìm được nhiều tài liệu cần thiết cho bản thân, có thể giúp bạn định hướng trong thế giới tài chính. Các tài liệu này hướng dẫn cách thức gửi tiền và vay tiền một cách đúng đắn, hiểu cơ bản những sản phẩm bảo hiểm và đầu tư, tránh tham gia các mô hình kinh doanh tài chính lừa đảo (mô hình kim tự tháp...), đánh giá khái quát những khuyến nghị tài chính có tính đến những điểm mạnh và hạn chế của từng sản phẩm, dịch vụ tài chính, trên cơ sở đó, đưa ra những lựa chọn đúng đắn và chủ động để đạt được các mục đích tài chính của cá nhân.
Các trang web hữu ích:
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (www.sbv.gov.vn)
2. Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn)
3. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (www.ssc.gov.vn)
4. Ngân hàng Trung ương Nga (www.cbr.ru), mục “Giáo dục Tài chính” (“Финансовое просвещение”)
5. Bộ Tài chính Nga (www.minfin.ru/ru), mục “Nâng cao Kiến thức Tài chính” (“Содействие повышению уровня финансовой грамотности”)
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao