Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

CIC- Những dấu ấn trên chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển

Ngày đăng:08:54 15/10/2019
Lượt xem: 2.781
Cỡ chữ
Năm 1997, kinh tế châu Á rơi vào khủng hoảng đã tác động đến nhiều quốc gia trong khu vực, cũng là thời điểm hệ thống ngân hàng Việt Nam bắt đầu tiến hành các chương trình hiện đại hóa, chú trọng nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng và cho vay thận trọng để đối phó với những rủi ro tiềm ẩn. Đứng trước nhu cầu của kinh tế xã hội, yêu cầu quản lý của NHNN và phòng ngừa rủi ro cho hệ thống ngân hàng, ngày 27/2/1999 Thống đốc NHNN đã ký quyết định thành lập Trung tâm Thông tin tín dụng (TTTD), trực thuộc NHNN Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm TTTD thuộc Vụ Tín dụng - NHNN.
 

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho CIC

 
Ra đời trong bối cảnh đất nước đang trong thời kỳ đổi mới, hệ thống các TCTD phát triển nhanh chóng, song cũng đối mặt với sự rủi ro, mất an toàn. Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động TTTD là một nghiệp vụ quan trọng, hỗ trợ các TCTD trong hoạt động kinh doanh, ở Việt Nam tại thời điểm đó, nhận thức của các tổ chức trong Ngành và toàn xã hội đối với hoạt động TTTD chưa cao…, nguồn nhân lực thiếu và yếu, trang thiết bị công nghệ tin học lạc hậu, kinh nghiệm hầu như chưa có, thiếu cả về thực tiễn xây dựng mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, hành lang pháp lý cho việc phát triển nghiệp vụ. 
 
Với phương châm dám nghĩ, dám làm, vừa làm, vừa tổng kết đúc rút kinh nghiệm. Vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo NHNN; sự hợp tác, tín nhiệm của các đơn vị trong và ngoài Ngành, cùng với nỗ lực của toàn thể các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị,  Trung tâm TTTD Quốc gia Việt Nam (CIC) đã từng bước xây dựng phát triển hệ thống TTTD trong Ngành lớn mạnh, hoàn thiện cả về mô hình tổ chức, lẫn cơ chế hoạt động, quy mô ngày càng được phát triển. Đến nay, CIC đã trở thành một bộ phận gắn kết, không thể thiếu cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của NHNN, hỗ trợ hoạt động kinh doanh tín dụng, quản trị rủi ro của các TCTD. Đồng thời, CIC còn đóng góp tích cực vào việc duy trì và cải thiện chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam.     
 
Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, bám sát chủ trương, chính sách của Nhà nước và định hướng của Ngành, với ý chí quyết tâm mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, viên chức và người lao động, CIC đã từng bước chuyển đổi thành công mô hình hoạt động từ một đơn vị sự nghiệp phải bao cấp hoàn toàn sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, biên chế và tài chính. Đồng thời, CIC đã khẳng định vai trò, vị thế là một trụ cột không thể thiếu của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của Ngành và của đất nước. 
 


CIC ra mắt Cổng Thông tin kết nối khách hàng vay

 
Đặc biệt là từ sau khi CIC chuyển đổi thành công mô hình hoạt động và triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ, đến nay, CIC đã có bước phát triển vượt bậc với kho dữ liệu TTTD quốc gia có quy mô lớn, có chiều sâu, đạt trên 40 triệu khách hàng vay. Theo đánh giá của Nhóm Ngân hàng Thế giới, độ phủ và chiều sâu TTTD liên tục được cải thiện trong giai đoạn từ 2009 đến nay. Thực hiện cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo NHNN, hỗ trợ công tác hoạch định chính sách, thanh tra, giám sát và xử lý nợ xấu; cung cấp các sản phẩm dịch vụ có chất lượng tới mạng lưới các TCTD khắp cả nước; từng bước mở rộng hoạt động trao đổi TTTD xuyên biên giới theo xu hướng hội nhập. 
 
Một số kết quả quan trọng đạt được trên chặng đường xây dựng và phát triển của CIC 
 
Chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập CIC, ông Đỗ Hoàng Phong – Tổng Giám đốc CIC đã điểm lại những kết quả quan trọng mà CIC đã đạt được trên “chặng đường” 20 năm hình thành và phát triển như sau:
 
Thứ nhất, CIC đã xây dựng được một mô hình hoạt động phù hợp với yêu cầu phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đồng thời, CIC đã trình Thống đốc NHNN ban hành hệ thống văn bản pháp lý khá đầy đủ, tiếp thu được những nguyên tắc, chuẩn mực chung của ngành TTTD trên thế giới và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Qua đó, đã đưa hoạt động TTTD của NHNN theo đúng định hướng chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và phù hợp với thông lệ quốc tế trong tiến trình hội nhập. Các văn bản pháp lý cho hoạt động TTTD nhanh chóng đi vào cuộc sống và chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu thực tiễn trong hoạt động ngân hàng. 
 
Thứ hai, CIC đã xây dựng được kho dữ liệu TTTD Quốc gia thống nhất, đầy đủ, có chất lượng trên nền tảng công nghệ. Kho dữ liệu của CIC hiện đang lưu trữ số lượng lớn TTTD, đa dạng chỉ tiêu và có lịch sử thông tin lâu dài. Từ chỗ thông tin được thu thập thủ công, phân tán nhiều cấp trong giai đoạn đầu thành lập, đến nay toàn bộ dữ liệu được thu thập tập trung trên nền tảng công nghệ hiện đại. TTTD khách hàng vay được thu thập và cập nhật thường xuyên hoàn toàn tự động với trên 40 triệu khách hàng vay, bao gồm cả khách hàng pháp nhân, thể nhân và chủ thẻ tín dụng. 
 
Thứ ba, đã xây dựng được hệ thống sản phẩm dịch vụ phong phú, được cung cấp đa dạng trên nhiều kênh (giao diện web, kênh kết nối trực tiếp, ứng dụng điện thoại thông minh) cho các đơn vị sử dụng, cụ thể là:
 
- Các báo cáo, sản phẩm TTTD đáp ứng yêu cầu của Ban lãnh đạo NHNN trong công tác chỉ đạo điều hành, xử lý nợ xấu; các báo cáo phục vụ công tác giám sát từ xa, thanh tra tại chỗ đối với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; các báo cáo phục vụ công tác hoạch định chính sách, tham mưu của một số Vụ, Cục NHNN; các báo cáo phục vụ hoạt động quản lý trên địa bàn của NHNN – Chi nhánh tỉnh, thành phố và nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác; 
 
- Các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho các TCTD trong đánh giá khách hàng vay, quản trị rủi ro tín dụng, xây dựng và phát triển các mô hình xếp hạng tín dụng, chấm điểm tín dụng nội bộ, tuân thủ lộ trình Basel II và các quy định của NHNN về phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro… Số lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp hàng năm cho các TCTD tăng trưởng trung bình 20% năm trong khoảng 10 năm gần đây.
 
Thứ tư, CIC đã xây dựng được hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại. Từ chỗ hoạt động của CIC hoàn toàn phụ thuộc vào việc trang bị và hỗ trợ kỹ thuật từ Cục Công nghệ Thông tin - NHNN (giai đoạn trước năm 2009), nay CIC đã chủ động thay đổi hệ thống công nghệ hiện đại, với quy trình nghiệp vụ phù hợp để theo kịp với sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Các quy trình nghiệp vụ được xử lý tự động, xuyên suốt và kết nối liên hoàn giữa các nghiệp vụ đã thay thế các quy trình xử lý thủ công, bán thủ công và cắt khúc, thiếu sự liên hệ giữa các nghiệp vụ trước đây. 
 
Thứ năm, CIC không ngừng mở rộng hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế… Trong đó, CIC đã tích cực và chủ động tham gia các mạng lưới, hiệp hội TTTD quốc tế, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ kỹ thuật từ một số tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Tổ chức tài chính quốc tế IFC, Ngân hàng Phát triển Châu Á… Qua đó, tiếp thu những kinh nghiệm và thực tiễn quốc tế về hoạt động TTTD, đưa hoạt động TTTD Việt Nam tiến gần hơn với chuẩn mực và thông lệ quốc tế.  
 
Thứ sáu, hoạt động của CIC đã từng bước góp phần nâng cao văn hoá tín dụng trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. TTTD luôn phản ánh khách quan, trung thực, chính xác về người vay, là địa chỉ tin cậy hướng tới hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả, mang lại quyền bình đẳng và ý thức trong tiếp cận tín dụng của người vay. TTTD vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các TCTD trong Ngành, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các khách hàng vay, góp phần vào phát triển tài chính toàn diện theo chủ trương của NHNN và Chính phủ.  
 
20 năm qua, với sự nỗ lực bền bỉ, kiên trì phấn đấu, năng động, sáng tạo, CIC đã được Nhà nước, Chính phủ, ngành Ngân hàng trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen của Thống đốc NHNN cho các tập thể, cá nhân. Đặc biệt, ngày 30/8/2019, CIC đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đó không chỉ là sự ghi nhận, biểu dương, mà còn là niềm động viên, khích lệ của Nhà nước, của Ngành đối với đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của CIC hăng hái vươn lên, làm việc hết mình, cống hiến cho sự phát triển của Ngành và đất nước.
 


Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội thảo trao đổi TTTD xuyên biên giới do CIC tổ chức tại Ninh Bình

 
Mục tiêu cho chiến lược đến năm 2025 và hướng đến 2030
 
Trở thành một trong ba trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia và phấn đấu trở thành tổ chức TTTD lớn trong khu vực là những mục tiêu chính trong chiến lược phát triển của CIC trong thời gian tới. Những thành công của 10 năm (2009-2018) đổi mới cơ chế hoạt động sang mô hình đơn vị sự nghiệp công tự chủ hoạt động là nền tảng vững chắc để CIC bước tiếp với những mục tiêu cụ thể cho chiến lược đến năm 2025 và hướng đến 2030:
 
- Hoàn thiện mô hình tổ chức theo quy định của Chính phủ và NHNN; chuyển đổi thành công cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp tự chủ chi phí và chi phí đầu tư, áp dụng cơ chế tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng lợi ích cho nhà nước; mở rộng cung cấp dịch vụ TTTD cho toàn xã hội.
 
- Phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức dịch vụ công ích, các tổ chức tự nguyện… để cập nhật, bổ sung thông tin ngoài thu nhập từ hệ thống TCTD theo quy định nhằm mở rộng và tăng cường chất lượng kho dữ liệu TTTD quốc gia, phấn đấu nâng độ phủ TTTD lên mức 70% và chiều sâu tín dụng đạt 8/8 điểm.
 
- Nâng cấp toàn diện hệ thống CNTT bao gồm DC, DR theo chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam; Nghiên cứu và áp dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 như:  Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, công nghệ chuỗi khối, eKYC… vào các quy trình nghiệp vụ. Phát triển các dịch vụ mới, dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ mới hiện đại và tiện dụng cho mọi đối tượng khách hàng.
 
- Mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác với các tổ chức TTTD trong khu vực và thế giới trong việc trao đổi kinh nghiệm, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới theo xu hướng chung; tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin xuyên biên giới nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong nước ra nước ngoài làm việc được tiếp cận các dịch vụ tài chính tại nước sở tại…
 
Một số nhiệm vụ cần thực hiện để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới  
 
Hiện nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó NHNN tập trung tái cơ cấu và xử lý nợ xấu với nhiều cơ hội, song cũng không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là những nguy cơ gây bất ổn và rủi ro dẫn đến mất an toàn hoạt động ngân hàng luôn tiềm ẩn. NHNN luôn kiên định mục tiêu đổi mới và phát triển để hướng tới tạo lập một hệ thống các TCTD hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả hơn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội. Để góp phần vào hoàn thành mục tiêu đó, cần thiết phải xây dựng và phát triển CIC lên tầm cao mới, khẳng định được vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia. Theo đó, để đạt được mục tiêu nêu trên, CIC cần tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 
Một là, xác định mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển dài hạn của CIC phù hợp với chiến lược phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến 2030 và xu thế phát triển chung của hoạt động TTTD trong khu vực và trên thế giới. Phấn đấu cải thiện chỉ số chiều sâu và độ phủ TTTD theo đánh giá của Nhóm Ngân hàng Thế giới nằm trong nhóm các nước dẫn đầu khu vực ASEAN và khu vực Châu Á, qua đó góp phần nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng và cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.
 
Hai là, cần phải phát huy tốt vai trò của một đơn vị sự nghiệp công lập của ngành, coi nhiệm vụ phục vụ công tác hoạt động chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách của Ban Lãnh đạo và các đơn vị thuộc NHNN là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Đẩy mạnh phát triển các hoạt động nghiệp vụ nhưng không xa rời mục tiêu hỗ trợ hệ thống, ngược lại cần hỗ trợ tích cực các TCTD trong hoạt động kinh doanh, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo các quy định của NHNN. Đồng thời, thực hiện tốt các chủ chương, chính sách của Chính phủ và NHNN hướng tới tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ ngân hàng công bằng, minh bạch.   
 
Ba là, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đặc biệt là nghiên cứu, áp dụng các thành tựu mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào quá trình thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu lớn, đa dạng các kênh cung cấp thông tin; thực hiện tốt chính sách an toàn bảo mật thông tin; tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao hơn, giá thành rẻ hơn, đáp ứng được yêu cầu đa dạng của các chủ thể tham gia hệ thống TTTD. 
 
Bốn là, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của cán bộ, viên chức; phát triển toàn diện các nghiệp vụ và các dịch vụ, tiện ích theo chuẩn mực quốc tế để trở thành một Trung tâm TTTD công, hiện đại, hoạt động có hiệu quả trong khu vực và trên thế giới.
 
Với kinh nghiệm 20 năm xây dựng và phát triển, CIC đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong việc góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động của Ngành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước trở thành một cơ quan TTTD công lớn, dẫn đầu trong khu vực.

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
 
- Phát biểu của Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng tại Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập CIC.
- “20 năm một chặng đường”. Ông Đỗ Hoàng Phong – Tổng Giám đốc CIC. Kỷ yếu CIC 20 năm xây dựng và phát triển.
- “Đổi mới: Động lực cho sự phát triển bền vững của CIC”. Ông Cao Văn Bình – Phó Tổng Giám đốc CIC. Kỷ yếu CIC 20 năm xây dựng và phát triển.

 
Hữu Mạnh 

Nguồn: TCNH Số 19/2019
 
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu