Hoạt động đối ngoại: Nắm bắt xu hướng để phát triển

22/05/2017 707
(Chinhphu.vn) - Trong chưa đầy một tuần lễ, các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã tham dự những sự kiện quan trọng nhất của khu vực nhằm tái khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ với các nước láng giềng đồng thời nắm bắt rõ xu thế vận động của tình hình khu vực, chuẩn bị tốt nhất cho tương lai phát triển của đất nước.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

03/05/2017 682
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Tham gia các tổ chức tài chính - tiền tệ quốc tế - Một chặng đường nhìn lại

22/02/2017 1.793
Hợp tác tiền tệ, tài chính - ngân hàng hơn lúc nào hết đã trở thành một xu hướng của thế giới đa cực, nơi các quốc gia có thể chế chính trị, trình độ phát triển và đặc điểm văn hóa khác nhau cùng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn tồn tại trong hợp tác kinh tế cũng như các vấn đề phát triển khác của toàn cầu, khu vực và mỗi quốc gia.
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao