Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
07/02/2024 1.308 lượt xem
Ngày 17/01/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2023 với mục tiêu “kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý”, Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) cũng đã xác định chủ đề năm 2023 là: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”. Thực thi nhiệm vụ được giao từ NHNN và Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, trong vai trò là cơ quan triển khai và thực thi chính sách tại địa phương, đã cùng với hệ thống ngân hàng Thành phố phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của NHNN tại địa phương, tập trung thực hiện tích cực các giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng để đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp.
 
1. Những giải pháp đã thực hiện của NHNN Chi nhánh 

TP. Hồ Chí Minh và hệ thống ngân hàng Thành phố nhằm triển khai các cơ chế, chính sách đi vào thực tiễn, hỗ trợ khách hàng NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã tập trung các giải pháp để tăng cường và thực hiện hiệu quả các hoạt động truyền thông chính sách. Trong đó, thực hiện theo quy định, hướng dẫn của NHNN, NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã tuyên truyền, hướng dẫn về các gói tín dụng cũng như giải đáp những vướng mắc của người dân và doanh nghiệp qua đối thoại trực tiếp, hướng dẫn qua kênh đường dây nóng nhằm hỗ trợ khách hàng thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận chính sách; quan tâm triển khai và thực hiện chính sách đối với cả đối tượng thực thi và thụ hưởng chính sách. 
 
Cụ thể, NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh luôn quan tâm, sát sao trong công tác triển khai tất cả các văn bản chỉ đạo của NHNN, chủ động triển khai các văn bản nhắc nhở, đôn đốc các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn trong việc quan tâm, thực hiện các chương trình tín dụng của NHNN1. Về phía đối tượng thụ hưởng chính sách, NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã tăng cường phối hợp truyền thông qua đầu mối là các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các hiệp hội doanh nghiệp, Ban Dân vận Thành ủy2. 
 
NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cũng đã tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin với Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA), các hiệp hội ngành, nghề và các sở, ngành, đơn vị khác nhằm nâng cao hiệu quả triển khai, tuyên truyền chính sách cũng như nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền và đưa chính sách đi vào cuộc sống. Trong đó, NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã cùng với Sở Công thương thực hiện kí kết với HUBA “Chương trình phối hợp hành động triển khai thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đến năm 2025”; họp trực tiếp với HUBA để trao đổi, nắm bắt cũng như truyền thông chính sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời có nhiều văn bản trả lời vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan lĩnh vực ngân hàng theo phản ánh từ HUBA và Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến; phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) thực hiện Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với 165 đại diện các doanh nghiệp đăng kí tham dự, tiếp nhận và giải đáp 38 câu hỏi của doanh nghiệp liên quan lĩnh vực ngân hàng về vốn, lãi suất, thủ tục đăng kí khoản vay nước ngoài…; thành lập Tổ công tác địa phương theo sự chỉ đạo của NHNN để tiếp xúc, làm việc,  trao đổi, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn của một số tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn liên quan đến tiếp cận tín dụng ngân hàng cũng như thụ hưởng các chính sách ưu đãi lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn Thành phố.
 
2. Một số kết quả hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
 
Trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao từ NHNN và UBND Thành phố, NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo hệ thống TCTD trên địa bàn tập trung triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các cơ chế, chính sách của Ngành, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục tiêu. Theo đó, hệ thống ngân hàng Thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.
 
Về lãi suất, hệ thống ngân hàng đồng thuận hạ mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp. Năm 2023, lãi suất là một trong những nội dung trọng tâm được NHNN tập trung điều hành, chỉ đạo sát sao. NHNN đã 04 lần giảm lãi suất điều hành với mức giảm 0,5% - 2%/năm và kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách khác. Việc liên tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường để hỗ trợ quá trình phục hồi, tăng trưởng kinh tế. Các TCTD đã nhiều lần đồng thuận, hưởng ứng giảm mặt bằng lãi suất theo sự điều hành của NHNN để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đồng thời tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của nền kinh tế. Trên địa bàn Thành phố, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã thực hiện cam kết điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,5% - 2%/năm đối với các khoản vay hiện hữu và tiếp tục thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới.
 
Về tín dụng, hệ thống ngân hàng Thành phố đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó, NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo hệ thống ngân hàng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và của Thành phố về chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất, tỉ giá và kinh doanh ngoại hối. NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã bám sát diễn biến thị trường, tình hình hoạt động của các TCTD, nhận diện các rủi ro, dự báo các tình huống phát sinh để kịp thời cảnh báo, khuyến cáo và xử lí kịp thời đối với các đơn vị có các hoạt động tiềm ẩn rủi ro. Nhờ đó, giữ ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, qua đó đã đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác hỗ trợ đối với người dân, doanh nghiệp. Các cơ chế, chính sách đã được hệ thống ngân hàng Thành phố triển khai thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo chung của NHNN và UBND Thành phố, góp phần chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, cụ thể:
 
Thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Thống đốc NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, dư nợ được cơ cấu gốc và lãi lũy kế đạt hơn 40.000 tỉ đồng cho hơn 37.000 khách hàng; Thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của Thống đốc NHNN hướng dẫn NHTM thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, tổng dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất đạt hơn 24.000 tỉ đồng, với hơn 400 khách hàng được hỗ trợ; tổng số tiền đã hỗ trợ lãi suất lũy kế đạt 341,76 tỉ đồng; Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã thực hiện được với số tiền trên 633.000 tỉ đồng cho gần 177.000 khách hàng, tăng 11% so với năm 2022 về số tiền thực hiện. Trong năm 2023, đã phối hợp tổ chức 34 hội nghị kết nối chuyên đề cấp vùng, cấp thành phố, hội nghị đối thoại, kết nối tại các quận/huyện, thành phố Thủ Đức; thực hiện gói tín dụng 15.000 tỉ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến lâm sản và thủy sản với doanh số giải ngân đạt hơn 700 tỉ đồng.
 
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các chương trình phát triển kinh tế địa phương; khai thác và sử dụng tốt các nguồn lực; kết hợp giải pháp và chương trình hành động để hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả. Hệ thống ngân hàng Thành phố tiếp tục hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Cơ cấu tín dụng trên địa bàn Thành phố tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trọng tâm của Thành phố.
 
Có thể nói, sự chủ động, tích cực trong triển khai cơ chế chính sách, sát sao, kịp thời của NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và hệ thống ngân hàng Thành phố đã mang lại những kết quả thực tiễn, đây là sự chia sẻ, đồng hành của hệ thống ngân hàng trên địa bàn cùng với cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
 
3. Bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đối với hệ thống ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
 
Nhìn lại kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng TP. Hồ Chí Minh trong 2023, các chỉ số về tăng trưởng vốn huy động và tăng trưởng tín dụng nhìn chung thấp hơn cùng kì các năm trước và thấp hơn mục tiêu đặt ra từ đầu năm. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thì kết quả hỗ trợ của hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đối với các doanh nghiệp là kết quả đáng khích lệ khi đã thực hiện đa mục tiêu, vừa thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, vừa đảm bảo tuân thủ hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Qua một năm hoạt động, dưới góc độ quản lí nhà nước, NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh xác định các bài học kinh nghiệm trong quá trình thực thi chính sách để làm nền tảng trong công tác thời gian tới như sau:
 
Thứ nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể, luôn nắm bắt chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, NHNN để triển khai nhanh chóng, kịp thời đến các TCTD trên địa bàn. Đồng thời triển khai công tác truyền thông, tuyên truyền với các hình thức khác nhau đến các sở, ban, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức để thông qua đó, tạo được sự quan tâm, tìm hiểu chính sách từ chính đối tượng thụ hưởng chính sách là doanh nghiệp, người dân.
 
Thứ hai, phát huy vai trò đầu mối của đơn vị tổ chức triển khai các chính sách của NHNN tại địa phương. Thông qua công tác tham mưu, triển khai chính sách đối với Lãnh đạo Thành phố; đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức để thực hiện các nội dung: (i) Tuyên truyền chính sách; (ii) Nắm bắt vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong thực hiện chính sách; đồng hành cùng sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức các hội nghị đối thoại, gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; (iii) Đề xuất các sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức nắm bắt vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn quản lí, gửi NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để xử lí, tháo gỡ vướng mắc từng trường hợp.
 
Thứ ba, xác định đúng vai trò, nhiệm vụ trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương theo đúng quy định pháp luật. Trong đó, thực hiện theo nguyên tắc: Chủ động nắm bắt, cầu thị lắng nghe, minh bạch công khai, cụ thể thiết thực. Cụ thể, đối với các khó khăn, vướng mắc liên quan cơ chế, chính sách lĩnh vực ngân hàng, NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tiếp thu, phản ánh và kiến nghị NHNN xử lí theo thẩm quyền; đối với các khó khăn, vướng mắc liên quan con người, do cán bộ ngân hàng gây khó cho doanh nghiệp, NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh kiên quyết xử lí, giải quyết cho doanh nghiệp; đối với các khó khăn, vướng mắc liên quan doanh nghiệp như tình hình tài chính yếu kém, dự án kinh doanh không khả thi, sổ sách kế toán không minh bạch… NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đề nghị doanh nghiệp phải tự hoàn thiện để tiếp cận tín dụng được thuận lợi, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và an toàn hoạt động cho hệ thống ngân hàng.
 
Thông qua những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp năm 2023, NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 là: Tiếp tục phát huy hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn tín dụng; tập trung tín dụng cho sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng theo chủ trương điều hành của Chính phủ và NHNN, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2024 đạt kế hoạch và chỉ tiêu do TP. Hồ Chí Minh đề ra.
 
1 Xuyên suốt năm 2023, NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã thường xuyên nắm bắt, triển khai các văn bản, chỉ đạo của NHNN về tín dụng, lãi suất; thực hiện nghiêm các chỉ đạo, chủ trương, định hướng điều hành của NHNN, đặc biệt là về khơi thông nguồn vốn tín dụng cho doanh nghiệp, người dân, hỗ trợ khách hàng. Có thể kể đến như: Đối với Chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã có 09 văn bản triển khai đến các NHTM để triển khai, đôn đốc, nhắc nhở các NHTM quan tâm thực hiện; đối với nội dung khơi thông nguồn vốn tín dụng, NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã có 02 văn bản yêu cầu các TCTD trên địa bàn tích cực thực hiện.
2 NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã có 07 văn bản tuyên truyền về Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% đến các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức để tiếp tục công tác truyền thông đến doanh nghiệp và người dân tại địa bàn; thực hiện 34 hội nghị đối thoại, kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn kết nối vốn cho doanh nghiệp; phối hợp với các đầu mối sở, ngành, các hiệp hội ngành nghề, HUBA, UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo danh sách cụ thể do các đơn vị này gửi đến với 1.020 trường hợp đã được tiếp nhận và xử lí.

ThS. Võ Minh Tuấn
Giám đốc NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
27/02/2024 179 lượt xem
Năm 2023 qua đi với những dấu ấn quan trọng của ngành Ngân hàng vào quá trình phục hồi kinh tế - xã hội, đảm bảo thanh khoản và sự phát triển an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
26/02/2024 2.236 lượt xem
Qua hơn 20 năm hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách...
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
26/02/2024 1.757 lượt xem
Thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Thỏa thuận liên ngành giai đoạn 2021 - 2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)...
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 1.865 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 1.920 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 1.797 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 1.798 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 1.854 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
09/02/2024 1.555 lượt xem
Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,3 triệu người, trong đó có 71% dân số ở nông thôn, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số. Có 09 đơn vị hành chính (03 thành phố và 06 huyện) với 176 xã, phường, thị trấn.
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
06/02/2024 1.116 lượt xem
Năm 2023 diễn ra với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hóa cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị, ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục neo giữ lãi suất điều hành ở mức cao...
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
06/02/2024 1.255 lượt xem
Kết thúc năm 2023, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
06/02/2024 1.265 lượt xem
Thành phố Cần Thơ đã trở thành một trong bốn tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cũng là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam. Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ tạo được những dấu ấn, vị thế và tiềm lực kinh tế chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tạo sức lan tỏa để các tỉnh trong vùng ĐBSCL cùng phát triển.
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
05/02/2024 1.004 lượt xem
Thời gian qua, NHNN Chi nhánh thành phố Hải Phòng đã tập trung làm tốt chức năng quản lí nhà nước, định hướng và giám sát hoạt động của NHTM, trên cơ sở đó, các NHTM thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ sự hoạt động nghiêm túc, có chất lượng của hệ thống ngân hàng.
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
02/02/2024 834 lượt xem
Năm 2023 đánh dấu tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Trong chặng đường 10 năm qua, ngành Ngân hàng luôn bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
31/01/2024 1.078 lượt xem
Năm 2023, đánh dấu một năm nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ công tác chỉ đạo điều hành tới tham mưu triển khai thực hiện tín dụng chính sách và cũng là năm hệ thống NHCSXH hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất trong các năm kể từ khi thành lập hệ thống NHCSXH cho tới nay.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?