Tài trợ khủng bố và công tác phòng, chống tài trợ khủng bố
02/11/2023 1.978 lượt xem
Khủng bố là một trong những vấn đề nghiêm trọng và nguy cơ hàng đầu đối với an ninh toàn cầu. Sự phát triển không ngừng của các mạng lưới, thủ đoạn tài trợ khủng bố đã tạo ra một loạt các thách thức phức tạp cho cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với khủng bố. Bài viết sẽ tìm hiểu khái niệm, quy trình tài trợ khủng bố và hậu quả của nó, cũng như nhìn nhận về công tác phòng, chống tài trợ khủng bố ở Việt Nam.

Tài trợ khủng bố

Tài trợ khủng bố là một khái niệm tương đối mới và phức tạp trong các nghiên cứu học thuật cũng như pháp luật Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, cần tìm hiểu cụ thể dưới hai góc độ: Trong các nghiên cứu học thuật và trong các văn bản pháp luật của Việt Nam.

Về mặt học thuật, tài trợ khủng bố là việc cung cấp tài chính hoặc nguồn lực khác để hỗ trợ các hoạt động khủng bố, bao gồm việc cung cấp tiền bạc, vũ khí, đào tạo và hỗ trợ hậu cần cho các tổ chức khủng bố. Theo nghiên cứu của nhiều tổ chức trên thế giới, tài trợ khủng bố là một hoạt động nguy hiểm và phi pháp mà các tổ chức khủng bố sử dụng để duy trì hoạt động.

Cung cấp tiền bạc: Tài trợ khủng bố thường bắt đầu từ việc cung cấp tiền bạc cho các tổ chức khủng bố. Tiền này có thể được chuyển qua các kênh tài chính hợp pháp hoặc phi pháp để che đậy nguồn gốc và đảm bảo tính bí mật.

 


Các ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng
trong việc ngăn chặn tài trợ khủng bố thông qua hệ thống tài chính

 
Cung cấp vũ khí: Tài trợ khủng bố cũng có thể bao gồm việc cung cấp vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự khác cho các nhóm khủng bố. Điều này giúp họ thực hiện các hoạt động bạo lực.

Đào tạo: Tài trợ khủng bố có thể liên quan đến việc cung cấp đào tạo quân sự, chiến thuật, và kĩ năng cần thiết cho các thành viên của tổ chức khủng bố. Điều này giúp nâng cao khả năng hoạt động của chúng.
Các ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tài trợ khủng bố thông qua hệ thống tài chính
Hỗ trợ hậu cần: Tài trợ khủng bố cũng có thể bao gồm việc cung cấp hỗ trợ hậu cần như thực phẩm, chỗ ở, y tế, và giao thông cho các nhóm khủng bố, giúp chúng duy trì và mở rộng hoạt động.

Theo pháp luật Việt Nam, khái niệm “tài trợ khủng bố” được quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 như sau: “Tài trợ khủng bố là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kì hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố”. Trước đó, năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 1999 đã quy định bổ sung tội tài trợ khủng bố vào Điều 230b: “Người nào huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kì hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm”. Bộ luật Hình sự hiện hành đã quy định cụ thể hơn các hành vi liên quan đến tài trợ khủng bố và đưa ra các quy định về việc truy cứu trách nhiệm hình sự (bao gồm cá nhân và pháp nhân thương mại) đối với hoạt động này. Điều 300 Bộ luật Hình sự năm 2015, được bổ sung bởi khoản 102 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017 quy định về tội tài trợ khủng bố như sau:

“Tội tài trợ khủng bố

1. Người nào huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kì hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

2. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm”.

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐTP ngày 25/10/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 300 Bộ luật Hình sự như sau:

“Huy động tiền, tài sản dưới bất kì hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố” quy định tại khoản 1 Điều 300 của Bộ luật Hình sự là hành vi vận động, kêu gọi cá nhân, tổ chức cung cấp, tặng cho, cho vay tiền, cho mượn tài sản hoặc dưới hình thức khác cho tổ chức, cá nhân khủng bố.

“Hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kì hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố” quy định tại khoản 1 Điều 300 của Bộ luật Hình sự là hành vi cung cấp, tặng cho, cho vay tiền, cho mượn tài sản hoặc dưới hình thức khác cho tổ chức, cá nhân khủng bố.

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 đã sửa đổi và bổ sung một số quy định tại Luật Phòng, chống khủng bố liên quan đến tài trợ khủng bố để đảm bảo rằng Việt Nam có cơ sở pháp lí mạnh mẽ để ngăn chặn tài trợ khủng bố và đảm bảo an ninh quốc gia.

Về quy trình tài trợ khủng bố, có thể thấy quy trình điển hình tài trợ khủng bố có sự tương đồng với quy trình rửa tiền. Quá trình tài trợ khủng bố thường bắt đầu từ việc thu thập tiền từ các nguồn tài chính khác nhau, sau đó chuyển tiền này thông qua mạng lưới tài chính phức tạp để che đậy nguồn gốc. Tiền này sau đó được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động khủng bố. Các bước của quy trình này thông thường bao gồm:

Bước 1. Thu thập: Quá trình tài trợ khủng bố thường bắt đầu từ việc thu thập tiền từ các nguồn tài chính khác nhau. Đây có thể là tiền mặt, tài sản, hoặc tài chính khác như tài khoản ngân hàng. Người tài trợ khủng bố có thể sử dụng các phương thức khác nhau để lấy tiền này, bao gồm cả hoạt động trái phép như trộm cắp, buôn bán ma túy, hoặc lừa đảo tài chính.

Bước 2. Phát tán: Sau khi thu thập tiền, người tài trợ cần chuyển gửi tiền này thông qua mạng lưới tài chính phức tạp để che đậy nguồn gốc. Các nguồn tài chính này có thể bao gồm ngân hàng, công ty tài chính, tổ chức phi chính phủ, hoặc cả tiền điện tử và tiền ảo. Mạng lưới này thường bao gồm nhiều tầng và liên kết đa dạng, làm cho việc theo dõi trở nên khó khăn.

Bước 3. Quy tụ: Tiền sau khi chuyển gửi thông qua mạng lưới tài chính này sau đó được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động khủng bố, có thể bao gồm: (i) Mua vũ khí, đạn dược, và trang thiết bị quân sự để tăng cường khả năng tấn công của các tổ chức khủng bố; (ii) Trả lương, hưởng thụ và cung cấp các dịch vụ cho các thành viên của tổ chức khủng bố, đảm bảo duy trì sự trung thành và hoạt động; (iii) Xây dựng cơ sở hậu cần như chỗ ở, y tế và giao thông để đảm bảo sự tiếp tục của các hoạt động khủng bố.

Quy trình tài trợ khủng bố đang dần trở nên phức tạp hơn do sự phát triển của công nghệ và mạng lưới tài chính. Điều này đặt ra thách thức lớn cho cộng đồng quốc tế và các cơ quan thực thi pháp luật trong việc tìm hiểu và cập nhật các phương thức, thủ đoạn tài trợ khủng bố nhằm ngăn chặn tài trợ khủng bố và bảo vệ an ninh toàn cầu. Việc sử dụng tiền điện tử, tiền ảo và các công nghệ khác khiến cho việc theo dõi và ngăn chặn tài trợ khủng bố ngày càng trở nên khó khăn, thách thức hơn. Dưới đây là những phương thức mới đang xuất hiện:

Tiền điện tử và tiền ảo: Việc sử dụng tiền điện tử và tiền ảo đã giúp hoạt động tài trợ khủng bố có thể diễn ra hoàn toàn trực tuyến, dẫn đến việc những kẻ khủng bố dễ dàng che giấu nguồn gốc của tiền, tài sản do các giao dịch này không cần sự can thiệp của ngân hàng hoặc hệ thống tài chính truyền thống.

Sử dụng các ứng dụng mã hóa: Các công nghệ mã hóa khiến cho việc theo dõi các giao dịch tài trợ khủng bố trở nên khó khăn, việc xác định và ngăn chặn tài trợ khủng bố trở nên thách thức hơn.

Hệ thống tài chính phi chính phủ: Khủng bố thường lợi dụng các tổ chức phi chính phủ để thực hiện tài trợ khủng bố, tạo ra khó khăn trong việc xác định nguồn gốc và mục đích sử dụng tiền khi các tổ chức này thường hoạt động ở nhiều quốc gia và đòi hỏi sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ để chống lại tài trợ khủng bố.

Sử dụng các công nghệ giao dịch ẩn danh: Các công nghệ giao dịch ẩn danh (như mạng lưới Tor) và các loại tiền điện tử riêng tư đã làm cho việc theo dõi và truy tìm các giao dịch tài trợ khủng bố trở nên khó khăn hơn, đồng thời bảo vệ tính riêng tư của những người liên quan.

Tác hại của tài trợ khủng bố

Tài trợ khủng bố hỗ trợ trực tiếp cho khủng bố với những hậu quả nặng nề không chỉ ảnh hưởng an ninh quốc gia mà còn có tác động xấu đến sự ổn định kinh tế - xã hội, dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng gồm thất thoát của nguồn tài chính và nguồn lực quốc gia; tạo điều kiện cho các tổ chức khủng bố hoạt động và phát triển mạnh mẽ; gây ra thương vong người dân và sự hoảng loạn trong xã hội.

Thất thoát của nguồn tài chính và nguồn lực quốc gia: Tài trợ khủng bố là bệ đỡ nguồn lực để khủng bố thực hiện các hoạt động phi pháp nguy hiểm có tác động lớn đối với an ninh quốc gia, sự ổn định kinh tế - xã hội của quốc gia nói riêng và trên toàn cầu nói chung, gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và dẫn đến sự thất thoát lớn nguồn tài chính cũng như nguồn lực quốc gia.

Trên phạm vi toàn cầu, tài trợ khủng bố dẫn đến thất thoát đáng kể nguồn lực tài chính khi các tổ chức khủng bố sử dụng tiền, tài sản để hỗ trợ các hoạt động bạo lực, tiêu tiền cho việc mua vũ khí, đào tạo và duy trì cơ sở hậu cần. Các vụ tấn công khủng bố, đặc biệt là những vụ tấn công lớn, gây ra những thiệt hại kinh tế nghiêm trọng và có thể làm suy yếu hệ thống kinh tế, gây mất mát lớn cho doanh nghiệp và các ngành công nghiệp. Điều này khiến các quốc gia phải tăng cường chi tiêu cho an ninh và phòng ngừa khủng bố để đối phó với nguy cơ tài trợ khủng bố như đầu tư vào lực lượng an ninh và thông tin tình báo, làm tăng áp lực tài chính quốc gia. Đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển không có đủ nguồn lực để đối phó với nguy cơ tài trợ khủng bố, an ninh kém và nguy cơ khủng bố có thể làm cho các nhà đầu tư quốc tế tránh xa khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi tài trợ khủng bố gây thất thoát của cơ hội đầu tư và sự phát triển kinh tế trong các nước đang phát triển.

Tạo điều kiện cho các tổ chức khủng bố hoạt động và phát triển mạnh mẽ: Tài trợ khủng bố là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển và hoạt động mạnh mẽ của các tổ chức khủng bố trên khắp thế giới. Một trong những cách quan trọng nhất để tổ chức khủng bố tồn tại và phát triển là có đủ nguồn tài chính để duy trì hoạt động. Tài trợ khủng bố cung cấp tiền bạc và tài sản cho các tổ chức này, cho phép chúng mua vũ khí, trang thiết bị quân sự, và duy trì các cơ sở hậu cần. Điều này tạo ra sự động viên cho các thành viên của tổ chức khủng bố để duy trì lòng trung thành và năng suất. Nếu không có nguồn tài chính ổn định, tổ chức khủng bố có thể suy yếu và trở nên dễ bị tiêu diệt.

Gây ra thương vong người dân và sự hoảng loạn trong xã hội: Tài trợ khủng bố gây ra thương vong người dân và sự hoảng loạn trong xã hội là một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất của loại tội phạm này. Tài trợ khủng bố tạo điều kiện cho các nhóm khủng bố khác nhau hợp tác và thực hiện các tấn công chung. Việc chia sẻ tài chính và nguồn lực giữa các tổ chức khủng bố làm tăng khả năng thực hiện tấn công lớn. Các tổ chức khủng bố có thể sử dụng tiền tài trợ để phát công nghệ và trang thiết bị kĩ thuật để thuê chuyên gia và nhân tài trong lĩnh vực công nghệ, vũ khí và truyền thông. Điều này làm cho tổ chức khủng bố trở nên nguy hiểm hơn và khó theo dõi hơn đối với cơ quan thực thi pháp luật và quân đội. Đặc biệt khi việc tài trợ khủng bố được tiến hành qua các mạng lưới tài chính phức tạp và được che giấu kĩ lưỡng. Điều này tạo ra thách thức lớn cho các cơ quan tình báo và các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và ngăn chặn hoạt động của các tổ chức khủng bố.

Một số vụ khủng bố đã xảy ra là minh chứng rõ nhất cho hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của khủng bố:

Vụ đánh bom 11/9 tại Mỹ (năm 2001): Một trong những vụ tấn công khủng bố nổi tiếng nhất trong lịch sử, vụ đánh bom 11/9 đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Ngoài thương vong vật lí, sự hoảng loạn và sợ hãi đã lan rộng trong cả nước Mỹ và trên toàn thế giới. Cuộc tấn công này đã gây ra những thay đổi cấu trúc toàn diện về an ninh và chính trị.

Vụ đánh bom 7/7 tại London (năm 2005): Cuộc tấn công này là một ví dụ khác về tác hại của khủng bố. Vào ngày 07/7/2005, một nhóm khủng bố tự sát đã thực hiện loạt vụ đánh bom trên hệ thống giao thông công cộng ở London, Anh. Kết quả là 52 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương. Sự kinh hoàng và lo sợ đã lan tỏa trong cộng đồng và gây ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và cuộc sống hàng ngày của người dân.

Cuộc tấn công bất ngờ tại Paris (2015): Vào tháng 11/2015, Paris, Pháp đã chứng kiến một loạt vụ tấn công khủng bố bất ngờ. Những cuộc tấn công này đã khiến 130 người thiệt mạng và hơn 350 người khác bị thương, thể hiện sự tàn ác của khủng bố và tác động đối với cả một quốc gia.

Cuộc tấn công bởi ISIS tại Istanbul (2016): Vào tháng 6/2016, một cuộc tấn công bằng bom tự sát đã xảy ra tại sân bay Istanbul Atatürk ở Thổ Nhĩ Kì, làm 45 người thiệt mạng và hơn 230 người bị thương. Cuộc tấn công này đã tạo ra sự hỗn loạn và lo sợ trong xã hội Thổ Nhĩ Kì và gây ra sự lo ngại về an ninh quốc gia.

Công tác phòng, chống tài trợ khủng bố

Công ước và các chuẩn mực quốc tế

Công ước và các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống khủng bố đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống tài chính an toàn và ngăn chặn tài trợ khủng bố. Hai tài liệu quốc tế quan trọng trong lĩnh vực này là Công ước chống tài trợ khủng bố - 1999 và các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính (FATF).

Công ước chống tài trợ khủng bố - 1999: Công ước này nắm giữ một vị trí quan trọng trong hệ thống quy định quốc tế về phòng, chống khủng bố bằng việc thiết lập các biện pháp quốc tế để ngăn chặn và trừng phạt tài trợ khủng bố. Công ước yêu cầu các quốc gia thành viên thực hiện các biện pháp cụ thể để ngăn chặn và truy cứu tội tài trợ khủng bố, trong đó chú trọng đến việc đánh giá và tăng cường khả năng tình báo tài chính, xác minh danh tính của các khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Ngoài ra, Công ước cũng khuyến khích hợp tác quốc tế trong việc chống lại tài trợ khủng bố và xây dựng các biện pháp phòng ngừa.

Các khuyến nghị của FATF: FATF là một tổ chức quốc tế tập trung vào việc đối phó với rửa tiền và tài trợ khủng bố. FATF đã phát triển một loạt các khuyến nghị, trước đây là "40+9 Khuyến nghị" và hiện nay là "40 Khuyến nghị". Những khuyến nghị này bao gồm các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố, đặc biệt là việc kiểm tra và theo dõi các hoạt động tài chính, xác minh danh tính của khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan có thẩm quyền. FATF yêu cầu các quốc gia thành viên tuân thủ các biện pháp này và thực hiện các biện pháp kiểm tra tuân thủ để đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống phòng, chống tài trợ khủng bố.

Cả hai tài liệu này đều cung cấp các nguyên tắc và hướng dẫn cụ thể để giúp quốc gia thành viên xây dựng và duy trì hệ thống phòng, chống tài trợ khủng bố hiệu quả. Sự tuân thủ và thực thi đúng các chuẩn mực quốc tế này là yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng tài trợ khủng bố không thể sử dụng hệ thống tài chính của một quốc gia hay quốc tế để thực hiện các hoạt động nguy hiểm cho an ninh quốc gia và sự ổn định toàn cầu.

Các quốc gia thành viên của FATF đã thiết lập các quy định và pháp luật nghiêm ngặt để đảm bảo sự hợp tác của các ngân hàng trong việc phòng, chống tài trợ khủng bố (Mỹ, Pháp, Anh và Úc). Ví dụ như tại Mỹ, ngân hàng thương mại phải tuân thủ nhiều quy định pháp luật để phòng, chống tài trợ khủng bố, bao gồm: Đạo luật PATRIOT yêu cầu các ngân hàng phải xây dựng và thực hiện các chương trình phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, báo cáo giao dịch đáng ngờ cho cơ quan nhà nước. Mỹ có Văn phòng quản lí tài sản nước ngoài (OFAC) để quản lí danh sách đen của các cá nhân và tổ chức bị cấm tham gia vào các hoạt động tài chính do liên quan đến tài trợ khủng bố; ngân hàng phải tuân thủ các yêu cầu của OFAC. Tương tự tại các quốc gia như Anh, Úc và Pháp đều có các đạo luật yêu cầu các ngân hàng phải tuân thủ nghĩa vụ về phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố như xây dựng các chương trình phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho cơ quan tình báo tài chính quốc gia.

Quy định của pháp luật Việt Nam và nghĩa vụ của các ngân hàng thương mại

Điều 300 Bộ luật Hình sự quy định về tài trợ khủng bố và hình phạt đối với những người tham gia vào hoạt động này.

Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản có liên quan: Ngoài Bộ luật Hình sự, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản khác như Luật Phòng, chống khủng bố, các nghị định, quyết định có liên quan để thực hiện phòng, chống tài trợ khủng bố. Luật Phòng, chống khủng bố quy định tại Chương V. Chống tài trợ khủng bố gồm các Điều: Điều 33. Phát hiện tài trợ khủng bố, tiếp nhận, xử lí tin báo, tố giác về tài trợ khủng bố; Điều 34. Nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời; Điều 35. Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới.

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 đã sửa đổi và bổ sung Điều 34 và Điều 35 của Luật Phòng, chống khủng bố để đảm bảo rằng Việt Nam có cơ sở pháp lí mạnh mẽ để ngăn chặn tài trợ khủng bố. Theo đó, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan áp dụng quy định tại các điều từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật Phòng, chống rửa tiền để nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, chống tài trợ khủng bố. Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc khách hàng nằm trong danh sách đen thì tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan báo cáo cho lực lượng chống khủng bố của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phải áp dụng các biện pháp tạm thời theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Nhìn vào quy trình tài trợ khủng bố và thực tiễn cho thấy, trong cuộc chiến chống khủng bố, các ngân hàng thương mại đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tài trợ khủng bố thông qua hệ thống tài chính. Theo quy định tại các văn bản pháp luật nêu trên, các ngân hàng thương mại Việt Nam có nhiệm vụ chặt chẽ trong việc theo dõi các giao dịch tài chính và báo cáo các hoạt động nghi ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố cho các cơ quan chức năng.

Kết luận

Tài trợ khủng bố là một nguy cơ lớn đối với an ninh toàn cầu và sự ổn định kinh tế - xã hội. Việc nắm rõ khái niệm, quy trình tài trợ và tác hại của tài trợ khủng bố là cần thiết để xây dựng các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố hiệu quả. Việt Nam đã có những bước tiến cụ thể trong việc đặt ra các quy định và nghĩa vụ cụ thể để ngăn chặn tài trợ khủng bố và đảm bảo an ninh quốc gia, đặc biệt trong hệ thống ngân hàng.

Tăng cường công tác phòng, chống tài trợ khủng bố trong hệ thống ngân hàng đòi hỏi sự hợp tác, đầu tư vào công nghệ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chuẩn mực quốc tế. Công tác phòng, chống tài trợ khủng bố trong hệ thống ngân hàng có vai trò quan trọng để đảm bảo rằng nguồn tài chính không thể sử dụng để hỗ trợ các hoạt động khủng bố và bảo vệ an ninh quốc gia. Để tăng cường công tác phòng, chống tài trợ khủng bố trong hệ thống ngân hàng, các ngân hàng thương mại cần tăng cường thực hiện các giải pháp sau đây:

(1) Đào tạo và nâng cao nhận thức: Các ngân hàng cần được đào tạo để có đủ thông tin về tài trợ khủng bố và biết cách nhận diện các dấu hiệu đáng ngờ liên quan tới tài trợ khủng bố, thực hiện đầy đủ báo cáo và các biện pháp phòng ngừa theo quy định của pháp luật.

(2) Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tích cực hợp tác với cơ quan quản lí nhà nước: Ngân hàng cần phải ban hành các quy định nội bộ để triển khai quy định pháp luật về phòng, chống tài trợ khủng bố, đồng thời có cơ chế hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lí và cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo rằng các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố được thực thi một cách hiệu quả.

(3) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin: Hoạt động tài trợ khủng bố ngày càng bị tác động bởi tiến bộ công nghệ. Do đó, các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big data) phải được ứng dụng để có thể theo dõi và phát hiện các hoạt động tài trợ khủng bố, tự động phát hiện các giao dịch đáng ngờ một cách hiệu quả hơn.

(4) Tăng cường sự trách nhiệm tại cấp lãnh đạo: Sự cam kết của lãnh đạo ngân hàng đối với công tác phòng, chống tài trợ khủng bố là yếu tố quan trọng, đảm bảo rằng toàn bộ tổ chức áp dụng các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố và tuân thủ các quy định.

(5) Giám sát các giao dịch tiền ảo, tài sản ảo: Với sự phát triển của tiền ảo, tài sản ảo và thực tiễn hoạt động tài trợ khủng bố thời gian qua, ngân hàng cần kiểm tra và theo dõi các giao dịch liên quan đến tiền ảo, tài sản ảo để ngăn chặn tài trợ khủng bố thông qua các kênh này.

(6) Hợp tác quốc tế: Tài trợ khủng bố là hoạt động thường diễn ra xuyên biên giới quốc gia, vì vậy ngân hàng cần hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng đối tác và cơ quan quản lí của quốc gia mình và các quốc gia khác để chia sẻ thông tin và thông báo về các hoạt động đáng ngờ. Việc chia sẻ thông tin và hợp tác trong việc theo dõi, ngăn chặn tài trợ khủng bố trên toàn cầu sẽ giúp hệ thống tài chính trở nên bền vững và khó bị lợi dụng hơn đối với các tổ chức khủng bố.
 
 
ThS. Nguyễn Thị Minh Thơ
Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền - NHNN 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 205 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 1.641 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 1.692 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 1.708 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 1.753 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
09/02/2024 1.523 lượt xem
Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,3 triệu người, trong đó có 71% dân số ở nông thôn, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số. Có 09 đơn vị hành chính (03 thành phố và 06 huyện) với 176 xã, phường, thị trấn.
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố  Hồ Chí Minh
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
07/02/2024 1.294 lượt xem
Năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của NHNN tại địa phương, tập trung thực hiện tích cực các giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng để đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp.
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
06/02/2024 1.102 lượt xem
Năm 2023 diễn ra với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hóa cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị, ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục neo giữ lãi suất điều hành ở mức cao...
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
06/02/2024 1.134 lượt xem
Kết thúc năm 2023, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
06/02/2024 923 lượt xem
Thành phố Cần Thơ đã trở thành một trong bốn tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cũng là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam. Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ tạo được những dấu ấn, vị thế và tiềm lực kinh tế chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tạo sức lan tỏa để các tỉnh trong vùng ĐBSCL cùng phát triển.
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
05/02/2024 981 lượt xem
Thời gian qua, NHNN Chi nhánh thành phố Hải Phòng đã tập trung làm tốt chức năng quản lí nhà nước, định hướng và giám sát hoạt động của NHTM, trên cơ sở đó, các NHTM thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ sự hoạt động nghiêm túc, có chất lượng của hệ thống ngân hàng.
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
02/02/2024 795 lượt xem
Năm 2023 đánh dấu tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Trong chặng đường 10 năm qua, ngành Ngân hàng luôn bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
31/01/2024 1.046 lượt xem
Năm 2023, đánh dấu một năm nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ công tác chỉ đạo điều hành tới tham mưu triển khai thực hiện tín dụng chính sách và cũng là năm hệ thống NHCSXH hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất trong các năm kể từ khi thành lập hệ thống NHCSXH cho tới nay.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương
30/01/2024 1.060 lượt xem
Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2023, bước sang năm 2024, hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương phấn đấu tiếp tục giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngân hàng, ngoại hối trên địa bàn...
Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng
Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng
30/01/2024 1.040 lượt xem
Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của Nhà nước, song song với hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn tiên phong trong các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, tích cực phát huy trách nhiệm với cộng đồng.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

Vàng SJC 5c

74.500

77.520

Vàng nhẫn 9999

63.400

64.700

Vàng nữ trang 9999

63.100

64.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,330 24,700 25,777 27,192 30,165 31,449 158.62 167.89
BIDV 24,380 24,690 25,962 27,169 30,297 31,455 159.71 168.14
VietinBank 24,290 24,710 26,000 27,195 30,584 31,594 160.24 168.19
Agribank 24,320 24,670 25,943 26,957 30,363 31,342 160.38 165.98
Eximbank 24,300 24,690 26,040 26,870 30,446 31,417 160.82 165.95
ACB 24,330 24,680 26,090 26,742 30,662 31,302 160.72 165.89
Sacombank 24,330 24,795 26,208 26,773 30,767 31,257 161.56 166.6
Techcombank 24,358 24,704 25,849 27,190 30,175 31,503 156.87 169.29
LPBank 24,120 25,030 25,976 27,305 30,612 31,554 159.02 170.51
DongA Bank 24,370 24,670 26,070 26,720 30,520 31,320 158.80 165.80
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?