Tài trợ khủng bố và công tác phòng, chống tài trợ khủng bố
02/11/2023 795 lượt xem
Khủng bố là một trong những vấn đề nghiêm trọng và nguy cơ hàng đầu đối với an ninh toàn cầu. Sự phát triển không ngừng của các mạng lưới, thủ đoạn tài trợ khủng bố đã tạo ra một loạt các thách thức phức tạp cho cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với khủng bố. Bài viết sẽ tìm hiểu khái niệm, quy trình tài trợ khủng bố và hậu quả của nó, cũng như nhìn nhận về công tác phòng, chống tài trợ khủng bố ở Việt Nam.

Tài trợ khủng bố

Tài trợ khủng bố là một khái niệm tương đối mới và phức tạp trong các nghiên cứu học thuật cũng như pháp luật Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, cần tìm hiểu cụ thể dưới hai góc độ: Trong các nghiên cứu học thuật và trong các văn bản pháp luật của Việt Nam.

Về mặt học thuật, tài trợ khủng bố là việc cung cấp tài chính hoặc nguồn lực khác để hỗ trợ các hoạt động khủng bố, bao gồm việc cung cấp tiền bạc, vũ khí, đào tạo và hỗ trợ hậu cần cho các tổ chức khủng bố. Theo nghiên cứu của nhiều tổ chức trên thế giới, tài trợ khủng bố là một hoạt động nguy hiểm và phi pháp mà các tổ chức khủng bố sử dụng để duy trì hoạt động.

Cung cấp tiền bạc: Tài trợ khủng bố thường bắt đầu từ việc cung cấp tiền bạc cho các tổ chức khủng bố. Tiền này có thể được chuyển qua các kênh tài chính hợp pháp hoặc phi pháp để che đậy nguồn gốc và đảm bảo tính bí mật.

 


Các ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng
trong việc ngăn chặn tài trợ khủng bố thông qua hệ thống tài chính

 
Cung cấp vũ khí: Tài trợ khủng bố cũng có thể bao gồm việc cung cấp vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự khác cho các nhóm khủng bố. Điều này giúp họ thực hiện các hoạt động bạo lực.

Đào tạo: Tài trợ khủng bố có thể liên quan đến việc cung cấp đào tạo quân sự, chiến thuật, và kĩ năng cần thiết cho các thành viên của tổ chức khủng bố. Điều này giúp nâng cao khả năng hoạt động của chúng.
Các ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tài trợ khủng bố thông qua hệ thống tài chính
Hỗ trợ hậu cần: Tài trợ khủng bố cũng có thể bao gồm việc cung cấp hỗ trợ hậu cần như thực phẩm, chỗ ở, y tế, và giao thông cho các nhóm khủng bố, giúp chúng duy trì và mở rộng hoạt động.

Theo pháp luật Việt Nam, khái niệm “tài trợ khủng bố” được quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 như sau: “Tài trợ khủng bố là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kì hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố”. Trước đó, năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 1999 đã quy định bổ sung tội tài trợ khủng bố vào Điều 230b: “Người nào huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kì hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm”. Bộ luật Hình sự hiện hành đã quy định cụ thể hơn các hành vi liên quan đến tài trợ khủng bố và đưa ra các quy định về việc truy cứu trách nhiệm hình sự (bao gồm cá nhân và pháp nhân thương mại) đối với hoạt động này. Điều 300 Bộ luật Hình sự năm 2015, được bổ sung bởi khoản 102 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017 quy định về tội tài trợ khủng bố như sau:

“Tội tài trợ khủng bố

1. Người nào huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kì hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

2. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm”.

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐTP ngày 25/10/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 300 Bộ luật Hình sự như sau:

“Huy động tiền, tài sản dưới bất kì hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố” quy định tại khoản 1 Điều 300 của Bộ luật Hình sự là hành vi vận động, kêu gọi cá nhân, tổ chức cung cấp, tặng cho, cho vay tiền, cho mượn tài sản hoặc dưới hình thức khác cho tổ chức, cá nhân khủng bố.

“Hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kì hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố” quy định tại khoản 1 Điều 300 của Bộ luật Hình sự là hành vi cung cấp, tặng cho, cho vay tiền, cho mượn tài sản hoặc dưới hình thức khác cho tổ chức, cá nhân khủng bố.

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 đã sửa đổi và bổ sung một số quy định tại Luật Phòng, chống khủng bố liên quan đến tài trợ khủng bố để đảm bảo rằng Việt Nam có cơ sở pháp lí mạnh mẽ để ngăn chặn tài trợ khủng bố và đảm bảo an ninh quốc gia.

Về quy trình tài trợ khủng bố, có thể thấy quy trình điển hình tài trợ khủng bố có sự tương đồng với quy trình rửa tiền. Quá trình tài trợ khủng bố thường bắt đầu từ việc thu thập tiền từ các nguồn tài chính khác nhau, sau đó chuyển tiền này thông qua mạng lưới tài chính phức tạp để che đậy nguồn gốc. Tiền này sau đó được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động khủng bố. Các bước của quy trình này thông thường bao gồm:

Bước 1. Thu thập: Quá trình tài trợ khủng bố thường bắt đầu từ việc thu thập tiền từ các nguồn tài chính khác nhau. Đây có thể là tiền mặt, tài sản, hoặc tài chính khác như tài khoản ngân hàng. Người tài trợ khủng bố có thể sử dụng các phương thức khác nhau để lấy tiền này, bao gồm cả hoạt động trái phép như trộm cắp, buôn bán ma túy, hoặc lừa đảo tài chính.

Bước 2. Phát tán: Sau khi thu thập tiền, người tài trợ cần chuyển gửi tiền này thông qua mạng lưới tài chính phức tạp để che đậy nguồn gốc. Các nguồn tài chính này có thể bao gồm ngân hàng, công ty tài chính, tổ chức phi chính phủ, hoặc cả tiền điện tử và tiền ảo. Mạng lưới này thường bao gồm nhiều tầng và liên kết đa dạng, làm cho việc theo dõi trở nên khó khăn.

Bước 3. Quy tụ: Tiền sau khi chuyển gửi thông qua mạng lưới tài chính này sau đó được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động khủng bố, có thể bao gồm: (i) Mua vũ khí, đạn dược, và trang thiết bị quân sự để tăng cường khả năng tấn công của các tổ chức khủng bố; (ii) Trả lương, hưởng thụ và cung cấp các dịch vụ cho các thành viên của tổ chức khủng bố, đảm bảo duy trì sự trung thành và hoạt động; (iii) Xây dựng cơ sở hậu cần như chỗ ở, y tế và giao thông để đảm bảo sự tiếp tục của các hoạt động khủng bố.

Quy trình tài trợ khủng bố đang dần trở nên phức tạp hơn do sự phát triển của công nghệ và mạng lưới tài chính. Điều này đặt ra thách thức lớn cho cộng đồng quốc tế và các cơ quan thực thi pháp luật trong việc tìm hiểu và cập nhật các phương thức, thủ đoạn tài trợ khủng bố nhằm ngăn chặn tài trợ khủng bố và bảo vệ an ninh toàn cầu. Việc sử dụng tiền điện tử, tiền ảo và các công nghệ khác khiến cho việc theo dõi và ngăn chặn tài trợ khủng bố ngày càng trở nên khó khăn, thách thức hơn. Dưới đây là những phương thức mới đang xuất hiện:

Tiền điện tử và tiền ảo: Việc sử dụng tiền điện tử và tiền ảo đã giúp hoạt động tài trợ khủng bố có thể diễn ra hoàn toàn trực tuyến, dẫn đến việc những kẻ khủng bố dễ dàng che giấu nguồn gốc của tiền, tài sản do các giao dịch này không cần sự can thiệp của ngân hàng hoặc hệ thống tài chính truyền thống.

Sử dụng các ứng dụng mã hóa: Các công nghệ mã hóa khiến cho việc theo dõi các giao dịch tài trợ khủng bố trở nên khó khăn, việc xác định và ngăn chặn tài trợ khủng bố trở nên thách thức hơn.

Hệ thống tài chính phi chính phủ: Khủng bố thường lợi dụng các tổ chức phi chính phủ để thực hiện tài trợ khủng bố, tạo ra khó khăn trong việc xác định nguồn gốc và mục đích sử dụng tiền khi các tổ chức này thường hoạt động ở nhiều quốc gia và đòi hỏi sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ để chống lại tài trợ khủng bố.

Sử dụng các công nghệ giao dịch ẩn danh: Các công nghệ giao dịch ẩn danh (như mạng lưới Tor) và các loại tiền điện tử riêng tư đã làm cho việc theo dõi và truy tìm các giao dịch tài trợ khủng bố trở nên khó khăn hơn, đồng thời bảo vệ tính riêng tư của những người liên quan.

Tác hại của tài trợ khủng bố

Tài trợ khủng bố hỗ trợ trực tiếp cho khủng bố với những hậu quả nặng nề không chỉ ảnh hưởng an ninh quốc gia mà còn có tác động xấu đến sự ổn định kinh tế - xã hội, dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng gồm thất thoát của nguồn tài chính và nguồn lực quốc gia; tạo điều kiện cho các tổ chức khủng bố hoạt động và phát triển mạnh mẽ; gây ra thương vong người dân và sự hoảng loạn trong xã hội.

Thất thoát của nguồn tài chính và nguồn lực quốc gia: Tài trợ khủng bố là bệ đỡ nguồn lực để khủng bố thực hiện các hoạt động phi pháp nguy hiểm có tác động lớn đối với an ninh quốc gia, sự ổn định kinh tế - xã hội của quốc gia nói riêng và trên toàn cầu nói chung, gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và dẫn đến sự thất thoát lớn nguồn tài chính cũng như nguồn lực quốc gia.

Trên phạm vi toàn cầu, tài trợ khủng bố dẫn đến thất thoát đáng kể nguồn lực tài chính khi các tổ chức khủng bố sử dụng tiền, tài sản để hỗ trợ các hoạt động bạo lực, tiêu tiền cho việc mua vũ khí, đào tạo và duy trì cơ sở hậu cần. Các vụ tấn công khủng bố, đặc biệt là những vụ tấn công lớn, gây ra những thiệt hại kinh tế nghiêm trọng và có thể làm suy yếu hệ thống kinh tế, gây mất mát lớn cho doanh nghiệp và các ngành công nghiệp. Điều này khiến các quốc gia phải tăng cường chi tiêu cho an ninh và phòng ngừa khủng bố để đối phó với nguy cơ tài trợ khủng bố như đầu tư vào lực lượng an ninh và thông tin tình báo, làm tăng áp lực tài chính quốc gia. Đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển không có đủ nguồn lực để đối phó với nguy cơ tài trợ khủng bố, an ninh kém và nguy cơ khủng bố có thể làm cho các nhà đầu tư quốc tế tránh xa khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi tài trợ khủng bố gây thất thoát của cơ hội đầu tư và sự phát triển kinh tế trong các nước đang phát triển.

Tạo điều kiện cho các tổ chức khủng bố hoạt động và phát triển mạnh mẽ: Tài trợ khủng bố là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển và hoạt động mạnh mẽ của các tổ chức khủng bố trên khắp thế giới. Một trong những cách quan trọng nhất để tổ chức khủng bố tồn tại và phát triển là có đủ nguồn tài chính để duy trì hoạt động. Tài trợ khủng bố cung cấp tiền bạc và tài sản cho các tổ chức này, cho phép chúng mua vũ khí, trang thiết bị quân sự, và duy trì các cơ sở hậu cần. Điều này tạo ra sự động viên cho các thành viên của tổ chức khủng bố để duy trì lòng trung thành và năng suất. Nếu không có nguồn tài chính ổn định, tổ chức khủng bố có thể suy yếu và trở nên dễ bị tiêu diệt.

Gây ra thương vong người dân và sự hoảng loạn trong xã hội: Tài trợ khủng bố gây ra thương vong người dân và sự hoảng loạn trong xã hội là một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất của loại tội phạm này. Tài trợ khủng bố tạo điều kiện cho các nhóm khủng bố khác nhau hợp tác và thực hiện các tấn công chung. Việc chia sẻ tài chính và nguồn lực giữa các tổ chức khủng bố làm tăng khả năng thực hiện tấn công lớn. Các tổ chức khủng bố có thể sử dụng tiền tài trợ để phát công nghệ và trang thiết bị kĩ thuật để thuê chuyên gia và nhân tài trong lĩnh vực công nghệ, vũ khí và truyền thông. Điều này làm cho tổ chức khủng bố trở nên nguy hiểm hơn và khó theo dõi hơn đối với cơ quan thực thi pháp luật và quân đội. Đặc biệt khi việc tài trợ khủng bố được tiến hành qua các mạng lưới tài chính phức tạp và được che giấu kĩ lưỡng. Điều này tạo ra thách thức lớn cho các cơ quan tình báo và các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và ngăn chặn hoạt động của các tổ chức khủng bố.

Một số vụ khủng bố đã xảy ra là minh chứng rõ nhất cho hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của khủng bố:

Vụ đánh bom 11/9 tại Mỹ (năm 2001): Một trong những vụ tấn công khủng bố nổi tiếng nhất trong lịch sử, vụ đánh bom 11/9 đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Ngoài thương vong vật lí, sự hoảng loạn và sợ hãi đã lan rộng trong cả nước Mỹ và trên toàn thế giới. Cuộc tấn công này đã gây ra những thay đổi cấu trúc toàn diện về an ninh và chính trị.

Vụ đánh bom 7/7 tại London (năm 2005): Cuộc tấn công này là một ví dụ khác về tác hại của khủng bố. Vào ngày 07/7/2005, một nhóm khủng bố tự sát đã thực hiện loạt vụ đánh bom trên hệ thống giao thông công cộng ở London, Anh. Kết quả là 52 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương. Sự kinh hoàng và lo sợ đã lan tỏa trong cộng đồng và gây ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và cuộc sống hàng ngày của người dân.

Cuộc tấn công bất ngờ tại Paris (2015): Vào tháng 11/2015, Paris, Pháp đã chứng kiến một loạt vụ tấn công khủng bố bất ngờ. Những cuộc tấn công này đã khiến 130 người thiệt mạng và hơn 350 người khác bị thương, thể hiện sự tàn ác của khủng bố và tác động đối với cả một quốc gia.

Cuộc tấn công bởi ISIS tại Istanbul (2016): Vào tháng 6/2016, một cuộc tấn công bằng bom tự sát đã xảy ra tại sân bay Istanbul Atatürk ở Thổ Nhĩ Kì, làm 45 người thiệt mạng và hơn 230 người bị thương. Cuộc tấn công này đã tạo ra sự hỗn loạn và lo sợ trong xã hội Thổ Nhĩ Kì và gây ra sự lo ngại về an ninh quốc gia.

Công tác phòng, chống tài trợ khủng bố

Công ước và các chuẩn mực quốc tế

Công ước và các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống khủng bố đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống tài chính an toàn và ngăn chặn tài trợ khủng bố. Hai tài liệu quốc tế quan trọng trong lĩnh vực này là Công ước chống tài trợ khủng bố - 1999 và các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính (FATF).

Công ước chống tài trợ khủng bố - 1999: Công ước này nắm giữ một vị trí quan trọng trong hệ thống quy định quốc tế về phòng, chống khủng bố bằng việc thiết lập các biện pháp quốc tế để ngăn chặn và trừng phạt tài trợ khủng bố. Công ước yêu cầu các quốc gia thành viên thực hiện các biện pháp cụ thể để ngăn chặn và truy cứu tội tài trợ khủng bố, trong đó chú trọng đến việc đánh giá và tăng cường khả năng tình báo tài chính, xác minh danh tính của các khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Ngoài ra, Công ước cũng khuyến khích hợp tác quốc tế trong việc chống lại tài trợ khủng bố và xây dựng các biện pháp phòng ngừa.

Các khuyến nghị của FATF: FATF là một tổ chức quốc tế tập trung vào việc đối phó với rửa tiền và tài trợ khủng bố. FATF đã phát triển một loạt các khuyến nghị, trước đây là "40+9 Khuyến nghị" và hiện nay là "40 Khuyến nghị". Những khuyến nghị này bao gồm các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố, đặc biệt là việc kiểm tra và theo dõi các hoạt động tài chính, xác minh danh tính của khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan có thẩm quyền. FATF yêu cầu các quốc gia thành viên tuân thủ các biện pháp này và thực hiện các biện pháp kiểm tra tuân thủ để đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống phòng, chống tài trợ khủng bố.

Cả hai tài liệu này đều cung cấp các nguyên tắc và hướng dẫn cụ thể để giúp quốc gia thành viên xây dựng và duy trì hệ thống phòng, chống tài trợ khủng bố hiệu quả. Sự tuân thủ và thực thi đúng các chuẩn mực quốc tế này là yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng tài trợ khủng bố không thể sử dụng hệ thống tài chính của một quốc gia hay quốc tế để thực hiện các hoạt động nguy hiểm cho an ninh quốc gia và sự ổn định toàn cầu.

Các quốc gia thành viên của FATF đã thiết lập các quy định và pháp luật nghiêm ngặt để đảm bảo sự hợp tác của các ngân hàng trong việc phòng, chống tài trợ khủng bố (Mỹ, Pháp, Anh và Úc). Ví dụ như tại Mỹ, ngân hàng thương mại phải tuân thủ nhiều quy định pháp luật để phòng, chống tài trợ khủng bố, bao gồm: Đạo luật PATRIOT yêu cầu các ngân hàng phải xây dựng và thực hiện các chương trình phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, báo cáo giao dịch đáng ngờ cho cơ quan nhà nước. Mỹ có Văn phòng quản lí tài sản nước ngoài (OFAC) để quản lí danh sách đen của các cá nhân và tổ chức bị cấm tham gia vào các hoạt động tài chính do liên quan đến tài trợ khủng bố; ngân hàng phải tuân thủ các yêu cầu của OFAC. Tương tự tại các quốc gia như Anh, Úc và Pháp đều có các đạo luật yêu cầu các ngân hàng phải tuân thủ nghĩa vụ về phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố như xây dựng các chương trình phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho cơ quan tình báo tài chính quốc gia.

Quy định của pháp luật Việt Nam và nghĩa vụ của các ngân hàng thương mại

Điều 300 Bộ luật Hình sự quy định về tài trợ khủng bố và hình phạt đối với những người tham gia vào hoạt động này.

Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản có liên quan: Ngoài Bộ luật Hình sự, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản khác như Luật Phòng, chống khủng bố, các nghị định, quyết định có liên quan để thực hiện phòng, chống tài trợ khủng bố. Luật Phòng, chống khủng bố quy định tại Chương V. Chống tài trợ khủng bố gồm các Điều: Điều 33. Phát hiện tài trợ khủng bố, tiếp nhận, xử lí tin báo, tố giác về tài trợ khủng bố; Điều 34. Nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời; Điều 35. Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới.

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 đã sửa đổi và bổ sung Điều 34 và Điều 35 của Luật Phòng, chống khủng bố để đảm bảo rằng Việt Nam có cơ sở pháp lí mạnh mẽ để ngăn chặn tài trợ khủng bố. Theo đó, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan áp dụng quy định tại các điều từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật Phòng, chống rửa tiền để nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, chống tài trợ khủng bố. Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc khách hàng nằm trong danh sách đen thì tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan báo cáo cho lực lượng chống khủng bố của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phải áp dụng các biện pháp tạm thời theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Nhìn vào quy trình tài trợ khủng bố và thực tiễn cho thấy, trong cuộc chiến chống khủng bố, các ngân hàng thương mại đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tài trợ khủng bố thông qua hệ thống tài chính. Theo quy định tại các văn bản pháp luật nêu trên, các ngân hàng thương mại Việt Nam có nhiệm vụ chặt chẽ trong việc theo dõi các giao dịch tài chính và báo cáo các hoạt động nghi ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố cho các cơ quan chức năng.

Kết luận

Tài trợ khủng bố là một nguy cơ lớn đối với an ninh toàn cầu và sự ổn định kinh tế - xã hội. Việc nắm rõ khái niệm, quy trình tài trợ và tác hại của tài trợ khủng bố là cần thiết để xây dựng các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố hiệu quả. Việt Nam đã có những bước tiến cụ thể trong việc đặt ra các quy định và nghĩa vụ cụ thể để ngăn chặn tài trợ khủng bố và đảm bảo an ninh quốc gia, đặc biệt trong hệ thống ngân hàng.

Tăng cường công tác phòng, chống tài trợ khủng bố trong hệ thống ngân hàng đòi hỏi sự hợp tác, đầu tư vào công nghệ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chuẩn mực quốc tế. Công tác phòng, chống tài trợ khủng bố trong hệ thống ngân hàng có vai trò quan trọng để đảm bảo rằng nguồn tài chính không thể sử dụng để hỗ trợ các hoạt động khủng bố và bảo vệ an ninh quốc gia. Để tăng cường công tác phòng, chống tài trợ khủng bố trong hệ thống ngân hàng, các ngân hàng thương mại cần tăng cường thực hiện các giải pháp sau đây:

(1) Đào tạo và nâng cao nhận thức: Các ngân hàng cần được đào tạo để có đủ thông tin về tài trợ khủng bố và biết cách nhận diện các dấu hiệu đáng ngờ liên quan tới tài trợ khủng bố, thực hiện đầy đủ báo cáo và các biện pháp phòng ngừa theo quy định của pháp luật.

(2) Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tích cực hợp tác với cơ quan quản lí nhà nước: Ngân hàng cần phải ban hành các quy định nội bộ để triển khai quy định pháp luật về phòng, chống tài trợ khủng bố, đồng thời có cơ chế hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lí và cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo rằng các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố được thực thi một cách hiệu quả.

(3) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin: Hoạt động tài trợ khủng bố ngày càng bị tác động bởi tiến bộ công nghệ. Do đó, các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big data) phải được ứng dụng để có thể theo dõi và phát hiện các hoạt động tài trợ khủng bố, tự động phát hiện các giao dịch đáng ngờ một cách hiệu quả hơn.

(4) Tăng cường sự trách nhiệm tại cấp lãnh đạo: Sự cam kết của lãnh đạo ngân hàng đối với công tác phòng, chống tài trợ khủng bố là yếu tố quan trọng, đảm bảo rằng toàn bộ tổ chức áp dụng các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố và tuân thủ các quy định.

(5) Giám sát các giao dịch tiền ảo, tài sản ảo: Với sự phát triển của tiền ảo, tài sản ảo và thực tiễn hoạt động tài trợ khủng bố thời gian qua, ngân hàng cần kiểm tra và theo dõi các giao dịch liên quan đến tiền ảo, tài sản ảo để ngăn chặn tài trợ khủng bố thông qua các kênh này.

(6) Hợp tác quốc tế: Tài trợ khủng bố là hoạt động thường diễn ra xuyên biên giới quốc gia, vì vậy ngân hàng cần hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng đối tác và cơ quan quản lí của quốc gia mình và các quốc gia khác để chia sẻ thông tin và thông báo về các hoạt động đáng ngờ. Việc chia sẻ thông tin và hợp tác trong việc theo dõi, ngăn chặn tài trợ khủng bố trên toàn cầu sẽ giúp hệ thống tài chính trở nên bền vững và khó bị lợi dụng hơn đối với các tổ chức khủng bố.
 
 
ThS. Nguyễn Thị Minh Thơ
Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền - NHNN 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Quy định chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết, định danh khách hàng đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán
Quy định chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết, định danh khách hàng đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán
28/11/2023 117 lượt xem
Nhằm tăng cường an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, ngăn ngừa các hành vi lợi dụng dịch vụ thanh toán, ví điện tử để thực hiện các mục đích bất hợp pháp, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện về pháp lí, theo đó sẽ quy định chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết, định danh khách hàng; dự kiến bổ sung quy định yêu cầu sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp để mở tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng bằng phương thức điện tử.
Tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng - Kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
Tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng - Kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
17/11/2023 1.319 lượt xem
Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Nguồn vốn chính sách giúp người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời
Nguồn vốn chính sách giúp người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời
09/11/2023 469 lượt xem
Bắt đầu từ ngày 10/10/2023, người chấp hành xong án phạt tù sẽ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) lên đến 100 triệu đồng/người. Đây được xem là cánh cửa để mở ra một cuộc đời mới cho những người từng lầm đường, lạc lối, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.
Ngân hàng lưu động tại Quảng Nam: Mở đường cho người dân vùng núi cao thoát nghèo
Ngân hàng lưu động tại Quảng Nam: "Mở đường" cho người dân vùng núi cao thoát nghèo
09/11/2023 444 lượt xem
Thời gian qua, mô hình điểm giao dịch lưu động (ngân hàng lưu động) bằng xe ô tô chuyên dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tại tỉnh Quảng Nam đã giúp người dân các bản làng vùng núi cao dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
 Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi trong phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các tổ chức tín dụng yếu kém
Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi trong phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các tổ chức tín dụng yếu kém
07/11/2023 389 lượt xem
Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém rất quan trọng đối với hoạt động hiệu quả và ổn định của hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Tại Việt Nam, việc đồng bộ cơ sở pháp lí về can thiệp sớm, trong đó có sửa đổi Luật BHTG, sẽ tạo “bước đệm” vững chắc cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tham gia ngày càng có hiệu quả vào quá trình này.
Tuyên Quang thúc đẩy tài chính toàn diện vùng nông thôn
Tuyên Quang thúc đẩy tài chính toàn diện vùng nông thôn
04/11/2023 568 lượt xem
Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 149) với mục tiêu để mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận, sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững; trong đó, chú trọng đến nhóm người nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ.
BIDV trên hành trình trở thành “Ngân hàng Xanh”
BIDV trên hành trình trở thành “Ngân hàng Xanh”
31/10/2023 1.103 lượt xem
Tại Nghị quyết số 27-NQ/ĐU ngày 03/10/2023 về thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã xác định: Việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh,
Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Agribank theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Agribank theo tư tưởng Hồ Chí Minh
28/10/2023 435 lượt xem
Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân, hoàn thành những trọng trách của mình trước Nhân dân và dân tộc. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm qua, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn chú trọng đến công tác rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên và đã đạt được những kết quả tích cực góp phần xây dựng Đảng bộ Agribank ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái: Tạo lực đẩy giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái: Tạo lực đẩy giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế
26/10/2023 346 lượt xem
Trở lại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vào đúng những ngày mưa cuối tháng 9/2023 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, song những gam màu xám đất trời chẳng thể làm vơi đi sắc vàng óng ả của lúa chín chảy tràn trên các thửa ruộng bậc thang. Một vụ mùa bội thu vốn là ước mơ của người dân vùng cao trước kia giờ đã trở thành thứ yếu.
Agribank chuyển đổi số lấy khách hàng làm trọng tâm
Agribank chuyển đổi số lấy khách hàng làm trọng tâm
26/10/2023 316 lượt xem
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu không thể đảo ngược, do đó, trong những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động tích hợp số hóa và công nghệ số vào mọi lĩnh vực trong hoạt động ngân hàng với chiến lược nhất quán, dài hạn “lấy khách hàng làm trọng tâm” để hướng đến mục tiêu “số hóa toàn diện và tối ưu trải nghiệm khách hàng”.
Chuyển đổi số trong hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
Chuyển đổi số trong hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
17/10/2023 810 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động đến hầu hết các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Theo đó, làn sóng chuyển đổi số của các ngân hàng đã và đang diễn ra mạnh mẽ. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nêu rõ: Tài chính - ngân hàng là một trong những lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang nâng cao hiệu quả vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang nâng cao hiệu quả vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương
12/10/2023 937 lượt xem
9 tháng đầu năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã bám sát các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về hoạt động ngân hàng, thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường huy động vốn, tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực được ưu tiên, các ngành, nghề có thế mạnh, là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại Quỹ tín dụng nhân dân Bến Quan
Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại Quỹ tín dụng nhân dân Bến Quan
11/10/2023 3.212 lượt xem
Nằm ở phía Tây huyện Vĩnh Linh, địa bàn của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bao gồm thị trấn Bến Quan và xã Vĩnh Hà.
Agribank Quảng Trị tự hào là người bạn đồng hành cùng bà con nông dân vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương
Agribank Quảng Trị tự hào là người bạn đồng hành cùng bà con nông dân vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương
11/10/2023 922 lượt xem
Những gương mặt vui tươi của bà con nông dân tỉnh Quảng Trị là minh chứng rõ rệt đồng vốn cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã đến ngày đơm hoa, kết trái.
Cải thiện tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm
Cải thiện tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm
09/10/2023 1.113 lượt xem
Với nhiều nỗ lực, tăng trưởng tín dụng chung toàn quốc đã có chuyển biến, tháng sau cao hơn tháng trước. Thông qua các giải pháp và sự quyết liệt trong triển khai thực hiện, tín dụng được kỳ vọng sẽ tăng tích cực trong những tháng cuối năm, qua đó có thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy nền kinh tế.
Giá vàngXem chi tiết
GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY
Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
70.550
71.350
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
70.550
71.350
Vàng SJC 5c
70.550
71.370
Vàng nhẫn 9999
59.850
60.950
Vàng nữ trang 9999
59.750
60.650

Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,030 24,400 25,749 27,163 29,595 30,855 157.45 166.68
BIDV 24,100 24,400 25,966 27,166 29,768 30,883 158.39 166.73
VietinBank 24,018 24,438 26,054 27,189 30,019 31,029 158.92 166.87
Agribank 24,060 24,400 25,994 26,786 29,828 30,798 159.38 164.24
Eximbank 24,030 24,420 26,047 26,774 29,942 30,778 159.81 164.27
ACB 24,060 24,410 26,100 26,756 30,118 30,752 159.42 164.58
Sacombank 24,050 24,410 26,177 26,848 30,176 30,705 159.64 166.24
Techcombank 24,079 24,433 25,823 27,182 29,613 30,934 155.45 167.94
LPBank 24,040 24,600 25,962 27,303 30,064 31,002 157.67 169.15
DongA Bank 24,100 24,390 26,070 26.740 29,980 30,790 157.5 164.5
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
2,60
2,60
2,90
3,90
3,90
5,00
5,00
BIDV
0,10
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
3,20
3,30
3,40
4,50
4,55
4,60
4,60
Sacombank
-
-
-
-
3,40
3,50
3,60
4,50
4,75
4,80
4,95
Techcombank
0,10
-
-
-
3,20
3,20
3,50
4,50
4,55
4,90
4,90
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,60
3,70
4,80
4,90
5,30
6,10
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,90
3,90
3,90
4,90
5,10
5,40
5,60
Agribank
0,20
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,40
3,50
3,70
4,80
5,10
5,40
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?