Kinh nghiệm quốc tế về giảm thiểu tổn thất do tin đồn thất thiệt trong hoạt động ngân hàng
29/07/2020 3.704 lượt xem
Hoạt động ngân hàng mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống, kinh doanh và phát triển kinh tế. Hoạt động ngân hàng an toàn và ổn định trên cơ sở khởi tạo, củng cố và duy trì niềm tin của cộng đồng vào hệ thống ngân hàng chính thức của quốc gia.
 
Biểu hiện xuất hiện tin đồn thất thiệt
 
Hoạt động ngân hàng mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống, kinh doanh và phát triển kinh tế. Hoạt động ngân hàng an toàn và ổn định trên cơ sở khởi tạo, củng cố và duy trì niềm tin của cộng đồng vào hệ thống ngân hàng chính thức của quốc gia. Hoạt động tài sản nợ được phát triển song hành với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và cơ chế kinh tế. Bên cạnh dịch vụ huy động vốn, hoạt động thanh toán, giao dịch tài sản nợ phái sinh, ngày càng phong phú và tiện lợi. Theo đó, hoạt động tài sản có cũng phát triển không ngừng. Cho vay, đầu tư, hoạt động tài sản có phái sinh, hoạt động ngoài bảng cân đối... được ngân hàng cung ứng với sự đón nhận nhiệt tình của cộng đồng. Trong tiến trình đó, tại mỗi ứng dụng cung ứng dịch vụ ngân hàng, rủi ro thông thường và rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh. Tính kinh tế của dịch vụ ngân hàng, khả năng kiểm soát rủi ro, tiềm lực của ngân hàng và một số yếu tố khác xây dựng nên thương hiệu và uy tín của ngân hàng. 
 
Trong môi trường kinh tế mở và giao thoa năng động với thế giới, uy tín của mỗi ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định khả năng cạnh tranh, tồn tại và phát triển của ngân hàng. Thiếu niềm tin, ngờ vực của khách hàng đối với ngân hàng có thể ảnh hưởng tới hoạt động, uy tín và thương hiệu của ngân hàng. Hiện tượng có thông tin bất lợi về dịch vụ của một ngân hàng có thể khởi nguồn cho sự lan rộng tin đồn thất thiệt. Hậu quả của thông tin bất lợi sẽ làm giảm niềm tin vào ngân hàng, giảm hấp dẫn đối với dịch vụ của ngân hàng, và từ chối dịch vụ của ngân hàng có thể là kết cục của tin đồn thất thiệt. Người gửi tiền và sử dụng dịch vụ của ngân hàng có thể có động thái ồ ạt rút tiền và thoái dịch vụ là kết cục thường thấy khi tin đồn thất thiệt phát triển ở diện rộng và đạt tới ngưỡng ảnh hưởng nguy hiểm cho uy tín của ngân hàng. 
 
Hậu quả tin đồn thất thiệt
 
Với môi trường kinh tế mà trong đó khả năng kiểm soát rủi ro tin đồn đơn lẻ có hạn chế nhất định, hoặc trong tình huống bất lợi, tin đồn thất thiệt từ một ngân hàng có thể lan truyền tới ngân hàng khác, ảnh hưởng dây chuyền có thể phát sinh. Tin đồn bất lợi diễn ra ở diện rộng đối với nhiều ngân hàng, kết hợp với các yếu tố khó khăn kinh tế vĩ mô khác, có thể gây nên đột biến rút tiền gửi ở diện rộng. Hậu quả của trạng thái này có thể dẫn đến khủng hoảng ngân hàng quốc gia.  

 
Xử lý và kiểm soát khủng hoảng ngân hàng là thực tiễn hết sức khó khăn và “ đắt đỏ” (xem hình 1). Nhiều quốc gia trên thế giới đã trải qua khủng hoảng ngân hàng, do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó nguyên nhân tin đồn thất thiệt, để lại hậu quả nặng nề. 
 
Kiểm soát tin đồn thất thiệt
 
Phát sinh lỗi hoặc thiếu hoàn thiện trong cung ứng dịch vụ ngân hàng là thực tiễn thông thường, cũng như nhiều loại hình cung ứng dịch vụ khác, có thể xẩy ra. Mặc dầu vậy, khởi nguồn từ các hiện tượng đó có thể phát sinh tin đồn bất lợi cho ngân hàng. Ngân hàng cần xây dựng cơ chế xử lý lỗi trong cung ứng dịch vụ công khai và minh bạch. Đồng thời, hệ thống thông tin kết nối phản ánh về dịch vụ ngân hàng cần được xử lý kịp thời. Kiểm soát thông tin và quy định kiểm soát tung tin đồn thất thiệt cần được chuẩn hóa, có tính hiệu lực và răn đe cao. Ở Mỹ, để chống tình trạng tung tin đồn thổi gây đột biến rút tiền gửi ngân hàng, có ngân hàng đã quy định hình thức xử lý rất nặng, treo giải thưởng truy tìm người tung tin đồn thất thiệt gây đột biến rút tiền lên tới $5.000 (thời điểm năm 1986), trong khi đó mức tiền thưởng bắt một tên cướp ngân hàng chỉ $3.000 (George, 1998, tr. 559). Ở Latvia, tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến ổn định của hệ thống tài chính, ngân hàng được xem là phạm pháp, người phạm tội phải đối mặt với bản án 2 năm tù (net 1).
 

Ngân hàng cần xây dựng cơ chế xử lý lỗi trong cung ứng dịch vụ công khai và minh bạch, đồng thời, hệ thống thông tin kết nối phản ánh về dịch vụ ngân hàng cần được xử lý kịp thời
 
Kinh nghiệm cho hành động
 
Hạn chế rủi ro
 
Với tiến trình hội nhập sâu rộng, khích lệ ứng dụng công nghệ trong cung ứng dịch vụ ngân hàng, cơ hội phát sinh rủi ro trong kinh doanh ngân hàng có chiều hướng gia tăng. Mỗi ngân hàng cần có chiến lược kiểm soát rủi ro ở mức độ không ngừng nâng cao. Nội dung kiểm soát rủi ro phổ biến được tóm tắt, bao gồm:
 
Kiểm soát rủi ro ứng dụng công nghệ thông tin: kiểm soát tình trạng lộ thông tin khách hàng (nhận diện điện tử khách hàng, quyền cho phép thực hiện giao dịch, ứng dụng tiếp cận tài sản của khách hàng, ứng dụng từ chối thực hiện giao dịch điện tử); kiểm soát phương tiện thanh toán giả mạo (tiền giả, công cụ thanh toán giả); kiểm soát khả năng tiếp cận tiền của khách hàng từ nhân sự ngân hàng và đối tác có khả năng lợi dụng kẽ hở của ứng dụng công nghệ trong giao dịch ngân hàng.
 
Kiểm soát rủi ro tác nghiệp nghiệp vụ ngân hàng: kiểm soát rủi ro tài sản nợ, tài sản có và giao dịch ngoài bảng cân đối. Kiểm soát rủi ro đưa ra phán quyết về cho vay, đầu tư, nhận bảo lãnh thương mại, bảo lãnh phát hành chứng khoán và rủi ro liên quan trực tiếp tới các sản phẩm và dịch vụ phái sinh cần được tiến hành thường xuyên, có quy trình và chuẩn mực cho tác nghiệp.
 
Thiết lập cơ chế tài trợ rủi ro chủ động, kịp thời và đầy đủ: phát sinh rủi ro trong tác nghiệp nghiệp vụ ngân hàng (cho vay, đầu tư, thanh toán, ngân quỹ, bảo lãnh, phái sinh, ngoại hối, thuê mua, dịch vụ két an toàn) là thực tiễn cần được dự liệu và có nguồn tài chính tài trợ. Hệ thống chính sách trích lập dự phòng rủi ro cần được xây dựng minh bạch, có kiểm tra và đánh giá tính phù hợp thường xuyên, đảm bảo rằng quy mô quỹ dự phòng rủi ro đáp ứng tài trợ rủi ro phát sinh một cách chủ động, kịp thời và đầy đủ. 
 
Cơ chế Kiểm soát nội bộ và Kiểm toán độc lập cần được duy trì thường xuyên, hiệu quả, công khai và minh bạch: tất cả hoạt động của ngân hàng từ khi bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh ngân hàng tới khi chấm dứt hoạt động, rút khỏi lĩnh vực kinh doanh ngân hàng cần được đánh giá thường xuyên, công khai và minh bạch qua 2 kênh, Kiểm soát nội bộ và Kiểm toán độc lập. Công bố kết quả Kiểm toán độc lập là kênh thông tin chính thức chuyển tới cộng đồng thông điệp về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Công tác Kiểm toán độc lập được thực hiện với hiệu quả cao, công khai và minh bạch sẽ có tác dụng vô hiệu hóa tin đồn thất thiệt phát sinh. 
 
Ứng xử phù hợp 
 
Trong tình huống phát sinh sai sót trong tác nghiệp nghiệp vụ ngân hàng, ứng xử phù hợp từ khách hàng, ngân hàng và đối tác liên quan có ảnh hưởng rất lớn khả năng hạn chế phát sinh tin đồn thất thiệt và ảnh hưởng bất lợi. Khách hàng suy xét và ứng xử thận trọng trước thông tin thất thiệt về ngân hàng mình gửi tiền sẽ giúp họ giảm được chi phí không đáng mất, giúp ngân hàng khắc phục được khó khăn (nếu có), tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng triển khai thuận lợi các thể chế bảo vệ người gửi tiền, thúc đẩy hoạt động ngân hàng an toàn và hiệu quả.
 
Tình trạng ngân hàng hoạt động yếu kém dưới mức chấp nhận của thị trường dẫn tới mất khả năng thanh toán, rút khỏi lĩnh vực kinh doanh ngân hàng là giải pháp được áp dụng để nhường chỗ cho sự ra đời ngân hàng mới, kinh doanh hiệu quả, phục vụ cho sự phát triển của các đối tác và nền kinh tế được thịnh vượng. Để tình huống này diễn ra có trật tự, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, các chủ nợ có liên quan và không ảnh hưởng tới các ngân hàng đang hoạt động bình thường, các thiết chế liên quan, bao gồm giải quyết ngân hàng có vấn đề, cần được xây dựng đồng bộ, cần thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức triển khai chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG).
 
Công cụ Bảo hiểm tiền gửi cần được chuẩn hóa và thúc đẩy phát huy tác dụng
 
Với mô hình chính sách BHTG hướng tới xử lý ngân hàng có vấn đề, có chức năng giám sát hoạt động ngân hàng, thông qua đó thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, đã có tác dụng tích cực trong việc kiểm soát và hạn chế đổ vỡ ngân hàng. Công cụ BHTG được bổ sung vào mạng lưới giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, có tác dụng là đối tác song hành với Kiểm soát nội bộ và Kiểm toán độc lập, đánh giá về hoạt động của ngân hàng huy động tiền gửi. Mức độ phí bảo hiểm tiền gửi xác định cho từng ngân hàng tham gia BHTG (khi triển khai phí BHTG phân biệt) là tín hiệu công khai tới thị trường về mức độ an toàn trong hoạt động của từng ngân hàng. Điều này được thể hiện qua thành công trong triển khai chính sách BHTG ở Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Ngược lại, nếu đơn thuần triển khai chính sách BHTG theo mô hình tổ chức chi trả tiền bảo hiểm, việc kiểm soát hoạt động ngân hàng và giải quyết ngân hàng có vấn đề sẽ phức tạp, tốn kém và hiệu quả hạn chế. 
 
Tài liệu tham khảo:
http : yume.vn/manbayfc/article/dan-
latvia-do-xo-rut-tien-vi-tin-don-    35cdbbbc.htm (net 1)
Kaufman. George G. , Winter 1988, Bank runs: causes, benefits, and costs, Cato Journal, Vol. 7, No. 3
Luc Laeven & Fabian Valencia, 2018, IMF Working Paper - Systemic Banking Crises Revisited, September 14, https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/09/14/Systemic-Banking-Crises-Revisited-46232) 

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Hồ Nguyên Phương
Nguyễn Thị Kim Oanh


TCNH số 22/2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán - Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị
Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán - Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị
15/02/2024 2.433 lượt xem
Kiểm toán nội bộ có vai trò quan trọng trong việc tăng cường và bảo vệ giá trị của tổ chức thông qua chức năng cung cấp sự đảm bảo, tư vấn khách quan, chuyên sâu và theo định hướng rủi ro.
Ngân hàng Mizuho Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
Ngân hàng Mizuho Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
13/02/2024 2.575 lượt xem
Nhìn lại năm 2023, trên khắp Việt Nam và Nhật Bản đã diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tháng 12/2023, Mizuho đã hỗ trợ Diễn đàn kinh tế Nhật Bản - Việt Nam tại Tokyo cùng với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và các định chế tài chính khác.
Triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2024
Triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2024
26/01/2024 3.857 lượt xem
Sau những cú sốc mạnh trong năm 2022, hoạt động kinh tế toàn cầu có dấu hiệu ổn định vào đầu năm 2023.
Kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa quy trình bằng robot trong lĩnh vực ngân hàng trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam
Kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa quy trình bằng robot trong lĩnh vực ngân hàng trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam
15/01/2024 4.651 lượt xem
Chuyển đổi số và sự bùng nổ công nghệ có ảnh hưởng lớn đến hành vi của khách hàng và hoạt động kinh doanh. Xu hướng thay đổi này dẫn đến quá trình số hóa trong các lĩnh vực như sản xuất, chuỗi cung ứng, tài chính và các dịch vụ phụ trợ khác.
Thẩm quyền để xử lí ngân hàng đang đổ vỡ một cách nhanh chóng và kịp thời - Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
Thẩm quyền để xử lí ngân hàng đang đổ vỡ một cách nhanh chóng và kịp thời - Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
05/01/2024 5.600 lượt xem
Trong năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều vụ sụp đổ của những ông lớn trong lĩnh vực ngân hàng, điều này dấy lên hồi chuông cảnh báo về tính chất dễ đổ vỡ của ngân hàng. Việc một ngân hàng đổ vỡ thể hiện kỉ luật thị trường đối với những ngân hàng có hoạt động kinh doanh thiếu an toàn, lành mạnh nhưng lại tạo ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng và người gửi tiền.
Phân tích lợi ích và rủi ro của tiền kĩ thuật số Ngân hàng Trung ương
Phân tích lợi ích và rủi ro của tiền kĩ thuật số Ngân hàng Trung ương
21/12/2023 6.653 lượt xem
Sự chuyển dịch nhanh chóng của hệ thống tiền tệ số toàn cầu đã khiến chính phủ các nước có phần lúng túng trong việc thích nghi với sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi chi tiêu và đầu tư của người dân.
Hợp tác của Trung Quốc với các nước châu Phi trong lĩnh vực ngân hàng và một số kinh nghiệm cho Việt Nam
Hợp tác của Trung Quốc với các nước châu Phi trong lĩnh vực ngân hàng và một số kinh nghiệm cho Việt Nam
20/12/2023 6.204 lượt xem
Trung Quốc là đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư lớn nhất của châu Phi trong thời gian qua và sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Bài viết này tóm lược sự phát triển quan hệ thương mại và đầu tư của Trung Quốc với các nước châu Phi trong thời gian hơn một thập kỉ vừa qua và việc Trung Quốc sử dụng lĩnh vực ngân hàng hỗ trợ cho sự phát triển đó.
Thực tiễn sử dụng tiền mã hóa trong tài trợ cuộc xung đột Nga - Ukraine và hàm ý cho Việt Nam
Thực tiễn sử dụng tiền mã hóa trong tài trợ cuộc xung đột Nga - Ukraine và hàm ý cho Việt Nam
16/11/2023 7.317 lượt xem
Bài viết khái quát quá trình triển khai huy động dòng vốn toàn cầu thông qua tiền mã hóa của Chính phủ Ukraine và Liên bang Nga; từ đó, đánh giá hiệu quả thực tiễn của việc sử dụng tiền mã hóa trong thanh toán xuyên biên giới, nguy cơ sử dụng tiền mã hóa trong các hoạt động rửa tiền, khủng bố và đưa ra hàm ý cho Việt Nam.
Quy định về hoạt động huy động vốn cộng đồng theo hình thức cổ phần tại Malaysia - Một số gợi mở cho Việt Nam
Quy định về hoạt động huy động vốn cộng đồng theo hình thức cổ phần tại Malaysia - Một số gợi mở cho Việt Nam
06/11/2023 7.322 lượt xem
Hoạt động huy động vốn cộng đồng đã trở nên phổ biến sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, phương thức này đã phát triển nhanh chóng ở nhiều nước trên thế giới. Trong đó, hoạt động huy động vốn theo hình thức cổ phần (Equity - based Crowdfunding - ECF) là hình thức gọi vốn được các doanh nghiệp trong giai đoạn khởi đầu, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo rất ưa chuộng. Với ECF, các doanh nghiệp có thể huy động vốn từ cộng đồng thông qua một nền tảng trên Internet.
Phát triển ngân hàng hợp kênh: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam
Phát triển ngân hàng hợp kênh: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam
20/10/2023 8.517 lượt xem
Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật và việc sử dụng ngày càng nhiều điện thoại thông minh và máy tính bảng, xu hướng hợp kênh đã dần trở nên quan trọng đối với tập hợp đa dạng các dịch vụ ngân hàng. Hoạt động ngân hàng hợp kênh cung cấp đường dẫn đến các dịch vụ tài chính, ngân hàng thông qua nhiều kênh khác nhau (như chi nhánh ngân hàng, ATM, tổng đài điện thoại, eBanking, Internet Banking và Mobile Banking) một cách hợp nhất dựa trên ý tưởng “mọi thứ đều có thể được làm trên mọi kênh”.
Quản trị rủi ro số tại các ngân hàng thương mại: Kinh nghiệm của Ngân hàng Trung ương Đức và một số khuyến nghị
Quản trị rủi ro số tại các ngân hàng thương mại: Kinh nghiệm của Ngân hàng Trung ương Đức và một số khuyến nghị
04/10/2023 11.899 lượt xem
Khi thế giới ngày càng trở nên số hóa và kết nối, cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng ngày một gia tăng, tạo động lực cho các ngân hàng thích ứng và thực hiện chuyển đổi số. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ chuỗi khối... đang hỗ trợ và đẩy nhanh tốc độ của quá trình chuyển đổi số, giúp các ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày một cao của khách hàng.
Triển khai kinh tế tuần hoàn tại một số quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam
Triển khai kinh tế tuần hoàn tại một số quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam
04/10/2023 9.699 lượt xem
Trong vài năm gần đây, nền kinh tế tuần hoàn (Circular economy - CE) đang ngày càng được chú ý trên toàn thế giới như một cách để khắc phục mô hình sản xuất và tiêu dùng hiện tại dựa trên tăng trưởng liên tục và tăng thông lượng tài nguyên.
Hạn chế của Basel II, sáng kiến khắc phục hướng đến Basel III của BIS và hàm ý cho Việt Nam
Hạn chế của Basel II, sáng kiến khắc phục hướng đến Basel III của BIS và hàm ý cho Việt Nam
25/09/2023 10.738 lượt xem
Hiệp ước Basel II đã và đang được các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng rộng rãi như một chiến lược nhằm mục đích nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, đảm bảo sự ổn định tài chính của ngân hàng. Mặc dù vậy, cuộc khủng hoảng tài chính ngân hàng giai đoạn 2008 - 2009 với sự sụp đổ của nhiều định chế tài chính lớn như Ngân hàng Đầu tư Bear Stearns, các ngân hàng Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers đã cho thấy những điểm yếu của Basel II như mức vốn cấp 1 (Tier 1) tối thiểu 4% và tỉ lệ an toàn vốn không đủ bù đắp các khoản lỗ lớn; một số kĩ thuật sử dụng kế toán sáng tạo có thể che đậy rủi ro tín dụng; suy thoái kinh tế có thể dẫn đến áp lực bán tháo làm tăng tính thuận chu kì của hệ thống; sử dụng một số sản phẩm tài chính phức tạp như công cụ phái sinh, bảo lãnh như một phần của việc giảm rủi ro tín dụng…
Xu hướng tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á
Xu hướng tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á
21/09/2023 10.577 lượt xem
Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi rất nhiều yếu tố làm suy giảm đà phục hồi, nền kinh tế các nước tại khu vực châu Á cũng nằm trong xu hướng đó và được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại với các động lực tăng trưởng yếu, áp lực lạm phát ở mức vừa phải.
Khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ: Nguyên nhân và tác động
Khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ: Nguyên nhân và tác động
20/09/2023 12.549 lượt xem
Căng thẳng ngân hàng tại Mỹ bắt đầu xảy ra vào tháng 3/2023, khi Ngân hàng Silicon Valley (SVB) sụp đổ, sau đó lan truyền sang một số ngân hàng khác, làm dấy lên lo ngại về tính ổn định trong khu vực tài chính. Do đó, việc nghiên cứu các yếu tố dẫn đến khủng hoảng ngân hàng, biện pháp xử lí của cơ quan quản lí, tác động của nó cũng như bài học kinh nghiệm rút ra là hết sức cần thiết.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?