Tuyên Quang thúc đẩy tài chính toàn diện vùng nông thôn
04/11/2023 937 lượt xem
Khi dịch vụ ngân hàng hướng về nông thôn

Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 149) với mục tiêu để mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận, sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững; trong đó, chú trọng đến nhóm người nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ.

Thực hiện Quyết định số 149 và chỉ đạo của Tỉnh ủy Tuyên Quang, ngày 16/12/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND về thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Quyết định số 636). Quyết định số 636 đã cụ thể hóa các mục tiêu tại Quyết định số 149 và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; theo đó, phấn đấu đến hết năm 2025, hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể sau: (i) 70% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; (ii) có 11 chi nhánh, phòng giao dịch (điểm giao dịch) của ngân hàng thương mại/100.000 người dân trưởng thành (tương ứng 66 điểm giao dịch); (iii) 50% số xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính, 25% người trưởng thành có gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng (TCTD); (iv) hằng năm, tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đạt 25%, 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận dịch vụ tín dụng tại các TCTD; (v) 50% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Quyết định số 636 cũng giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả chiến lược tài chính toàn diện, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động tài chính.

Trong ba năm qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo ra nhiều sản phẩm tiện ích, dễ sử dụng, chi phí hợp lí và miễn phí nhằm thúc đẩy thực hiện tài chính toàn diện trên địa bàn, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Các ngân hàng đã thường xuyên rà soát, đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, kĩ thuật, công nghệ, nhân lực để hoạt động thanh toán thông suốt, kịp thời, an toàn, bảo mật; rà soát, mở rộng, sắp xếp hợp lí mạng lưới điểm giao dịch, máy giao dịch tự động (ATM/CDM/CRM), thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS/mPOS), điểm chấp nhận thanh toán di động QR-Code. Ngân hàng cũng phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới và thông báo rộng rãi về mạng lưới này để người dân biết, thuận tiện trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ TTKDTM. Đến nay, nhiều dịch vụ ngân hàng đã được thực hiện ngay trên điện thoại thông minh, máy tính… có kết nối Internet như: Mở tài khoản thanh toán, đóng tài khoản thanh toán, chuyển tiền, mở sổ tiền gửi tiết kiệm, gửi tiền tiết kiệm, vay tiêu dùng giá trị nhỏ, thanh toán giao dịch điện, nước, Internet, thuế, phí...

Phí dịch vụ tài chính là vấn đề luôn được người sử dụng dịch vụ, nhất là người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sống ở vùng sâu, vùng xa quan tâm và là yếu tố quan trọng quyết định có sử dụng dịch vụ hay không. Để giải quyết vấn đề này, các ngân hàng có nhiều chính sách về giá, phí để kích thích, thúc đẩy khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng như: Miễn toàn bộ phí giao dịch trên kênh ngân hàng số đối với khách hàng cá nhân, giảm phí đối với khách hàng tổ chức, ưu đãi về lãi suất tiền gửi đối với khách hàng gửi tiền có thời hạn trên kênh số… Các ngân hàng đều đã phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử trên thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng, máy tính) để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Các sản phẩm luôn được ngân hàng cung cấp, cải tiến sản phẩm, dịch vụ hiện đại để đáp ứng thị hiếu khách hàng và hơn hết, khách hàng phải được thỏa mãn với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại mà ngân hàng cung cấp.

Đến ngày 31/10/2023, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 66 chi nhánh/phòng giao dịch của 08 ngân hàng thương mại (bình quân 11 điểm giao dịch/100.000 người trưởng thành), 07 chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn 07 huyện/thành phố; phát triển mới mô hình ngân hàng số Agribank Digital; 90 ATM/CDM/CRM (tăng 12% so với đầu năm 2021); trên 500 thiết bị POS/mPOS (tăng 52% so với đầu năm 2021); trên 36.000 điểm thanh toán bằng QR-Pay (tăng 10,3 lần so với đầu năm 2021). Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang cung cấp khoảng 730 nghìn tài khoản thanh toán cho khách hàng cá nhân (bình quân 1,21 tài khoản/người dân trưởng thành), khoảng 68% người trưởng thành trên địa bàn có tài khoản thanh toán tại ngân hàng và/hoặc các tổ chức được phép khác; hơn 800 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản; gần 2.000 doanh nghiệp, hợp tác xã (chiếm khoảng 90% số cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn) sử dụng dịch vụ nộp thuế qua tài khoản ngân hàng; tỉ trọng tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn chiếm 56%/tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn. Với nỗ lực của toàn hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang, đến nay, cơ bản các chỉ tiêu về thực hiện chiến lược tài chính toàn diện đến năm 2025 đã hoàn thành (hiện còn chỉ tiêu về số người có tài khoản thanh toán tại ngân hàng và các tổ chức được phép khác đạt khoảng 68% - kế hoạch giao là 70%).

QR-Code đã thay đổi quan điểm của người dùng về TTKDTM

“Thông minh - Tiện lợi - Đơn giản - Chi phí thấp” là nhận xét của khách hàng, bao gồm cả khách hàng vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Tuyên Quang khi nói về hình thức TTKDTM qua mã QR-Code.

 


Nhân viên Agribank Tuyên Quang luôn sẵn sàng hướng dẫn khách hàng mở và sử dụng QR-Code

Trong những năm gần đây, hình ảnh khách hàng có thể quét mã QR-Code để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ đã không còn xa lạ với nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Theo thống kê tại chợ huyện Chiêm Hóa (một huyện nghèo thuộc tỉnh Tuyên Quang), hiện nay có tới 87% các tiểu thương, hộ kinh doanh chấp thuận và khuyến khích khách hàng thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ thông qua QR-Code. Mô hình TTKDTM bằng QR-Code tiện lợi, đơn giản, cơ động, chi phí thấp, mang lại nhiều lợi ích cho người bán hàng như: Người bán hàng không phải chuẩn bị tiền lẻ để trả lại khách hàng, không phải lo lắng vấn đề tiền giả, mất cắp khi mang tiền mặt theo người, không phải tính toán doanh thu hằng ngày một cách thủ công…

Theo tiểu thương Phan Thu Hà (thành phố Tuyên Quang), các ngân hàng đã triển khai các phương thức TTKDTM từ rất lâu qua POS. Với POS, chi phí lắp đặt và sử dụng rất cao (lắp đặt từ 10 - 20 triệu đồng và phí từ 1,5 - 2,5%/số tiền thanh toán), thiết bị chưa thực sự thuận tiện (một số thiết bị cần cắm điện thường xuyên, cần kết nối với hệ thống mạng qua dây điện thoại cố định) nên chưa khuyến khích được nhiều người sử dụng và hầu hết người bán nhỏ lẻ đều không lựa chọn. Tuy nhiên, người bán hàng đã thay đổi hoàn toàn thói quen từ khi ngân hàng triển khai phương thức thanh toán QR-Code, người dùng không mất chi phí lắp đặt, không mất phí giao dịch, rất thuận tiện có thể mang đi mọi chỗ, mọi nơi, giao dịch diễn ra nhanh chóng, an toàn, tiện lợi và loại bỏ được các rắc rối khi dùng tiền mặt như không có tiền lẻ trả lại, tiền giả, tiền rách, tình trạng rơi, mất cắp,… Các lợi ích này đã giúp QR-Code phát triển trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang một cách nhanh chóng.

Không chỉ với người bán, người mua cũng đã có những trải nghiệm thiết thực, thú vị khi thanh toán qua QR-Code. Theo chị Nguyễn Thu Huyền (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), khi dùng tiền mặt đôi khi sơ ý làm rơi hoặc cũng có khi quên mang theo thì bất tiện, với QR-Code thì an toàn, tiện lợi, mua bán hàng trên môi trường mạng cũng dễ dàng hơn, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể thanh toán mọi giao dịch từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng, thậm chí là nhiều hơn. Đây cũng là nhận xét của nhiều người dân khi trải nghiệm QR-Code.

Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng đã tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích, chi phí thấp, an toàn, tiện lợi để cung cấp cho người dùng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 149 và QR-Code là một trong nhiều sản phẩm như vậy. Với tiện ích cho khách hàng, các ngân hàng đã và đang “phủ xanh” hình thức TTKDTM này đến khắp nơi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, từ thành phố đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về tài chính toàn diện đã đề ra.

Tiếp tục thúc đẩy tài chính toàn diện khu vực nông thôn

Nhằm thúc đẩy sớm hoàn thành và vượt toàn bộ các chỉ tiêu về tài chính toàn diện đã đề ra, góp phần hỗ trợ tối đa cho người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế được tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính hiện đại, bảo đảm tiện lợi, an toàn, dễ sử dụng và chi phí thấp, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang với nòng cốt là hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

Một là, thường xuyên rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lí, triển khai các quy định về cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, nhất là những sản phẩm, dịch vụ dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ số; tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động tài chính vi mô; các cơ chế quản lí thử nghiệm có kiểm soát cho hoạt động công nghệ tài chính; quy định thực hiện xác thực, nhận biết khách hàng bằng phương thức điện tử trực tuyến dựa trên cơ sở khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư...

Hai là, tiếp tục tạo điều kiện cho những ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định được mở các điểm cung ứng dịch vụ phù hợp, khuyến khích các tổ chức không phải ngân hàng có mạng lưới rộng khắp hoặc có địa bàn hoạt động tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa (tổ chức tài chính vi mô, bưu điện, viễn thông…) phối hợp với ngân hàng nhằm mở rộng phạm vi các điểm cung ứng dịch vụ tài chính; đẩy mạnh thanh toán qua thiết bị di động, phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, tài chính số cho người dân sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa…

Ba là, tiếp tục phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản, hướng đến đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện; trọng tâm là đẩy mạnh TTKDTM trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các ngân hàng cung cấp tài khoản thanh toán không chịu phí duy trì tài khoản và số dư tài khoản tối thiểu để cung cấp cho người về hưu, người hưởng trợ cấp xã hội, người già, người nghèo, học sinh, sinh viên và những đối tượng yếu thế khác…; tiếp tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính phục vụ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh, phát triển các sản phẩm cho vay tiêu dùng phù hợp với đối tượng vay tiêu dùng, có mức lãi suất hợp lí, thủ tục nhanh, gọn, thuận tiện, góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”.

Bốn là, triển khai thực hiện kịp thời chỉ đạo của ngân hàng cấp trên trực tiếp về hệ thống thanh toán phục vụ cho giao dịch bán lẻ nhằm phục vụ cho thanh toán cá nhân và doanh nghiệp tại mọi thời điểm; thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng điện tử để tạo niềm tin và bảo vệ người tiêu dùng tài chính; gắn mã số định danh công dân với tất cả tài khoản cá nhân để phục vụ công tác quản lí, xác thực thông tin khách hàng và người thụ hưởng khi cung ứng sản phẩm, dịch vụ; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chính phủ điện tử.

Năm là, thường xuyên làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược tài chính toàn diện; các cơ chế, chính sách có liên quan; kiến thức, kĩ năng tài chính; phương thức quản lí và sử dụng hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ tài chính đến các cơ quan quản lí nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp; về lợi ích, rủi ro, chi phí cùng phương thức quản lí và sử dụng hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ tài chính; công khai, minh bạch hóa thông tin của các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính; cơ cấu phí và các loại phí dịch vụ đối với người tiêu dùng tài chính; xử lí, giải quyết khiếu nại của khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ; thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Tài liệu tham khảo:

1. Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
2. Quyết định số 1309/QĐ-NHNN ngày 24/7/2020 của Thống đốc NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
3. Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
4. Kế hoạch số 256/KH-TQU ngày 26/02/2021 của NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
5. Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021, 2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang.
6. Báo cáo kết quả chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021, 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang.
7. Báo cáo kết quả hoạt động Ngân hàng Tuyên Quang năm 2021, 2022 và 10 tháng đầu năm 2023 của NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang.


Tú Minh 
NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 204 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 1.639 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 1.691 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 1.706 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 1.752 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
09/02/2024 1.523 lượt xem
Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,3 triệu người, trong đó có 71% dân số ở nông thôn, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số. Có 09 đơn vị hành chính (03 thành phố và 06 huyện) với 176 xã, phường, thị trấn.
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố  Hồ Chí Minh
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
07/02/2024 1.294 lượt xem
Năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của NHNN tại địa phương, tập trung thực hiện tích cực các giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng để đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp.
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
06/02/2024 1.102 lượt xem
Năm 2023 diễn ra với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hóa cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị, ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục neo giữ lãi suất điều hành ở mức cao...
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
06/02/2024 1.134 lượt xem
Kết thúc năm 2023, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
06/02/2024 923 lượt xem
Thành phố Cần Thơ đã trở thành một trong bốn tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cũng là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam. Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ tạo được những dấu ấn, vị thế và tiềm lực kinh tế chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tạo sức lan tỏa để các tỉnh trong vùng ĐBSCL cùng phát triển.
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
05/02/2024 981 lượt xem
Thời gian qua, NHNN Chi nhánh thành phố Hải Phòng đã tập trung làm tốt chức năng quản lí nhà nước, định hướng và giám sát hoạt động của NHTM, trên cơ sở đó, các NHTM thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ sự hoạt động nghiêm túc, có chất lượng của hệ thống ngân hàng.
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
02/02/2024 794 lượt xem
Năm 2023 đánh dấu tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Trong chặng đường 10 năm qua, ngành Ngân hàng luôn bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
31/01/2024 1.046 lượt xem
Năm 2023, đánh dấu một năm nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ công tác chỉ đạo điều hành tới tham mưu triển khai thực hiện tín dụng chính sách và cũng là năm hệ thống NHCSXH hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất trong các năm kể từ khi thành lập hệ thống NHCSXH cho tới nay.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương
30/01/2024 1.060 lượt xem
Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2023, bước sang năm 2024, hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương phấn đấu tiếp tục giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngân hàng, ngoại hối trên địa bàn...
Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng
Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng
30/01/2024 1.040 lượt xem
Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của Nhà nước, song song với hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn tiên phong trong các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, tích cực phát huy trách nhiệm với cộng đồng.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

Vàng SJC 5c

74.500

77.520

Vàng nhẫn 9999

63.400

64.700

Vàng nữ trang 9999

63.100

64.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,330 24,700 25,777 27,192 30,165 31,449 158.62 167.89
BIDV 24,380 24,690 25,962 27,169 30,297 31,455 159.71 168.14
VietinBank 24,290 24,710 26,000 27,195 30,584 31,594 160.24 168.19
Agribank 24,320 24,670 25,943 26,957 30,363 31,342 160.38 165.98
Eximbank 24,300 24,690 26,040 26,870 30,446 31,417 160.82 165.95
ACB 24,330 24,680 26,090 26,742 30,662 31,302 160.72 165.89
Sacombank 24,330 24,795 26,208 26,773 30,767 31,257 161.56 166.6
Techcombank 24,358 24,704 25,849 27,190 30,175 31,503 156.87 169.29
LPBank 24,120 25,030 25,976 27,305 30,612 31,554 159.02 170.51
DongA Bank 24,370 24,670 26,070 26,720 30,520 31,320 158.80 165.80
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?