Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, chuyển tiền
28/06/2024 919 lượt xem
Thời gian qua, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và chính quyền địa phương, NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với các chủ trương, cơ chế, chính sách của Nhà nước và của Ngành đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn nói chung, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng một cách kịp thời, hiệu quả.

Về cơ bản, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ổn định, các TCTD đều chấp hành nghiêm túc các quy định của NHNN. Đối với công tác chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), hệ thống ngân hàng đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán trên địa bàn. NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các TCTD: Áp dụng các biện pháp phòng, chống rủi ro gian lận trong mở tài khoản thanh toán; triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ tín dụng và đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong quá trình phát hành, sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng; đẩy mạnh chuyển đổi số, TTKDTM trong các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế, chi trả an sinh xã hội trên địa bàn.  

 


NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề về tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động chuyển tiền, thanh toán qua tài khoản của QTDND trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngày 15/6/2024. (Ảnh nguồn: Internet)

Cùng với đó, các TCTD trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tích cực thông tin, tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trực tuyến; cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số; tuyên truyền để khách hàng nâng cao ý thức trong giao dịch điện tử; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; thực hiện tốt công tác TTKDTM, qua đó, hệ thống thanh toán hoạt động liên tục, ổn định, an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu thanh toán trên địa bàn.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 118 ATM (trong đó có 12 CDM, tăng 2 máy so với năm 2023). Hệ thống ATM/CDM hoạt động thông suốt, ổn định an toàn; có 800 POS, doanh số thanh toán qua POS đạt 222,98 tỉ đồng.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 1 Phòng Giao dịch Ngân hàng Hợp tác xã và 11 QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả, 11/11 QTDND được xếp loại A. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động các QTDND vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Số lượng khách hàng và giao dịch ngày càng tăng, hệ thống kết nối giữa Ngân hàng Hợp tác xã và QTDND khá phức tạp đã tạo ra một số khó khăn trong quản lí và bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, chuyển tiền của QTDND. Thêm vào đó, cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin cũng như con người của QTDND phần lớn chưa đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an toàn, tác nghiệp đối với công tác thanh toán, chuyển tiền. Nhiều vụ vi phạm, lừa đảo trong lĩnh vực thanh toán, chuyển tiền đã xảy ra, trong khi các biện pháp phòng ngừa, xử lí, giảm thiểu rủi ro vẫn chưa được xử lí triệt để.

Do đó, thực hiện yêu cầu của NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị, các QTDND đã nghiên cứu, nắm bắt quy trình nộp tiền, chuyển tiền, vận chuyển tiền mặt, thủ tục thanh toán, đối chiếu số dư tiền mặt giữa QTDND và Ngân hàng Hợp tác xã, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, để từ đó đưa ra giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động thanh toán, chuyển tiền của QTDND và Ngân hàng Hợp tác xã trên địa bàn.

Trong thời gian tới, để tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, chuyển tiền của Ngân hàng Hợp tác xã và QTDND diễn ra an toàn, thuận tiện, hạn chế tối đa mọi rủi ro, các QTDND trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cần tập trung một số nhiệm vụ như sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND; Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 02/10/2018 của Thống đốc NHNN về việc chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống QTDND.

Nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động QTDND nói chung, nghiệp vụ thanh toán, chuyển tiền nói riêng của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát; chấp hành và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành Ngân hàng, NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đảm bảo hoạt động thanh toán, chuyển tiền của QTDND được an toàn, hiệu quả, bền vững.

Rà soát lại vị trí việc làm, tuyển dụng thêm cán bộ hoặc phân công cán bộ phù hợp làm công tác thanh toán, chuyển tiền; đảm bảo việc bố trí cán bộ thực hiện công việc đúng quy định, quy trình, đủ số lượng, nhất là các QTDND có quy mô hoạt động lớn, tránh việc kiêm nhiệm, làm thay sai quy định.

Tăng cường cơ sở vật chất, trụ sở, phương tiện làm việc, đầu tư vào công nghệ thông tin, đặc biệt có định hướng sớm về trang bị máy chủ đảm bảo lưu trữ an toàn, thông suốt. Đồng thời, có kế hoạch đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển tiền nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động.

Các QTDND tăng cường kết nối hệ thống với Ngân hàng Hợp tác xã trong việc triển khai các dịch vụ, sản phẩm mới, đặc biệt là dịch vụ chuyển tiền, hướng đến sự thuận tiện cho khách hàng; đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, NHNN về quy trình, thủ tục, hồ sơ thanh toán, chuyển tiền, không qua loa, sơ sài, bỏ qua bất cứ một thao tác hay thủ tục quy định nào trong quá trình tác nghiệp. Yêu cầu khách hàng cung cấp trung thực và cập nhật kịp thời thông tin cá nhân; đồng thời có ý thức bảo mật tuyệt đối thông tin có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền.

Tăng cường công tác chuyển đổi số trong hoạt động của QTDND, đặc biệt là chuyển đổi số trong nghiệp vụ thanh toán, chuyển tiền, lưu ý vấn đề cập nhật thường xuyên hồ sơ tài khoản khách hàng đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán, chuyển tiền.

Các QTDND phải thường xuyên đảm bảo thông tin báo cáo về hoạt động thanh toán, chuyển tiền chính xác, kịp thời; báo cáo ngay những khó khăn, vướng mắc, những sai phạm (nếu có) xảy ra để NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng trị, Ngân hàng Hợp tác xã có quyết định xử lí kịp thời, đảm bảo an toàn hệ thống.

Ngân hàng Hợp tác xã cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ hoạt động thanh toán, chuyển tiền của các QTDND, đóng góp ý kiến trong việc lựa chọn đối tác cung cấp hạ tầng, phần mềm phục vụ thanh toán, chuyển tiền, bố trí nhân sự làm công tác thanh toán, chuyển tiền của QTDND; kết nối QTDND với các đơn vị cung cấp phần mềm thanh toán, chuyển tiền khi có vướng mắc xảy ra, phối hợp giải quyết nhanh chóng, hiệu quả; kịp thời phản ánh với NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị về những hoạt động bất thường, nguy cơ tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động thanh toán, chuyển tiền của các QTDND trên địa bàn.

Thời gian tới, để triển khai hiệu quả Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về TTKDTM; đồng thời, khi Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Thống đốc NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng chuẩn bị có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, nhiệm vụ của các QTDND trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là phải quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị định và Quyết định trên đến toàn thể cán bộ, nhân viên để nắm bắt và thực hiện; có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, con người, đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo hoạt động thanh toán, chuyển tiền của Ngân hàng Hợp tác xã và QTDND trên địa bàn phù hợp với chỉ đạo chung của ngành Ngân hàng về đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán, chuyển tiền.
 
Nguyễn Xuân Hòa
NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Đắk Lắk 10 năm bền bỉ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
Đắk Lắk 10 năm bền bỉ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
11/07/2024 205 lượt xem
Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội được ban hành đã phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị trong tỉnh Đắk Lắk cùng chung tay giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.
Agribank tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng thông qua hợp tác liên ngành với Hội Nông dân
Agribank tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng thông qua hợp tác liên ngành với Hội Nông dân
10/07/2024 284 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) là ngân hàng chủ lực đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong nhiều năm qua, Agribank đã và đang triển khai nhiều giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng, đặc biệt với khách hàng khu vực nông nghiệp, nông thôn.
Giải pháp phát triển tài chính toàn diện tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Giải pháp phát triển tài chính toàn diện tại Ngân hàng Chính sách xã hội
09/07/2024 273 lượt xem
Tài chính toàn diện mang đến cho người dân các dịch vụ tài chính thuận tiện và chất lượng, mở rộng khả năng tiếp cận cho tất cả các tầng lớp dân cư, đặc biệt là tầng lớp dân cư có thu nhập thấp, đồng thời tạo cơ hội đồng đều và hạn chế bất bình đẳng trong nền kinh tế.
Ứng dụng nền tảng SaaS trong hoạt động Ngân hàng
Ứng dụng nền tảng SaaS trong hoạt động Ngân hàng
21/06/2024 596 lượt xem
Mô hình ngân hàng toàn diện đang chứng tỏ hiệu quả khi cung cấp sản phẩm tài chính linh hoạt và thuận tiện. Trong đó, công nghệ điện toán đám mây và mô hình phần mềm dưới dạng dịch vụ (Software as a Service - SaaS) được nhận định giúp ngành Ngân hàng trở nên tiên tiến và toàn diện hơn thông qua việc cung cấp ứng dụng cho các ngân hàng để mở rộng cơ sở hạ tầng và đưa ra những sản phẩm, dịch vụ mới.
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt sứ mệnh  “Tam nông”
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt sứ mệnh “Tam nông”
11/06/2024 799 lượt xem
Thời gian qua, trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam (Agribank), chính quyền địa phương và diễn biến thị trường, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng...
Đồng vốn nhân văn trên quê hương huyện Lắk anh hùng
Đồng vốn nhân văn trên quê hương huyện Lắk anh hùng
10/06/2024 793 lượt xem
Đồng vốn nhân văn đã bắc nhịp cầu phát triển kinh tế bền vững không chỉ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên quê hương huyện Lắk anh hùng mà hơn cả là vì sự phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội...
Ngân hàng bán vàng cho người dân: Hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới
Ngân hàng bán vàng cho người dân: Hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới
02/06/2024 4.047 lượt xem
Từ ngày 03/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân.
Nâng cao hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Nâng cao hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
29/05/2024 1.085 lượt xem
Trong những năm qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã tập trung huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM).
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang tăng cường các giải pháp góp phần đẩy lùi “tín dụng đen
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang tăng cường các giải pháp góp phần đẩy lùi “tín dụng đen"
27/05/2024 1.036 lượt xem
NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Vai trò tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Vai trò tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế
22/05/2024 2.135 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, đã trở thành một “điểm sáng” và là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh và an ninh xã hội của Đảng, Nhà nước ta trong tiến trình đổi mới.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên: Tập trung vốn thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên: Tập trung vốn thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững
14/05/2024 1.078 lượt xem
70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, những vết tích đau thương của mảnh đất hoang sơ, đổ nát do bị tàn phá bởi chiến tranh khốc liệt đang dần được xoa dịu bởi màu xanh bạt ngàn cây công nghiệp, cây ăn trái. Cùng với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội mà cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Điện Biên nỗ lực trải rộng trên 100% các thôn, bản, những người dân Điện Biên đang từng ngày vượt lên khó khăn, phát triển sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo và gìn giữ mảnh đất phên dậu của Tổ quốc.
Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
13/05/2024 976 lượt xem
Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), người dân huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều gia đình có điều kiện phát triển sản xuất, giảm nghèo và từng bước làm giàu, qua đó, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hòa Bình tích cực triển khai các giải pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hòa Bình tích cực triển khai các giải pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
09/05/2024 1.045 lượt xem
Kết thúc quý I/2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình đạt được những kết quả tích cực. Các lĩnh vực quan trọng đều đạt mức tăng trưởng cao: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 1,92%; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,74%; công nghiệp - xây dựng giảm 3,05%; dịch vụ tăng 6,55%; thuế sản phẩm tăng 4,53%
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản
09/05/2024 960 lượt xem
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về triển khai các giải pháp đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Trị - 73 năm trưởng thành cùng quê hương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Trị - 73 năm trưởng thành cùng quê hương
06/05/2024 1.346 lượt xem
Trên cơ sở chủ trương, chính sách mới về tài chính - kinh tế mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 02/1951) đề ra, ngày 6/5/1951, tại Hang Bòng thuộc xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam với các nhiệm vụ chủ yếu là: Quản lý việc phát hành giấy bạc và tổ chức lưu thông tiền tệ, quản lý Kho bạc Nhà nước, thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất, phối hợp với mậu dịch để quản lý tiền tệ và đấu tranh tiền tệ với địch.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

Vàng SJC 5c

75.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

75.980

76.8980

Vàng nữ trang 9999

75.980

76.580


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,207 25,457 26,914 28,390 32,040 33,402 155.32 164.39
BIDV 25,237 25,457 27,158 28,441 32,354 33,470 156.2 164.31
VietinBank 24,245 25,457 27,197 28,397 32,497 33,507 156.34 164.09
Agribank 25,230 25,457 27,129 28,375 32,251 33,420 156.40 164.33
Eximbank 25,160 25,457 27,172 28,081 32,399 33,383 157.25 162.51
ACB 25,170 25,457 27,167 28,099 32,443 33,423 156.78 162.98
Sacombank 25,195 25,457 27,376 28,129 32,651 33,332 158.1 163.11
Techcombank 25,164 25,457 27,032 28,396 32,109 33,450 153.51 165.91
LPBank 25,017 25,457 27,083 28,645 32,607 33,484 156.64 167.16
DongA Bank 25,200 25,457 27,200 28,080 32,370 33,480 155.10 163.00
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,60
2,60
2,90
3,80
3,80
4,50
4,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
2,00
2,00
2,30
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?