Tiền Giang nâng cao chất lượng tín dụng chính sách
25/05/2017 2.607 lượt xem
Tình trạng nợ quá hạn được cải thiện đáng kể, lãi tồn giảm dần, Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động ngày càng hiệu quả...” - là những gì mà NHCSXH tỉnh Tiền Giang đạt được sau 5 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.
 Tình trạng nợ quá hạn được cải thiện đáng kể, lãi tồn giảm dần, Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động ngày càng hiệu quả...” - là những gì mà NHCSXH tỉnh Tiền Giang đạt được sau 5 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.
 
Tín dụng chính sách giúp nông dân Tiền Giang thoát nghèoThực tế cho thấy, vào thời điểm cuối năm 2011, tỷ lệ nợ xấu của NHCSXH Tiền Giang bình quân ở mức 1,67% trên tổng dư nợ; lãi tồn đọng gần 15 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ bị chiếm dụng, nợ chưa đổi được Sổ vay vốn. Đề án được xây dựng nhằm mục tiêu hướng hoạt động NHCSXH tỉnh Tiền Giang đi vào một quỹ đạo mới, nâng cao chất lượng tín dụng. Một khi chất lượng tín dụng được nâng lên cũng đồng nghĩa là có nhiều hộ gia đình làm ăn hiệu quả với nguồn vốn vay, kinh tế phát triển và đời sống khấm khá hơn.
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án tại NHCSXH tỉnh Tiền Giang bước đầu cũng gặp không ít khó khăn. Tại thời điểm xây dựng Đề án, 2 huyện Tân Phước và Cai Lậy có tỷ lệ nợ quá hạn cao trên 2% và 3 huyện Gò Công Tây, Châu Thành, Cái Bè có tỷ lệ nợ quá hạn trên mức bình quân chung toàn tỉnh. Từ thực tế đó, Đề án đặt ra 5 mục tiêu để phấn đấu là: Giảm nợ quá hạn, giảm lãi tồn, nợ bị chiếm dụng, nợ không đủ điều kiện đổi sổ và củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn. Bước đầu thực hiện Đề án, NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát từng đối tượng có nợ quá hạn, là những hộ nghèo do làm ăn không hiệu quả nên không trả được nợ, phân tích nguyên nhân và tìm các giải pháp để đôn đốc thu hồi hoặc lập hồ sơ xử lý rủi ro. Công việc này cũng mất một khoảng thời gian khá lớn.

Để đạt được các chỉ tiêu của Đề án đã được phê duyệt, NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã tập trung lực lượng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, tiếp tục thực hiện việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ quá hạn, tích cực huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Cụ thể, NHCSXH tỉnh Tiền Giang tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp như: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay; sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các hội, đoàn thể nhận dịch vụ ủy thác; tiếp tục củng cố mạng lưới, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, UBND cấp xã và các hội, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý vốn tín dụng chính sách và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động của các đơn vị trực thuộc, kịp thời báo cáo cấp ủy và chính quyền địa phương các trường hợp chiếm dụng vốn, hộ vay có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ, dây dưa không chịu trả nợ.
 
Hiệu ứng tích cực từ Chỉ thị 40
Ngay sau khi triển khai Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp về nguồn vốn ủy thác, với tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH tỉnh Tiền Giang đạt 17 tỷ đồng để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Nhìn rộng ra có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị số 40 được xem là “cao trào” của sự đồng thuận trong công tác giảm nghèo với sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với  tín dụng chính sách do NHCSXH tỉnh

Tiền Giang triển khai thực hiện. Sau gần 3 năm triển khai, Chỉ thị 40 đã phát huy hiệu lực, có tác động tích cực đối với hoạt động  tín dụng chính sách xã hội nói chung và hoạt động của NHCSXH tỉnh Tiền Giang nói riêng.

Từ những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, sau 5 năm thực hiện Đề án, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có sự chuyển biến tích cực, cụ thể: Nợ quá hạn dần được cải thiện từ 1,67% xuống còn 0,41%; 2 huyện khi xây dựng Đề án có tỷ lệ quá hạn trên 2% đến nay đã có tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1% (trong đó, huyện Tân Phước đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn cao nhất khi xây dựng Đề án là 2,72% nay chỉ còn 0,43% và huyện Cai Lậy khi xây dựng Đề án là 2,1%, nay ở mức 0,52%); chất lượng Tổ tiết kiệm và vay vốn khi xây dựng Đề án xếp loại tốt ở mức 42% đến nay tăng lên hơn 81%; lãi tồn ở mức 18,7 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, việc triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách không chỉ thể hiện vào những con số trên mà còn tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về hoạt động tín dụng chính sách. Đặc biệt là Đề án đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân về quyền lợi và nghĩa vụ khi vay vốn tín dụng chính sách, có vay, có trả và phải quản lý tốt, hiệu quả nguồn vốn vay. Nhìn chung, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp, nguồn vốn phát huy hiệu quả rõ rệt, khẳng định được vai trò quan trọng trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đang hứa hẹn những bứt phá mới trong giai đoạn tới.

Kết quả cụ thể cho thấy, đến hết năm 2016, NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã tạo điều kiện hỗ trợ vốn có hiệu quả cho 618.542 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; góp phần giúp 101.249 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho 68.337 lao động, tạo điều kiện cho 73.183 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng cải tạo 146.640 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Đồng thời, NHCSXH tỉnh Tiền Giang còn hỗ trợ xây dựng 11.346 ngôi nhà cho hộ nghèo, 212 ngôi nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ và 2.121 căn nhà vượt lũ ĐBSCL, 387 hộ nghèo và đối tượng chính sách vay đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Với dư nợ gần 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ưu đãi do NHCSXH tỉnh Tiền Giang thực hiện đã góp phần tạo việc làm, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Kết quả của Đề án sau 5 năm triển khai thực hiện được thể hiện cụ thể thông qua tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 9,63% vào thời điểm cuối năm 2011, đến cuối năm 2016 chỉ ở mức 5,02%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,77%…
Thế Anh, Thanh Bình
Nguồn: TCNH số 9-2017
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
27/02/2024 122 lượt xem
Năm 2023 qua đi với những dấu ấn quan trọng của ngành Ngân hàng vào quá trình phục hồi kinh tế - xã hội, đảm bảo thanh khoản và sự phát triển an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
26/02/2024 1.885 lượt xem
Qua hơn 20 năm hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách...
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
26/02/2024 1.608 lượt xem
Thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Thỏa thuận liên ngành giai đoạn 2021 - 2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)...
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 1.743 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 1.815 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 1.792 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 1.792 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 1.849 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
09/02/2024 1.552 lượt xem
Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,3 triệu người, trong đó có 71% dân số ở nông thôn, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số. Có 09 đơn vị hành chính (03 thành phố và 06 huyện) với 176 xã, phường, thị trấn.
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố  Hồ Chí Minh
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
07/02/2024 1.306 lượt xem
Năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của NHNN tại địa phương, tập trung thực hiện tích cực các giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng để đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp.
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
06/02/2024 1.114 lượt xem
Năm 2023 diễn ra với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hóa cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị, ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục neo giữ lãi suất điều hành ở mức cao...
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
06/02/2024 1.241 lượt xem
Kết thúc năm 2023, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
06/02/2024 1.204 lượt xem
Thành phố Cần Thơ đã trở thành một trong bốn tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cũng là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam. Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ tạo được những dấu ấn, vị thế và tiềm lực kinh tế chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tạo sức lan tỏa để các tỉnh trong vùng ĐBSCL cùng phát triển.
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
05/02/2024 996 lượt xem
Thời gian qua, NHNN Chi nhánh thành phố Hải Phòng đã tập trung làm tốt chức năng quản lí nhà nước, định hướng và giám sát hoạt động của NHTM, trên cơ sở đó, các NHTM thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ sự hoạt động nghiêm túc, có chất lượng của hệ thống ngân hàng.
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
02/02/2024 824 lượt xem
Năm 2023 đánh dấu tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Trong chặng đường 10 năm qua, ngành Ngân hàng luôn bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?