TCNH số 21 tháng 11/2023
10/11/2023 329 lượt xem
MỤC LỤC SỐ 21 THÁNG 11/2023

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
3- Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp. 
ThS. Lê Thị Thu Hương,
PGS., TS. Phạm Thị Thanh Bình
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
12- Tác động của tài chính số tới sự ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. 
ThS. Ngô Thanh Xuân, Lê Quỳnh Mai,
Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thị Thùy Ngân,
Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Minh Ngọc
 
19- Khó khăn, thách thức trong triển khai khung năng lực tại ngân hàng thương mại và một số khuyến nghị.
TS. Bùi Văn Hải, ThS. Ngô Quang Trung,
ThS. Lương Hồng Hạnh
 
26- Các nhân tố ảnh hướng đến nợ xấu của ngân hàng thương mại Việt Nam. 
TS. Trịnh Thị Phan Lan, 
Hoàng Thị Lan Anh
 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
32- Thực trạng Fintech tại Việt Nam, kinh nghiệm quản lí quốc tế và đề xuất.
TS. Cấn Văn Lực và nhóm nghiên cứu

NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
41- Ngân hàng lưu động tại Quảng Nam: "Mở đường" cho người dân vùng núi cao thoát nghèo.
Mạnh Tùng
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
43- Nguồn vốn chính sách giúp người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời.
Trần Hải Hòa
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
45- Chính sách tiền tệ tác động đến thị trường bất động sản tại các quốc gia trên thế giới và một số khuyến nghị đối với Việt Nam.
ThS. Hồ Ngọc Tú, 
ThS. Phạm Quỳnh Lan
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
50- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 
TS. Phạm Thị Vui
 
54- Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Agribank theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Đỗ Thị Loan
 
TIN TỨC 
 
TABLE OF CONTENS No 21 - 11/2023

MACROECONOMIC ISSUES
 
3- Operations of state-owned enterprises in the context of international integration: Current situation and solutions.
Le Thi Thu Huong,
Assoc Prof., PhD. Pham Thi Thanh Binh
 
BANKING TECHNOLOGY
 
12- The impact of digital finance on stability of the commercial banking system in Vietnam.
Ngo Thanh Xuan, Le Quynh Mai,
Nguyen Minh Hang, Ngo Thi Thuy Ngan,
Nguyen Thuy Trang, Nguyen Minh Ngoc
 
19- The implementation of competency framework at commercial banks: Difficulties, challenges and recommendations.
PhD. Bui Van Hai, Ngo Quang Trung,
Luong Hong Hanh
 
26- Factors affecting the non-performing loans of Vietnam commercial banks.
PhD. Trinh Thi Phan Lan,
Hoang Thi Lan Anh
 
BUSINESS WITH BANK 
 
32- The Fintech current status in Vietnam, international experience with management and recommendations.
PhD. Can Van Luc and BIDV Training and Research Institute researchers 
 
BANKING ACTIVITIES FOR RURAL AND AGRICULTURE DEVELOPMENT 
 
41- Mobile banking in Quang Nam: Paving the way for the ethnic minority for escaping poverty. 
Manh Tung
 
VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES  FOR SOCIAL SECURITY
 
43- The policy credit capital helps finished-prison sentence persons redo their lives.
Tran Hai Hoa
 
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE
 
45- Monetary policy impacts on real estate markets in countries around the world and some recommendations for Vietnam.
Ho Ngoc Tu,
Pham Quynh Lan
 
STUDYING AND FOLLOWING HO CHI MINH’S THOUGHT, MORALITY AND LIFESTYLE
 
50- Renovating, improving the quality and efficiency of the propaganda activities of Party Committee of Central-level Agencies’ Group.
PhD. Pham Thi Vui
 
54- Improving the revolutionary morality for officers and members of the Agribank Party Committee following Ho Chi Minh's thought. 
Do Thi Loan
 
NEWS 
 

Các tạp chí khác
Giá vàngXem chi tiết
GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY
Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
70.550
71.350
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
70.550
71.350
Vàng SJC 5c
70.550
71.370
Vàng nhẫn 9999
59.850
60.950
Vàng nữ trang 9999
59.750
60.650

Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,030 24,400 25,749 27,163 29,595 30,855 157.45 166.68
BIDV 24,100 24,400 25,966 27,166 29,768 30,883 158.39 166.73
VietinBank 24,018 24,438 26,054 27,189 30,019 31,029 158.92 166.87
Agribank 24,060 24,400 25,994 26,786 29,828 30,798 159.38 164.24
Eximbank 24,030 24,420 26,047 26,774 29,942 30,778 159.81 164.27
ACB 24,060 24,410 26,100 26,756 30,118 30,752 159.42 164.58
Sacombank 24,050 24,410 26,177 26,848 30,176 30,705 159.64 166.24
Techcombank 24,079 24,433 25,823 27,182 29,613 30,934 155.45 167.94
LPBank 24,040 24,600 25,962 27,303 30,064 31,002 157.67 169.15
DongA Bank 24,100 24,390 26,070 26.740 29,980 30,790 157.5 164.5
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
2,60
2,60
2,90
3,90
3,90
5,00
5,00
BIDV
0,10
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
3,20
3,30
3,40
4,50
4,55
4,60
4,60
Sacombank
-
-
-
-
3,40
3,50
3,60
4,50
4,75
4,80
4,95
Techcombank
0,10
-
-
-
3,20
3,20
3,50
4,50
4,55
4,90
4,90
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,60
3,70
4,80
4,90
5,30
6,10
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,90
3,90
3,90
4,90
5,10
5,40
5,60
Agribank
0,20
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,40
3,50
3,70
4,80
5,10
5,40
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?