TCNH số 04 tháng 02/2024
26/02/2024 1.629 lượt xem
MỤC LỤC SỐ 4 THÁNG 02/2024

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
3- Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024.
TS. Tô Huy Vũ
 
10- Dữ liệu thống kê trong phục vụ điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
ThS. Đào Minh Thắng,
PGS., TS. Phạm Mạnh Hùng
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
16- Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 
PGS., TS. Nguyễn Đức Trung,
TS. Trần Trọng Huy
 
26- Xây dựng nguồn lực con người nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp trong chuyển đổi số hoạt động ngân hàng. 
PGS., TS. Nguyễn Thanh Phương,
PGS., TS. Phạm Thị Tuyết
 
31- Vai trò, tầm quan trọng của ESG trong phát triển bền vững tại ngân hàng thương mại Việt Nam. 
Phạm Ngô An Phú, 
Phạm Bảo Phương
 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
37- Hoạt động tài chính vi mô trong xu hướng phát triển của công nghệ tài chính.
ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

43- Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi.
Phạm Việt
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
45- Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng.
Lưu Ly
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
48- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Phúc Tiên 
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
52- Ứng phó với các thách thức nhân khẩu học: Chiến lược thích ứng của ngành Ngân hàng và gợi ý đối với Việt Nam.
TS. Nguyễn Minh Sáng
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
57- Một số kinh nghiệm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội.
TS. Phạm Thị Vui
 
TIN TỨC

TABLE OF CONTENS No 4 - 02/2024

MACROECONOMIC ISSUES
 
3- Looking back the banking industry integration process in 2023 and orientation in 2024. 
PhD. To Huy Vu
 
10- The statistics data for the State Bank of Vietnam’s monetary policy management.
Dao Minh Thang,
Assoc Prof., PhD. Pham Manh Hung
 
BANKING TECHNOLOGY
 
16- Determinants of Vietnam commercial banks liquidity risk.
Assoc Prof., PhD Nguyen Duc Trung,
PhD. Tran Trong Huy
 
26- Creating human resources for developing corporate culture in the digital transformation of banking operations.
Assoc Prof., PhD. Nguyen Thanh Phuong,
Assoc Prof., PhD. Pham Thi Tuyet
 
31- The role and significance of ESG in sustainable development at commercial banks in Vietnam.
Pham Ngo An Phu,
Pham Bao Phuong
 
BUSINESS WITH BANK 
 
37- Microfinance activities in the trend of fintech development.
Nguyen Thi Thanh Binh

43- Protecting depositor rights - The crucial and throughout goals of deposit insurance policy.
Pham Viet 
 
BANKING ACTIVITIES FOR RURAL AND AGRICULTURE DEVELOPMENT 
 
45- Loan team - A bridge between Agribank and customers.
Luu Ly
 
VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES  FOR SOCIAL SECURITY
 
48- Vietnam Bank for Social policies - Cu M’gar district branch - best meets the low interest loan demand of the poor households and other policy objects.
Phuc Tien
 
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE
 
52- Addressing demographic challenges: The banking industry’s adaptation strategies and implications for Vietnam.
PhD. Nguyen Minh Sang
 
STUDYING AND FOLLOWING HO CHI MINH’S THOUGHT, MORALITY AND LIFESTYLE
 
57- Experience with capturing and directing public opinion of Party Committee of Central-level Agencies’ Group.
PhD. Pham Thi Vui
 
NEWS

Các tạp chí khác
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

81.000

83.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

81.000

83.500

Vàng SJC 5c

81.000

83.520

Vàng nhẫn 9999

74.200

76.100

Vàng nữ trang 9999

74.000

75.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,145 25,485 26,411 27,860 30,670 31,974 159.56 168.87
BIDV 25,185 25,485 26,528 27,748 30,697 31,977 159.6 168
VietinBank 25,160 25,485 26,651 27,946 31,096 32,106 161.07 169.02
Agribank 25,180 25,485 26,599 27,900 30,846 32,001 160.64 168.67
Eximbank 25,160 25,485 26,632 27,531 30,915 31,959 161.35 166.79
ACB 25,190 25,485 26,768 27,476 31,178 31,876 161.53 166.97
Sacombank 25,250 25,485 26,880 27,440 31,315 31,817 162.5 167.51
Techcombank 25,228 25,485 26,523 27,869 30,720 32,037 157.83 170.27
LPBank 24,943 25,485 26,344 27,844 31,044 31,948 159.37 170.59
DongA Bank 25,250 25,485 26,760 27,440 31,070 31,920 159.80 166.90
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,30
2,40
2,60
3,50
3,70
4,50
4,50
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,20
2,20
2,30
3,40
3,45
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,30
3,80
3,80
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?