TCNH số 16 tháng 8/2023
29/08/2023 276 lượt xem
MỤC LỤC SỐ 15 THÁNG 8/2023

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
3- Giải pháp phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. 
ThS. Lê Thị Thu Hương,
PGS., TS. Vũ Văn Hà
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
9- Đánh giá hoạt động mua, bán nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt và đề xuất giải pháp.
ThS. Hà Tiến Quân
 
14- Một số nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang.
ThS. Lưu Phước Vẹn,
Lê Thị Kim Chi
 
22- Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng: Thách thức và một số giải pháp khắc phục.
ThS. Trịnh Tường Khiêm,
ThS. Trần Linh Huân,
Lê Phạm Anh Thơ
 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
25- Đánh giá khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
TS. Bùi Khắc Hoài Phương
 
29- Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Cần Thơ.
Huỳnh Thị Cẩm Thơ, Đinh Công Hiển, 
Tất Duyên Thư, Phan Ngọc Bảo Anh,
Phạm Huỳnh Minh Thư

NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
36- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 
TS. Lương Văn Hải
 
42- Agribank góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Ninh Thuận.
Hải An
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
44- Tín dụng chính sách giúp nâng cao đời sống hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An.
Mai Hương
 
46- Tín dụng chính sách xã hội - “Trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
Mai Lâm
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
52- Chi ngân sách nhà nước cho tăng trưởng xanh tại các quốc gia trên thế giới.
ThS. Hồ Ngọc Tú,
ThS. Đào Thị Lành
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
56- Đảng bộ Agribank triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành toàn diện các lĩnh vực hoạt động.
Đỗ Loan
 
TIN TỨC 
 
TABLE OF CONTENS No 16 - 08/2023

MACROECONOMIC ISSUES
 
3- Solutions to develop the night-time economy in Vietnam.
Le Thi Thu Huong
Assoc Prof., PhD. Vu Van Ha
 
BANKING TECHNOLOGY
 
9- Assessing the debts trading paid by special bonds and recommendations.
Ha Tien Quan
 
14- Factors affecting the decision to use credit cards of individual customers at Vietnam commercial banks in An Giang province.
Luu Phuoc Ven
Le Thi Kim Chi
 
22- International integration in the banking sector: Challenges and some solutions.
Trinh Tuong Khiem
Tran Linh Huan
Le Pham Anh Tho
 
BUSINESS WITH BANK
 
25- Assessing the accessibility to credit sources of small and medium enterprises in Quang Binh province.
PhD. Bui Khac Hoai Phuong
 
29- Factors influencing the application of accounting standards in small and medium enterprises in Can Tho city.
Huynh Thi Cam Tho, Dinh Cong Hien, Tat Duyen Thu, Phan Ngoc Bao Anh, Pham Huynh Minh Thu

BANKING ACTIVITIES FOR RURAL AND AGRICULTURE DEVELOPMENT
 
36- Promoting non-cash payments in rural and remote areas.
PhD. Luong Van Hai
 
42- Agribank contributes to the development of high-tech agriculture in Ninh Thuan province.
Hai An
 
VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES  FOR SOCIAL SECURITY
 
44- Policy credit contributes to improving the ethnic minority living standards in Nghe An province.
Mai Huong
 
46- Social policy credit - “Pillar” in the system of poverty reduction policies, securing social security.
Mai Lam
 
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE
 
52- Government expenditures for green growth: International experience and recommendations.
Ho Ngoc Tu
Dao Thi Lanh
 
STUDYING AND FOLLOWING HO CHI MINH’S THOUGHT, MORALITY AND LIFESTYLE
 
56- Agribank Party Committee effectively implements the inspection and supervision activities contributing to comprehensive completion of activity fields.
Do Loan
 
NEWS

Các tạp chí khác
TCNH số 18 tháng 9/2023 TCNH số 18 tháng 9/2023
04:09, 25/09/2023
TCNH số 17 tháng 9/2023 TCNH số 17 tháng 9/2023
03:16, 12/09/2023
TCNH số 15 tháng 8/2023 TCNH số 15 tháng 8/2023
08:22, 09/08/2023
TCNH số 14 tháng 7/2023 TCNH số 14 tháng 7/2023
02:46, 20/07/2023
TCNH số 13 tháng 7/2023 TCNH số 13 tháng 7/2023
08:31, 18/07/2023
TCNH số 12 tháng 6/2023 TCNH số 12 tháng 6/2023
08:43, 26/06/2023
TCNH số 11 tháng 6/2023 TCNH số 11 tháng 6/2023
03:16, 12/06/2023
TCNH số 10 tháng 5/2023 TCNH số 10 tháng 5/2023
03:54, 25/05/2023
TCNH số 9 tháng 5/2023 TCNH số 9 tháng 5/2023
03:35, 09/05/2023
TCNH số 08 tháng 4/2023 TCNH số 08 tháng 4/2023
04:17, 21/04/2023
TCNH số 07 tháng 4/2023 TCNH số 07 tháng 4/2023
08:52, 05/04/2023
TCNH số 6 tháng 3/2023 TCNH số 6 tháng 3/2023
08:26, 23/03/2023
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.050

68.750

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.050

68.750

Vàng SJC 5c

68.050

68.770

Vàng nhẫn 9999

56.650

57.600

Vàng nữ trang 9999

56.500

57.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,200 24,570 25,105 26,483 28,868 30,098 159.15 168.46
BIDV 24,240 24,540 25,281 26,469 29,007 30,070 160.4 168.73
VietinBank 24,137 24,557 25,354 26,489 29,226 30,236 160.3 168.25
Agribank 24,200 24,550 25,358 26,066 29,122 29,955 161.42 165.41
Eximbank 24,150 24,540 25,385 26,091 29,179 29,991 161.18 165.66
ACB 24,190 24,540 25,423 26,061 29,339 29,955 160.81 166.01
Sacombank 24,180 24,535 25,495 26,160 29,402 29,911 161.08 167.62
Techcombank 24,211 24,548 25,142 26,464 28,831 30,120 156.91 169.16
LPBank 24,190 24,750 25,283 26,610 29,286 30,211 159.12 170.63
DongA Bank 24,250 24,550 25,470 26,070 29,280 30,020 159.4 166.1
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
BIDV
0,10
-
-
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
Cake by VPBank
0,40
-
-
-
4,75
4,75
4,75
7,0
7,10
7,3
6,00
ACB
0,05
0,50
0,50
0,50
3,40
3,50
3,60
5,10
5,30
5,30
5,40
Sacombank
-
-
-
-
3,50
3,60
3,70
5,30
5,60
6,00
6,30
Techcombank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,70
4,90
4,95
5,50
5,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
4,35
4,35
4,35
5,50
5,50
6,30
6,60
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
4,50
6,20
6,30
6,55
6,75
Agribank
0,20
-
-
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
4,00
4,00
4,00
5,00
5,30
5,50
5,80

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?