TCNH số 16 tháng 8/2023
29/08/2023 869 lượt xem
MỤC LỤC SỐ 16 THÁNG 8/2023

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
3- Giải pháp phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. 
ThS. Lê Thị Thu Hương,
PGS., TS. Vũ Văn Hà
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
9- Đánh giá hoạt động mua, bán nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt và đề xuất giải pháp.
ThS. Hà Tiến Quân
 
14- Một số nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang.
ThS. Lưu Phước Vẹn,
Lê Thị Kim Chi
 
22- Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng: Thách thức và một số giải pháp khắc phục.
ThS. Trịnh Tường Khiêm,
ThS. Trần Linh Huân,
Lê Phạm Anh Thơ
 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
25- Đánh giá khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
TS. Bùi Khắc Hoài Phương
 
29- Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Cần Thơ.
Huỳnh Thị Cẩm Thơ, Đinh Công Hiển, 
Tất Duyên Thư, Phan Ngọc Bảo Anh,
Phạm Huỳnh Minh Thư

NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
36- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 
TS. Lương Văn Hải
 
42- Agribank góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Ninh Thuận.
Hải An
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
44- Tín dụng chính sách giúp nâng cao đời sống hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An.
Mai Hương
 
46- Tín dụng chính sách xã hội - “Trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
Mai Lâm
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
52- Chi ngân sách nhà nước cho tăng trưởng xanh tại các quốc gia trên thế giới.
ThS. Hồ Ngọc Tú,
ThS. Đào Thị Lành
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
56- Đảng bộ Agribank triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành toàn diện các lĩnh vực hoạt động.
Đỗ Loan
 
TIN TỨC 
 
TABLE OF CONTENS No 16 - 08/2023

MACROECONOMIC ISSUES
 
3- Solutions to develop the night-time economy in Vietnam.
Le Thi Thu Huong
Assoc Prof., PhD. Vu Van Ha
 
BANKING TECHNOLOGY
 
9- Assessing the debts trading paid by special bonds and recommendations.
Ha Tien Quan
 
14- Factors affecting the decision to use credit cards of individual customers at Vietnam commercial banks in An Giang province.
Luu Phuoc Ven
Le Thi Kim Chi
 
22- International integration in the banking sector: Challenges and some solutions.
Trinh Tuong Khiem
Tran Linh Huan
Le Pham Anh Tho
 
BUSINESS WITH BANK
 
25- Assessing the accessibility to credit sources of small and medium enterprises in Quang Binh province.
PhD. Bui Khac Hoai Phuong
 
29- Factors influencing the application of accounting standards in small and medium enterprises in Can Tho city.
Huynh Thi Cam Tho, Dinh Cong Hien, Tat Duyen Thu, Phan Ngoc Bao Anh, Pham Huynh Minh Thu

BANKING ACTIVITIES FOR RURAL AND AGRICULTURE DEVELOPMENT
 
36- Promoting non-cash payments in rural and remote areas.
PhD. Luong Van Hai
 
42- Agribank contributes to the development of high-tech agriculture in Ninh Thuan province.
Hai An
 
VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES  FOR SOCIAL SECURITY
 
44- Policy credit contributes to improving the ethnic minority living standards in Nghe An province.
Mai Huong
 
46- Social policy credit - “Pillar” in the system of poverty reduction policies, securing social security.
Mai Lam
 
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE
 
52- Government expenditures for green growth: International experience and recommendations.
Ho Ngoc Tu
Dao Thi Lanh
 
STUDYING AND FOLLOWING HO CHI MINH’S THOUGHT, MORALITY AND LIFESTYLE
 
56- Agribank Party Committee effectively implements the inspection and supervision activities contributing to comprehensive completion of activity fields.
Do Loan
 
NEWS

Các tạp chí khác
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

81.800

83.800

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

81.800

83.800

Vàng SJC 5c

81.800

83.820

Vàng nhẫn 9999

74.800

76.700

Vàng nữ trang 9999

74.700

76.000


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,100 25,440 26,252 27,714 30,724 32,055 157.77 167.11
BIDV 25,130 25,440 26,393 27,618 30,763 32,067 158.12 166.59
VietinBank 25,090 25,443 26,504 27,799 31,154 32,164 160.64 168.59
Agribank 25,100 25,440 26,325 27,607 30,757 31,897 159.58 167.50
Eximbank 25,040 25,440 26,425 27,239 30,914 31,866 160.82 165.77
ACB 25,110 25,442 26,596 27,279 31,230 31,905 161.07 166.37
Sacombank 25,170 25,420 26,701 27,261 31,332 31,835 162.03 167.05
Techcombank 25,192 25,442 26,362 27,707 30,760 32,094 157.36 169.78
LPBank 24,960 25,440 26,088 27,611 30,970 31,913 158.36 169.76
DongA Bank 25,170 25,440 26,570 27,260 31,080 31,940 159.20 166.40
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,30
2,40
2,60
3,50
3,70
4,50
4,50
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,20
2,20
2,30
3,40
3,45
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,30
3,80
3,80
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?