TCNH số 14 tháng 7/2023
20/07/2023 1.167 lượt xem
MỤC LỤC SỐ 14 THÁNG 07/2023
 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
3- Đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát của Việt Nam bằng phương pháp nhiều chỉ số nhiều nguyên nhân. 
TS. Bùi Duy Hưng
 
10- Đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016 - 2022 và khuyến nghị chính sách. 
ThS. Vũ Huyền Trang
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
17- Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự chấp nhận Chatbot AI của khách hàng tại một số ngân hàng thương mại. 
ThS. Nguyễn Minh Trí
ThS. Đinh Vũ Hoàng Tuấn
 
22- Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. 
ThS. Đặng Duy Cường và Nhóm nghiên cứu 
 
27- Nhầm lẫn áp dụng pháp luật về tính lãi suất tiền gửi và điều kiện chuyển nhóm nợ trong cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam.
Lê Hữu Nghĩa 
Lê Thanh Trà
Vũ Văn Đạt
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
34- Agribank quyết liệt triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó.
Tuấn Hưng

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
36- Giải pháp tăng cường huy động vốn tiền gửi để thực hiện tín dụng chính sách tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ.
Phan Thị Hồng Thảo
Lăng Chánh Huệ Thảo
Nguyễn Thị Thu Hương
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
44- Ứng dụng dữ liệu trong hoạt động chuyển đổi số ngân hàng và một số đề xuất, kiến nghị.
Phạm Anh Tuấn
 
49- Các nguyên tắc ngân hàng bền vững - Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam.
TS. Phạm Minh Tú
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
58- Đảng bộ Agribank tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Agribank
 
TIN TỨC 
 
TABLE OF CONTENS No 14 - 07/2023
 
MACROECONOMIC ISSUES
 
3- Estimating the non-observed economy in Vietnam using Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) Model.
PhD. Bui Duy Hung
 
10- The foreign direct investment contribution to Vietnam economy in period of 2016 - 2022 and recommendations.
Vu Huyen Trang
 
BANKING TECHNOLOGY
 
17- Factors affecting the users’ acceptance of Chatbot AI at commercial banks.
Nguyen Minh Tri
Dinh Vu Hoang Tuan
 
22- Solutions for improving performance of branches of the State Bank of Vietnam. 
Dang Duy Cuong, et al.
 
27- Confusions in the application of the legal regulations on calculating deposit interest rates and conditions for transferring debt groups at Vietnamese commercial banks.
Le Huu Nghia, Vu Van Dat, Le Thanh Tra
 
BANKING ACTIVITIES FOR RURAL AND AGRICULTURE DEVELOPMENT
 
34- Agribank drastically implements it’s solutions to help businesses overcome difficulties.
Tuan Hung

VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES  FOR SOCIAL SECURITY
 
36- Solutions to increase deposit mobilization to implement policy credit at Vietnam Bank for Social Policies - Can Tho City branch.
Phan Thi Hong Thao
Lang Chanh Hue Thao
Nguyen Thi Thu Huong
 
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE
 
44- Data applications in the banking digital transformation and recommendations.
Pham Anh Tuan
 
49- Sustainable banking principles - International experience and lessons for Vietnam.
PhD. Pham Minh Tu
 
STUDYING AND FOLLOWING HO CHI MINH’S THOUGHT, MORALITY AND LIFESTYLE
 
58- Agribank Party Committee promotes the party discipline and building comprehensively in order to meet the needs of task in the new context.
The Propaganda Department of Agribank Party Committee
 
NEWS

Các tạp chí khác
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

Vàng SJC 5c

75.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

75.980

76.8980

Vàng nữ trang 9999

75.980

76.580


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,207 25,457 26,914 28,390 32,040 33,402 155.32 164.39
BIDV 25,237 25,457 27,158 28,441 32,354 33,470 156.2 164.31
VietinBank 24,245 25,457 27,197 28,397 32,497 33,507 156.34 164.09
Agribank 25,230 25,457 27,129 28,375 32,251 33,420 156.40 164.33
Eximbank 25,160 25,457 27,172 28,081 32,399 33,383 157.25 162.51
ACB 25,170 25,457 27,167 28,099 32,443 33,423 156.78 162.98
Sacombank 25,195 25,457 27,376 28,129 32,651 33,332 158.1 163.11
Techcombank 25,164 25,457 27,032 28,396 32,109 33,450 153.51 165.91
LPBank 25,017 25,457 27,083 28,645 32,607 33,484 156.64 167.16
DongA Bank 25,200 25,457 27,200 28,080 32,370 33,480 155.10 163.00
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,60
2,60
2,90
3,80
3,80
4,50
4,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
2,00
2,00
2,30
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?