TCNH số 14 tháng 7/2023
20/07/2023 1.021 lượt xem
MỤC LỤC SỐ 14 THÁNG 07/2023
 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
3- Đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát của Việt Nam bằng phương pháp nhiều chỉ số nhiều nguyên nhân. 
TS. Bùi Duy Hưng
 
10- Đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016 - 2022 và khuyến nghị chính sách. 
ThS. Vũ Huyền Trang
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
17- Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự chấp nhận Chatbot AI của khách hàng tại một số ngân hàng thương mại. 
ThS. Nguyễn Minh Trí
ThS. Đinh Vũ Hoàng Tuấn
 
22- Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. 
ThS. Đặng Duy Cường và Nhóm nghiên cứu 
 
27- Nhầm lẫn áp dụng pháp luật về tính lãi suất tiền gửi và điều kiện chuyển nhóm nợ trong cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam.
Lê Hữu Nghĩa 
Lê Thanh Trà
Vũ Văn Đạt
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
34- Agribank quyết liệt triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó.
Tuấn Hưng

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
36- Giải pháp tăng cường huy động vốn tiền gửi để thực hiện tín dụng chính sách tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ.
Phan Thị Hồng Thảo
Lăng Chánh Huệ Thảo
Nguyễn Thị Thu Hương
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
44- Ứng dụng dữ liệu trong hoạt động chuyển đổi số ngân hàng và một số đề xuất, kiến nghị.
Phạm Anh Tuấn
 
49- Các nguyên tắc ngân hàng bền vững - Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam.
TS. Phạm Minh Tú
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
58- Đảng bộ Agribank tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Agribank
 
TIN TỨC 
 
TABLE OF CONTENS No 14 - 07/2023
 
MACROECONOMIC ISSUES
 
3- Estimating the non-observed economy in Vietnam using Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) Model.
PhD. Bui Duy Hung
 
10- The foreign direct investment contribution to Vietnam economy in period of 2016 - 2022 and recommendations.
Vu Huyen Trang
 
BANKING TECHNOLOGY
 
17- Factors affecting the users’ acceptance of Chatbot AI at commercial banks.
Nguyen Minh Tri
Dinh Vu Hoang Tuan
 
22- Solutions for improving performance of branches of the State Bank of Vietnam. 
Dang Duy Cuong, et al.
 
27- Confusions in the application of the legal regulations on calculating deposit interest rates and conditions for transferring debt groups at Vietnamese commercial banks.
Le Huu Nghia, Vu Van Dat, Le Thanh Tra
 
BANKING ACTIVITIES FOR RURAL AND AGRICULTURE DEVELOPMENT
 
34- Agribank drastically implements it’s solutions to help businesses overcome difficulties.
Tuan Hung

VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES  FOR SOCIAL SECURITY
 
36- Solutions to increase deposit mobilization to implement policy credit at Vietnam Bank for Social Policies - Can Tho City branch.
Phan Thi Hong Thao
Lang Chanh Hue Thao
Nguyen Thi Thu Huong
 
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE
 
44- Data applications in the banking digital transformation and recommendations.
Pham Anh Tuan
 
49- Sustainable banking principles - International experience and lessons for Vietnam.
PhD. Pham Minh Tu
 
STUDYING AND FOLLOWING HO CHI MINH’S THOUGHT, MORALITY AND LIFESTYLE
 
58- Agribank Party Committee promotes the party discipline and building comprehensively in order to meet the needs of task in the new context.
The Propaganda Department of Agribank Party Committee
 
NEWS

Các tạp chí khác
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?