Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
01/05/2023 1.471 lượt xem

Hệ thống ngân hàng tỉnh Tây Ninh thường xuyên kịp thời xử lí, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn vay ngân hàng thực hiện hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

Tín dụng phục vụ cho vay phát triển kinh tế

Thời gian qua, hệ thống ngân hàng tỉnh Tây Ninh đã có những đóng góp quan trọng giúp dòng vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng không bị gián đoạn, phục vụ hiệu quả quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tây Ninh Nguyễn Xuân Hiền, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 44 tổ chức tín dụng (TCTD) bao gồm 23 chi nhánh NHTM, 01 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), 01 chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã, 01 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô và 18 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) với tổng cộng 127 điểm giao dịch.

Năm 2023, hệ thống ngân hàng tỉnh Tây Ninh tập trung các giải pháp tín dụng phục vụ cho vay phát triển kinh tế; tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%. Kế hoạch tăng trưởng năm 2023 của hệ thống ngân hàng tỉnh Tây Ninh vốn huy động tăng 12 - 14% so năm 2022, dư nợ tín dụng tăng từ 13 - 15% so với năm 2022, tỉ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới 3%, với nhiều giải pháp triển khai đồng bộ, quyết liệt, khẩn trương trên tinh thần hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã về các chính sách của ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp.

Đáng chú ý, hoạt động ngân hàng tỉnh Tây Ninh đến cuối tháng 3/2023 có kết quả vốn huy động đạt 61.900 tỉ đồng, tăng 0,6% so với đầu năm và tăng 8,9% so với cùng kì. Trong đó, vốn huy động trên 12 tháng đạt 6.040 tỉ đồng, chiếm 9,8% tổng nguồn vốn huy động. Có được nguồn vốn, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã cho vay đạt tổng dư nợ tín dụng là 88.900 tỉ đồng, tăng 3,5% so đầu năm và tăng 10,7% so cùng kì năm trước.

Về dư nợ cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn gồm: Cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 11.120 tỉ đồng; cho vay xuất khẩu đạt 1.971 tỉ đồng; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 8.276 tỉ đồng. Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng chính sách đạt 3.495 tỉ đồng, tăng 2% so đầu năm. Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 đạt 52.900 tỉ đồng, tăng 1,8% so đầu năm, tăng 6,6% so cùng kì và chiếm 59,5% tổng dư nợ.

Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vay vốn vượt qua khó khăn do bị ảnh hưởng dịch Covid-19, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành kịp thời và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, chính sách như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021; giảm phí thanh toán; gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ; các TCTD cũng tự giảm lãi suất cho khách hàng hiện hữu. Giám đốc NHNN Chi nhánh Tây Ninh Nguyễn Xuân Hiền cho biết, các TCTD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho 2.978 khách hàng với tổng dư nợ gốc 3.145 tỉ đồng, dư nợ còn đến ngày 31/12/2022 là 52,8 tỉ đồng với 284 khách hàng (chương trình hỗ trợ kết thúc ngày 30/6/2022).

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN, tính đến ngày 31/12/2022, số tiền lãi đã hỗ trợ là 855 triệu đồng/doanh số cho vay hỗ trợ lãi suất là 495 tỉ đồng. Dư nợ cho vay là 464 tỉ đồng (16 khách hàng). Hiện nay, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai quyết liệt chương trình đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định.

Sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có 3.672 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn với tổng dư nợ cho vay đạt trên 195 tỉ đồng để phát triển sản xuất, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ là một trong những giải pháp tạo thêm động lực và sức bật cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho đời sống người dân, người lao động, các nhóm người yếu thế, người nghèo, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội. Trong năm 2023, NHCSXH tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Song hành triển khai các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, từ năm 2022 đến nay, NHCSXH tỉnh Tây Ninh thực hiện hiệu quả Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH; thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay có lãi suất trên 6%/năm cho hơn 42.000 khách hàng, với số tiền hỗ trợ là 13,7 tỉ đồng.

Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

NHNN Chi nhánh tỉnh Tây Ninh tập trung triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của NHNN về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đồng thời kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng trên địa bàn thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, thực hiện tốt công tác thanh toán, tiền tệ kho quỹ và quản lí ngoại hối, vàng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác điều hòa tiền mặt, đảm bảo giao dịch tiền mặt thông suốt và đáp ứng đầy đủ nhu cầu về giá trị và cơ cấu cho TCTD, Kho bạc Nhà nước; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra công tác ngoại hối, công tác an toàn kho quỹ năm 2023.

Hai là, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương triển khai thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của NHNN và UBND tỉnh Tây Ninh.

Ba là, chỉ đạo các TCTD thực hiện tốt định hướng hoạt động tín dụng năm 2023 của NHNN, tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát tín dụng vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục cải cách thủ tục, đơn giản hóa quy trình cấp tín dụng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong tiếp cận tín dụng; triển khai thực hiện quyết liệt chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN; duy trì hoạt động của đường dây nóng, kiểm tra, giám sát, nắm bắt những vướng mắc của chi nhánh các ngân hàng trên địa bàn để tháo gỡ hoặc kiến nghị tháo gỡ.

Bốn là, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra năm 2023, tập trung vào những nội dung theo đúng định hướng của NHNN; chỉ đạo các TCTD nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực thu hồi, xử lí nợ xấu và thực hiện kiến nghị, cảnh báo qua công tác thanh tra, giám sát.

Năm là, tiếp tục giám sát các QTDND thực hiện Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; hướng dẫn và phê duyệt “Phương án cơ cấu lại gắn với xử lí nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” của các QTDND và giám sát việc thực hiện.

Sáu là, thực hiện tốt công tác tín dụng theo định hướng của NHNN và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023; cải tiến quy trình, thủ tục cấp tín dụng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng trong vay vốn; tiếp tục triển khai quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN.

Bảy là, kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh mới. Các TCTD có tỉ lệ nợ xấu cao tập trung thực hiện các giải pháp xử lí và thu hồi nợ xấu; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn, đặc biệt là cơ quan công an, tòa án, cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình thu hồi nợ xấu, xử lí tài sản đảm bảo.

Tám là, tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nhất là dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; tích cực thực hiện Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản chỉ đạo của NHNN, UBND tỉnh Tây Ninh. Chủ động và tăng cường tiếp cận, kết nối với các ngành, lĩnh vực để mở rộng, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là đối với các đơn vị trong lĩnh vực y tế, giáo dục và trung tâm hành chính công.

Chín là, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm phòng, chống, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; đối với các QTDND xây dựng và thực hiện tốt “Phương án cơ cấu lại gắn với xử lí nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Các TCTD chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về hoạt động đại lí bảo hiểm; giải thích, tư vấn khách hàng về việc tự nguyện mua bảo hiểm và đặc biệt là không được “ép” khách hàng vay mua bảo hiểm. Tăng cường giám sát, quản lí cán bộ nhân viên đơn vị, kịp thời phát hiện xử lí nghiêm túc cán bộ hoạt động cho vay đáo nợ.

Tóm lại, trong thời gian tới, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, thường xuyên nắm bắt các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lí, tháo gỡ, làm rõ thông tin, nguyên nhân các trường hợp không tiếp cận được vốn vay; xử lí, trả lời rõ ràng đối với việc cấp tín dụng cho từng trường hợp cụ thể. Mặt khác, hệ thống ngân hàng tỉnh Tây Ninh tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trên cơ sở rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình, thủ tục đi đôi với việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng.
 

Trần Giáp
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Giải pháp đẩy mạnh cho vay Hợp tác xã ở nước ta
Giải pháp đẩy mạnh cho vay Hợp tác xã ở nước ta
30/05/2023 340 lượt xem
Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Điều này cho thấy, phát triển kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ.
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
10/05/2023 1.324 lượt xem
Trong những năm qua, ngành thủy sản luôn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và đạt được những bước phát triển khả quan. Năm 2022, ngành thủy sản đạt mức tăng trưởng 23,6%, xuất khẩu thủy sản tăng trưởng vượt bậc, lần đầu tiên vượt mốc 10 tỉ USD. Tuy nhiên, năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát gia tăng và cạnh tranh gay gắt dự báo một năm đầy thách thức với ngành thủy sản.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
09/05/2023 1.070 lượt xem
Với quan điểm: “Đồng hành cùng khách hàng vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là quyền lợi của ngân hàng, ngân hàng chỉ an toàn hoạt động, phát triển khi khách hàng ổn định và phát triển” và mong muốn kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ giữa ngân hàng với doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang luôn phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác phối hợp năm trước và đề ra nhiệm vụ, giải pháp những năm tiếp theo.
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
05/05/2023 1.233 lượt xem
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển BHTG) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/12/2022. Trên cơ sở kế thừa, phát huy thành tựu đã đạt được, kết hợp quan điểm chỉ đạo đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước...
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
28/04/2023 1.820 lượt xem
Ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) ứng dụng những công nghệ quan trọng, phổ biến với nhiều tính năng mới được cập nhật liên tục nhằm tạo ra sự thuận tiện cho người dùng. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều đã cung cấp các ứng dụng trực tuyến về dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên, đi kèm với nó là rủi ro đối với ngân hàng và khách hàng vì sự đổi mới mà công nghệ có thể mang lại những lỗ hổng bảo mật.
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25/04/2023 1.188 lượt xem
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, lãnh thổ của tỉnh gồm hai phần: Đất liền và hải đảo. Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích tự nhiên là 1.982,56 km2, dân số 1.197.318 người, 322.698 hộ dân; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 là 6.589 hộ, chiếm tỉ lệ 2,04% tổng số hộ dân, trong đó, hộ nghèo theo chuẩn quốc gia 1.278 hộ, chiếm 0,4%; hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia 1.533 hộ, chiếm 0,48%; hộ nghèo theo chuẩn tỉnh 3.778 hộ, chiếm 1,17%.
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
24/04/2023 650 lượt xem
Cùng với các chính sách tổng thể thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG): Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững, chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện là một cấu phần quan trọng trong các CTMTQG.
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
24/04/2023 564 lượt xem
Tính đến nay, tổng tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đạt trên 1,89 triệu tỉ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỉ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỉ đồng. Do đó, Agribank luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank, gần 70% tổng dư nợ cho vay của Agribank là phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “Tam nông” tại Việt Nam.
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
19/04/2023 845 lượt xem
Thực tế, không ít người dân do hạn chế hiểu biết về pháp luật đã sẵn sàng cho thuê, mượn, sử dụng trái phép danh tính và các giấy tờ tùy thân. Từ đó, cho phép các đối tượng xấu dễ dàng mở tài khoản ví điện tử, tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, lẩn tránh các biện pháp xác minh, xác thực của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
11/04/2023 1.041 lượt xem
Tăng trưởng tín dụng xanh và phát triển bền vững là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế nhằm bảo vệ môi trường, chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe con người.
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
06/04/2023 1.015 lượt xem
Để tạo đột phá mới cho nền kinh tế của 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong liên kết triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước,
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
06/04/2023 776 lượt xem
Cùng với các chương trình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lí nhà ở xã hội, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã góp phần giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp gặp khó khăn về chỗ ở, đồng thời, trực tiếp và gián tiếp đóng góp vào sự phát triển nhanh chóng cấu trúc không gian xã hội, tạo ra xương sống cho sự thịnh vượng kinh tế và ổn định xã hội.
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
05/04/2023 1.305 lượt xem
Hoạt động làm sạch dữ liệu khách hàng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, cho thuê mượn tài khoản ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, ngăn ngừa tội phạm gian lận, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
05/04/2023 781 lượt xem
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực.
Theo chân cán bộ tín dụng Agribank trên những địa bàn vùng cao
Theo chân cán bộ tín dụng Agribank trên những địa bàn vùng cao
05/04/2023 539 lượt xem
Xuất phát từ cái tâm với nghề, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn cùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao đã tạo động lực để những cán bộ tín dụng Agribank quyết tâm bám địa bàn, đưa nguồn vốn ưu đãi về thôn, bản, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

Vàng SJC 5c

66.450

67.070

Vàng nhẫn 9999

55.600

56.550

Vàng nữ trang 9999

55.600

56.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,290 23,660 24,463 25,833 28,475 29,689 164.04 173.66
BIDV 23,345 23,645 24,640 25,823 28,589 29,852 164.82 173.61
VietinBank 23,232 23,652 24,706 25,841 28,825 29,835 165.1 173.05
Agribank 23,285 23,645 24,701 25,701 28,715 29,544 166.24 173.05
Eximbank 23,270 23,650 24,760 25,434 28,812 29,596 166.31 170.84
ACB 23,200 23,700 24,766 25,391 28,946 29,558 165.95 170.31
Sacombank 23,280 23,683 24,902 25,415 29,011 29,518 166.42 171.98
Techcombank 23,312 23,656 24,501 25,826 28,441 29,726 161.77 174.06
LPBank 23,290 23,890 24,739 26,073 28,836 29,778 163.78 175.23
DongA Bank 23,350 23,680 24,750 25,440 28,810 29,600 163.9 171.2
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?