Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương
30/01/2024 1.059 lượt xem
Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng, tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng từ những khó khăn nội tại cùng với sự suy thoái kinh tế trên thế giới và những bất ổn chính trị diễn ra trên toàn cầu; song, với sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, trong đó có sự đóng góp tích cực của hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương, kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh đã có những bước tiến phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 8,16%, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành trong cả nước và thứ 6/11 vùng Đồng bằng sông Hồng; quy mô kinh tế của tỉnh Hải Dương đứng thứ 11 cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước tăng vượt 19% so với dự toán giao; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,13 tỉ USD, tăng gấp 3,1 lần so với năm trước, cao nhất kể từ năm 2011. Các chính sách về phúc lợi xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo, góp phần ổn định đời sống nhân dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh

Ngay từ đầu năm 2023, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và của tỉnh, đặc biệt là quán triệt Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2023, NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh TCTD trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, đáp ứng vốn cho nền kinh tế; thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân

 
NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã kịp thời phổ biến, tuyên truyền và triển khai các cơ chế, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; ban hành văn bản chỉ đạo các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; Chương trình 120 nghìn tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh; triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 23/5/2023 của Thống đốc NHNN về tăng cường công tác tín dụng và chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Thống đốc NHNN; Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản; giảm lãi suất cho vay…

NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương cũng đã chỉ đạo các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi phù hợp với đối tượng khách hàng bên cạnh các sản phẩm, dịch vụ truyền thống như huy động vốn, cho vay. Các TCTD trên địa bàn đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển các sản phẩm, dịch vụ hiện đại; công khai, minh bạch thông tin về sản phẩm, dịch vụ, quy trình, lãi suất, phí; duy trì đường dây nóng; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng...

Về tình hình thực hiện lãi suất, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã thực hiện nghiêm cơ chế điều hành lãi suất của NHNN, tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cấp tín dụng, điều chỉnh giảm mạnh lãi suất huy động và cho vay, mức giảm từ 1,5 - 2,5%/năm so với cuối năm 2022.

Đến hết năm 2023, lãi suất huy động VND trên địa bàn tỉnh Hải Dương phổ biến ở mức 0,1 - 0,5%/năm đối với tiền gửi không kì hạn và có kì hạn dưới 01 tháng; 1,9 - 3,5%/năm đối với tiền gửi kì hạn từ 01 đến dưới 06 tháng; 3,5 - 5,0%/năm đối với tiền gửi có kì hạn từ 06 tháng đến dưới 12 tháng và 4,8 - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kì hạn từ 12 tháng trở lên. Lãi suất cho vay VND áp dụng phổ biến ở mức 4,8 - 7,5%/năm đối với ngắn hạn và từ 7,0 - 9,5%/năm đối với trung, dài hạn. Lãi suất cho vay USD ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0 - 4,0%/năm, trung, dài hạn phổ biến ở mức 4,5 - 5,5%/năm.

Về hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng, đến hết ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 195.628 tỉ đồng, tăng 19,2% so với năm 2022; trong đó, tiền gửi dân cư vẫn chiếm ưu thế với tỉ trọng 85% tổng nguồn huy động trên địa bàn, đạt 166.283 tỉ đồng, tăng 19,3%. Nguồn vốn huy động đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Tổng dư nợ tín dụng đạt 133.956 tỉ đồng, tăng 8,84% so với năm 2022; trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng 12,1%, dư nợ trung - dài hạn tăng 0,1%, dư nợ cho vay ngoại tệ tăng 22%. Tín dụng tiếp tục tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên, sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và của Ngành, kiểm soát chặt chẽ và hạn chế cho vay đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Về kết quả một số chương trình, chính sách tín dụng ngành, lĩnh vực, dư­ nợ cho vay nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 53.278 tỉ đồng, chiếm 39,8% tổng dư nợ, tăng 5,9% so với năm 2022; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 24.403 tỉ đồng, tăng 20,9%; cho vay xuất khẩu 6.176 tỉ đồng, tăng 37,6%; cho vay công nghiệp hỗ trợ 5.652 tỉ đồng, tăng 6%; cho vay xây dựng nông thôn mới đạt 44.813 tỉ đồng với 127.148 khách hàng vay. Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở dư nợ 371,5 tỉ đồng, hiện có 04 chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đang thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội.

Trong năm 2023, 31 hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được tổ chức thành công, kí kết hợp đồng tín dụng, cam kết cho 607 khách hàng vay mới 15.874 tỉ đồng, giải ngân 21.883 tỉ đồng, dư nợ 15.617 tỉ đồng. Trong đó, có 02 hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp được NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng (vào ngày 10/3/2023 và ngày 16/10/2023).

Cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách đạt 4.772 tỉ đồng, tăng 16,3% so với năm 2022. Trong đó, cho vay học sinh, sinh viên đạt 81,5 tỉ đồng, tăng 36,1%; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đạt 1.053,6 tỉ đồng, tăng 10,5%; cho vay hộ nghèo 211,2 tỉ đồng, tăng 16,4%; cho vay hộ mới thoát nghèo 1.795 tỉ đồng, giảm 8,4%; cho vay nhà ở xã hội 366,7 tỉ đồng, tăng 82,7%; cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù đạt 8 tỉ đồng (phát sinh từ tháng 10/2023).

 
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Hải Vân (thứ hai từ trái qua phải) tặng Giấy khen cho 03 chi nhánh ngân hàng trên địa bàn có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2023
 
Kết quả cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, đến ngày 31/12/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã giải ngân 04 chương trình với dư nợ 662,6 tỉ đồng. Trong đó, dư nợ Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm là 410 tỉ đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh được bổ sung thêm 250 tỉ đồng theo Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ để cho vay Chương trình giải quyết việc làm, đến hết ngày 31/12/2023, đã hoàn thành giải ngân nguồn vốn bổ sung theo đúng tiến độ); cho vay nhà ở xã hội là 241,9 tỉ đồng; cho vay học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến là 9,7 tỉ đồng; đối với cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập là 1,04 tỉ đồng.
 
Với gói cho vay hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đến ngày 31/12/2023, các TCTD đã hỗ trợ cho 52 khách hàng với doanh số cho vay đạt 2.722 tỉ đồng, số dư nợ hỗ trợ lãi suất là 559 tỉ đồng, số tiền lãi đã hỗ trợ cho khách hàng là 11,5 tỉ đồng; theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ (kết thúc trên toàn hệ thống kể từ ngày 31/10/2023) đạt 1.754 tỉ đồng, số tiền lãi hỗ trợ là 33,9 tỉ đồng. Thực hiện cơ cấu nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Thống đốc NHNN, đến cuối năm 2023, có 15 ngân hàng và 12 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 163 lượt khách hàng, lũy kế tổng giá trị nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 1.527 tỉ đồng.

Về triển khai Chương trình tín dụng gói 120 nghìn tỉ đồng, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 01 dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương. Các TCTD đã chủ động tiếp cận và sẵn sàng cho vay theo quy định trong trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn và đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lí.

Về thực hiện Đề án cơ cấu lại và xử lí nợ xấu, các TCTD trên địa bàn đã chủ động thực hiện cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lí nợ xấu, triển khai đồng bộ các giải pháp xử lí nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Chính phủ, tạo chuyển biến tích cực của ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, tổng số nợ xấu nội bảng đã thu hồi là 626 tỉ đồng; nợ xấu ngoại bảng đã thu hồi 201 tỉ đồng. Đến ngày 31/12/2023, nợ xấu nội bảng chiếm 0,79% tổng dư nợ. Tổng nợ xấu đã xử lí theo Nghị quyết số 42 là 2.923 tỉ đồng.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số

NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch năm 2023 của ngành Ngân hàng triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Năm 2023, tổng số lượng thẻ phát hành đạt 4,1 triệu thẻ; số lượng ATM đạt 334 máy; số lượng POS 1.812 máy; tổng số lượng tài khoản thanh toán đã mở là 6.864.784 tài khoản, trong đó số lượng tài khoản mở bằng phương thức điện tử eKYC 845.578 tài khoản, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng giao dịch thanh toán nội địa là 318.790.330 giao dịch, giá trị 51.107.793 tỉ đồng (trong đó chiếm ưu thế là các kênh thanh toán qua Mobile Banking chiếm tỉ lệ lớn nhất 69,2%, Internet Banking chiếm tỉ lệ 14%); số lượng tài khoản an sinh xã hội được mở là 15.700 tài khoản, đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở tài khoản này sẽ được các ngân hàng thương mại miễn một số loại phí như: Phí mở tài khoản, phát hành thẻ ATM lần đầu, phí quản lí tài khoản, phí thường niên năm đầu, phí chuyển tiền qua Mobile Banking...

 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động ngân hàng

Trong năm 2023, NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã thực hiện 110 cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm 37 cuộc thanh tra và 73 cuộc kiểm tra đối với các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn. Qua thanh tra, kiểm tra đã đưa ra 452 kiến nghị yêu cầu khắc phục, chỉnh sửa. Thực hiện giám sát từ xa đối với 100 đầu mối TCTD trên địa bàn; duy trì 01 Ban kiểm soát đặc biệt, 05 tổ giám sát hoạt động đối với 01 ngân hàng và 04 QTDND. Qua giám sát từ xa, Chi nhánh đã ban hành 39 văn bản chấn chỉnh, cảnh báo một số chi nhánh ngân hàng thương mại, QTDND hoạt động còn tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn rủi ro, để phát sinh nhiều nợ xấu, có tỉ lệ nợ xấu cao. Các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động đúng hành lang pháp lí, an toàn, hiệu quả.

Một số nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong năm 2024

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2023, bước sang năm 2024, hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương phấn đấu tiếp tục giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngân hàng, ngoại hối trên địa bàn; phấn đấu tăng trưởng huy động vốn và tín dụng khoảng 8% so với năm trước; tỉ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2% tổng dư nợ. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương cần tập trung triển khai tốt các giải pháp sau:

Về phía NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lí nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương theo ủy quyền của Thống đốc NHNN. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thống đốc NHNN và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối đến các TCTD, chi nhánh TCTD, các tổ chức khác và người dân trên địa bàn.

Chỉ đạo các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn: (i) Cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần hạn chế tín dụng đen; (ii) Tích cực tham gia và triển khai  hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; (iii) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ được giao của ngành Ngân hàng tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia; (iv) Tiết giảm chi phí hoạt động và đơn giản hóa thủ tục hành chính để phấn đấu giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai cơ chế, chính sách, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lí tài sản bảo đảm, thu hồi nợ, ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng.

Về phía các TCTD, chi nhánh TCTD

Chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, chỉ đạo điều hành của NHNN, Hội sở, của tỉnh về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng; các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Chương trình, Kế hoạch hành động của ngân hàng tỉnh Hải Dương; chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới trong triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu của Ngành và các chỉ tiêu kinh doanh được Hội sở giao.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, thiết thực, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trên cơ sở rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình, thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng để đẩy nhanh tốc độ, thời gian xử lí đề nghị của khách hàng... đi đôi với việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng để đảm bảo an toàn hoạt động, tiếp tục tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Tổ chức triển khai các giải pháp ứng dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân. Triển khai các sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp từng loại hình, nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, nhất là đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và các nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân.

Chủ động triển khai, tăng cường các hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp; cân đối nguồn vốn, tập trung tín dụng cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên, khu vực sản xuất, kinh doanh, dự án, phương án có hiệu quả, Chương trình tín dụng 120 nghìn tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ và 15 nghìn tỉ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản; chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ,...; mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tích cực thu hồi, xử lí nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh.

Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động nghiệp vụ; rà soát, chấn chỉnh các tồn tại, sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, giám sát, cảnh báo, chấn chỉnh của NHNN. Nghiêm túc tuân thủ các quy định, điều kiện của pháp luật về đại lí bảo hiểm và cung cấp các dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.
                                          
Nguyễn Thị Hải Vân
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 204 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 1.634 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 1.682 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 1.706 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 1.750 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
09/02/2024 1.523 lượt xem
Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,3 triệu người, trong đó có 71% dân số ở nông thôn, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số. Có 09 đơn vị hành chính (03 thành phố và 06 huyện) với 176 xã, phường, thị trấn.
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố  Hồ Chí Minh
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
07/02/2024 1.294 lượt xem
Năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của NHNN tại địa phương, tập trung thực hiện tích cực các giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng để đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp.
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
06/02/2024 1.102 lượt xem
Năm 2023 diễn ra với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hóa cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị, ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục neo giữ lãi suất điều hành ở mức cao...
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
06/02/2024 1.134 lượt xem
Kết thúc năm 2023, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
06/02/2024 923 lượt xem
Thành phố Cần Thơ đã trở thành một trong bốn tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cũng là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam. Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ tạo được những dấu ấn, vị thế và tiềm lực kinh tế chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tạo sức lan tỏa để các tỉnh trong vùng ĐBSCL cùng phát triển.
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
05/02/2024 980 lượt xem
Thời gian qua, NHNN Chi nhánh thành phố Hải Phòng đã tập trung làm tốt chức năng quản lí nhà nước, định hướng và giám sát hoạt động của NHTM, trên cơ sở đó, các NHTM thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ sự hoạt động nghiêm túc, có chất lượng của hệ thống ngân hàng.
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
02/02/2024 794 lượt xem
Năm 2023 đánh dấu tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Trong chặng đường 10 năm qua, ngành Ngân hàng luôn bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
31/01/2024 1.045 lượt xem
Năm 2023, đánh dấu một năm nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ công tác chỉ đạo điều hành tới tham mưu triển khai thực hiện tín dụng chính sách và cũng là năm hệ thống NHCSXH hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất trong các năm kể từ khi thành lập hệ thống NHCSXH cho tới nay.
Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng
Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng
30/01/2024 1.040 lượt xem
Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của Nhà nước, song song với hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn tiên phong trong các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, tích cực phát huy trách nhiệm với cộng đồng.
Đồng Tháp hướng tín dụng vào phát triển ngành hàng chủ lực
Đồng Tháp hướng tín dụng vào phát triển ngành hàng chủ lực
24/01/2024 1.040 lượt xem
Năm 2023, kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các ngành, lĩnh vực tăng trưởng và đóng góp tích cực cho các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 là 5,66%. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp luôn xem nông nghiệp là ngành chủ lực, bệ đỡ trong chiến lược phát triển kinh tế địa phương.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

Vàng SJC 5c

74.500

77.520

Vàng nhẫn 9999

63.400

64.700

Vàng nữ trang 9999

63.100

64.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,330 24,700 25,777 27,192 30,165 31,449 158.62 167.89
BIDV 24,380 24,690 25,962 27,169 30,297 31,455 159.71 168.14
VietinBank 24,290 24,710 26,000 27,195 30,584 31,594 160.24 168.19
Agribank 24,320 24,670 25,943 26,957 30,363 31,342 160.38 165.98
Eximbank 24,300 24,690 26,040 26,870 30,446 31,417 160.82 165.95
ACB 24,330 24,680 26,090 26,742 30,662 31,302 160.72 165.89
Sacombank 24,330 24,795 26,208 26,773 30,767 31,257 161.56 166.6
Techcombank 24,358 24,704 25,849 27,190 30,175 31,503 156.87 169.29
LPBank 24,120 25,030 25,976 27,305 30,612 31,554 159.02 170.51
DongA Bank 24,370 24,670 26,070 26,720 30,520 31,320 158.80 165.80
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?