Hệ thống ngân hàng Bình Dương đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh
02/02/2023 2.034 lượt xem
Trong điều kiện vẫn còn những khó khăn nhất định sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những thách thức từ bên ngoài như tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; lạm phát, lãi suất ở mức cao và xu hướng thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia dẫn đến tăng trưởng suy giảm, nguy cơ suy thoái kinh tế. Ở trong nước, việc kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đã tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, nền kinh tế còn chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi, quy mô còn khiêm tốn, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu còn hạn chế; dịch bệnh, thiên tai, bão lũ gây nhiều khó khăn, thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân… Song, kinh tế tỉnh Bình Dương nói chung và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng trong năm 2022 vẫn ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng phù hợp.
 

Bình Dương là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, là một trong những tỉnh thu hút vốn đầu tư lớn của cả nước (Nguồn: Internet)

Bình Dương là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, với 29 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp, 59.484 doanh nghiệp trong nước; tổng vốn đầu tư là 627 nghìn tỉ đồng, 4.082 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 39,7 tỉ đô la Mỹ - là một trong những tỉnh thu hút vốn đầu tư lớn của cả nước. Theo đó, sự phát triển của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương có sự đóng góp quan trọng của hệ thống ngân hàng tỉnh, với những chương trình cho vay khu công nghiệp, cụm công nghiệp, kết nối tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Trong năm 2022, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, cán bộ, người lao động của NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã triển khai quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, góp phần quan trọng cùng ngành Ngân hàng ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Theo đó, Chi nhánh đã xây dựng Kế hoạch hành động số 170/KH-BDU2 ngày 15/02/2022 để triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN Việt Nam về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022 để triển khai đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.

Đặc biệt, hệ thống ngân hàng tỉnh Bình Dương đã luôn chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp nhằm đẩy lùi “tín dụng đen”; triển khai nhiều chính sách quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy áp dụng công nghệ trong cung ứng dịch vụ ngân hàng (định danh khách hàng điện tử (eKYC), Mobile-Money, Fintech, thanh toán không dùng tiền mặt). Thường xuyên chỉ đạo TCTD mở rộng, đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, giảm lãi suất, đơn giản hóa thủ tục cho vay nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng qua các kênh chính thức. Các chính sách tín dụng hỗ trợ người dân, cộng đồng doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh được kịp thời ban hành và triển khai khẩn trương, đồng bộ. Do đó, trong năm 2022, các TCTD trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục hoạt động hiệu quả, tăng trưởng tín dụng an toàn, theo hướng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn 276.295 tỉ đồng, tăng 3,5% so đầu năm; tổng dư nợ 285.576 tỉ đồng, tăng 12,38% so với đầu năm; nợ xấu là 2.088 tỉ đồng, chiếm 0,7%/tổng dư nợ (nằm trong giới hạn cho phép, đạt chỉ tiêu kế hoạch hành động đề ra đầu năm 2022 là nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 3%/tổng dư nợ).

Hệ thống các TCTD trên địa bàn tỉnh Bình Dương phát triển mạnh mẽ cả quy mô, mạng lưới hoạt động, các dịch vụ ngân hàng cung ứng ngày càng đa dạng và hiện đại với mạng lưới TCTD, công ty tài chính và tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn là 79 đơn vị gồm: 17 chi nhánh TCTD có vốn nhà nước chi phối, 34 chi nhánh TCTD cổ phần, 01 chi nhánh TCTD liên doanh, 06 chi nhánh TCTD 100% vốn nước ngoài, 01 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 10 quỹ tín dụng nhân dân, 01 Ngân hàng Chính sách xã hội, 01 Ngân hàng Phát triển khu vực, 05 văn phòng đại diện công ty tài chính, 01 chi nhánh công ty tài chính, 02 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô. Trong đó, nhiều ngân hàng luôn đi đầu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại vào các sản phẩm, dịch vụ, mang đến cho khách hàng, người tiêu dùng những trải nghiệm tốt nhất, thuận lợi nhất.

Bên cạnh đó, các TCTD trên địa bàn đã chủ động đề ra phương án, giải pháp tích cực theo chỉ đạo của NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như cơ cấu nợ, giãn nợ, cho vay mới; đã hạn chế phát sinh nợ xấu và tăng cường xử lý nợ xấu như: Chủ động, tích cực đôn đốc thu hồi nợ; xử lý nợ xấu bằng dự phòng; bán nợ, xử lý tài sản đảm bảo,… đồng thời, thực hiện các giải pháp đồng bộ, kiểm soát chất lượng tín dụng tiêu dùng, kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng cho vay đầu tư chứng khoán, bất động sản để hạn chế rủi ro, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng tín dụng nhằm hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

Trong điều hành tín dụng, ngay từ đầu năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã có chỉ đạo, định hướng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đến ngày 31/12/2022, dư nợ đối với các chương trình tín dụng của 5 lĩnh vực ưu tiên đạt 166.924 tỉ đồng, chiếm 58,45% trên tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay theo các chương trình tín dụng nông nghiệp, nông thôn 79.830 tỉ đồng; cho vay xuất khẩu 16.350 tỉ đồng; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 64.441 tỉ đồng; cho vay công nghiệp hỗ trợ 5.625 tỉ đồng; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 678 tỉ đồng.
 
Trong năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã tranh thủ và nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền địa phương như: Ngày 12/10/2022, Chi nhánh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương về thúc đẩy triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng dư nợ được hỗ trợ lãi suất trên địa bàn tỉnh Bình Dương 1.198 tỉ đồng; doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất là 2.547 tỉ đồng; tổng số tiền đã hỗ trợ lãi suất là hơn 5.599 tỉ đồng; số khách hàng được hỗ trợ lãi suất là 58 khách hàng.

Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin, thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động, trả lời các thắc mắc của cử tri về lĩnh vực tài chính - tiền tệ - ngân hàng cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy nhằm phản ánh kịp thời tình hình hoạt động tiền tệ và ngân hàng trên địa bàn. Qua đó, đảm bảo cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của các TCTD sâu sát, hiệu quả, giúp cho hệ thống các TCTD trên địa bàn ngày càng phát triển ổn định, vững chắc, phục vụ tốt hơn vào công việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương. Cùng với đó, công tác quản lý ngoại hối, vàng, ổn định thị trường ngoại hối và vàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục được quản lý thực hiện tốt; các yếu tố thị trường: Lãi suất, tỷ giá cơ bản ổn định và diễn biến theo đúng định hướng điều hành của NHNN Việt Nam. Cung - cầu ngoại tệ ổn định và đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngoại tệ hợp pháp cho người dân, doanh nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu.

Bằng những hành động cụ thể và thông qua công tác phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ngành trên địa bàn, hệ thống ngân hàng tỉnh Bình Dương đã thực hiện các nhiệm vụ được NHNN Việt Nam giao để đảm bảo chính sách này phát huy hiệu quả, đạt mục tiêu của Chương trình phục hồi tăng trưởng kinh tế của Chính phủ và UBND tỉnh.

Trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế - xã hội có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, bước sang năm 2023, NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương và hệ thống các TCTD trên địa bàn cần triển khai kịp thời, có hiệu quả hơn nữa các chính sách tín dụng, tiền tệ ngân hàng theo sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, NHNN Việt Nam và UBND Bình Dương.

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh Bình Dương trong năm 2023, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của ngành Ngân hàng nhằm hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là gói hỗ trợ lãi suất 2% thông qua các ngân hàng thương mại hiện nay kết quả vẫn còn khiêm tốn. Cần có những giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm tăng cường số lượng các đối tượng được hỗ trợ.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính, giảm các thủ tục không cần thiết trong cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ngân hàng một cách thuận lợi... Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn trong hoạt động, hạn chế thấp nhất nợ xấu phát sinh…
 
Võ Đình Phong
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tạo lập nguồn vốn qua kênh tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An
Tạo lập nguồn vốn qua kênh tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An
19/04/2024 89 lượt xem
Tỉnh Long An là địa phương có vị trí thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh và là cửa ngõ đi về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cùng với đó, điều kiện tự nhiên của tỉnh Long An cũng rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và công nghiệp.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên: Phát huy vai trò trụ cột giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên: Phát huy vai trò trụ cột giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương
09/04/2024 712 lượt xem
Xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên hôm nay đã là địa danh nổi tiếng với nhiều loại cây ăn quả, nơi cung cấp cây giống, cây cảnh ra toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều nước láng giềng.
Đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
29/03/2024 1.417 lượt xem
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những đóng góp tích cực vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; trong đó, việc quản lí và đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán luôn được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Quảng Trị chú trọng, quan tâm chỉ đạo sát sao.
Agribank cùng ngành Ngân hàng đóng góp quan trọng vào sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế đất nước
Agribank cùng ngành Ngân hàng đóng góp quan trọng vào sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế đất nước
26/03/2024 1.673 lượt xem
Ngay từ những tháng đầu năm 2024, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã nỗ lực quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cùng ngành Ngân hàng thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
Phát huy lực lượng và tiềm năng của thế hệ trẻ từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
Phát huy lực lượng và tiềm năng của thế hệ trẻ từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
25/03/2024 1.691 lượt xem
Đảng ta xác định “thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người”. Nghị quyết số 04-NQ/HNTW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về công tác thanh niên trong thời kì mới...
Tín dụng chính sách: Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ
Tín dụng chính sách: Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ
12/03/2024 2.479 lượt xem
Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ; ban hành nhiều văn kiện, nghị quyết, chính sách, pháp luật, nghị định...
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị dành nhiều ưu đãi hỗ trợ các đối tượng hưởng chính sách thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị dành nhiều ưu đãi hỗ trợ các đối tượng hưởng chính sách thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
11/03/2024 2.752 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội (ASXH) không dùng tiền mặt và Công văn số 123/UBND-KGVX ngày 08/01/2024 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị về tăng cường thực hiện chi trả ASXH không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh...
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
27/02/2024 2.582 lượt xem
Năm 2023 qua đi với những dấu ấn quan trọng của ngành Ngân hàng vào quá trình phục hồi kinh tế - xã hội, đảm bảo thanh khoản và sự phát triển an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
26/02/2024 3.972 lượt xem
Qua hơn 20 năm hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách...
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
26/02/2024 2.763 lượt xem
Thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Thỏa thuận liên ngành giai đoạn 2021 - 2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)...
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 2.595 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 2.780 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 2.097 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 2.184 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 2.152 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

81.800

83.800

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

81.800

83.800

Vàng SJC 5c

81.800

83.820

Vàng nhẫn 9999

74.800

76.700

Vàng nữ trang 9999

74.700

76.000


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,100 25,440 26,252 27,714 30,724 32,055 157.77 167.11
BIDV 25,130 25,440 26,393 27,618 30,763 32,067 158.12 166.59
VietinBank 25,090 25,443 26,504 27,799 31,154 32,164 160.64 168.59
Agribank 25,100 25,440 26,325 27,607 30,757 31,897 159.58 167.50
Eximbank 25,040 25,440 26,425 27,239 30,914 31,866 160.82 165.77
ACB 25,110 25,442 26,596 27,279 31,230 31,905 161.07 166.37
Sacombank 25,170 25,420 26,701 27,261 31,332 31,835 162.03 167.05
Techcombank 25,192 25,442 26,362 27,707 30,760 32,094 157.36 169.78
LPBank 24,960 25,440 26,088 27,611 30,970 31,913 158.36 169.76
DongA Bank 25,170 25,440 26,570 27,260 31,080 31,940 159.20 166.40
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,30
2,40
2,60
3,50
3,70
4,50
4,50
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,20
2,20
2,30
3,40
3,45
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,30
3,80
3,80
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?