Đồng Tháp hướng tín dụng vào phát triển ngành hàng chủ lực
24/01/2024 1.040 lượt xem
Nền nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2023 có nhiều khởi sắc
 
Năm 2023, kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các ngành, lĩnh vực tăng trưởng và đóng góp tích cực cho các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 là 5,66%. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp luôn xem nông nghiệp là ngành chủ lực, bệ đỡ trong chiến lược phát triển kinh tế địa phương.  
 
Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo, triển khai đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn nhiều giải pháp để thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về xây dựng ngành nông nghiệp Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, năng suất cao, phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại theo chủ trương tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.
 

Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tích cực triển khai cho vay đối với ngành hàng hoa kiểng 
 
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đã đồng hành cùng các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp, các doanh nghiệp và người dân triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cùng với nhiều chương trình, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết ngành hàng chủ lực, đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 (Kế hoạch số 200/KH-UBND), tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn sản xuất nông nghiệp, phát triển các ngành hàng chủ lực đạt được kết quả tích cực. Trong năm 2023, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 17/7/2023 về phát triển cây ăn trái chủ lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch số 250/KH-UBND); theo đó, tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nông sản được tiêu thụ thuận lợi, nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được nhân rộng¹. Ngành nông nghiệp đã từng bước hình thành mã số vùng trồng để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, liên kết tiêu thụ sản phẩm, gắn kết tạo chuỗi liên kết ngành hàng chủ lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển nhãn hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp của tỉnh đã được đưa vào sử dụng và đang dần hoàn thiện và nhân rộng, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành nông nghiệp theo kế hoạch và quản lí của tỉnh Đồng Tháp.
 
Ngân hàng Đồng Tháp hướng tín dụng vào phát triển ngành hàng chủ lực
 
Đồng hành cùng với các ngành, các cấp trong huy động nguồn lực, nhân lực để góp phần tích cực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, phát triển ngành hàng chủ lực, hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp luôn tích cực tăng cường công tác huy động vốn để hướng dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, các ngành hàng chủ lực của tỉnh gồm: Lúa gạo, hoa kiểng, cá tra, xoài, sen. NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã triển khai đến các tổ chức tín dụng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến hệ thống ngân hàng đề ra tại Kế hoạch số 200/KH-UBND, Kế hoạch số 250/KH-UBND; chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 giai đoạn 2021 - 2025 theo Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Tháp và NHNN (Kế hoạch số 470/KH-ĐTH-TH ngày 10/5/2023); thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về hoạt động ngân hàng, các chương trình, chính sách thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức đa dạng. Phối hợp tốt, thường xuyên với báo, đài, chính quyền các cấp và các sở, ngành liên quan theo Kế hoạch phối hợp liên tịch để tuyên truyền, cung cấp nguồn thông tin chính thống về các giải pháp tích cực trong điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và chủ trương của NHNN về các giải pháp để đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng; các vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ khách hàng khôi phục sản xuất, kinh doanh; giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt… 
 
Bên cạnh đó, trong năm 2023, NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng đến các hộ tiểu thương, người dân vùng nông thôn, biên giới trên địa bàn; thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các tổ chức tín dụng trên địa bàn quan tâm tập trung đầu tư tín dụng phát triển các ngành chủ lực, phát triển nông nghiệp nông thôn… tiết giảm chi phí để có cơ sở giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng cắt giảm hồ sơ, thủ tục không cần thiết trong các giao dịch với khách hàng, nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian trong công tác thẩm định, xét duyệt cho vay để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay nhanh chóng, kịp thời nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Kết quả, tổng số hồ sơ đã thẩm định và giải quyết cho vay trong năm 2023 luôn chiếm trên 98% số hồ sơ đã nhận. Từng tổ chức tín dụng luôn nâng cao chất lượng công tác thẩm định, xét duyệt cho vay, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ vay vốn, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay từ 1 - 3 ngày so với trước đây, hiện thời gian giải quyết cho vay tại các tổ chức tín dụng thông thường từ 2 - 3 ngày làm việc (sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ). 
 
Tính đến ngày 31/12/2023, dư nợ cho vay toàn tỉnh đạt 106.833 tỉ đồng, tăng 12.605 tỉ đồng (13,38%) so với cuối năm 2022. Vốn tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực ưu tiên, ngành hàng trọng điểm như lúa gạo, hoa kiểng, cá tra, xoài đều có mức tăng trưởng khá so với cuối năm 2022. Hầu hết các chỉ tiêu dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, ngành hàng chủ lực đều tăng so với năm trước, cụ thể: Nông nghiệp nông thôn là một trong những lĩnh vực được hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cho vay nhiều nhất với dư nợ đạt 70.008 tỉ đồng, chiếm 65,53%/tổng dư nợ toàn tỉnh, tăng hơn 18,7% so với cuối năm 2022, trong đó, cho vay xây dựng nông thôn mới là 45.551 tỉ đồng (tăng 14,09%); cho vay ngành hàng thủy sản, lúa gạo và hoa kiểng lần lượt là 13.484 tỉ đồng (tăng 12,45%), 13.188 tỉ đồng (tăng 16,95%), 1.839 tỉ đồng (tăng 43,22%).  
 
Kết quả trên cho thấy sự đồng hành của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Chính phủ đối với tín dụng nông nghiệp, nông thôn và các chương trình, đề án trọng điểm của tỉnh. Nhiều mô hình nông nghiệp tiên tiến đang được triển khai, kinh tế nông nghiệp đã chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng các ngành có giá trị gia tăng. Bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi theo hướng khang trang, văn minh. Cuối năm 2023, trên địa bàn có 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%); có 36 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Mô hình làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân đang được thực hiện thí điểm, mức sống dân cư nông thôn được cải thiện.
 
Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm, tích cực triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, cho vay xuất khẩu; xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, có giải pháp đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng; đẩy mạnh triển khai chương trình, chính sách ưu đãi, các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng nhằm khơi thông dòng vốn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các ngành hàng chủ lực của tỉnh.
 
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
 
Năm 2024, trên cơ sở chỉ đạo của NHNN và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp với chủ đề “Chính quyền kiến tạo, công dân số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh”, NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục triển khai đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, trong đó:
 
- Tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngành hàng chủ lực, tín dụng xanh.
 
- Thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi, sản phẩm cho vay đối với các cơ sở ngành nghề nông thôn; thực hiện hiệu quả các biện pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường công tác huy động vốn phục vụ nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp; tập trung cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho vay xây dựng nông thôn mới, hợp tác xã, các chương trình, đề án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
 
- Chú trọng mở rộng mạng lưới đến khu vực nông thôn, vùng biên giới, tập trung vốn tín dụng hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao, chuỗi giá trị liên kết đổi mới sáng tạo, liên ngành, liên vùng và chuyển đổi số phù hợp với quy định của pháp luật. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát, cải tiến quy trình, thủ tục cấp vốn tín dụng, cắt giảm những thủ tục trùng lặp, không cần thiết trong các quy trình giải quyết cho vay, điều kiện cấp tín dụng phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật, thực tiễn hoạt động của lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, cũng như hạn chế tình trạng “tín dụng đen” trên địa bàn. 
 
- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông sâu rộng các chính sách ưu đãi đối với các lĩnh vực ưu tiên đến các hợp tác xã, tổ hợp tác, người dân. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm nắm bắt kịp thời nhu cầu vốn, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn cũng như giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. 
 
Năm 2024, hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục cùng với các ngành, các cấp đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch năm 2024, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp nhanh và bền vững.
 
¹ Năm 2023 giá trị sản xuất khu vực nông - lâm - thủy sản ước đạt 49.478 tỉ đồng, tăng 4,56% so với năm 2022, bằng 100,7% kế hoạch năm; trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,43%, lâm nghiệp tăng 0,72% và thủy sản tăng 5,21% so với cùng kì. Xây dựng ít nhất 10 chuỗi liên kết cho ngành hàng chủ lực của tỉnh (lúa gạo, cá tra, xoài, hoa kiểng, sen); có 79 hợp tác xã, tổ hợp tác được tư vấn và cung cấp các giải pháp về cơ giới hóa, có liên kết, hợp tác với doanh nghiệp cung ứng vật tư, kĩ thuật đầu vào, tiêu thụ sản phẩm.


Vương Trí Phong 
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 205 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 1.642 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 1.692 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 1.708 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 1.753 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
09/02/2024 1.523 lượt xem
Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,3 triệu người, trong đó có 71% dân số ở nông thôn, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số. Có 09 đơn vị hành chính (03 thành phố và 06 huyện) với 176 xã, phường, thị trấn.
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố  Hồ Chí Minh
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
07/02/2024 1.294 lượt xem
Năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của NHNN tại địa phương, tập trung thực hiện tích cực các giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng để đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp.
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
06/02/2024 1.102 lượt xem
Năm 2023 diễn ra với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hóa cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị, ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục neo giữ lãi suất điều hành ở mức cao...
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
06/02/2024 1.135 lượt xem
Kết thúc năm 2023, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
06/02/2024 923 lượt xem
Thành phố Cần Thơ đã trở thành một trong bốn tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cũng là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam. Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ tạo được những dấu ấn, vị thế và tiềm lực kinh tế chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tạo sức lan tỏa để các tỉnh trong vùng ĐBSCL cùng phát triển.
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
05/02/2024 981 lượt xem
Thời gian qua, NHNN Chi nhánh thành phố Hải Phòng đã tập trung làm tốt chức năng quản lí nhà nước, định hướng và giám sát hoạt động của NHTM, trên cơ sở đó, các NHTM thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ sự hoạt động nghiêm túc, có chất lượng của hệ thống ngân hàng.
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
02/02/2024 795 lượt xem
Năm 2023 đánh dấu tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Trong chặng đường 10 năm qua, ngành Ngân hàng luôn bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
31/01/2024 1.046 lượt xem
Năm 2023, đánh dấu một năm nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ công tác chỉ đạo điều hành tới tham mưu triển khai thực hiện tín dụng chính sách và cũng là năm hệ thống NHCSXH hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất trong các năm kể từ khi thành lập hệ thống NHCSXH cho tới nay.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương
30/01/2024 1.060 lượt xem
Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2023, bước sang năm 2024, hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương phấn đấu tiếp tục giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngân hàng, ngoại hối trên địa bàn...
Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng
Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng
30/01/2024 1.040 lượt xem
Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của Nhà nước, song song với hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn tiên phong trong các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, tích cực phát huy trách nhiệm với cộng đồng.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

Vàng SJC 5c

74.500

77.520

Vàng nhẫn 9999

63.400

64.700

Vàng nữ trang 9999

63.100

64.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,330 24,700 25,777 27,192 30,165 31,449 158.62 167.89
BIDV 24,380 24,690 25,962 27,169 30,297 31,455 159.71 168.14
VietinBank 24,290 24,710 26,000 27,195 30,584 31,594 160.24 168.19
Agribank 24,320 24,670 25,943 26,957 30,363 31,342 160.38 165.98
Eximbank 24,300 24,690 26,040 26,870 30,446 31,417 160.82 165.95
ACB 24,330 24,680 26,090 26,742 30,662 31,302 160.72 165.89
Sacombank 24,330 24,795 26,208 26,773 30,767 31,257 161.56 166.6
Techcombank 24,358 24,704 25,849 27,190 30,175 31,503 156.87 169.29
LPBank 24,120 25,030 25,976 27,305 30,612 31,554 159.02 170.51
DongA Bank 24,370 24,670 26,070 26,720 30,520 31,320 158.80 165.80
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?