Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội
23/03/2023 856 lượt xem
Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là một trong bốn tổ chức chính trị - xã hội nhận nguồn vốn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác ủy thác cho vay; chuyển tải và quản lí hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đến hàng triệu đoàn viên, thanh niên, qua đó, giúp các đoàn viên, thanh niên nghèo trên cả nước có nhu cầu được vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, vượt khó, thoát nghèo; được thụ hưởng sự bình đẳng về giáo dục và đào tạo, tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội, làm thay đổi căn bản chất lượng cuộc sống.
 
Phát huy vai trò xung kích trong công tác ủy thác cho vay tín dụng chính sách 
 
Xác định nguồn vốn tín dụng chính sách đóng vai trò quan trọng đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn nỗ lực, sáng tạo, phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ để làm tốt công tác ủy thác cho vay từ NHCSXH; quan tâm, đưa việc thực hiện công tác ủy thác vốn vay NHCSXH là một trong những chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên các cấp. Đây cũng là một trong những chỉ tiêu trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên thoát nghèo, từng bước lập thân, lập nghiệp bằng nguồn vốn tín dụng chính sách, qua đó, phát huy có hiệu quả nguồn vốn, góp phần tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho đoàn viên, thanh niên.


Từ nguồn vốn vay NHCSXH, nhiều đoàn viên, thanh niên nông thôn 
có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo
 
Trên hành trình đồng hành, sát cánh cùng NHCSXH làm “cánh tay nối dài” của Chính phủ mang nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời, giúp cho tổ chức Đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đã có rất nhiều đoàn viên, thanh niên, hộ gia đình có đoàn viên, thanh niên được hưởng lợi từ các chương trình tín dụng ưu đãi. Trong 6,5 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang có dư nợ tại NHCSXH, có gần 2 triệu hộ vay nằm trong độ tuổi thanh niên. 
 
Từ ba chương trình tín dụng chính sách nhận ủy thác ban đầu là: Chương trình cho vay hộ nghèo; chương trình cho vay giải quyết việc làm; chương trình cho vay học sinh, sinh viên, đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận ủy thác nhiều chương trình cho vay từ NHCSXH. 
 
Một số chương trình tín dụng chính sách điển hình mà đối tượng được hưởng lợi chủ yếu là đoàn viên, thanh niên, có thể kể đến: (i) Chương trình cho vay học sinh, sinh viên vay vốn học tập với tổng doanh số cho vay trong 20 năm qua đạt trên 70 nghìn tỉ đồng, cho gần 3,8 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập; (ii) Chương trình cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với thế hệ tương lai của đất nước, giúp các em bắt nhịp nền giáo dục chuyển đổi số, đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận giáo dục của học sinh, sinh viên; (iii) Chương trình cho vay nhà ở xã hội, giúp nhiều gia đình công chức, viên chức, người lao động, người thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để cải tạo, sửa chữa và xây dựng nhà ở mới, có nơi ở ổn định, an cư lạc nghiệp. Người trong độ tuổi thanh niên chiếm phần lớn khách hàng được vay vốn từ chương trình này; (iv) Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, đã hỗ trợ cho hàng trăm nghìn lao động là đoàn viên, thanh niên có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, góp phần giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho thanh niên. Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của thanh niên khởi nghiệp làm kinh tế giỏi, ở cả thành thị và các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH.
 
Nhờ nguồn vốn từ các chương trình tín dụng ưu đãi, đoàn viên, thanh niên giờ đây không chỉ sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn vay vốn để mua trang thiết bị, đóng học phí, khôi phục hoạt động sau đại dịch Covid-19...
 
Nguồn vốn do Đoàn Thanh niên quản lí tăng nhanh qua các năm, chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố, nâng cao. Thời điểm năm 2003, dư nợ ủy thác qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quản lí chỉ đạt 63 tỉ đồng, chiếm 0,76% tổng dư nợ của NHCSXH, nợ quá hạn chiếm 5,45%; đến ngày 31/12/2022, dư nợ ủy thác qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt 40.906 tỉ đồng, chiếm 14,53% tổng dư nợ của NHCSXH, thông qua 24.717 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) với trên 944 nghìn khách hàng còn dư nợ; 99,98% số tổ TK&VV có tổ viên tham gia gửi tiền với số dư 1.921 tỉ đồng; nợ quá hạn chỉ chiếm 0,21%.
 
Trong quá trình quản lí vốn vay, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn và hệ thống Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hằng năm; tăng cường công tác quản lí, giám sát việc triển khai cho vay, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng; tổ chức cho cán bộ Đoàn các cấp và Ban quản lí tổ TK&VV NHCSXH tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác, kinh nghiệm quản lí vốn vay; hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học, kĩ thuật và kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho hộ nghèo, giúp cho việc sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả; kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên thanh niên để phối hợp cùng với cán bộ NHCSXH tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ; từ đó, nhiều hội viên, thanh niên nông thôn đã vươn lên trở thành tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương; góp phần thu hút các hội viên, đoàn viên ngày càng gắn kết với tổ chức Đoàn.
 
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền luôn được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm, thường xuyên đẩy mạnh phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến đông đảo đoàn viên, thanh niên thông qua các kênh như báo, đài phát thanh, đài truyền hình, các trang mạng xã hội thuộc hệ thống Đoàn Thanh niên. Trong đó, đặc biệt tuyên truyền Nghị định số 78/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình tới các đoàn viên, thanh niên cũng như toàn thể người dân nắm được chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.
 
Tín dụng chính sách xã hội ngày càng thấm sâu vào cuộc sống, hỗ trợ cho các mô hình của đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế thành công, giúp hàng nghìn đoàn viên, thanh niên có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo, làm giàu cho bản thân, giúp ích cho cộng đồng xã hội, tạo hiệu ứng, lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Đặc biệt, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về hỗ trợ vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững các giai đoạn.
 
Điểm tựa giúp thanh niên phát triển kinh tế
 
Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, nhiều đoàn viên, thanh niên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh để từng bước nâng cao thu nhập. Không chỉ vậy, phát huy sức trẻ sáng tạo trong lao động, sản xuất, nhiều đoàn viên, thanh niên mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm những mô hình kinh tế mới, từ đó chuyển đổi mô hình sản xuất nhỏ lẻ thành các trang trại quy mô lớn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều đoàn viên, thanh niên.
 
Chị Hồ Thị Hề, sinh năm 1995, dân tộc Ca Dong, cư trú tại thôn 1, xã Trà Vân, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất núi rừng huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam, khí hậu thời tiết rất khắc nghiệt, đường xá đi lại hết sức khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ thường xuyên phải chịu cảnh lũ quét, sạt lở đất, điều kiện kinh tế - xã hội còn rất nhiều khó khăn vất vả, cuộc sống quanh năm chủ yếu phụ thuộc vào phát nương làm rẫy, chăn nuôi còn lạc hậu, thiếu kĩ thuật; gia cảnh chị Hề rất éo le khi ba mẹ mất sớm, chị phải nghỉ học để đi làm thuê chăm lo cho các em, gia đình thuộc diện hộ nghèo, luôn thiếu ăn vào mùa giáp hạt. 
 
Năm 2016, Đoàn Thanh niên xã Trà Vân tuyên truyền các chương trình tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, chị tham gia vào Tổ TK&VV và được bình xét cho vay với số tiền 15 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo. Với số tiền được vay, chị Hề bàn với các em mua 02 con bò giống và trồng 02 ha keo. Năm 2021, sau 05 năm chăm sóc, đàn bò phát triển được 04 con, chị bán 02 con bò để trang trải chi phí và làm nhà ở. Cùng năm, chị Hề bán vườn keo và tiếp tục vay vốn từ NHCSXH 50 triệu đồng để đầu tư trồng cây quế Trà My xen canh cây sắn cao sản. Đến nay, gia đình chị Hề có hơn 10 ngàn cây quế, 03 ha sắn cao sản và 02 con bò sinh sản. Hằng năm, gia đình bán củ sắn để trang trải chi phí sinh hoạt, chi phí cho các em ăn học, trả lãi vay cho NHCSXH, gửi tiết kiệm đều đặn hằng tháng. Sau gần 08 năm kiên trì phát triển kinh tế bằng nguồn vốn vay NHCSXH, gia đình chị Hề đã có căn nhà ở tương đối khang trang và thu nhập hằng năm khoảng từ 50 - 70 triệu đồng. Đến nay, gia đình chị đã thoát nghèo bền vững.
 
Chị Hề tâm sự: “Với hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nếu không có nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước thì có lẽ gia đình tôi đến nay vẫn thiếu ăn quanh năm. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH là chiếc cầu nối, là phao cứu sinh của gia đình tôi, giúp tôi có vốn để trồng cây, chăn nuôi, có cơ hội để phát triển kinh tế gia đình, thoát được diện nghèo khó”. 
 
Ở thôn Gò Rét - Ma Nghít, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, gia đình anh thanh niên Phạm Văn Đường thuộc đối tượng hộ nghèo nhiều năm liền của xã Ba Cung. Từ năm 2015 trở về trước, kinh tế gia đình anh Phạm Văn Đường gặp rất nhiều khó khăn, con còn quá nhỏ, cả gia đình chỉ trông chờ vào 02 sào ruộng, ngoài ra, ai thuê gì làm nấy miễn sao có được tiền lo cho vợ con rau cháo qua ngày.


Anh Phạm Văn Đường, thôn Gò Rét - Ma Nghít, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 
chăm sóc rẫy keo lai, mang đến nguồn thu nhập ổn định cho gia đình
 
Bởi sống trong sự nghèo khó nên anh Đường luôn nung nấu ý chí thoát nghèo, mong muốn vươn lên làm giàu để đổi đời. Trong một buổi sinh hoạt chi đoàn thôn, khi được nghe Đoàn Thanh niên xã Ba Cung triển khai các chính sách ưu đãi của chương trình vay vốn từ NHCSXH huyện Ba Tơ, anh Đường nhận thấy những ưu đãi của Nhà nước ưu tiên cho các đối tượng khó khăn như anh. Hai vợ chồng anh Đường bàn bạc và quyết định vay số tiền 50 triệu đồng thuê 2,5 ha đất rẫy để đầu tư trồng cây keo lai.
 
Năm 2020, anh Đường tiếp tục xin vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 20 triệu đồng để đầu tư xây dựng công trình phụ và đào giếng nước sinh hoạt. Đầu năm 2021, anh Đường tiếp tục vay nguồn vốn sản xuất, kinh doanh từ NHCSXH huyện Ba Tơ để mở rộng làm ăn, phát triển kinh tế.
 
Nhờ sự tháo vát, siêng năng, cần cù và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, đến nay, gia đình anh Đường đã có được 4 ha keo và làm chủ một chiếc xe tải chuyên chở cây keo nguyên liệu, đem lại doanh thu hằng năm cho gia đình bình quân trên 150 triệu đồng. Giờ đây, cuộc sống gia đình anh Đường đã khá giả, nhà cửa được xây dựng khang trang, đầy đủ tiện nghi.
 
Không những là tấm gương tiêu biểu phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, anh Đường còn rất tích cực tham gia các phong trào của địa phương, hướng dẫn cho thanh niên địa phương kĩ thuật nuôi, trồng để cùng nhau làm giàu trên mảnh đất quê hương.
 
Hay như anh Vũ Đức Anh ở thôn Tân Thắng, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cũng là một trong những tấm gương thanh niên tiêu biểu về khởi nghiệp. Sau thời gian đi làm thuê xa nhà vất vả nhưng thu nhập thấp, năm 2015, anh Đức Anh trở về quê nhà, bắt tay thực hiện ước mơ lập nghiệp. Với 4 ha đất và diện tích mặt hồ nước mà bố mẹ đấu thầu được từ Công ty cổ phần chè Tân Trào, huyện Sơn Dương cùng với số vốn 100 triệu đồng vay mượn của người thân, anh Đức Anh đã học hỏi kinh nghiệm, kiến thức, kĩ thuật về nuôi cá rô phi đơn tính. Sau 06 tháng, lứa cá rô phi đơn tính đầu tiên đã cho thu hoạch, mang về cho anh Đức Anh 30 triệu đồng lợi nhuận.
 
Với bản lĩnh dám nghĩ dám làm, năng động, sáng tạo, cuối năm 2018, anh Đức Anh được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên xã Tú Thịnh, Ban Thường vụ Huyện đoàn Sơn Dương và NHCSXH huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tạo điều kiện cho vay 200 triệu đồng từ Dự án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp mua 800 con giống vịt, ngan từ Viện Nghiên cứu giống gia cầm Thụy Phương. Sau 06 tháng chăn thả, các con giống đã đẻ trứng, anh Đức Anh mua lò ấp để bán vịt, ngan giống cho người dân quanh vùng và bán ra thị trường. Ngoài ra, xung quanh hồ anh Đức Anh trồng mía, mít Thái không hạt, nhãn lồng Hưng Yên, xoài Úc. Mô hình kinh tế này đã tạo nguồn doanh thu cho anh Đức Anh 300 triệu đồng/năm.
 
Năm 2020, sau 05 năm bắt tay lập nghiệp, anh Đức Anh đã trả được hết số tiền vay mượn người thân và 200 triệu đồng từ Dự án vay vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Số tiền tích lũy còn lại, anh tiếp tục đầu tư vào nuôi cá để tăng lợi nhuận. Đặc biệt, nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm do Tỉnh đoàn Tuyên Quang quản lí, thông qua NHCSXH huyện Sơn Dương, đến nay, anh Đức Anh đã tạo được việc làm thường xuyên cho lao động trong gia đình và 04 hộ gia đình tại địa phương với mức lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.
 
Những tấm gương thanh niên điển hình tiên tiến làm kinh tế vươn lên thoát nghèo kể trên đại diện cho rất nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lực lượng đoàn viên, thanh niên tại các địa phương trên toàn quốc, giúp nhiều thanh niên khởi nghiệp thành công và làm giàu chính đáng.

Tiến Phương (Hà Nội)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Giải pháp đẩy mạnh cho vay Hợp tác xã ở nước ta
Giải pháp đẩy mạnh cho vay Hợp tác xã ở nước ta
30/05/2023 340 lượt xem
Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Điều này cho thấy, phát triển kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ.
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
10/05/2023 1.324 lượt xem
Trong những năm qua, ngành thủy sản luôn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và đạt được những bước phát triển khả quan. Năm 2022, ngành thủy sản đạt mức tăng trưởng 23,6%, xuất khẩu thủy sản tăng trưởng vượt bậc, lần đầu tiên vượt mốc 10 tỉ USD. Tuy nhiên, năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát gia tăng và cạnh tranh gay gắt dự báo một năm đầy thách thức với ngành thủy sản.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
09/05/2023 1.070 lượt xem
Với quan điểm: “Đồng hành cùng khách hàng vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là quyền lợi của ngân hàng, ngân hàng chỉ an toàn hoạt động, phát triển khi khách hàng ổn định và phát triển” và mong muốn kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ giữa ngân hàng với doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang luôn phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác phối hợp năm trước và đề ra nhiệm vụ, giải pháp những năm tiếp theo.
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
05/05/2023 1.233 lượt xem
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển BHTG) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/12/2022. Trên cơ sở kế thừa, phát huy thành tựu đã đạt được, kết hợp quan điểm chỉ đạo đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước...
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
01/05/2023 1.471 lượt xem
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng tỉnh Tây Ninh đã có những đóng góp quan trọng giúp dòng vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng không bị gián đoạn, phục vụ hiệu quả quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
28/04/2023 1.820 lượt xem
Ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) ứng dụng những công nghệ quan trọng, phổ biến với nhiều tính năng mới được cập nhật liên tục nhằm tạo ra sự thuận tiện cho người dùng. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều đã cung cấp các ứng dụng trực tuyến về dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên, đi kèm với nó là rủi ro đối với ngân hàng và khách hàng vì sự đổi mới mà công nghệ có thể mang lại những lỗ hổng bảo mật.
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25/04/2023 1.188 lượt xem
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, lãnh thổ của tỉnh gồm hai phần: Đất liền và hải đảo. Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích tự nhiên là 1.982,56 km2, dân số 1.197.318 người, 322.698 hộ dân; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 là 6.589 hộ, chiếm tỉ lệ 2,04% tổng số hộ dân, trong đó, hộ nghèo theo chuẩn quốc gia 1.278 hộ, chiếm 0,4%; hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia 1.533 hộ, chiếm 0,48%; hộ nghèo theo chuẩn tỉnh 3.778 hộ, chiếm 1,17%.
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
24/04/2023 650 lượt xem
Cùng với các chính sách tổng thể thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG): Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững, chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện là một cấu phần quan trọng trong các CTMTQG.
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
24/04/2023 564 lượt xem
Tính đến nay, tổng tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đạt trên 1,89 triệu tỉ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỉ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỉ đồng. Do đó, Agribank luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank, gần 70% tổng dư nợ cho vay của Agribank là phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “Tam nông” tại Việt Nam.
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
19/04/2023 845 lượt xem
Thực tế, không ít người dân do hạn chế hiểu biết về pháp luật đã sẵn sàng cho thuê, mượn, sử dụng trái phép danh tính và các giấy tờ tùy thân. Từ đó, cho phép các đối tượng xấu dễ dàng mở tài khoản ví điện tử, tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, lẩn tránh các biện pháp xác minh, xác thực của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
11/04/2023 1.041 lượt xem
Tăng trưởng tín dụng xanh và phát triển bền vững là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế nhằm bảo vệ môi trường, chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe con người.
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
06/04/2023 1.015 lượt xem
Để tạo đột phá mới cho nền kinh tế của 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong liên kết triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước,
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
06/04/2023 776 lượt xem
Cùng với các chương trình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lí nhà ở xã hội, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã góp phần giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp gặp khó khăn về chỗ ở, đồng thời, trực tiếp và gián tiếp đóng góp vào sự phát triển nhanh chóng cấu trúc không gian xã hội, tạo ra xương sống cho sự thịnh vượng kinh tế và ổn định xã hội.
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
05/04/2023 1.305 lượt xem
Hoạt động làm sạch dữ liệu khách hàng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, cho thuê mượn tài khoản ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, ngăn ngừa tội phạm gian lận, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
05/04/2023 781 lượt xem
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

Vàng SJC 5c

66.450

67.070

Vàng nhẫn 9999

55.600

56.550

Vàng nữ trang 9999

55.600

56.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,290 23,660 24,463 25,833 28,475 29,689 164.04 173.66
BIDV 23,345 23,645 24,640 25,823 28,589 29,852 164.82 173.61
VietinBank 23,232 23,652 24,706 25,841 28,825 29,835 165.1 173.05
Agribank 23,285 23,645 24,701 25,701 28,715 29,544 166.24 173.05
Eximbank 23,270 23,650 24,760 25,434 28,812 29,596 166.31 170.84
ACB 23,200 23,700 24,766 25,391 28,946 29,558 165.95 170.31
Sacombank 23,280 23,683 24,902 25,415 29,011 29,518 166.42 171.98
Techcombank 23,312 23,656 24,501 25,826 28,441 29,726 161.77 174.06
LPBank 23,290 23,890 24,739 26,073 28,836 29,778 163.78 175.23
DongA Bank 23,350 23,680 24,750 25,440 28,810 29,600 163.9 171.2
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?