Kinh nghiệm quốc tế về giảm thiểu tổn thất do tin đồn thất thiệt trong hoạt động ngân hàng
29/07/2020 1.698 lượt xem
Hoạt động ngân hàng mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống, kinh doanh và phát triển kinh tế. Hoạt động ngân hàng an toàn và ổn định trên cơ sở khởi tạo, củng cố và duy trì niềm tin của cộng đồng vào hệ thống ngân hàng chính thức của quốc gia.
 
Biểu hiện xuất hiện tin đồn thất thiệt
 
Hoạt động ngân hàng mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống, kinh doanh và phát triển kinh tế. Hoạt động ngân hàng an toàn và ổn định trên cơ sở khởi tạo, củng cố và duy trì niềm tin của cộng đồng vào hệ thống ngân hàng chính thức của quốc gia. Hoạt động tài sản nợ được phát triển song hành với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và cơ chế kinh tế. Bên cạnh dịch vụ huy động vốn, hoạt động thanh toán, giao dịch tài sản nợ phái sinh, ngày càng phong phú và tiện lợi. Theo đó, hoạt động tài sản có cũng phát triển không ngừng. Cho vay, đầu tư, hoạt động tài sản có phái sinh, hoạt động ngoài bảng cân đối... được ngân hàng cung ứng với sự đón nhận nhiệt tình của cộng đồng. Trong tiến trình đó, tại mỗi ứng dụng cung ứng dịch vụ ngân hàng, rủi ro thông thường và rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh. Tính kinh tế của dịch vụ ngân hàng, khả năng kiểm soát rủi ro, tiềm lực của ngân hàng và một số yếu tố khác xây dựng nên thương hiệu và uy tín của ngân hàng. 
 
Trong môi trường kinh tế mở và giao thoa năng động với thế giới, uy tín của mỗi ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định khả năng cạnh tranh, tồn tại và phát triển của ngân hàng. Thiếu niềm tin, ngờ vực của khách hàng đối với ngân hàng có thể ảnh hưởng tới hoạt động, uy tín và thương hiệu của ngân hàng. Hiện tượng có thông tin bất lợi về dịch vụ của một ngân hàng có thể khởi nguồn cho sự lan rộng tin đồn thất thiệt. Hậu quả của thông tin bất lợi sẽ làm giảm niềm tin vào ngân hàng, giảm hấp dẫn đối với dịch vụ của ngân hàng, và từ chối dịch vụ của ngân hàng có thể là kết cục của tin đồn thất thiệt. Người gửi tiền và sử dụng dịch vụ của ngân hàng có thể có động thái ồ ạt rút tiền và thoái dịch vụ là kết cục thường thấy khi tin đồn thất thiệt phát triển ở diện rộng và đạt tới ngưỡng ảnh hưởng nguy hiểm cho uy tín của ngân hàng. 
 
Hậu quả tin đồn thất thiệt
 
Với môi trường kinh tế mà trong đó khả năng kiểm soát rủi ro tin đồn đơn lẻ có hạn chế nhất định, hoặc trong tình huống bất lợi, tin đồn thất thiệt từ một ngân hàng có thể lan truyền tới ngân hàng khác, ảnh hưởng dây chuyền có thể phát sinh. Tin đồn bất lợi diễn ra ở diện rộng đối với nhiều ngân hàng, kết hợp với các yếu tố khó khăn kinh tế vĩ mô khác, có thể gây nên đột biến rút tiền gửi ở diện rộng. Hậu quả của trạng thái này có thể dẫn đến khủng hoảng ngân hàng quốc gia.  

 
Xử lý và kiểm soát khủng hoảng ngân hàng là thực tiễn hết sức khó khăn và “ đắt đỏ” (xem hình 1). Nhiều quốc gia trên thế giới đã trải qua khủng hoảng ngân hàng, do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó nguyên nhân tin đồn thất thiệt, để lại hậu quả nặng nề. 
 
Kiểm soát tin đồn thất thiệt
 
Phát sinh lỗi hoặc thiếu hoàn thiện trong cung ứng dịch vụ ngân hàng là thực tiễn thông thường, cũng như nhiều loại hình cung ứng dịch vụ khác, có thể xẩy ra. Mặc dầu vậy, khởi nguồn từ các hiện tượng đó có thể phát sinh tin đồn bất lợi cho ngân hàng. Ngân hàng cần xây dựng cơ chế xử lý lỗi trong cung ứng dịch vụ công khai và minh bạch. Đồng thời, hệ thống thông tin kết nối phản ánh về dịch vụ ngân hàng cần được xử lý kịp thời. Kiểm soát thông tin và quy định kiểm soát tung tin đồn thất thiệt cần được chuẩn hóa, có tính hiệu lực và răn đe cao. Ở Mỹ, để chống tình trạng tung tin đồn thổi gây đột biến rút tiền gửi ngân hàng, có ngân hàng đã quy định hình thức xử lý rất nặng, treo giải thưởng truy tìm người tung tin đồn thất thiệt gây đột biến rút tiền lên tới $5.000 (thời điểm năm 1986), trong khi đó mức tiền thưởng bắt một tên cướp ngân hàng chỉ $3.000 (George, 1998, tr. 559). Ở Latvia, tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến ổn định của hệ thống tài chính, ngân hàng được xem là phạm pháp, người phạm tội phải đối mặt với bản án 2 năm tù (net 1).
 

Ngân hàng cần xây dựng cơ chế xử lý lỗi trong cung ứng dịch vụ công khai và minh bạch, đồng thời, hệ thống thông tin kết nối phản ánh về dịch vụ ngân hàng cần được xử lý kịp thời
 
Kinh nghiệm cho hành động
 
Hạn chế rủi ro
 
Với tiến trình hội nhập sâu rộng, khích lệ ứng dụng công nghệ trong cung ứng dịch vụ ngân hàng, cơ hội phát sinh rủi ro trong kinh doanh ngân hàng có chiều hướng gia tăng. Mỗi ngân hàng cần có chiến lược kiểm soát rủi ro ở mức độ không ngừng nâng cao. Nội dung kiểm soát rủi ro phổ biến được tóm tắt, bao gồm:
 
Kiểm soát rủi ro ứng dụng công nghệ thông tin: kiểm soát tình trạng lộ thông tin khách hàng (nhận diện điện tử khách hàng, quyền cho phép thực hiện giao dịch, ứng dụng tiếp cận tài sản của khách hàng, ứng dụng từ chối thực hiện giao dịch điện tử); kiểm soát phương tiện thanh toán giả mạo (tiền giả, công cụ thanh toán giả); kiểm soát khả năng tiếp cận tiền của khách hàng từ nhân sự ngân hàng và đối tác có khả năng lợi dụng kẽ hở của ứng dụng công nghệ trong giao dịch ngân hàng.
 
Kiểm soát rủi ro tác nghiệp nghiệp vụ ngân hàng: kiểm soát rủi ro tài sản nợ, tài sản có và giao dịch ngoài bảng cân đối. Kiểm soát rủi ro đưa ra phán quyết về cho vay, đầu tư, nhận bảo lãnh thương mại, bảo lãnh phát hành chứng khoán và rủi ro liên quan trực tiếp tới các sản phẩm và dịch vụ phái sinh cần được tiến hành thường xuyên, có quy trình và chuẩn mực cho tác nghiệp.
 
Thiết lập cơ chế tài trợ rủi ro chủ động, kịp thời và đầy đủ: phát sinh rủi ro trong tác nghiệp nghiệp vụ ngân hàng (cho vay, đầu tư, thanh toán, ngân quỹ, bảo lãnh, phái sinh, ngoại hối, thuê mua, dịch vụ két an toàn) là thực tiễn cần được dự liệu và có nguồn tài chính tài trợ. Hệ thống chính sách trích lập dự phòng rủi ro cần được xây dựng minh bạch, có kiểm tra và đánh giá tính phù hợp thường xuyên, đảm bảo rằng quy mô quỹ dự phòng rủi ro đáp ứng tài trợ rủi ro phát sinh một cách chủ động, kịp thời và đầy đủ. 
 
Cơ chế Kiểm soát nội bộ và Kiểm toán độc lập cần được duy trì thường xuyên, hiệu quả, công khai và minh bạch: tất cả hoạt động của ngân hàng từ khi bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh ngân hàng tới khi chấm dứt hoạt động, rút khỏi lĩnh vực kinh doanh ngân hàng cần được đánh giá thường xuyên, công khai và minh bạch qua 2 kênh, Kiểm soát nội bộ và Kiểm toán độc lập. Công bố kết quả Kiểm toán độc lập là kênh thông tin chính thức chuyển tới cộng đồng thông điệp về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Công tác Kiểm toán độc lập được thực hiện với hiệu quả cao, công khai và minh bạch sẽ có tác dụng vô hiệu hóa tin đồn thất thiệt phát sinh. 
 
Ứng xử phù hợp 
 
Trong tình huống phát sinh sai sót trong tác nghiệp nghiệp vụ ngân hàng, ứng xử phù hợp từ khách hàng, ngân hàng và đối tác liên quan có ảnh hưởng rất lớn khả năng hạn chế phát sinh tin đồn thất thiệt và ảnh hưởng bất lợi. Khách hàng suy xét và ứng xử thận trọng trước thông tin thất thiệt về ngân hàng mình gửi tiền sẽ giúp họ giảm được chi phí không đáng mất, giúp ngân hàng khắc phục được khó khăn (nếu có), tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng triển khai thuận lợi các thể chế bảo vệ người gửi tiền, thúc đẩy hoạt động ngân hàng an toàn và hiệu quả.
 
Tình trạng ngân hàng hoạt động yếu kém dưới mức chấp nhận của thị trường dẫn tới mất khả năng thanh toán, rút khỏi lĩnh vực kinh doanh ngân hàng là giải pháp được áp dụng để nhường chỗ cho sự ra đời ngân hàng mới, kinh doanh hiệu quả, phục vụ cho sự phát triển của các đối tác và nền kinh tế được thịnh vượng. Để tình huống này diễn ra có trật tự, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, các chủ nợ có liên quan và không ảnh hưởng tới các ngân hàng đang hoạt động bình thường, các thiết chế liên quan, bao gồm giải quyết ngân hàng có vấn đề, cần được xây dựng đồng bộ, cần thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức triển khai chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG).
 
Công cụ Bảo hiểm tiền gửi cần được chuẩn hóa và thúc đẩy phát huy tác dụng
 
Với mô hình chính sách BHTG hướng tới xử lý ngân hàng có vấn đề, có chức năng giám sát hoạt động ngân hàng, thông qua đó thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, đã có tác dụng tích cực trong việc kiểm soát và hạn chế đổ vỡ ngân hàng. Công cụ BHTG được bổ sung vào mạng lưới giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, có tác dụng là đối tác song hành với Kiểm soát nội bộ và Kiểm toán độc lập, đánh giá về hoạt động của ngân hàng huy động tiền gửi. Mức độ phí bảo hiểm tiền gửi xác định cho từng ngân hàng tham gia BHTG (khi triển khai phí BHTG phân biệt) là tín hiệu công khai tới thị trường về mức độ an toàn trong hoạt động của từng ngân hàng. Điều này được thể hiện qua thành công trong triển khai chính sách BHTG ở Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Ngược lại, nếu đơn thuần triển khai chính sách BHTG theo mô hình tổ chức chi trả tiền bảo hiểm, việc kiểm soát hoạt động ngân hàng và giải quyết ngân hàng có vấn đề sẽ phức tạp, tốn kém và hiệu quả hạn chế. 
 
Tài liệu tham khảo:
http : yume.vn/manbayfc/article/dan-
latvia-do-xo-rut-tien-vi-tin-don-    35cdbbbc.htm (net 1)
Kaufman. George G. , Winter 1988, Bank runs: causes, benefits, and costs, Cato Journal, Vol. 7, No. 3
Luc Laeven & Fabian Valencia, 2018, IMF Working Paper - Systemic Banking Crises Revisited, September 14, https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/09/14/Systemic-Banking-Crises-Revisited-46232) 

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Hồ Nguyên Phương
Nguyễn Thị Kim Oanh


TCNH số 22/2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Những động thái nổi bật về tiền tệ thế giới năm 2021
Những động thái nổi bật về tiền tệ thế giới năm 2021
21/01/2022 86 lượt xem
Các gói hỗ trợ tài chính toàn cầu tiếp tục tăng mạnh là động thái nổi bật của thế giới năm 2021...
                  Vai trò của Asean trong liên kết kinh tế Đông Á: Thuận lợi và khó khăn
Vai trò của Asean trong liên kết kinh tế Đông Á: Thuận lợi và khó khăn
18/01/2022 104 lượt xem
Đông Á thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế giới, không chỉ vì Đông Á là địa bàn chiến lược quan trọng, mà còn vì Đông Á đã đạt được những thành công ngoạn mục về phát triển kinh tế và trở thành đầu ...
                  Cho vay ngang hàng: Kinh nghiệm quản lý tại một số quốc gia và bài học đối với Việt Nam
Cho vay ngang hàng: Kinh nghiệm quản lý tại một số quốc gia và bài học đối với Việt Nam
14/01/2022 433 lượt xem
Cho vay ngang hàng là hoạt động được thiết kế và xây dựng trên nền tảng ứng dụng công nghệ số để kết nối trực tiếp người đi vay với người cho vay mà không thông qua các tổ chức trung gian tài chính.....
                  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số
04/01/2022 364 lượt xem
Trong những năm gần đây, ngành Ngân hàng Việt Nam đã chủ động chuyển đổi để phù hợp với xu thế chung của nền kinh tế số... Tóm tắt: Trong những năm gần đây, ngành Ngân hàng Việt Nam đã chủ động chuyể...
                  Những xu hướng FDI trên thế giới
Những xu hướng FDI trên thế giới
31/12/2021 849 lượt xem
Các biện pháp nhằm kiềm chế sự lây lan của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu năm 2021... Sụt giảm FDI toàn cầu có liên quan rất chặt chẽ đến việc g...
                  Quyền thu giữ tài sản bảo đảm trong pháp luật của Pháp, Hoa Kỳ và một số gợi mở cho Việt Nam(1)
Quyền thu giữ tài sản bảo đảm trong pháp luật của Pháp, Hoa Kỳ và một số gợi mở cho Việt Nam(1)
29/12/2021 471 lượt xem
Pháp luật phải có các cơ chế để bảo vệ bên bảo đảm, bên giữ tài sản bảo đảm, bên có liên quan trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm 1. Đặt vấn đề Xử lý tài sản bảo đảm là một thủ tục khá quan trọ...
Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ của các nước trên thế giới nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 và hàm ý chính sách
Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ của các nước trên thế giới nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 và hàm ý chính sách
26/11/2021 755 lượt xem
Đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến nền kinh tế và xã hội các nước vào năm 2020 và năm 2021...

                  Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ của các nước trên thế giới nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 và hàm ý chính sách
Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ của các nước trên thế giới nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 và hàm ý chính sách
26/11/2021 1.428 lượt xem
Đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến nền kinh tế và xã hội các nước vào năm 2020 và năm 2021... Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến nền kinh tế và xã hội các nước vào năm 2020 và ...
Phân tích tổng quan về nghiên cứu tài chính toàn diện trên thế giới và gợi ý xu hướng nghiên cứu
Phân tích tổng quan về nghiên cứu tài chính toàn diện trên thế giới và gợi ý xu hướng nghiên cứu
25/11/2021 701 lượt xem
Tài chính toàn diện có ý nghĩa bao trùm trong việc giúp người dân có khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng có chất lượng và chi phí phải chăng...

                  Phân tích tổng quan về nghiên cứu tài chính toàn diện trên thế giới và gợi ý xu hướng nghiên cứu
Phân tích tổng quan về nghiên cứu tài chính toàn diện trên thế giới và gợi ý xu hướng nghiên cứu
25/11/2021 1.223 lượt xem
Tài chính toàn diện có ý nghĩa bao trùm trong việc giúp người dân có khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng có chất lượng và chi phí phải chăng... Tóm tắt: Bài viết sử dụng phương pháp ...
Mô hình cho vay bán buôn trong tài chính vi mô ở các nước trên thế giới và gợi ý đối với Việt Nam
Mô hình cho vay bán buôn trong tài chính vi mô ở các nước trên thế giới và gợi ý đối với Việt Nam
22/11/2021 635 lượt xem
CVBB trong TCVM là hoạt động của một tổ chức thứ cấp thực hiện việc chuyển dòng vốn dưới hình thức tài trợ, vốn vay và/hoặc bảo lãnh tới các tổ chức TCVM bán lẻ, thường là trong một quốc gia hoặc một khu vực nhất định (Microsave, 2016)...
Kinh doanh quốc tế - chuyên ngành phát triển bền vững
Kinh doanh quốc tế - chuyên ngành phát triển bền vững
16/11/2021 927 lượt xem
Hội nhập quốc tế với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang là xu hướng diễn ra ngày càng mạnh mẽ khắp mọi nơi trên thế giới...

                  Kinh doanh quốc tế - chuyên ngành phát triển bền vững
Kinh doanh quốc tế - chuyên ngành phát triển bền vững
16/11/2021 1.245 lượt xem
Hội nhập quốc tế với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang là xu hướng diễn ra ngày càng mạnh mẽ khắp mọi nơi trên thế giới... Tóm tắt: Hội nhập quốc tế với trọng tâm là hội nhập kinh t...
                  Tác động của xu hướng phát triển tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương các nước đến hệ thống tài chính Việt Nam
Tác động của xu hướng phát triển tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương các nước đến hệ thống tài chính Việt Nam
20/10/2021 4.553 lượt xem
Khi các đồng tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Libra, JPM Coin, SBI Coin được sử dụng trong trao đổi mua bán hàng hóa, dịch vụ trong thanh toán chuyển tiền toàn cầu, đủ lớn tạo ra hệ thống ngân hàng ngầm...
Cập nhật về tình hình dự trữ ngoại hối quốc tế và hàm ý chính sách
Cập nhật về tình hình dự trữ ngoại hối quốc tế và hàm ý chính sách
19/10/2021 1.540 lượt xem
Ngày 30/9/2021, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố báo cập nhật về tình hình dự trữ ngoại hối quốc tế. Đây là dữ liệu tổng hợp từ 149 báo cáo của các quốc gia thành viên IMF và một số quốc gia khác, các tổ chức nắm giữ dự trữ ngoại hối quốc tế...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?