TCNH số 20 tháng 10/2022
31/10/2022 375 lượt xem
MỤC LỤC SỐ 20 THÁNG 10/2022
 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
3- Kiềm chế lạm phát: Mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.
PGS., TS. Phạm Thị Thanh Bình,
TS. Vũ Thị Quế Anh
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
9- Vai trò phát triển vốn trí tuệ đối với tăng trưởng cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
ThS. Lữ Hữu Chí,
TS. Nguyễn Văn Thích,
ThS. Lương Thị Thu Thủy
 
15- Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia E-learning của cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước.
ThS. Đặng Xuân Huệ,
ThS. Lê Văn Hinh,
ThS. Ngô Ánh Nguyệt và nhóm nghiên cứu
 
22- Ứng dụng phương pháp phân tích biệt số phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử: Trường hợp nghiên cứu tại VietinBank Chi nhánh Quảng Trị.
ThS. Dương Bá Vũ Thi,
ThS. Trần Thị Hải Quỳnh
 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
29- Quy định pháp luật hiện hành nhằm bảo vệ quyền lợi của bên vay trong hợp đồng tín dụng theo mẫu.
Lê Thị Khánh Linh
 
34- Có nên cho vay góp vốn, hoàn thanh toán và chứng minh tài chính.
TS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc,
ThS. Đinh Văn Hoàn

38- Hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
Hải Nam
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
40- Vai trò của tín dụng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hậu Giang.
PGS., TS. Trương Đông Lộc,
ThS. Trần Việt Thanh Trúc
 
44- Agribank Bình Định tròn vai "bà đỡ" của tam nông.
Nguyễn Thu
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
46- 20 năm làm tín dụng chính sách xã hội bằng cả trái tim.
Thái Hòa
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
49- Truyền thông chính sách của các ngân hàng trung ương trong thời kỳ lạm phát cao.
TS. Nguyễn Đình Trung
 
54- Xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và triển vọng của Việt Nam. 
TS. Nguyễn Đình Đáp,
TS. Phạm Thị Trầm 
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
59- Cán bộ nữ phải tự học tập nâng cao trình độ. 
 
TIN TỨC 


TABLE OF CONTENS No 17 - 9/2022

MACROECONOMIC ISSUES
 
3- Curbing inflation: Targeting to macroeconomic stability. 
Assoc Prof., PhD. Pham Thi Thanh Binh,
PhD. Vu Thi Que Anh 
 
BANKING TECHNOLOGY
 
9- The role of intellectual capital development for loan growth of  Vietnamese commercial banks.
Lu Huu Chi,
PhD. Nguyen Van Thich,
Luong Thi Thu Thuy
 
15- Determinants of participating intention the E-learning of public servants of the State Bank of Vietnam.
Dang Xuan Hue,
Le Van Hinh,
Ngo Anh Nguyet et al
 
22- Applying discriminant analysis method for analyzing factors affecting service quality of E-banking: Case of VietinBank Quang Tri.
Duong Ba Vu Thi,
Tran Thi Hai Quynh
 
BUSINESS WITH BANKS
 
29- Legal provisions on protecting the borrower right in credit agreements by template.
Le Thi Khanh Linh
 
34- The benefits and risks of loan by capital contribution, payment refund and financial demonstration.
PhD. Nguyen Hoang Vinh Loc,
Dinh Van Hoan
 
38- Completing the legal framework to enhance the role of Deposit Insurance of Vietnam in the process of restructuring the People Credit Fund system.
Hai Nam
 
BANKING ACTIVITIES FOR RURAL AND AGRICULTURE DEVELOPMENT
 
40- The role of credit in the new rural development program in Hau Giang province.
Assoc Prof., PhD. Truong Dong Loc,
Tran Viet Thanh Truc
 
44- Agribank Binh Dinh fulfills the role of ‘midwife’ of tam nong.
Nguyen Thu
 
VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES  FOR SOCIAL SECURITY
 
46- A 20 years journey of bringing the social policy credit to the poor and other policy objects by heart.
Thai Hoa
 
INTERNATIONAL BANKING  AND FINANCE
 
49- Central bank policy communication during periods of high inflation.
PhD. Nguyen Dinh Trung
 
54- The trend of organic agriculture development in the world and Vietnam’s prospect.
PhD. Nguyen Dinh Dap
PhD. Pham Thi Tram
 
STUDYING AND FOLLOWING HO CHI MINH’S THOUGHT, MORALITY AND LIFESTYLE
 
59- Female officials need be in self-learning to improve their knowledge and skills.
 
NEWS

Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.520

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.500

Vàng SJC 5c

66.500

67.520

Vàng nhẫn 9999

53.000

54.000

Vàng nữ trang 9999

52.800

53.600


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.627 24.857 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.655 24.855 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.645 24.856 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.855 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.855 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.855 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.620 24.857 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.700 24.853 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.855 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.660 24.857 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?