Đầu tư công: Tiếp sức tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội
08/04/2020 1.745 lượt xem
Tăng cường đầu tư công không chỉ để bù đắp sự sụt giảm của đầu tư tư nhân trong ngắn hạn, mà còn giúp tạo dựng nền tảng để đón đầu cơ hội phục hồi một khi dịch bệnh được kiểm soát, tăng năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.Lúc này, cần tránh ăn theo dịch bệnh như một lý do phổ quát dùng để giải thích cho sự chậm trễ dự án, hoặc cố tình đánh đồng sự chậm trễ do yếu kém cố hữu với dịch bệnh.
Trong ảnh: Công trình đường Vành đai 3 trên cao, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long. Ảnh: Dũng Minh

 

Đưa tinh thần chống dịch vào thúc đẩy đầu tư công

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong quý I/2020, vốn đầu tư toàn nền kinh tế ước đạt 367.900 tỷ đồng, chỉ tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 31% GDP. Trong đó, vốn đầu tư khu vực tư nhân chiếm 45,2%, chỉ tăng 4,2%, vốn đầu tư nước ngoài chiếm 24,3% và giảm đến 5,4%. Vốn đầu tư công chiếm 30,5% và đạt mức tăng cao nhất là 5,8%.

Dưới tác động của dịch Covid-19, hoạt động thương mại, dịch vụ suy giảm tăng trưởng rõ rệt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2020 chỉ tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 9,6%; doanh thu du lịch lữ hành giảm 27,8%. Với diễn biến dịch bệnh như hiện nay, quý I chưa phải là đáy của suy giảm, những khó khăn trong thời gian tới sẽ còn lớn hơn cả ở phía cung lẫn phía cầu của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đầu tư và tiêu dùng tư nhân suy giảm, chi tiêu và đầu tư công trở thành một giải pháp để duy trì một phần sức tăng trưởng của nền kinh tế, đảm bảo đời sống người dân. Chi tiêu công trong bối cảnh hiện nay không chỉ hướng đến mục tiêu tái phân phối, mà còn để cung cấp phúc lợi cho người dân, đặc biệt là người đang bị tổn thương bởi dịch bệnh hoặc tình trạng sa sút về kinh tế, mất việc làm, không có thu nhập ổn định.

Đối với đầu tư công, tăng cường đầu tư công không chỉ để bù đắp sự sụt giảm của đầu tư tư nhân trong ngắn hạn, mà còn giúp tạo dựng nền tảng để đón đầu cơ hội phục hồi một khi dịch bệnh được kiểm soát, tăng năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế. Ngoài những dự án trọng điểm của quốc gia, những dự án nhỏ nhưng có thể có tác động lan tỏa không nhỏ đối với nền kinh tế. Đặc biệt, nhờ tính linh hoạt trong cách thức triển khai thực hiện và vấn đề bố trí việc làm, chia nhóm nhỏ lao động, những dự án này có thể giúp duy trì một phần việc làm trong bối cảnh dịch, tạo thu nhập dựa trên lao động, cung cấp mạng lưới an sinh xã hội cho một bộ phận người dân.

Điều cần quán triệt là, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy tiến độ các dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương, hiệu quả như tinh thần chống dịch Covid-19 đang được Chính phủ thúc đẩy. Yêu cầu cần có những chuyển biến rõ nét về kết quả tiến triển cụ thể đối với từng ngành, từng cấp, từng đơn vị, từng dự án; tránh ăn theo dịch bệnh như một lý do phổ quát dùng để giải thích cho sự chậm trễ dự án, hoặc cố tình đánh đồng sự chậm trễ do yếu kém cố hữu với dịch bệnh.

Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 cũng như cho cả nhiệm kỳ 2016-2020. Lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng đến việc tái ứng cử, đề cử, tái bổ nhiệm vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới.

10 nhóm nhiệm vụ thúc đẩy đầu tư công

Dưới đây là các nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần được Chính phủ thúc đẩy:

Thứ nhất, yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị định có liên quan của Chính phủ. Trên cơ sở danh mục dự án trọng điểm của trung ương/địa phương, phân công đích danh từng lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối cuối cùng trên cơ sở tổ chức nhiều đầu mối cấp 1, cấp 2 ở các bộ, ngành và địa phương, chịu trách nhiệm theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân của các dự án.


"Các cấp, ngành, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các Dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương, hiệu quả như tinh thần chống dịch Covid-19."
 


Thứ hai, đôn thúc các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Trước mắt, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương lập ngay danh sách các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2020, với cam kết hoàn thành và không thể hoàn thành trong năm 2020 để có phương án thúc đẩy hoặc xử lý.

Thứ ba, với các dự án đang gặp vướng mắc, các cơ quan liên quan cần phải liên tục rà soát tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, về xây dựng, về đấu thầu; nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, về giải phóng mặt bằng; nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân, thanh quyết toán…; làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc không giải ngân vốn theo kế hoạch, trong đó xác định đúng nguyên nhân chủ quan, chỉ rõ người chịu trách nhiệm chính, người liên đới trách nhiệm.

Thứ tư, giải quyết nhanh quy trình, thủ tục quản lý và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn không theo quy định hoặc không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Có thể cho phép chỉ định thực hiện với một số chương trình, dự án đặc biệt trên cơ sở đảm bảo công khai, gắn trách nhiệm của chủ đầu tư. Chủ động hướng dẫn các quy định pháp luật về đấu thầu cho các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công khi có yêu cầu hoặc phát sinh tình huống cần hướng dẫn, đề xuất rút gọn quy trình đấu thầu bằng cách loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà mang tính hình thức hoặc các bước không cần thiết.

Thứ năm, đẩy nhanh tiến độ thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, kết hợp chính sách tái định cư và giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng tái định cư. Trong bối cảnh dịch bệnh, có thể cho phép ứng trước một phần tiền cho người dân trong diện thu hồi, giải tỏa đất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền tỉnh, thành phố và chủ đầu tư để rà soát, tham mưu phương án cân đối, bố trí đủ nguồn vốn để các tỉnh, thành phố sớm chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong khi đó, chính quyền các địa phương cần hoàn thành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án để đề xuất bố trí vốn phù hợp; không để xảy ra tình trạng dự án đã được bố trí vốn nhưng chậm trình thẩm định, phê duyệt giá bồi thường, dẫn đến chậm giải ngân, chi trả, ảnh hưởng đến phúc lợi của người dân.

Thứ sáu, đối với những dự án sắp hoặc có thể đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, cần tích cực chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng nhằm phát huy hiệu quả kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Chuẩn bị trước một bước hồ sơ, kịp thời thanh toán ngay với kho bạc khi có khối lượng nghiệm thu từng phần hoặc toàn phần để đảm bảo có dòng tiền cho nhà thầu, thu nhập cho công nhân, không nhất thiết để dồn việc thanh toán vào cuối quý hoặc cuối năm hoặc chờ dồn nhiều dự án lại để tiến hành thủ tục thanh toán một lần.

Thứ bảy, những nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký cần bị loại bỏ ngay, công khai danh sách các nhà thầu vi phạm hợp đồng, không hoàn thành kế hoạch, chậm tiến độ; nhanh chóng xác định khối lượng đã thực hiện để “khép sổ”, đồng thời tìm kiếm, lựa chọn nhà thầu thay thế có năng lực để tiếp tục triển khai dự án ngay khi điều kiện cho phép.

Thứ tám, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế sơ bộ, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; hoàn thành việc cấp phép xây dựng, giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết kịp thời và đến nơi đến chốn các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Bên cạnh đó, cần khẩn trương rà soát các quy định liên quan đến xây dựng, các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình, thẩm tra, cấp giấy phép trên tinh thần đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn thời gian, thủ tục nhiều hơn.

Thứ chín, tăng cường nhiệm vụ thanh, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công; làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, chậm trễ trong triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án, công tác nghiệm thu, bàn giao, vận hành dự án. Đặc biệt, làm rõ tình trạng chậm trễ do tác động của dịch bệnh hay là do bất cập nội tại ngay cả khi không có dịch bệnh.

Thứ mười, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Các cơ quan, đơn vị chậm trễ trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư làm tăng tổng mức đầu tư hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án so với kế hoạch mà không có lý do chính đáng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đa số nhiệm vụ trên mang tính bàn giấy, hành chính, không cần tập trung nhiều lao động một chỗ, cán bộ có thể làm việc tại nhà và tương tác trực tuyến, nên không thể có lý do gì để chậm trễ hoặc ngưng đọng công việc. Với công việc xây dựng, phải tập trung lao động, giống việc tổ chức lao động trong các doanh nghiệp, có thể chia nhỏ lao động và đảm bảo các biện pháp vệ sinh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Thủ tướng nêu tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Thời gian qua, chúng ta nhìn thấy tinh thần làm việc quên mình của đội ngũ y bác sĩ. Chúng ta chỉ cần các bộ, ngành và chính quyền địa phương cũng hành động thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công như tinh thần chống dịch đang triển khai. Mỗi lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức nếu ai cũng làm việc với tinh thần trách nhiệm như vậy, thì các dự án đầu tư công đã không bị tắc hoặc chậm trễ như vừa qua.

Nhìn rộng ra và tựu trung, mỗi bộ ngành và địa phương hãy xem các nút thắt thuộc bộ, ngành và địa phương mình cũng giống như virus, từ đó tập trung nỗ lực “diệt virus” với tinh thần kỷ luật, khẩn trương mà cả hệ thống chúng ta đang thực hiện đối với công tác chống dịch Covid-19 vậy.
 

Đỗ Thiên Anh Tuấn (*) (Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright)

Nguồn: https://baodautu.vn/dau-tu-cong-tiep-suc-tang-truong-kinh-te-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-d119642.html
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Khủng hoảng ngân hàng và một số khuyến nghị đối với Việt Nam
Khủng hoảng ngân hàng và một số khuyến nghị đối với Việt Nam
26/09/2023 197 lượt xem
Việc các cuộc khủng hoảng ngân hàng xảy ra liên tiếp gần đây trên thế giới đã dấy lên mối lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như những gì từng xảy ra hơn một thập kỉ trước. Đứng trước nguy cơ những cuộc khủng hoảng có thể xảy ra do các bất ổn về chính trị và xã hội trên toàn cầu, Việt Nam cần chuẩn bị những gì để tránh khỏi khủng hoảng hệ thống ngân hàng hoặc để sẵn sàng ứng phó nếu khủng hoảng hệ thống ngân hàng xảy ra?
Kinh nghiệm quản lí rủi ro khí hậu trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng trên thế giới
Kinh nghiệm quản lí rủi ro khí hậu trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng trên thế giới
22/09/2023 418 lượt xem
Bài viết giới thiệu về loại rủi ro mới xuất hiện và ngày càng tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đó là rủi ro khí hậu.
Ứng dụng cơ sở sữ liệu dân cư trong đánh giá điểm khả tín khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng Việt Nam
Ứng dụng cơ sở sữ liệu dân cư trong đánh giá điểm khả tín khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng Việt Nam
20/09/2023 548 lượt xem
Ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư (CSDLDC) trong đánh giá điểm khả tín khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân được đánh giá là giải pháp mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích văn bản, tổng quan tài liệu để đưa ra đánh giá về ứng dụng CSDLDC trong đánh giá điểm khả tín khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng (TCTD).
Các nhân tố ảnh hưởng tới sự trung thành với ngân hàng của khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh tỉnh Trà Vinh
Các nhân tố ảnh hưởng tới sự trung thành với ngân hàng của khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh tỉnh Trà Vinh
19/09/2023 631 lượt xem
Bài viết nhằm mục tiêu phát hiện mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự trung thành với ngân hàng của khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm. Thống kê ứng dụng và hồi quy đa biến là những phương pháp được sử dụng để phân tích mức độ ảnh hưởng của yếu tố, từ số liệu khảo sát cụ thể 290 khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Trà Vinh (BIDV Trà Vinh).
Nỗ lực giải ngân đầu tư công năm 2023
Nỗ lực giải ngân đầu tư công năm 2023
15/09/2023 686 lượt xem
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đã có những chuyển biến tích cực.
Triển vọng thu hút FDI sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden
Triển vọng thu hút FDI sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden
14/09/2023 1.530 lượt xem
Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng kí vào Việt Nam tính đến ngày 20/8/2023 bao gồm: Vốn đăng kí cấp mới, vốn đăng kí điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 18,15 tỉ USD, tăng 8,2% so với cùng kì năm trước.
Quản lí rủi ro toàn diện trong ngân hàng dựa trên kiến trúc dữ liệu lớn
Quản lí rủi ro toàn diện trong ngân hàng dựa trên kiến trúc dữ liệu lớn
14/09/2023 825 lượt xem
Trong bối cảnh hiện nay, rủi ro trong ngân hàng đến từ nhiều kênh và hệ thống khác nhau, vì thế các ngân hàng cần phải chuyển đổi từ mô hình quản lí rủi ro tín dụng đơn giản sang mô hình quản lí rủi ro toàn diện. Một số công nghệ mới cung cấp các giải pháp sáng tạo và hiệu quả cho quản lí dữ liệu, phù hợp để áp dụng trong các tình huống quản lí rủi ro yêu cầu dữ liệu chất lượng cao và phân tích dữ liệu phức tạp.
Xu hướng Gamification Marketing trong ngành tài chính, ngân hàng ở Việt Nam
Xu hướng Gamification Marketing trong ngành tài chính, ngân hàng ở Việt Nam
12/09/2023 974 lượt xem
Bài viết tổng quan một số lí thuyết có liên quan nhằm làm rõ khái niệm trò chơi hóa (gamification) và tầm quan trọng của việc ứng dụng gamification vào hoạt động marketing của các doanh nghiệp trong ngành tài chính, ngân hàng tại Việt Nam.
Xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sự phát triển của ngành Ngân hàng
Xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sự phát triển của ngành Ngân hàng
11/09/2023 1.088 lượt xem
Bài nghiên cứu trình bày các xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động ngân hàng, bao gồm Chatbot, tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) và giao dịch định lượng. Từ đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng AI cho quá trình chuyển đổi số trong sự phát triển của hoạt động ngân hàng. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu trường hợp và phân tích dữ liệu.
Một số nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang
Một số nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang
03/09/2023 1.624 lượt xem
Nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm định, đánh giá và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang.
Cơ hội và thách thức đối với kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm 2023
Cơ hội và thách thức đối với kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm 2023
21/08/2023 1.965 lượt xem
Bất chấp các khó khăn, thách thức từ kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn khá tích cực; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt.
Phát triển tài chính trong bối cảnh tăng trưởng thích ứng với biến đổi khí hậu và một số khuyến nghị đối với Việt Nam
Phát triển tài chính trong bối cảnh tăng trưởng thích ứng với biến đổi khí hậu và một số khuyến nghị đối với Việt Nam
17/08/2023 5.911 lượt xem
Bài viết tìm hiểu mối liên hệ giữa phát triển tài chính trong bối cảnh tăng trưởng thích ứng với biến đổi khí hậu. Bài viết đưa ra một số cơ sở lí thuyết liên quan đến phát triển kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như mối liên hệ giữa phát triển tài chính trong bối cảnh tăng trưởng thích ứng với khí hậu; đồng thời, đề xuất các cơ hội để tăng cường phát triển tài chính hướng tới sự phát triển tương thích với biến đổi khí hậu, bao gồm các cơ chế tài chính sáng tạo như trái phiếu xanh, quỹ đầu tư xanh, đầu tư tác động và tài chính kết hợp.
Sử dụng ma trận Tows dựa trên việc kết hợp mô hình Pestel và mô hình quản trị ưu việt nhằm đề xuất một số giải pháp cho các ngân hàng thương mại trong thời gian tới
Sử dụng ma trận Tows dựa trên việc kết hợp mô hình Pestel và mô hình quản trị ưu việt nhằm đề xuất một số giải pháp cho các ngân hàng thương mại trong thời gian tới
15/08/2023 2.390 lượt xem
Kinh tế thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng dự báo còn nhiều khó khăn trong năm 2023 và thời gian tới do ảnh hưởng của xung đột tại Ukraine, cùng với xu hướng thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương nhằm ứng phó với lạm phát tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động ngân hàng trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng với các rủi ro khó đoán định.
Tín hiệu mới và giải pháp khơi thông điểm nghẽn đầu tư công năm 2023
Tín hiệu mới và giải pháp khơi thông điểm nghẽn đầu tư công năm 2023
10/08/2023 2.384 lượt xem
Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công đã giao năm 2023 là hơn 804.420 tỉ đồng (tăng 23% so với năm 2022), trong đó, hơn 752.877 tỉ đồng vốn giao trong năm 2023 và còn lại là vốn kéo dài các năm trước chuyển sang (không bao gồm 12.887,2 tỉ đồng chưa giao).
Nhầm lẫn áp dụng pháp luật về tính lãi suất tiền gửi và điều kiện chuyển nhóm nợ trong cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam
Nhầm lẫn áp dụng pháp luật về tính lãi suất tiền gửi và điều kiện chuyển nhóm nợ trong cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam
08/08/2023 3.502 lượt xem
Việc áp dụng pháp luật về tính lãi suất tiền gửi và thực hiện chuyển nhóm nợ trong cấp tín dụng tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam có thể được thực hiện theo hướng nhầm lẫn so với quy định hiện hành của pháp luật.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.050

68.750

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.050

68.750

Vàng SJC 5c

68.050

68.770

Vàng nhẫn 9999

56.650

57.600

Vàng nữ trang 9999

56.500

57.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,200 24,570 25,105 26,483 28,868 30,098 159.15 168.46
BIDV 24,240 24,540 25,281 26,469 29,007 30,070 160.4 168.73
VietinBank 24,137 24,557 25,354 26,489 29,226 30,236 160.3 168.25
Agribank 24,200 24,550 25,358 26,066 29,122 29,955 161.42 165.41
Eximbank 24,150 24,540 25,385 26,091 29,179 29,991 161.18 165.66
ACB 24,190 24,540 25,423 26,061 29,339 29,955 160.81 166.01
Sacombank 24,180 24,535 25,495 26,160 29,402 29,911 161.08 167.62
Techcombank 24,211 24,548 25,142 26,464 28,831 30,120 156.91 169.16
LPBank 24,190 24,750 25,283 26,610 29,286 30,211 159.12 170.63
DongA Bank 24,250 24,550 25,470 26,070 29,280 30,020 159.4 166.1
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
BIDV
0,10
-
-
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
Cake by VPBank
0,40
-
-
-
4,75
4,75
4,75
7,0
7,10
7,3
6,00
ACB
0,05
0,50
0,50
0,50
3,40
3,50
3,60
5,10
5,30
5,30
5,40
Sacombank
-
-
-
-
3,50
3,60
3,70
5,30
5,60
6,00
6,30
Techcombank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,70
4,90
4,95
5,50
5,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
4,35
4,35
4,35
5,50
5,50
6,30
6,60
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
4,50
6,20
6,30
6,55
6,75
Agribank
0,20
-
-
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
4,00
4,00
4,00
5,00
5,30
5,50
5,80

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?