Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
27/02/2024 2.601 lượt xem
Năm 2023 qua đi với những dấu ấn quan trọng của ngành Ngân hàng vào quá trình phục hồi kinh tế - xã hội, đảm bảo thanh khoản và sự phát triển an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD). Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) - tổ chức tài chính Nhà nước chuyên trách, thay mặt Chính phủ bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, từ đó, góp phần thiết thực vào sự lớn mạnh của nền tài chính quốc gia.
 
Giữ vững an toàn hệ thống các TCTD, bảo vệ quyền lợi người gửi tiền
 
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), trong năm 2023, NHNN đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống TCTD, nâng cao khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ quá trình phục hồi, phát triển kinh tế. Chính sách BHTG luôn hướng đến bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền 
và góp phần duy trì an toàn, lành mạnh hoạt động của các TCTD

Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ; hỗ trợ tích cực quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
 
Sự ổn định, an toàn của hệ thống các TCTD tiếp tục được giữ vững, quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền được bảo đảm. Tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ. Công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lí nợ xấu và việc xử lí các TCTD yếu kém cũng được triển khai quyết liệt, đạt được những kết quả tích cực.
 
Bên cạnh đó, pháp luật về tiền tệ được chú trọng hoàn thiện nhằm bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn; bám sát yêu cầu thực tiễn, đáp ứng chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Theo đó, NHNN đã phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật Các TCTD sửa đổi với mục tiêu hoàn thiện cơ chế cơ cấu lại TCTD yếu kém; nâng cao năng lực quản trị, điều hành của TCTD, tăng cường các biện pháp để hạn chế thao túng, chi phối trong hoạt động của TCTD, ngăn ngừa nguy cơ tập trung tín dụng, đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD.
 
Theo Lãnh đạo NHNN, kết quả chung của ngành Ngân hàng năm 2023 có sự đóng góp tích cực của BHTGVN - tổ chức tài chính Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận với sứ mệnh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng.
 
Cụ thể, BHTGVN đã chủ động tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Các TCTD sửa đổi và tiếp tục báo cáo NHNN về tổng kết thi hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm: Nâng cao năng lực tài chính, hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG); bổ sung quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG; hoàn thiện quy định về trả tiền bảo hiểm và hoàn thiện quy định về phí BHTG.
 
Trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, BHTGVN đã đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu tăng tỉ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ trên tổng số người gửi tiền được bảo hiểm để phù hợp với thông lệ quốc tế; phấn đấu rút ngắn thời gian chi trả thực tế, tăng tỉ lệ người gửi tiền nắm bắt được các nội dung cốt lõi của chính sách BHTG.
 
Năm 2023, BHTGVN đã tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghiệp vụ: Giám sát thường xuyên nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các đơn vị có nguy cơ rủi ro, gây mất an toàn hệ thống; kiểm tra tại chỗ đối với 100% tổ chức tham gia BHTG và kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN; tích cực tuyên truyền chính sách BHTG tại các sự kiện trực tiếp và trên các kênh truyền thông đại chúng; hoàn thành chỉ tiêu thu phí NHNN giao, miễn nộp phí BHTG cho một số tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt theo quy định; tham mưu, đề xuất NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vốn điều lệ của BHTGVN lên 5.281 tỉ đồng, tăng 6% so với năm 2022.
 
Cũng theo đánh giá của Lãnh đạo NHNN, BHTGVN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính được giao. Kết thúc năm 2023, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi và Quỹ dự phòng nghiệp vụ của BHTGVN tăng lần lượt là 14,68% và 15,7% so với cùng kì năm 2022. Đây là nguồn lực quan trọng để BHTGVN thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và sẵn sàng tham gia tái cơ cấu các TCTD thông qua hoạt động hỗ trợ tài chính thời gian tới.
 
Nâng cao vai trò của BHTGVN trong bảo vệ người gửi tiền và tái cơ cấu các TCTD
 
Năm 2024, triển vọng kinh tế toàn cầu và thị trường quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp; nền kinh tế trong nước dự kiến vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, NHNN cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến, tình hình để điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế gắn với kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, ngoại hối và hệ thống ngân hàng.
 
Cùng với đó, điều hành tín dụng đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Tiếp tục chỉ đạo các TCTD hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, tháo gỡ và thúc đẩy mở rộng tín dụng tiêu dùng đi đôi với an toàn, lành mạnh, góp phần hạn chế “tín dụng đen”. Tiếp tục triển khai quyết liệu, hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lí nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; tập trung thực hiện có hiệu quả phương án xử lí các TCTD yếu kém; chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh công tác xử lí, thu hồi nợ xấu.
 
Đối với việc hoàn thiện hành lang pháp lí cho hoạt động BHTG, NHNN cho biết sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng kết Luật BHTG trong quý I/2024 và thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đăng kí và chấp thuận của Quốc hội về sửa đổi Luật này trong năm 2024 - 2025. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của BHTGVN vừa qua.
 
Theo đó, Phó Thống đốc Thường trực NHNN yêu cầu BHTGVN tập trung đề xuất sửa đổi Luật BHTG theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và bổ sung cơ chế để BHTGVN tham gia có hiệu quả vào quá trình xử lí các TCTD yếu kém. Triển khai Kế hoạch chi tiết Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; báo cáo NHNN kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu của Chiến lược phát triển BHTG để NHNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, mở rộng phạm vi kiểm tra theo chỉ đạo của NHNN; phát huy vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD - nhiệm vụ trong tâm và xuyên suốt của BHTGVN.
 
Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông về quá trình sửa đổi, bổ sung Luật BHTG; triển khai các chương trình nâng cao nhận thức công chúng về BHTG và vai trò của BHTGVN; tích cực phối hợp với các TCTD đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách hoạt động ngân hàng, chính sách BHTG tới người gửi tiền, đặc biệt là người gửi tiền ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa và tại các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND).
 
Để góp phần cùng ngành Ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN Phạm Bảo Lâm cho biết, trong những nhiệm vụ công tác năm 2024, BHTGVN đặc biệt chú trọng triển khai những chỉ đạo của Ban Lãnh đạo NHNN. Trong đó, ưu tiên triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG; hoàn thiện chính sách BHTG và tăng cường vai trò của BHTGVN thông qua nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG; hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát định kì đối với tổ chức tham gia BHTG và kế hoạch kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.
 
Ngày 18/01/2024, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Các TCTD sửa đổi với các quy định mới nhằm đảm bảo cơ sở pháp lí rõ ràng, minh bạch, xử lí các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của TCTD. Bên cạnh đó, quy định rõ các biện pháp hỗ trợ thanh khoản đối với TCTD nhằm bảo đảm an toàn hệ thống và bảo vệ quyền lợi người gửi tiền…
 
Nhiều quy định hiện hành tại Luật Các TCTD nhằm việc tăng cường vai trò của BHTGVN trong tái cơ cấu hệ thống QTDND như: Tham gia Ban Kiểm soát đặc biệt đối với QTDND; tham gia ý kiến đối với phương án phục hồi QTDND được kiểm soát đặc biệt; tham gia xây dựng phương án phá sản, xử lí/thanh lí tài sản để chi trả cho các chủ nợ theo quy định của pháp luật; cho vay đặc biệt đối với QTDND bị kiểm soát đặc biệt… Với việc Luật Các TCTD được sửa đổi sẽ tạo đà cho việc đẩy nhanh quá trình sửa đổi, bổ sung Luật BHTG đồng bộ, thống nhất với Luật Các TCTD; từ đó, giúp BHTGVN có nền tảng pháp lí rõ ràng để tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình tái cơ cấu TCTD thời gian tới, đặc biệt là thực hiện sứ mệnh quan trọng và xuyên suốt được Chính phủ, NHNN giao - đó là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng.

Phạm Việt (Hà Nội)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tạo lập nguồn vốn qua kênh tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An
Tạo lập nguồn vốn qua kênh tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An
19/04/2024 161 lượt xem
Tỉnh Long An là địa phương có vị trí thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh và là cửa ngõ đi về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cùng với đó, điều kiện tự nhiên của tỉnh Long An cũng rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và công nghiệp.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên: Phát huy vai trò trụ cột giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên: Phát huy vai trò trụ cột giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương
09/04/2024 824 lượt xem
Xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên hôm nay đã là địa danh nổi tiếng với nhiều loại cây ăn quả, nơi cung cấp cây giống, cây cảnh ra toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều nước láng giềng.
Đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
29/03/2024 1.485 lượt xem
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những đóng góp tích cực vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; trong đó, việc quản lí và đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán luôn được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Quảng Trị chú trọng, quan tâm chỉ đạo sát sao.
Agribank cùng ngành Ngân hàng đóng góp quan trọng vào sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế đất nước
Agribank cùng ngành Ngân hàng đóng góp quan trọng vào sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế đất nước
26/03/2024 1.776 lượt xem
Ngay từ những tháng đầu năm 2024, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã nỗ lực quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cùng ngành Ngân hàng thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
Phát huy lực lượng và tiềm năng của thế hệ trẻ từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
Phát huy lực lượng và tiềm năng của thế hệ trẻ từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
25/03/2024 1.771 lượt xem
Đảng ta xác định “thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người”. Nghị quyết số 04-NQ/HNTW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về công tác thanh niên trong thời kì mới...
Tín dụng chính sách: Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ
Tín dụng chính sách: Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ
12/03/2024 2.497 lượt xem
Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ; ban hành nhiều văn kiện, nghị quyết, chính sách, pháp luật, nghị định...
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị dành nhiều ưu đãi hỗ trợ các đối tượng hưởng chính sách thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị dành nhiều ưu đãi hỗ trợ các đối tượng hưởng chính sách thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
11/03/2024 2.761 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội (ASXH) không dùng tiền mặt và Công văn số 123/UBND-KGVX ngày 08/01/2024 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị về tăng cường thực hiện chi trả ASXH không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh...
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
26/02/2024 3.982 lượt xem
Qua hơn 20 năm hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách...
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
26/02/2024 2.781 lượt xem
Thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Thỏa thuận liên ngành giai đoạn 2021 - 2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)...
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 2.606 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 2.811 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 2.110 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 2.197 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 2.178 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
09/02/2024 1.864 lượt xem
Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,3 triệu người, trong đó có 71% dân số ở nông thôn, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số. Có 09 đơn vị hành chính (03 thành phố và 06 huyện) với 176 xã, phường, thị trấn.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

81.000

83.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

81.000

83.500

Vàng SJC 5c

81.000

83.520

Vàng nhẫn 9999

74.200

76.100

Vàng nữ trang 9999

74.000

75.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,145 25,485 26,411 27,860 30,670 31,974 159.56 168.87
BIDV 25,185 25,485 26,528 27,748 30,697 31,977 159.6 168
VietinBank 25,160 25,485 26,651 27,946 31,096 32,106 161.07 169.02
Agribank 25,180 25,485 26,599 27,900 30,846 32,001 160.64 168.67
Eximbank 25,160 25,485 26,632 27,531 30,915 31,959 161.35 166.79
ACB 25,190 25,485 26,768 27,476 31,178 31,876 161.53 166.97
Sacombank 25,250 25,485 26,880 27,440 31,315 31,817 162.5 167.51
Techcombank 25,228 25,485 26,523 27,869 30,720 32,037 157.83 170.27
LPBank 24,943 25,485 26,344 27,844 31,044 31,948 159.37 170.59
DongA Bank 25,250 25,485 26,760 27,440 31,070 31,920 159.80 166.90
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,30
2,40
2,60
3,50
3,70
4,50
4,50
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,20
2,20
2,30
3,40
3,45
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,30
3,80
3,80
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?