Tín dụng chính sách: Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ
12/03/2024 2.495 lượt xem
Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ; ban hành nhiều văn kiện, nghị quyết, chính sách, pháp luật, nghị định... khẳng định và bảo vệ quyền của phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới. Với vai trò là cánh tay nối dài của Chính phủ thực hiện tín dụng xã hội đối với người nghèo và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, từ đó nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện bình đẳng giới, tiếp tục phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.
 
Tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2021 là 49,98%, đến năm 2023 giảm xuống còn 24,3% tương đương với 3.485 hộ là một trong những tiền đề quan trọng để huyện A Lưới về đích sớm so với kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế giao “ra khỏi danh sách 74 huyện nghèo nhất cả nước”. Kết quả này có sự đồng hành sát sao của những người làm tín dụng chính sách cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế và các tổ chức chính trị - xã hội khác hỗ trợ các chị em đồng bào dân tộc huyện A Lưới phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, góp phần vào thành quả phát triển kinh tế chung của tỉnh.


Nghệ nhân phi vật thể Lê Thị Sỹ đang truyền nghề dệt Zèng cho thiếu nữ Hồ Thị Xé
 
Nghệ nhân di sản phi vật thể nghề dệt Zèng - Lê Thị Sỹ ở thôn Ky Ré, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Không có cơ hội đổi đời vươn lên nào tốt như hiện nay. Từ Trung ương đến tỉnh, huyện và đặc biệt là NHCSXH luôn tạo mọi thuận lợi để người dân huyện A Lưới phát triển sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Bản thân tôi và nhiều đồng bào Tà Ôi cũng như đồng bào Pa Cô, Cờ Tu, người Kinh đều ra khỏi danh sách hộ nghèo nhờ những đồng vốn chính sách ưu đãi từ NHCSXH huyện. Quý nhất là chúng tôi được vay vốn, hỗ trợ vươn lên bằng chính nghề truyền thống của mình - nghề dệt Zèng”. 
 
Bản thân Nghệ nhân Lê Thị Sỹ cũng vươn lên từ việc vay 30 triệu đồng chương trình hộ nghèo của NHCSXH huyện A Lưới từ năm 2015; hiện đang vay 50 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm. Từ đồng vốn chính sách, qua quá trình lao động, gia đình bà đã có cơ ngơi khang trang, có cả trang trại chăn nuôi bò, dê, 05 ha rừng trồng... Nguồn vốn NHCSXH cũng đã giúp cho 05 người con của bà được đi học, có công ăn việc làm và cuộc sống ổn định.
 
Thực tế khảo sát các hộ vay cho thấy, để chị em phát triển kinh tế một vòng vốn tín dụng là rất hiếm mà phải có hành trình đồng hành dài của NHCSXH. Trường hợp của chị Lê Thị Thia - người đã 07 lần vay vốn NHCSXH huyện A Lưới là một ví dụ. Từ những đồng vốn nhỏ, gia đình chị đã thoát nghèo và hiện có 06 ha rừng trồng, có đàn bò, dê vài chục con. Chị Thia có 03 người con đều đã trưởng thành, công ăn việc làm ổn định nhờ nguồn vốn NHCSXH mà gia đình chị được vay để cho các con học tập, trong đó có một người con đang đi lao động nước ngoài...
 
Giám đốc NHCSXH huyện A Lưới Lê Quang Thắng cho biết, với đặc thù là huyện 30a, có 77% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và hơn 90% trong số đó là hộ nghèo, những năm qua, mọi hoạt động của NHCSXH huyện A Lưới đều tập trung cho các đối tượng này, đặc biệt là chị em phụ nữ. Trong 02 tháng đầu năm 2024, NHCSXH huyện A Lưới đã cho vay 26,461 tỉ đồng với 466 lượt khách hàng được vay vốn, tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025; cho vay xuất khẩu lao động. Đến nay, tổng dư nợ của NHCSXH huyện A Lưới đạt 537,780 tỉ đồng, với 16 chương trình tín dụng; tăng 13,297 tỉ đồng so cuối năm 2023, tỉ lệ tăng trưởng 2,54%. Trong đó, riêng các chị em vay qua Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thuộc Hội phụ nữ huyện A Lưới quản lí là 236,51 tỉ đồng, chiếm 44,37%, chưa kể các chị em vay qua các tổ chức hội khác. 
 


NHCSXH huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện giải ngân cho các hộ vay

 
Báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác ủy thác vốn của NHCSXH hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã lãnh đạo Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đưa nội dung phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách gắn với nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kì 2017 - 2022), lần thứ XIII (nhiệm kì 2022 - 2027); các nghị quyết Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, định hướng trọng tâm hoạt động Hội hằng năm. Chỉ tính riêng cấp Trung ương, từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo liên quan trực tiếp đến tín dụng chính sách và hoạt động ủy thác NHCSXH.
 
Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và người dân về tín dụng chính sách, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn lồng ghép nguồn lực, đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ, xây dựng năng lực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững cho hộ vay; đẩy mạnh giáo dục tài chính, nâng cao năng lực quản lí tài chính giúp hộ vay có kiến thức quản lí tài chính hiệu quả, đồng thời, góp phần thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.
 
Nhằm hỗ trợ các hộ vay phát huy hiệu quả nguồn vốn, các cấp Hội luôn chú trọng lồng ghép việc triển khai tín dụng chính sách xã hội với các hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, đề án; đặc biệt là trong 09 năm qua (2014 - 2023), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được Chính phủ giao là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939) và Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lí, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01). Từ việc thực hiện Đề án 939, qua tham mưu, đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nguồn vốn ủy thác của UBND các tỉnh, thành phố qua NHCSXH để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được tăng lên, đặc biệt, ở một số địa phương, UBND tỉnh, thành phố ưu tiên dành nguồn vốn hoặc thành lập nguồn tín dụng riêng cho phụ nữ khởi nghiệp và ủy thác qua NHCSXH với số vốn tăng lên hằng năm.
 
Thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, nhằm nâng cao năng lực quản lí tài chính cho các đối tượng vay vốn tín dụng chính sách, hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng NHCSXH đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về tài chính toàn diện, quản lí tài chính cá nhân và hộ gia đình, giúp hộ vay có thêm hiểu biết, kiến thức về tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; đẩy mạnh hướng dẫn các hộ vay vốn, hội viên, phụ nữ gửi tiết kiệm tại NHCSXH và các tổ chức tín dụng chính thức, tạo nguồn vốn tự có cho gia đình, đồng thời, giảm nhẹ gánh nặng hoàn trả vốn. Qua đó, số dư tiết kiệm tại NHCSXH từ các tổ TK&VV do Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lí luôn tăng trưởng cao, chiếm 40,8% tổng số dư tiền tiết kiệm của NHCSXH.
 
Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và NHCSXH đã hỗ trợ hàng triệu hộ tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, góp phần không nhỏ trong cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, trong đó có một bộ phận không nhỏ hội viên, phụ nữ. Tính đến nay, dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt gần 128 nghìn tỉ đồng với gần 2,6 triệu hộ vay vốn, thông qua 61.937 tổ TK&VV. 
 
Trong thời gian tới, NHCSXH sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động phối hợp với các Hội, đoàn thể thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và văn bản thỏa thuận đã được kí kết giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác ủy thác của các đoàn thể, các tổ trưởng tổ TK&VV đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; mở rộng đối tác, kết nối nguồn lực hỗ trợ khách hàng tham gia các mô hình chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp do nữ làm chủ. Đặc biệt, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát triển đa dạng các sản phẩm, chương trình giáo dục tài chính nhằm góp phần thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia; phối hợp đề xuất chương trình tín dụng cho các nhóm phụ nữ đặc thù (lao động nữ mất việc làm, phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lí, tạo việc làm cho lao động nữ thuộc Đề án 939 và Đề án 01); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngân hàng, tạo thuận lợi cho khách hàng, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa trong các hoạt động giao dịch tín dụng chính sách.

Minh Ngọc (Hà Nội)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tạo lập nguồn vốn qua kênh tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An
Tạo lập nguồn vốn qua kênh tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An
19/04/2024 160 lượt xem
Tỉnh Long An là địa phương có vị trí thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh và là cửa ngõ đi về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cùng với đó, điều kiện tự nhiên của tỉnh Long An cũng rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và công nghiệp.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên: Phát huy vai trò trụ cột giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên: Phát huy vai trò trụ cột giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương
09/04/2024 823 lượt xem
Xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên hôm nay đã là địa danh nổi tiếng với nhiều loại cây ăn quả, nơi cung cấp cây giống, cây cảnh ra toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều nước láng giềng.
Đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
29/03/2024 1.484 lượt xem
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những đóng góp tích cực vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; trong đó, việc quản lí và đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán luôn được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Quảng Trị chú trọng, quan tâm chỉ đạo sát sao.
Agribank cùng ngành Ngân hàng đóng góp quan trọng vào sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế đất nước
Agribank cùng ngành Ngân hàng đóng góp quan trọng vào sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế đất nước
26/03/2024 1.774 lượt xem
Ngay từ những tháng đầu năm 2024, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã nỗ lực quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cùng ngành Ngân hàng thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
Phát huy lực lượng và tiềm năng của thế hệ trẻ từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
Phát huy lực lượng và tiềm năng của thế hệ trẻ từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
25/03/2024 1.769 lượt xem
Đảng ta xác định “thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người”. Nghị quyết số 04-NQ/HNTW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về công tác thanh niên trong thời kì mới...
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị dành nhiều ưu đãi hỗ trợ các đối tượng hưởng chính sách thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị dành nhiều ưu đãi hỗ trợ các đối tượng hưởng chính sách thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
11/03/2024 2.760 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội (ASXH) không dùng tiền mặt và Công văn số 123/UBND-KGVX ngày 08/01/2024 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị về tăng cường thực hiện chi trả ASXH không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh...
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
27/02/2024 2.601 lượt xem
Năm 2023 qua đi với những dấu ấn quan trọng của ngành Ngân hàng vào quá trình phục hồi kinh tế - xã hội, đảm bảo thanh khoản và sự phát triển an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
26/02/2024 3.981 lượt xem
Qua hơn 20 năm hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách...
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
26/02/2024 2.781 lượt xem
Thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Thỏa thuận liên ngành giai đoạn 2021 - 2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)...
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 2.605 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 2.809 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 2.109 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 2.195 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 2.178 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
09/02/2024 1.864 lượt xem
Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,3 triệu người, trong đó có 71% dân số ở nông thôn, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số. Có 09 đơn vị hành chính (03 thành phố và 06 huyện) với 176 xã, phường, thị trấn.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

81.000

83.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

81.000

83.500

Vàng SJC 5c

81.000

83.520

Vàng nhẫn 9999

74.200

76.100

Vàng nữ trang 9999

74.000

75.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,145 25,485 26,411 27,860 30,670 31,974 159.56 168.87
BIDV 25,185 25,485 26,528 27,748 30,697 31,977 159.6 168
VietinBank 25,160 25,485 26,651 27,946 31,096 32,106 161.07 169.02
Agribank 25,180 25,485 26,599 27,900 30,846 32,001 160.64 168.67
Eximbank 25,160 25,485 26,632 27,531 30,915 31,959 161.35 166.79
ACB 25,190 25,485 26,768 27,476 31,178 31,876 161.53 166.97
Sacombank 25,250 25,485 26,880 27,440 31,315 31,817 162.5 167.51
Techcombank 25,228 25,485 26,523 27,869 30,720 32,037 157.83 170.27
LPBank 24,943 25,485 26,344 27,844 31,044 31,948 159.37 170.59
DongA Bank 25,250 25,485 26,760 27,440 31,070 31,920 159.80 166.90
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,30
2,40
2,60
3,50
3,70
4,50
4,50
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,20
2,20
2,30
3,40
3,45
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,30
3,80
3,80
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?