Nghiên cứu - Trao đổi
Vai trò của vốn trí tuệ và nền kinh tế sáng tạo đối với năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững quốc gia
Vai trò của vốn trí tuệ và nền kinh tế sáng tạo đối với năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững quốc gia
25/07/2023 2.798 lượt xem
Vốn trí tuệ và đổi mới sáng tạo là những chủ đề đã và đang dành được sự quan tâm đáng kể của các nhà nghiên cứu trên thế giới trong bối cảnh những thách thức xuất phát từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghiên cứu này nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về vốn trí tuệ và nền kinh tế sáng tạo trong mối liên hệ với phát triển bền vững và toàn diện, bên cạnh cách thức tiếp cận trong thực tế về vấn đề này ở một số quốc gia châu Âu.
Xây dựng chỉ số tài chính toàn diện đa chiều cấp tỉnh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
Xây dựng chỉ số tài chính toàn diện đa chiều cấp tỉnh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
24/07/2023 2.558 lượt xem
Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định số 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược). Chiến lược đưa ra quan điểm, mục tiêu và giải pháp nhằm thúc đẩy tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính cho mọi người dân và doanh nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh đến những đối tượng chưa hoặc ít được tiếp cận đến các sản phẩm, dịch vụ tài chính.
Kinh tế Việt Nam giữa nhiệm kì Đại hội Đảng lần thứ XIII - Nhìn lại và hướng tới
Kinh tế Việt Nam giữa nhiệm kì Đại hội Đảng lần thứ XIII - Nhìn lại và hướng tới
19/07/2023 4.602 lượt xem
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra chủ trương, mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế đất nước cho kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; trong đó, có nhiều điểm mới, nổi bật được khái quát trong các phần về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế...
Nghiên cứu về chỉ số tự do kinh tế thế giới tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Nghiên cứu về chỉ số tự do kinh tế thế giới tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
17/07/2023 2.437 lượt xem
Tại Việt Nam, tự do kinh tế là cốt lõi của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chỉ số tự do kinh tế thế giới do Viện Fraser đề xuất, đánh giá mức độ tự do kinh tế của một quốc gia qua năm trụ cột: Quy mô chính phủ; hệ thống pháp luật và quyền sở hữu; đồng tiền tốt; tự do thương mại quốc tế; các quy định điều tiết về thị trường tín dụng, lao động và doanh nghiệp.
Đánh giá hoạt động kinh doanh của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam
Đánh giá hoạt động kinh doanh của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam
14/07/2023 4.615 lượt xem
Phát triển một hệ thống tài chính toàn diện, đáp ứng nhu cầu của tất cả các cá nhân trong xã hội là mục tiêu mà bất kì nền kinh tế nào cũng muốn hướng tới.
Phát hành trái phiếu đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo - Nhìn từ góc độ pháp lí
Phát hành trái phiếu đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo - Nhìn từ góc độ pháp lí
11/07/2023 2.523 lượt xem
Bài viết tập trung phân tích các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, qua đó nêu lên vấn đề nhận diện hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tư cách là một phương thức đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định hiện hành.
Tác động của chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử đến sự hài lòng của khách hàng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Tác động của chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử đến sự hài lòng của khách hàng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
07/07/2023 2.508 lượt xem
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là một khía cạnh quan trọng đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng trong thời đại kỉ nguyên số. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 544 khách hàng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm làm sáng tỏ tác động của chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử đến sự hài lòng của khách hàng. Kết quả phân tích từ mô hình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM) cho thấy, chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng.
Ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến ý định sử dụng Mobile Banking trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến ý định sử dụng Mobile Banking trên địa bàn Thành phố Hà Nội
05/07/2023 3.305 lượt xem
Khi dịch vụ ngân hàng ngày càng phát triển, khách hàng bắt đầu đòi hỏi một hình thức trải nghiệm mới, thuận tiện, đáp ứng được nhu cầu thanh toán bất cứ lúc nào mà không cần sử dụng tiền mặt. Với sự tiến bộ của công nghệ - viễn thông, các ngân hàng thương mại liên tục phát triển dịch vụ ngân hàng di động (Mobile Banking) để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng Mobile Banking, khách hàng còn gặp phải các vấn đề về công nghệ và phi công nghệ.
Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua phân tích định lượng
Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua phân tích định lượng
04/07/2023 4.459 lượt xem
Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước sau sắc thuế giá trị gia tăng (VAT) tại Việt Nam. Ngoài tác động đến tăng thu ngân sách nhà nước, thuế thu nhập doanh nghiệp còn được xem là công cụ điều tiết tăng trưởng kinh tế vĩ mô của quốc gia. Theo cơ sở lí thuyết và nghiên cứu thực nghiệm cho các quốc gia, có ba trường phái lí thuyết được giả định về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Phát triển hoạt động bảo lãnh tín dụng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Phát triển hoạt động bảo lãnh tín dụng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
27/06/2023 2.539 lượt xem
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn tín dụng hiện đang gặp khó khăn do sự bất cân xứng thông tin giữa doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng (TCTD). Bảo lãnh tín dụng (BLTD) ra đời và phát triển với mục tiêu là hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận tín dụng hiệu quả hơn.
Kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu xanh và một số đề xuất đối với Việt Nam
Kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu xanh và một số đề xuất đối với Việt Nam
27/06/2023 3.212 lượt xem
Để ứng phó với những thách thức từ biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề về “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030” hướng tới phát triển nhanh, bền vững, trong đó việc thu hút nguồn lực tài chính thông qua các công cụ như trái phiếu xanh, tín dụng xanh... đóng vai trò then chốt.
Rủi ro tín dụng ngân hàng khu vực ASEAN và giải pháp ứng phó của Việt Nam
Rủi ro tín dụng ngân hàng khu vực ASEAN và giải pháp ứng phó của Việt Nam
26/06/2023 1.793 lượt xem
Sau sự sụp đổ của ba ngân hàng Mỹ: Silvergate Bank (08/3/2023), Silicon Valley Bank - SVB (10/3/2023) và Signature Bank (12/3/2023) đã khiến cho nền tài chính toàn cầu ít nhiều bị ảnh hưởng. Mặc dù các ngân hàng thuộc khu vực ASEAN vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng về tình trạng sẽ gặp khó khăn tương tự, tuy nhiên, hệ thống ngân hàng ở Đông Nam Á đang đối diện với nhiều rủi ro tín dụng tiềm ẩn. Nợ xấu tăng cao trong khi tăng trưởng tín dụng chậm lại, thu nhập ngoài lãi giảm mạnh, chất lượng tài sản suy yếu. Bài viết tập trung tìm hiểu những đặc tính dễ bị tổn thương của hệ thống ngân hàng ASEAN, trong đó có Việt Nam. Từ đó, bài viết đi sâu phân tích và làm rõ giải pháp ứng phó của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Nâng cao chất lượng dịch vụ ví điện tử trên thị trường Việt Nam
Nâng cao chất lượng dịch vụ ví điện tử trên thị trường Việt Nam
01/06/2023 2.368 lượt xem
Sự phát triển của thương mại điện tử, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã phát sinh nhu cầu thanh toán không tiền mặt của một bộ phận không nhỏ khách hàng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp cung ứng ví điện tử cho người tiêu dùng bằng các ứng dụng trên điện thoại thông minh với hình thức đa dạng, phong phú, từ đó thu hút được số lượng người truy cập lớn.
Hội đồng trường đại học: Các điểm nghẽn cần quan tâm tháo gỡ trong bối cảnh hiện nay
Hội đồng trường đại học: Các điểm nghẽn cần quan tâm tháo gỡ trong bối cảnh hiện nay
31/05/2023 2.365 lượt xem
Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập hiện nay, giáo dục đại học đã có sự chuyển mình cần thiết để phù hợp với xu thế phát triển. Việc thành lập hội đồng trường là một trong những chủ trương đúng đắn, tiệm cận với giáo dục đại học thế giới. Hội đồng trường được thành lập là bước đi và khâu quan trọng để tiến tới tự chủ đại học.
Ảnh hưởng của dân trí tài chính đến quản lí nợ của người lao động phổ thông Việt Nam
Ảnh hưởng của dân trí tài chính đến quản lí nợ của người lao động phổ thông Việt Nam
29/05/2023 1.904 lượt xem
Định nghĩa về dân trí tài chính (financial literacy) từ trước đến nay luôn khiến các nhà nghiên cứu gặp khó khăn bởi có nhiều quan điểm sử dụng những từ ngữ khác nhau để đề cập đến khái niệm này như: “hiểu biết về tài chính”, “kiến thức tài chính”, “năng lực tài chính”…
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?