Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và một số khuyến nghị
29/09/2023 3.516 lượt xem
1. Kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong những năm qua, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thêm vốn sản xuất, kinh doanh đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn. Một trong những chính sách nổi bật và đã phát huy hiệu quả là Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định số 55/2015/NĐ-CP được đánh giá là bước đột phá mở rộng cả về đối tượng, hạn mức và thủ tục vay so với các chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn trước đây.

Ngay sau khi Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn của Thống đốc NHNN được ban hành, NHNN Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể đối với các sở, ban, ngành và hội đoàn thể các cấp triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và định kì báo cáo NHNN tỉnh kết quả thực hiện.Vốn tín dụng ngân hàng đã hỗ trợ người dân địa phương phát triển một số mô hình nông nghiệp sạch cho sản phẩm chất lượng tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao  Ảnh (Nguồn: Internet)

 
Về phía các chi nhánh TCTD, đã tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, nhân viên có liên quan về nội dung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; Thông tư số 10/2015/TT-NHNN của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; Quy chế cấp tín dụng phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; các Quy chế cho vay qua tổ của các TCTD.

Ngoài ra, Agribank cấp thành phố, thị xã, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo và phối hợp chính quyền các xã/phường tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP. Cụ thể, Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng Hội Nông dân, Hội Phụ nữ đã kí kết Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và các văn bản thỏa thuận về cho vay qua tổ vay vốn. Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử cán bộ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phổ biến và tiến hành cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP thông qua hai hình thức: Cho vay qua tổ vay vốn và cho vay qua tổ liên kết đến các khu dân cư (khu vực, thôn).

Hằng năm, NHNN Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với các chi nhánh TCTD trên địa bàn tiến hành khảo sát, đi thực tế nắm bắt nhu cầu về vốn của các chủ doanh nghiệp, trang trại, các hợp tác xã và hộ dân nhằm đẩy mạnh cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã chủ động, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và áp dụng các hình thức khác nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn đến khách hàng doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình và các tổ chức chính trị, xã hội; gắn với việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng, đặc biệt là khách hàng khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP lồng ghép với các chính sách khác của Chính phủ như: Hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp; phát triển thủy sản; nông nghiệp sạch; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…; với lãi suất ưu đãi theo quy định của Chính phủ, NHNN nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Những kết quả đạt được

Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên, sau hơn 8 năm triển khai chính sách cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến ngày 31/8/2023, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn đạt 14.331 tỉ đồng với hơn 152.000 khách hàng còn dư nợ, chiếm 20% tổng dư nợ toàn địa bàn, tăng 10.992 tỉ đồng, gấp 3,29 lần so với thời điểm tháng 7/2015 (khi bắt đầu triển khai cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP).

Về chính sách cho vay không tài sản bảo đảm: Dư nợ cho vay không tài sản bảo đảm đến cuối tháng 8/2023 đạt 6.502 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 45,37% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn, tăng gấp 5,2 lần so với thời điểm bắt đầu triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.

Về chất lượng tín dụng: Đến ngày 31/8/2023, nợ quá hạn ở mức 232 tỉ đồng, chiếm 1,62% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn.

Ngoài ra, mỗi năm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuất hiện các đợt mưa lũ hoặc bão đã ảnh hưởng không tốt đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, do đó, để hỗ trợ bà con nông dân khắc phục hậu quả do mưa lũ cũng như khắc phục hậu quả do các cơn bão gây ra, NHNN Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các chi nhánh TCTD chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với  khách hàng như: Cơ cấu lại nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay, tạo điều kiện cho vay mới; khoanh nợ theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; đồng thời, các chi nhánh TCTD thực hiện thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại và thực hiện công tác an sinh xã hội đối với những hộ bị thiệt hại.

Việc thực hiện cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP đã tạo điều kiện cho khách hàng khai thác có hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh, góp phần thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân được quan tâm đầu tư đúng mức, nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích, tạo thêm nhiều sản phẩm hàng hóa cho xã hội; góp phần tạo thêm việc làm, khôi phục ngành nghề truyền thống; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Hàng nghìn hộ gia đình, cá nhân đã có cơ hội sản xuất, kinh doanh, làm giàu ngay tại mảnh đất quê hương của mình.

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP bước đầu đã tác động tích cực trong quá trình phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là hệ thống điện, thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, cấp thoát nước, giao thông vận tải, cơ sở sản xuất... tạo thêm nguồn lực đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông phát triển kinh tế - xã hội địa phương; hình thành một số mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Với sự hỗ trợ của ngân hàng, người dân đã phát triển một số mô hình như hợp tác xã trồng rau sạch, lúa hữu cơ, trang trại trồng dưa lưới trong nhà kính, nhà lưới, tưới phun sương tiết kiệm nước; hay mô hình chăn nuôi lợn theo quy trình công nghệ chuồng khép kín, có hệ thống điều tiết nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, máng ăn uống tự động … đã cho sản phẩm chất lượng tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Một số khó khăn, vướng mắc

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như sau:

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực từ ngày 25/7/2015, tuy nhiên việc phối hợp triển khai giữa các ban, ngành chưa kịp thời và đồng bộ, do vậy, vẫn có nơi cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản còn thu tiền lệ phí công chứng, chứng thực hợp đồng bảo đảm.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số địa phương còn chậm, gây khó khăn cho ngân hàng trong việc đầu tư vốn; chủ trương dồn điền, đổi thửa để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến, hiện đại vào sản xuất tại một số địa phương còn chưa tốt, chưa thu hút được vốn đầu tư; thủ tục cấp giấy xác nhận nông sản sạch còn khá phức tạp đối với người nông dân.

Hầu hết, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu vực nông thôn chỉ mới được cấp quyền sử dụng đất, còn phần tài sản gắn liền trên đất không được các cơ quan có thẩm quyền cấp quyền sở hữu nên khi thực hiện công chứng tài sản thế chấp, các văn phòng công chứng chỉ công nhận việc thế chấp bằng quyền sử dụng đất còn tài sản gắn liền trên đất chưa được cấp quyền sở hữu.

Nhiều hộ làm trang trại có nhu cầu vay vốn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, nhưng không được tiếp cận vốn vay do nhiều năm vẫn chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Hộ sản xuất không được vay vốn với số lượng lớn do việc định giá giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp theo khung giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định là rất thấp nên không có đủ tài sản bảo đảm tiền vay.

Cho vay hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã gặp nhiều khó khăn như: Quy mô sản xuất phân tán, nhỏ lẻ, thiếu sự gắn kết, liên hoàn, hỗ trợ nhau từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm; hiệu quả kinh doanh thấp, thiếu tính nhạy bén và năng động trong điều hành sản xuất, kinh doanh là những khó khăn chính; không có phương án vay vốn rõ ràng, không có trụ sở nên khó tạo niềm tin vay vốn.

Nhìn chung, hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn thấp, môi trường kinh doanh còn gặp nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ sản phẩm kém bền vững, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ khách hàng không có đủ nguồn thu để trả ngân hàng.

Việc cho vay không tài sản bảo đảm theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP đã tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn ngân hàng nhưng chế tài xử lí đối với trường hợp người vay chây ỳ chưa trả nợ dẫn đến khó khăn cho ngân hàng khi xử lí thu hồi nợ đối với những trường hợp cho vay không có tài sản bảo đảm.  

Công tác quy hoạch vùng sản xuất, vùng sản phẩm, quy hoạch kết cấu hạ tầng cho các vùng sản xuất nông nghiệp chưa đầy đủ, bảo đảm cho nhu cầu phát triển, cơ giới hóa, hiện đại hóa dẫn đến một số nơi còn tình trạng được mùa rớt giá, người nông dân, người sản xuất thua lỗ.

Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trên là do:

Thứ nhất, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các ngân hàng trong quá trình tổ chức thực hiện, trao đổi, chia sẻ thông tin chưa kịp thời, chưa thường xuyên.

Thứ hai, một số địa phương, ban ngành còn xem việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ là việc của các TCTD nên công tác phối hợp còn hạn chế, chưa được đồng bộ.

Thứ ba, một số khách hàng chưa hiểu đúng về chính sách tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, cứ là hộ nông dân thì ngân hàng phải cho vay không có bảo đảm bằng tài sản 200 triệu đồng hoặc có giấy chứng nhận trang trại thì ngân hàng phải cho vay 01 tỉ đồng mà không chứng minh vay để đầu tư vào đâu, khả năng tài chính để trả nợ ra sao; bên cạnh đó, một số chủ trang trại thiếu kinh nghiệm quản lí, có tình trạng sản xuất, chăn nuôi theo phong trào nên dễ dẫn dến nhiều rủi ro.

2. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP trong thời gian tới

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP cần nêu rõ, chi tiết trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là việc phối hợp với ngân hàng trong việc xử lí tài sản thế chấp, tài sản giữ hộ và tài sản là đất ở thực tế, hiện hữu nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. Xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP với nội dung: “Trường hợp TCTD cho vay giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi phải xử lí quyền sử dụng đất của khách hàng để thực hiện các nghĩa vụ dân sự, phải ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ tại TCTD cho vay”.

Liên quan đến nguồn lực thực hiện để đảm bảo hiệu quả Nghị định số 55/2015/NĐ-CP cần có chính sách vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổng công ty, bảo hiểm, Kho bạc Nhà nước... đóng trên địa bàn có các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi mở tài khoản tiền gửi, chi trả lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua tài khoản tại ngân hàng thương mại có tỉ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn lớn, hỗ trợ các ngân hàng này huy động được nhiều vốn với lãi suất hợp lí để đáp ứng nhu cầu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo hướng lãi suất thấp hơn cho vay các lĩnh vực, đối tượng khác.

Đối với Chính phủ

Do thực trạng nền kinh tế còn khó khăn nên đã ảnh hưởng và tác động tới hoạt động của khách hàng thuộc đối tượng nông nghiệp, nông thôn, nông dân dẫn đến khó khăn trong quá trình cấp tín dụng, đề nghị Chính phủ xem xét tháo gỡ về cơ chế cơ cấu lại thời hạn trả nợ không khống chế thời gian.

Đầu tư cho vay cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân gặp nhiều rủi ro khách quan, bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh… trình độ dân trí hạn chế, năng lực và kinh nghiệm quản lí doanh nghiệp ở nông thôn và hợp tác xã chưa cao, khả năng tài chính yếu, giá trị tài sản bảo đảm rất thấp và cơ sở pháp lí chưa rõ ràng, trong khi đó cơ chế xử lí rủi ro theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP mới chỉ quy định xử lí rủi ro trên phạm vi rộng mà chưa hỗ trợ đối với rủi ro khách quan, bất khả kháng trong phạm vi hẹp, đặc biệt là cho vay lĩnh vực nuôi trồng thủy sản thường xuyên bị dịch bệnh, trong khi đó, bảo hiểm cho các đối tượng này còn nhiều hạn chế. Do vậy, đề nghị Chính phủ xem xét tháo gỡ về cơ chế xử lí rủi ro phạm vi hẹp. Bên cạnh đó, có cơ chế để các khoản cho vay bù đắp tài chính đối với các khách hàng là hộ nông dân được hỗ trợ lãi suất.

Đối với Bộ Tài chính

Thực hiện quyết toán tài chính kịp thời đối với các khoản hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất đối với các chương trình tín dụng chính sách của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng nguồn lực cho các ngân hàng khi tích cực thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước.

Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện công tác quy hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp, quy hoạch cơ sở hạ tầng nông thôn ổn định và lâu dài; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi, thủy nông, nội đồng, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản, ngập úng trong trồng lúa, trồng màu... Chỉ đạo các ngành chức năng kiểm soát con giống, cây giống... Ban hành các chính sách thiết thực phù hợp với địa phương nhằm hỗ trợ nông dân về khoa học kĩ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Tăng cường xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, thủy sản... hỗ trợ người dân có môi trường sản xuất, kinh doanh tốt hơn.

Có cơ chế thu hút các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước cần có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa ngân hàng, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể trong việc đầu tư tín dụng, xử lí nợ nhằm đảm bảo an toàn vốn vay và nâng cao chất lượng tín dụng.

Tài liệu tham khảo:

NHNN Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế (2023), Báo cáo tổng kết đánh giá 8 năm triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.
 
Hoàng Đăng Đích - Nguyễn Thị Mão
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Dữ liệu thống kê trong phục vụ điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Dữ liệu thống kê trong phục vụ điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
28/02/2024 1.640 lượt xem
Trải qua hơn 10 năm tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, công tác thống kê tiền tệ phục vụ điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có nhiều bước tiến đáng kể.
Nhận định tác động của chính sách tiền tệ toàn cầu năm 2023 đối với nền kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị
Nhận định tác động của chính sách tiền tệ toàn cầu năm 2023 đối với nền kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị
24/02/2024 1.683 lượt xem
Năm 2023 vừa qua đã chứng kiến những biến động mạnh mẽ trong hoạt động điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) trên thế giới, nổi bật là việc các ngân hàng trung ương (NHTW) liên tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát.
Chính sách an toàn vĩ mô tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Chính sách an toàn vĩ mô tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
13/02/2024 1.999 lượt xem
Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các nước đã thừa nhận sự cần thiết của chính sách an toàn vĩ mô (ATVM) trong ổn định tài chính và đặt chính sách ATVM vào vị trí trung tâm của sự tương tác giữa các chính sách kinh tế vĩ mô với chính sách an toàn vi mô.
Chính sách tài khóa năm 2023 góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô
Chính sách tài khóa năm 2023 góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô
11/02/2024 1.930 lượt xem
Nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 được triển khai trong bối cảnh tình hình thế giới phát sinh nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó dự báo. Căng thẳng địa chính trị, tranh chấp giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột giữa Nga - Ukraine và Israel - Hamas diễn biến bất ngờ, lạm phát và giá nhiên liệu tăng cao khiến đà phục hồi của kinh tế thế giới chậm lại.
Phát triển lành mạnh tín dụng tiêu dùng, hạn chế tín dụng đen
Phát triển lành mạnh tín dụng tiêu dùng, hạn chế tín dụng đen
07/02/2024 2.033 lượt xem
Thời gian qua, tín dụng tiêu dùng phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm, từng bước góp phần giúp người dân, đặc biệt là những người yếu thế tiếp cận được các dòng vốn chính thức; hạn chế tình trạng tín dụng đen.
Bài toán tín dụng năm 2023 và lời giải cho năm 2024
Bài toán tín dụng năm 2023 và lời giải cho năm 2024
31/01/2024 2.270 lượt xem
Năm 2023 đã đi qua với nhiều câu chuyện kinh tế nổi bật và một trong những vấn đề thu hút được sự quan tâm rất lớn trong hoạt động của ngành Ngân hàng là vấn đề tăng trưởng tín dụng.
Triển khai Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025: Kết quả và giải pháp, định hướng thời gian tới
Triển khai Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025: Kết quả và giải pháp, định hướng thời gian tới
29/01/2024 2.153 lượt xem
Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 (ban hành theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ - Quyết định 1813) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện được hơn hai năm, đã góp phần tạo sự chuyển biến sâu, rộng về TTKDTM trong nền kinh tế, thúc đẩy sử dụng các phương tiện, dịch vụ TTKDTM.
Chính sách tài khóa góp phần ổn định kinh tế vĩ mô năm 2023 và một số khuyến nghị năm 2024
Chính sách tài khóa góp phần ổn định kinh tế vĩ mô năm 2023 và một số khuyến nghị năm 2024
11/01/2024 2.663 lượt xem
Năm 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều rủi ro, bất ổn do tình trạng suy thoái và lạm phát tăng cao lan rộng ở nhiều nước và khu vực; xu hướng thắt chặt tiền tệ thông qua lãi suất cao, các căng thẳng địa chính trị và dư địa tài khóa ngày càng thu hẹp… đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu.
Hoàn thiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự đối với cổ phần là tài sản bảo đảm tại các tổ chức tín dụng
Hoàn thiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự đối với cổ phần là tài sản bảo đảm tại các tổ chức tín dụng
19/12/2023 3.944 lượt xem
Để đảm bảo quyền thu hồi nợ, các tổ chức tín dụng (TCTD) quy định khoản vay phải có tài sản bảo đảm (TSBĐ). Đối với doanh nghiệp, TSBĐ cho khoản vay khá đa dạng, trong đó cổ phần cũng được xác định là một loại TSBĐ. Tuy nhiên, hiện nay, việc thi hành án cổ phần còn nhiều hạn chế, vướng mắc do pháp luật hiện hành thiếu vắng các quy định cụ thể. Bài viết tập trung phân tích vấn đề thi hành án cổ phần là đối tượng trong giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự.
Giải pháp hoàn thiện các chính sách, kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện các chính sách, kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam
16/12/2023 3.176 lượt xem
Việt Nam đặt mục tiêu giảm phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, trên cơ sở chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, xây dựng kinh tế carbon thấp, kinh tế tuần hoàn.
Giải pháp tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Giải pháp tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
24/11/2023 4.591 lượt xem
Cùng với quá trình phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng gia tăng, gây nhiều hệ lụy tiêu cực. Đây là cuộc chiến thực sự và đòi hỏi Việt Nam cần liên tục cập nhật, nhận diện và hoàn thiện các giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn kịp thời và hiệu quả các hành vi này, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp
Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp
17/11/2023 3.542 lượt xem
Doanh nghiệp nhà nước luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của Việt Nam. Sau hơn 35 năm đổi mới, mặc dù đạt được những kết quả quan trọng, nhưng đóng góp của khối doanh nghiệp nhà nước vào nền kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.
Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng điện tử tại Việt Nam
Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng điện tử tại Việt Nam
07/11/2023 3.556 lượt xem
Bảo lãnh là một trong 09 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ được quy định trong Bộ luật Dân sự và được sử dụng khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực xã hội, nhất là trong các hoạt động của tổ chức tín dụng. Ngày 30/9/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng (Thông tư số 11/2022/TT-NHNN), trong đó, tại Điều 9 có điểm mới nổi bật là hoạt động bảo lãnh điện tử.
Điều hành tỉ giá linh hoạt đã giúp Việt Nam vượt qua những “cú sốc”
Điều hành tỉ giá linh hoạt đã giúp Việt Nam vượt qua những “cú sốc”
28/10/2023 3.201 lượt xem
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 7/2023, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết: “Bộ Tài chính Hoa Kỳ ghi nhận các thành tựu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong quá trình hiện đại hóa công tác điều hành chính sách tiền tệ, cụ thể là cơ chế điều hành tỉ giá. Tỉ giá đã trở nên linh hoạt và minh bạch hơn. Có thể nói, hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ tỉ giá đang được phát huy tốt, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Hai năm qua, kinh tế thế giới đã trải qua các cú sốc lớn và theo quan điểm của tôi, việc điều hành tỉ giá linh hoạt hơn đã giúp Việt Nam vượt qua những cú sốc này”.
Nâng cao hiệu quả tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế
Nâng cao hiệu quả tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế
18/10/2023 3.714 lượt xem
Trong 9 tháng đầu năm 2023, bám sát chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?