Quyết liệt triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
31/05/2024 966 lượt xem
Kết thúc năm 2023, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng tiền Việt Nam cơ bản ổn định; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách trong tầm kiểm soát... Với mục tiêu năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Đầu năm 2024, các tín hiệu tích cực tiếp tục cho thấy, nền kinh tế đang phục hồi trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2024 tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2024 tăng khoảng 3,9% so với tháng trước và tăng khoảng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, IIP tăng khoảng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 5/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 66,62 tỉ USD, tăng 9,1% so với tháng trước và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 156,77 tỉ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 43,69 tỉ USD, tăng 20,5%, chiếm 27,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 113,08 tỉ USD, tăng 13,3%, chiếm 72,1%; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu đạt khoảng 8,01 tỉ USD; hoạt động vận tải diễn ra sôi động…; là những điểm sáng kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm 2024.

 


Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỉ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường thông qua việc tiếp tục kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (nguồn ảnh: Internet)
 
Bám sát tình hình và yêu cầu thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, kiên quyết thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đề ra

Trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế thế giới còn rất nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu đề ra đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Trên tinh thần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ban, ngành tập trung triển khai tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/5/2024 về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô (Chỉ thị số 14/CT-TTg), với phương châm “5 tăng”; “5 giảm”; và “5 tăng tốc, bứt phá”.

Cụ thể: “5 tăng” gồm: (i) Tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ tín dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới; (ii) Tăng cường tháo gỡ vướng mắc pháp lý và chất lượng tín dụng; (iii) Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp và năng lực quản trị điều hành của ngân hàng, của thị trường tài chính; (iv) Tăng tính công khai, minh bạch về lãi suất huy động, cho vay và chống tín dụng đen; (v) Tăng cường giám sát, kiểm tra và phòng ngừa rủi ro, chống tham nhũng, tiêu cực. “5 giảm” gồm: (i) Giảm lãi suất cho vay ở mức hợp lý; (ii) Giảm chi phí giao dịch, hoạt động; (iii) Giảm thủ tục hành chính; (iv) Giảm phiền hà, sách nhiễu; (v) Giảm tiêu cực, lợi ích nhóm, “sân sau”... “5 tăng tốc, bứt phá” gồm: (i) Tăng tốc bứt phá về số hóa; (ii) Tăng tốc bứt phá chất lượng dịch vụ; (iii) Tăng tốc bứt phá về chất lượng nguồn nhân lực; (iv) Tăng tốc bứt phá về hạ tầng ngân hàng; (v) Tăng tốc bứt phá về phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, thông qua Chỉ thị số 14/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ đưa ra quan điểm chỉ đạo điều hành xuyên suốt là: Bám sát tình hình và yêu cầu thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả; không chủ quan, kiên trì, kiên định, kiên quyết thực hiện được các mục tiêu chiến lược đề ra; không ngừng đổi mới, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nhanh chóng “xoay chuyển tình thế”, “chuyển đổi trạng thái” và giữ vững đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng. Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập thể, cá nhân liên quan triển khai ngay và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Quán triệt và quyết liệt triển khai đầy đủ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị; các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (Nghị quyết số 01/NQ-CP); Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 (Nghị quyết số 02/NQ-CP); các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, tỉ giá, lãi suất, thị trường vàng...; Công điện số 1426/CĐ-TTg ngày 27/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp quản lý thị trường vàng (Công điện số 1426/CĐ-TTg); Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp quản lý thị trường vàng (Công điện số 23/CĐ-TTg); Công điện số 18/CĐ-CP ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024 (Công điện số 18/CĐ-CP). Theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước để dự báo và điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là điều hành hài hòa, hợp lý giữa lãi suất và tỉ giá. Điều hành tăng trưởng tín dụng hiệu quả gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD).

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng của các TCTD, thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng, kiện toàn hệ thống thanh tra, kiểm tra bảo đảm thông suốt, gắn kết từ Trung ương đến địa phương, hiệu lực, hiệu quả. Kịp thời rà soát, xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Các TCTD năm 2024 để triển khai thực hiện đồng bộ từ ngày 01/7/2024 khi Luật Các TCTD có hiệu lực thi hành.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về các cơ chế, chính sách về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng; trong đó chú trọng đến các chính sách mới, các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như chính sách tỉ giá, tín dụng, lãi suất, tiết kiệm, vay vốn, thanh toán… Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Chỉ đạo các TCTD triển khai tích cực các giải pháp tăng trưởng tín dụng, hướng vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn, hiệu quả và kiểm soát rủi ro thanh khoản. Tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý; thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai, minh bạch lãi suất cho vay bình quân để doanh nghiệp, người dân thuận lợi trong việc lựa chọn ngân hàng cho vay có lãi suất thấp, phù hợp yêu cầu sử dụng vốn tín dụng. Tập trung rà soát, phân loại các dự án bất động sản để kịp thời có giải pháp tín dụng phù hợp đối với từng doanh nghiệp, từng dự án đủ điều kiện; có giải pháp tín dụng phù hợp đối với các dự án BOT, BT giao thông khả thi, hiệu quả, lĩnh vực xăng dầu; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách... Tăng cường cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng, đẩy mạnh triển khai cho vay qua các hình thức điện tử, trực tuyến. Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng phù hợp từng phân đoạn khách hàng và thị trường, loại hình, nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là các nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân.

Đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án, chính sách tín dụng như: Chương trình tín dụng 30 nghìn tỉ đồng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản; Chương trình tín dụng góp phần thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”; Chương trình 120 nghìn tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo lại chung cư cũ để góp phần thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”... Tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp. Tiếp tục triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 
02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Thống đốc NHNN, đảm bảo kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người vay vốn gặp khó khăn, đồng thời không để trục lợi, làm sai quy định và sai lệch bản chất, nợ xấu. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các TCTD nhà nước; tăng cường trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh của TCTD trong việc chia sẻ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo quan điểm “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

NHNN quyết liệt triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ,  góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Quán triệt, tổ chức triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 14/CT-TTg, Thống đốc NHNN đã có Văn bản số 4317/NHNN-VP ngày 23/5/2024 gửi các đơn vị thuộc NHNN; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam; các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg. Thống đốc NHNN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo tại Chỉ thị số 14/CT-TTg để tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng: Phổ biến, quán triệt sâu sắc phương châm của Chỉ thị số 14/CT-TTg về “5 tăng”, “5 giảm”, “5 tăng tốc, bứt phá” để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, công việc triển khai, phù hợp với đặc điểm hoạt động và chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị. Triển khai đầy đủ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất, thị trường vàng…, các văn bản chỉ đạo có liên quan của NHNN, đặc biệt là: Nghị quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết số 02/NQ-CP; Công điện số 1426/CĐ-TTg; Công điện số 23/CĐ-TTg; Công điện số 18/CĐ-CP; Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 05/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024; Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 15/01/2024 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024; Quyết định số 83/QĐ-NHNN ngày 15/01/2024 của Thống đốc NHNN ban hành Chương trình hành động của NHNN thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động ngân hàng năm 2024; Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 15/01/2024 của Thống đốc NHNN về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng; Văn bản chỉ đạo số 3053/NHNN-VP ngày 12/4/2024 của Thống đốc NHNN về triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024.

Đối với các Vụ, Cục, đơn vị NHNN Trung ương: Vụ Chính sách tiền tệ thực hiện đầu mối phối hợp với Vụ Dự báo thống kê, các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước để dự báo và điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là điều hành hài hòa, hợp lý giữa lãi suất và tỉ giá. Điều hành tăng trưởng tín dụng hiệu quả gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các TCTD. Vụ Quản lý ngoại hối thường xuyên theo dõi, nắm bắt tổng hợp tình hình thanh toán quốc tế chuyển tiền ra nước ngoài, hoạt động kinh doanh vàng và các hoạt động ngoại hối khác để phân tích, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành và các giải pháp quản lý phù hợp. Tăng cường kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm và các vấn đề phát sinh.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của các TCTD, đặc biệt là tình hình cấp tín dụng cho các doanh nghiệp cùng hệ sinh thái, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xác định các giao dịch đáng ngờ…; thực hiện ngay công tác thanh tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng; kiện toàn hệ thống thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thông suốt, gắn kết từ Trung ương đến địa phương, hiệu lực, hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương có các giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng sở hữu chéo, thao túng tại các TCTD, tín dụng đen bảo đảm an toàn hệ thống của TCTD và an ninh tài chính, tiền tệ.

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2022/NĐ-CP và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Triển khai các công việc liên quan để sớm thực hiện sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2023/TT-NHNN. Phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả, triển khai Đề án xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội; triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân gói tín dụng 120 nghìn tỉ đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng tại các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu mối, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai chương trình công tác của lãnh đạo NHNN tại các địa phương về công tác tín dụng năm 2024 (nhất là các địa phương tăng trưởng tín dụng thấp); chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp dưới các hình thức phù hợp.

Về triển khai thi hành Luật Các TCTD năm 2024, thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối, chủ trì xây dựng các văn bản quy định chi tiết, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các TCTD năm 2024 trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với cấp ủy, tổ chức đoàn thể trong đơn vị có biện pháp huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, đặc biệt là các văn bản cần ban hành để có hiệu lực thi hành đồng thời với thời điểm hiệu lực của Luật Các TCTD năm 2024, không để ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống các TCTD và nền kinh tế.

Vụ Pháp chế đầu mối tổng hợp đôn đốc, hỗ trợ tối đa cho các đơn vị triển khai thực hiện, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ban Lãnh đạo NHNN tiến độ triển khai, những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có). Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Thanh toán, Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và phát triển các dịch vụ thanh toán, thông tin tín dụng, hệ thống phòng, chống rửa tiền, giám sát, quan sát từ xa… đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật.

Bên cạnh đó, Thống đốc NHNN chỉ đạo Vụ Truyền thông đầu mối phối hợp với Thời báo Ngân hàng và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về cơ chế, chính sách điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trong đó, chú trọng đến các chính sách mới, các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như chính sách tỉ giá, lãi suất, tiết kiệm, vay vốn, thanh toán… bằng các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú, đảm bảo tính minh bạch, phù hợp với các cam kết quốc tế và quy định của pháp luật. Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Kế hoạch truyền thông ngành Ngân hàng năm 2024 và Quy chế hoạt động truyền thông ngành Ngân hàng.

Đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Triển khai tích cực các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn, hiệu quả và kiểm soát rủi ro thanh khoản.

Tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý; thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai, minh bạch lãi suất cho vay bình quân để doanh nghiệp, người dân thuận lợi trong việc lựa chọn ngân hàng cho vay có lãi suất thấp, phù hợp với yêu cầu vốn tín dụng. Dành thời gian, công sức tập trung rà soát, phân loại các dự án bất động sản để kịp thời có giải pháp tín dụng phù hợp theo quy định pháp luật đối với từng doanh nghiệp, từng dự án đủ điều kiện; có giải pháp tín dụng phù hợp đối với các dự án BOT; BT giao thông khả thi, hiệu quả, lĩnh vực xăng dầu; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách…

Tăng cường cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng, đẩy mạnh triển khai cho vay qua các hình thức điện tử, trực tuyến. Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng phù hợp từng phân đoạn khách hàng và thị trường, loại hình, nhu  cầu sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân.

Đẩy mạnh triển khai các chương trình đề án, chính sách tín dụng như: Chương trình tín dụng 30 nghìn tỉ đồng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản; Chương trình tín dụng góp phần thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, Chương trình 120 nghìn tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ để góp phần thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”…

Tích cực chủ động triển khai có hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp. Tiếp tục triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, đảm bảo kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người vay vốn gặp khó khăn, đồng thời, không trục lợi, thất thoát, vi phạm pháp luật.

Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD nhà nước phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Chính phủ, NHNN; tăng cường trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh của TCTD trong việc chia sẻ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vì sự phát triển chung của đất nước.

Đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố: Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo của NHNN. Báo cáo tham mưu, đề xuất với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg.

Thường xuyên theo dõi sát tình hình tăng trưởng tín dụng của các TCTD trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo hoạt động của các TCTD lành mạnh. Phối hợp với chính quyền địa phương có giải pháp ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo, tín dụng đen… trên địa bàn quản lý. Chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc NHNN, các cơ quan chức năng địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và các chủ thể tham gia thị trường vàng trên địa bàn theo quy định. Tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả, thiết thực các Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp và chủ động xử lý các kiến nghị với hoạt động ngân hàng.

Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp điều hành chính sách nhằm mục tiêu ổn định tỉ giá, bình ổn thị trường vàng

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, NHNN đã điều hành linh hoạt, đồng bộ các giải pháp, công cụ chính sách tiền tệ, cân bằng giữa lãi suất và tỉ giá, phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ. Trong đó, NHNN đã điều hành tỉ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, đảm bảo nguồn ngoại tệ để các doanh nghiệp nhập khẩu, phục vụ sản xuất trong nước. NHNN đã phát hành tín phiếu với kỳ hạn và khối lượng phù hợp nhằm điều tiết lượng tiền VND dư thừa, hạn chế các yếu tố gia tăng áp lực lên tỉ giá. Đặc biệt, từ ngày 19/4/2024, NHNN bán ngoại tệ can thiệp hỗ trợ thanh khoản thị trường để phục vụ các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế, đồng thời bình ổn tâm lý thị trường, từ đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh đó, NHNN cũng đã thực hiện rất nhiều các giải pháp để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nhiều lần kiến nghị với 95% doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần có giải pháp tăng cường như bảo lãnh các doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng, qua đó sẽ thúc đẩy tín dụng cao hơn.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỉ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường thông qua việc tiếp tục kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ với việc bán ngoại tệ can thiệp hỗ trợ thanh khoản thị trường, qua đó phục vụ các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế, góp phần bình ổn tâm lý thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Đối với thị trường vàng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian vừa qua, NHNN đã tổ chức 9 phiên đấu thầu, cung ứng ra thị trường 48.500 lượng vàng SJC, tương đương hơn 1,8 tấn vàng. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao, khoảng trên 20%. Điều này cho thấy, bên cạnh các yếu tố mang tính thị trường như quan hệ cung - cầu, không loại trừ khả năng có các hành vi phạm pháp, thao túng, làm giá, gây mất ổn định thị trường vàng.

Để xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và thế giới, góp phần bình ổn thị trường vàng, NHNN dừng đấu thầu bán vàng miếng và từ ngày 03/6/2024, NHNN sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước theo mức giá do NHNN xác định căn cứ theo giá thế giới, để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. NHNN cũng đang phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ tổ chức thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng đối với các TCTD và doanh nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).
 
Tài liệu tham khảo:


1. Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
2. Công văn số 4317/NHNN-VP ngày 23/5/2024 của Thống đốc NHNN về việc triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg.
3. https://www.gso.gov.vn/
4. http://www.sbv.gov.vn/
5. https://baochinhphu.vn/
 
Thanh Nguyên (NHNN)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao vai trò của Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ  trong công ty cổ phần
Nâng cao vai trò của Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ trong công ty cổ phần
18/06/2024 166 lượt xem
Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán giữ vai trò quan trọng đối với sự lành mạnh về thông tin công bố trên thị trường tài chính nói chung và doanh nghiệp nói riêng.
Thành công bước đầu trong mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước
Thành công bước đầu trong mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước
06/06/2024 428 lượt xem
Đến sáng 05/6/2024, khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC trong nước quy đổi so với giá vàng thế giới được thu hẹp đáng kể - đây là thành công bước đầu trong giải pháp mà NHNN mới đưa ra.
Chính sách tiền tệ góp phần hạn chế sự hình thành các doanh nghiệp zombie tại Việt Nam
Chính sách tiền tệ góp phần hạn chế sự hình thành các doanh nghiệp zombie tại Việt Nam
31/05/2024 877 lượt xem
“Doanh nghiệp zombie” lần đầu tiên được đề xuất như một thuật ngữ kinh tế bởi Kane (1987) và được nhắc đến nhiều nhất vào những năm 1990 trong thời kì khủng hoảng kinh tế kéo dài khoảng 10 năm (1991 - 2001) sau sự sụp đổ của bong bóng giá tài sản tại Nhật Bản.
Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định lạm phát tại Việt Nam
Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định lạm phát tại Việt Nam
13/05/2024 2.526 lượt xem
Ổn định lạm phát luôn được coi là một biến số kinh tế vĩ mô trọng tâm tại Việt Nam. Trong giai đoạn lạm phát phi mã từ năm 1986 đến năm 1990, chính sách tiền tệ đóng vai trò chủ đạo với giải pháp nâng lãi suất để hút tiền khỏi quá trình lưu thông. Đến giai đoạn lạm phát cao từ năm 2007 đến năm 2012, chính sách tiền tệ và tài khóa cùng thắt chặt để giảm lượng vốn đầu tư, thể hiện trực tiếp cho lượng tiền tệ trong nền kinh tế.
Thực tiễn thi hành về sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và một số đề xuất
Thực tiễn thi hành về sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và một số đề xuất
01/05/2024 1.528 lượt xem
Bài viết nghiên cứu, đánh giá quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) về hoạt động cho vay hỗ trợ từ Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (Quỹ bảo toàn) và thực tiễn thi hành từ thời điểm thành lập năm 2014 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hỗ trợ từ Quỹ bảo toàn.
Bàn về một số điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
Bàn về một số điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
25/04/2024 4.862 lượt xem
Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024. Nội dung Luật có nhiều điểm mới tích cực, được đánh giá sẽ góp phần đảm bảo hoạt động tài chính của các TCTD phát triển lành mạnh, ổn định.
Nhận diện một số thách thức pháp lý trong chuyển đổi số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
Nhận diện một số thách thức pháp lý trong chuyển đổi số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
22/04/2024 1.604 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động ngân hàng cũng không nằm ngoài sự chuyển đổi đó. Tại Việt Nam, những năm gần đây, ngành Ngân hàng luôn là một trong những ngành có tỉ lệ chuyển đổi số nhanh nhất.
Hoàn thiện các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Hoàn thiện các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
17/04/2024 2.028 lượt xem
Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật để thúc đẩy hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư trong nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, hình ảnh của nước ta trên trường quốc tế.
Tác động của tài chính toàn diện đến ổn định tài chính -  Một số khuyến nghị cho Việt Nam
Tác động của tài chính toàn diện đến ổn định tài chính - Một số khuyến nghị cho Việt Nam
12/04/2024 2.143 lượt xem
Tài chính toàn diện có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một quốc gia, góp phần thúc đẩy và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính của dân số, qua đó khuyến khích tiết kiệm và đầu tư đối với hộ gia đình và doanh nghiệp, tạo cơ hội phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ, mở rộng khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm và thu nhập, góp phần hạn chế rủi ro và gia tăng lợi nhuận đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính.
Tăng cường các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tăng cường các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
16/03/2024 4.667 lượt xem
Năm 2024, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục khó khăn dưới tác động của điều kiện tài chính thắt chặt, mặt bằng lãi suất còn cao, xung đột địa chính trị, rủi ro tài chính gia tăng, lạm phát có dấu hiệu chậm lại nhưng vẫn cao…; ở trong nước, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do bối cảnh cầu thế giới, thương mại quốc tế chậm phục hồi, bảo hộ thương mại gia tăng; sản xuất, kinh doanh tiếp tục khó khăn, mức độ hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn tương đối thấp; những khó khăn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản vẫn chưa được xử lý căn cơ, đòi hỏi các cấp, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tổng thể hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP: Những chuyển động bước đầu và hướng đi trong thời gian tới
Triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP: Những chuyển động bước đầu và hướng đi trong thời gian tới
15/03/2024 3.547 lượt xem
Ngày 07/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2023.
Điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh lạm phát thế giới tăng cao từ năm 2022 đến nay - Một số khuyến nghị chính sách
Điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh lạm phát thế giới tăng cao từ năm 2022 đến nay - Một số khuyến nghị chính sách
14/03/2024 13.028 lượt xem
Giai đoạn từ năm 2022 đến nay, trước bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục tăng lãi suất, NHNN đã điều hành tỷ giá tương đối ổn định, đặc biệt là tỷ giá với các ngoại tệ như Đô la Mỹ, Euro và các ngoại tệ khác tại các quốc gia có quan hệ giao thương đáng kể với Việt Nam nhằm duy trì ổn định vĩ mô trong nước, hỗ trợ đầu tư, sản xuất phát triển.
Cần thiết ban hành khung pháp lý toàn diện và cụ thể để điều chỉnh Fintech tại Việt Nam
Cần thiết ban hành khung pháp lý toàn diện và cụ thể để điều chỉnh Fintech tại Việt Nam
13/03/2024 3.926 lượt xem
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Nghị định quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định).
Nâng cao kĩ năng cho người dân khu vực nông thôn trong sử dụng dịch vụ ngân hàng trên môi trường điện tử
Nâng cao kĩ năng cho người dân khu vực nông thôn trong sử dụng dịch vụ ngân hàng trên môi trường điện tử
06/03/2024 3.619 lượt xem
Một trong những sứ mệnh của chuyển đổi số là phổ cập, cá nhân hóa dịch vụ số như giáo dục, y tế, ngân hàng để hướng tới người dân. Ngành Ngân hàng luôn phấn đấu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ trên môi trường điện tử, trong đó có hướng đến phổ cập tài chính tới vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Những điểm mới, nổi bật của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
Những điểm mới, nổi bật của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
05/03/2024 13.500 lượt xem
Ngày 18/01/2024, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024 với 15 chương, 210 điều. Luật Các TCTD năm 2024 đã bám sát quan điểm của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước; khắc phục các vướng mắc, bất cập hiện tại; tham khảo thông lệ, kinh nghiệm quốc tế và phù hợp chiến lược phát triển ngành Ngân hàng. Xuất phát từ đó, bài viết tập trung làm rõ những điểm mới, nổi bật của Luật này.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

Vàng SJC 5c

74.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

73.300

74.900

Vàng nữ trang 9999

73.200

74.100


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,191 25,461 26,604 28,063 31,597 32,940 156.89 166.05
BIDV 25,230 25,461 26,792 28,069 31,853 32,958 157.51 166.11
VietinBank 25,230 25,461 26,868 28,163 32,072 33,082 158.47 167.07
Agribank 25,260 25,461 26,760 28,062 31,738 32,910 157.90 165.69
Eximbank 25,200 25,452 27,215 28,141 32,038 33,028 160.39 165.84
ACB 25,220 25,453 27,222 28,156 32,081 33,049 160.48 166.81
Sacombank 25,215 25,453 27,440 28,200 32,257 32,960 161.19 166.22
Techcombank 25,190 25,453 27,047 28,408 31,708 33,051 156.64 169.07
LPBank 24,993 25,453 26,969 28,646 32,130 33,031 158.44 169.19
DongA Bank 25,270 25,453 27,260 28,090 31,990 33,020 158.10 166.00
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?