Triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP: Những chuyển động bước đầu và hướng đi trong thời gian tới
15/03/2024 3.651 lượt xem
Ngày 07/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2023. Đây là một văn bản quy phạm pháp luật rất quan trọng, được kì vọng tạo lập khuôn khổ pháp lí đồng bộ để khơi thông nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cũng như thúc đẩy hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - cơ quan thực thi chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Những thay đổi quan trọng về chính sách

Theo Nghị định số 78/2023/NĐ-CP, đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước chủ yếu là các dự án tập trung vào một số ngành nghề, lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích như: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp; các dự án đầu tư tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, dự án tại vùng đồng bào dân tộc Khơ me sinh sống tập trung, các xã thuộc Chương trình 135 (Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa) và các xã biên giới thuộc Chương trình 120 (Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt –Trung đến năm 2010), các xã vùng bãi ngang (không bao gồm dự án nhiệt điện than, sản xuất xi măng, sắt thép), dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Chính phủ, dự án cho vay theo Hiệp định của Chính phủ.

So với quy định trước đây tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP, Nghị định số 78/2023/NĐ-CP có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động cho vay (lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, giới hạn tín dụng, xử lí rủi ro…) đã được Chính phủ điều chỉnh theo hướng trao quyền tự chủ lớn hơn cho VDB.

Đáng lưu ý, tại Nghị định số 78/2023/NĐ-CP, Chính phủ cho phép VDB được quyết định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đảm bảo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí huy động vốn, chi hoạt động bộ máy và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay được kí hợp đồng tín dụng kể từ ngày 22/12/2023, nhưng không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kì. Đây là một nội dung rất quan trọng, làm thay đổi căn bản phương pháp xác định lãi suất cho vay phụ thuộc vào tỉ lệ chi phí quản lí hoạt động và dự phòng rủi ro của VDB mà việc phê duyệt tỉ lệ này phải được thực hiện thông qua nhiều cơ quan quản lí nhà nước khác nhau ngoài VDB.

Các bước triển khai quan trọng ban đầu

Ngay sau khi Nghị định số 78/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, VDB đã khẩn trương, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho việc triển khai Nghị định này một cách hiệu quả.

Một là, VDB đã kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một loạt quy chế, quy trình liên quan đến hoạt động cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, như: Quy chế cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, Quy chế xác định và thông báo lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tại VDB năm 2024, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng, Quy chế bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại VDB, Quy trình, hướng dẫn Quy chế cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, công văn hướng dẫn công tác thẩm định cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước... Hiện nay, VDB đang tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các quy định nội bộ khác để triển khai hoạt động cho vay tín dụng đầu tư theo Nghị định số 78/2023/NĐ-CP (công văn hướng dẫn một số nội dung của Quy chế bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại VDB, công văn hướng dẫn thực hiện Quy chế xử lý rủi ro tín dụng...).

Hai là, trên cơ sở văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính về số liệu lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kì, VDB đã nhanh chóng tính toán, xác định và thông báo lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng VND được công bố ngày 12/01/2024 là 8,4%/năm, sau đó được điều chỉnh giảm xuống còn 7,72%/năm vào ngày 02/02/2024. Mặc dù, mức lãi suất này vẫn chưa đáp ứng được kì vọng của VDB, tuy nhiên, trong bối cảnh các khoản cấp bù lãi suất và phí quản lí từ ngân sách nhà nước giảm mạnh và chi phí phát sinh thêm nhiều do phải huy động vốn để bù đắp phần thiếu hụt từ các khoản nợ của ngân sách nhà nước, nhưng VDB đã rất nỗ lực cắt giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước dễ dàng hơn.

Ba là, căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tín dụng đầu tư của VDB do cơ quan có thẩm quyền ban hành và các quy chế, quy trình, các văn bản hướng dẫn nội bộ, VDB đã khẩn trương tổ chức nghiên cứu và tập huấn chuyên sâu cho cán bộ nghiệp vụ tại Trụ sở chính và các chi nhánh, đảm bảo cán bộ nghiệp vụ hiểu rõ và nắm vững các quy chế, quy trình và văn bản hướng dẫn để triển khai công việc hiệu quả và đúng quy định. VDB cũng đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn bộ máy làm công tác tín dụng, thẩm định tại Trụ sở chính và các chi nhánh theo hướng ưu tiên cho bộ phận tín dụng, thẩm định những cán bộ có năng lực và kinh nghiệm công tác, có ý thức tự giác và trách nhiệm công vụ, tính tuân thủ trong quá trình tác nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt động tín dụng ngày càng nâng cao, hạn chế được rủi ro.

Bốn là, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, các doanh nghiệp... tìm kiếm các dự án có nhu cầu vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện tiếp nhận, thẩm định, xem xét cho vay theo đúng quy định tại Nghị định số 78/2023/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. Kết quả là, đến hết tháng 02/2023, đã có hơn 100 dự án thuộc danh mục được Chính phủ quy định tại Nghị định số 78/2023/NĐ-CP đăng kí vay vốn tại VDB với số vốn vay dự kiến lên đến gần 68 nghìn tỉ đồng. Các dự án có nhu cầu vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại VDB đa phần là dự án có tổng mức đầu tư lớn, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực phát triển hạ tầng, như: Hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, các dự án an sinh xã hội, năng lượng tái tạo…

Năm là, song song với việc triển khai các công việc chuyên môn, VDB cũng đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước cũng như việc thực thi chính sách này tại VDB đến cộng đồng doanh nghiệp cũng như toàn xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau. Nổi bật trong đó là việc tổ chức thành công Hội nghị triển khai chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước ngày 05/3/2024 với sự tham dự của lãnh đạo của nhiều bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo hàng chục tập đoàn, tổng công ty nhà nước cũng như các doanh nghiệp khác đang vay vốn tín dụng đầu tư tại VDB hoặc có nhu cầu vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư thuộc danh mục do Chính phủ quy định tại Nghị định số 78/2023/NĐ-CP. Bên cạnh nhiều thỏa thuận tài trợ vốn được kí kết giữa VDB và các chủ dự án, Hội nghị còn nhận được nhiều ý kiến chia sẻ từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy sự cần thiết của việc triển khai chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước qua VDB nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư của nền kinh tế phù hợp với các chiến lược, kế hoạch đã được Đảng, Nhà nước đặt ra.


 
Tổng Giám đốc VDB Đào Quang Trường phát biểu tại Hội nghị triển khai chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước ngày 05/3/2024
 
Một số công việc VDB cần triển khai trong thời gian tới

Sự ra đời của Nghị định số 78/2023/NĐ-CP đã đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng trong chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước nhằm hỗ trợ nguồn vốn có kì hạn dài và chi phí thấp đối với các chủ dự án có nhu cầu đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn được Chính phủ khuyến khích. Để chính sách này sớm phát huy được hiệu quả như mong đợi, VDB đã rất tích cực và khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngay từ thời điểm có hiệu lực và đã đạt được một số kết quả ban đầu.

Tuy nhiên, để nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước phát huy được hiệu quả như mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan cho vay cũng như các cơ quan hoạch định chính sách khi xây dựng và ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP, trong thời gian tới, VDB cần tập trung nỗ lực thực hiện tốt một số công việc quan trọng dưới đây:

Thứ nhất, tích cực để tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án cũng như hồ sơ vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ hai, tập trung nguồn nhân lực có kinh nghiệm và trình độ để thẩm định dự án được các doanh nghiệp đề xuất vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, qua đó lựa chọn được dự án hiệu quả, khả thi để cho vay nhằm hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu ban hành đầy đủ hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động cho vay phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như thông lệ của các tổ chức tín dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư dự án trong quá trình vay vốn và sử dụng vốn vay.

Thứ tư, tập trung các nguồn vốn khả dụng thông qua công tác thu hồi nợ từ các dự án đã được cho vay trước đây kết hợp với việc huy động vốn bằng các hình thức phù hợp để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu giải ngân trong năm 2024 và các năm tiếp theo của các dự án được VDB thẩm định và chấp thuận cho vay theo Nghị định số 78/2023/NĐ-CP.

Thứ năm, nỗ lực tiết giảm hơn nữa chi phí hoạt động thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiện đại hóa công nghệ, làm cơ sở để giảm mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước trong thời gian tới nhằm hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp vay vốn trong việc tiết kiệm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả dự án.
 

TS. Nguyễn Cảnh Hiệp
Ngân hàng Phát triển Việt Nam 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Sự cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng và một số góp ý hoàn thiện
Sự cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng và một số góp ý hoàn thiện
09/07/2024 194 lượt xem
Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Hoạt động gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU: Vấn đề đặt ra và giải pháp
Hoạt động gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU: Vấn đề đặt ra và giải pháp
01/07/2024 662 lượt xem
Năm 2024, chống hoạt động IUU được xem là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. Các quy định IUU được thiết lập thống nhất trên toàn EU để ngăn chặn và loại bỏ việc nhập khẩu các sản phẩm thủy sản bị đánh giá là có hoạt động IUU vào thị trường EU nhằm hướng tới ngành ngư nghiệp, ngành kinh tế thủy sản minh bạch, trách nhiệm, bền vững.
Chính sách tiền tệ xanh - Kinh nghiệm một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam
Chính sách tiền tệ xanh - Kinh nghiệm một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam
20/06/2024 715 lượt xem
Chính sách tiền tệ (CSTT) xanh của ngân hàng trung ương (NHTW) trong việc cho vay đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) là một công cụ quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Nâng cao vai trò của Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ  trong công ty cổ phần
Nâng cao vai trò của Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ trong công ty cổ phần
18/06/2024 1.077 lượt xem
Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán giữ vai trò quan trọng đối với sự lành mạnh về thông tin công bố trên thị trường tài chính nói chung và doanh nghiệp nói riêng.
Thành công bước đầu trong mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước
Thành công bước đầu trong mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước
06/06/2024 973 lượt xem
Đến sáng 05/6/2024, khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC trong nước quy đổi so với giá vàng thế giới được thu hẹp đáng kể - đây là thành công bước đầu trong giải pháp mà NHNN mới đưa ra.
Quyết liệt triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Quyết liệt triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
31/05/2024 1.425 lượt xem
Kết thúc năm 2023, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng tiền Việt Nam cơ bản ổn định; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách trong tầm kiểm soát...
Chính sách tiền tệ góp phần hạn chế sự hình thành các doanh nghiệp zombie tại Việt Nam
Chính sách tiền tệ góp phần hạn chế sự hình thành các doanh nghiệp zombie tại Việt Nam
31/05/2024 1.198 lượt xem
“Doanh nghiệp zombie” lần đầu tiên được đề xuất như một thuật ngữ kinh tế bởi Kane (1987) và được nhắc đến nhiều nhất vào những năm 1990 trong thời kì khủng hoảng kinh tế kéo dài khoảng 10 năm (1991 - 2001) sau sự sụp đổ của bong bóng giá tài sản tại Nhật Bản.
Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định lạm phát tại Việt Nam
Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định lạm phát tại Việt Nam
13/05/2024 2.972 lượt xem
Ổn định lạm phát luôn được coi là một biến số kinh tế vĩ mô trọng tâm tại Việt Nam. Trong giai đoạn lạm phát phi mã từ năm 1986 đến năm 1990, chính sách tiền tệ đóng vai trò chủ đạo với giải pháp nâng lãi suất để hút tiền khỏi quá trình lưu thông. Đến giai đoạn lạm phát cao từ năm 2007 đến năm 2012, chính sách tiền tệ và tài khóa cùng thắt chặt để giảm lượng vốn đầu tư, thể hiện trực tiếp cho lượng tiền tệ trong nền kinh tế.
Thực tiễn thi hành về sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và một số đề xuất
Thực tiễn thi hành về sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và một số đề xuất
01/05/2024 1.630 lượt xem
Bài viết nghiên cứu, đánh giá quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) về hoạt động cho vay hỗ trợ từ Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (Quỹ bảo toàn) và thực tiễn thi hành từ thời điểm thành lập năm 2014 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hỗ trợ từ Quỹ bảo toàn.
Bàn về một số điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
Bàn về một số điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
25/04/2024 8.314 lượt xem
Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024. Nội dung Luật có nhiều điểm mới tích cực, được đánh giá sẽ góp phần đảm bảo hoạt động tài chính của các TCTD phát triển lành mạnh, ổn định.
Nhận diện một số thách thức pháp lý trong chuyển đổi số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
Nhận diện một số thách thức pháp lý trong chuyển đổi số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
22/04/2024 1.800 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động ngân hàng cũng không nằm ngoài sự chuyển đổi đó. Tại Việt Nam, những năm gần đây, ngành Ngân hàng luôn là một trong những ngành có tỉ lệ chuyển đổi số nhanh nhất.
Hoàn thiện các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Hoàn thiện các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
17/04/2024 2.355 lượt xem
Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật để thúc đẩy hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư trong nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, hình ảnh của nước ta trên trường quốc tế.
Tác động của tài chính toàn diện đến ổn định tài chính -  Một số khuyến nghị cho Việt Nam
Tác động của tài chính toàn diện đến ổn định tài chính - Một số khuyến nghị cho Việt Nam
12/04/2024 2.434 lượt xem
Tài chính toàn diện có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một quốc gia, góp phần thúc đẩy và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính của dân số, qua đó khuyến khích tiết kiệm và đầu tư đối với hộ gia đình và doanh nghiệp, tạo cơ hội phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ, mở rộng khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm và thu nhập, góp phần hạn chế rủi ro và gia tăng lợi nhuận đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính.
Tăng cường các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tăng cường các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
16/03/2024 4.862 lượt xem
Năm 2024, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục khó khăn dưới tác động của điều kiện tài chính thắt chặt, mặt bằng lãi suất còn cao, xung đột địa chính trị, rủi ro tài chính gia tăng, lạm phát có dấu hiệu chậm lại nhưng vẫn cao…; ở trong nước, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do bối cảnh cầu thế giới, thương mại quốc tế chậm phục hồi, bảo hộ thương mại gia tăng; sản xuất, kinh doanh tiếp tục khó khăn, mức độ hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn tương đối thấp; những khó khăn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản vẫn chưa được xử lý căn cơ, đòi hỏi các cấp, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tổng thể hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh lạm phát thế giới tăng cao từ năm 2022 đến nay - Một số khuyến nghị chính sách
Điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh lạm phát thế giới tăng cao từ năm 2022 đến nay - Một số khuyến nghị chính sách
14/03/2024 14.560 lượt xem
Giai đoạn từ năm 2022 đến nay, trước bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục tăng lãi suất, NHNN đã điều hành tỷ giá tương đối ổn định, đặc biệt là tỷ giá với các ngoại tệ như Đô la Mỹ, Euro và các ngoại tệ khác tại các quốc gia có quan hệ giao thương đáng kể với Việt Nam nhằm duy trì ổn định vĩ mô trong nước, hỗ trợ đầu tư, sản xuất phát triển.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

75.480

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

75.480

76.980

Vàng SJC 5c

75.480

77.000

Vàng nhẫn 9999

75.150

76.650

Vàng nữ trang 9999

75.050

76.050


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,205 25,455 26,802 28,271 31,716 33,064 153.42 162.38
BIDV 25,235 25,455 27,004 28,280 31,981 33,085 154.06 162.08
VietinBank 25,251 25,471 26,773 28,068 31,886 32,896 158.15 165.95
Agribank 25,250 25,455 26,994 28,301 31,891 33,065 154.47 162.39
Eximbank 25,200 25,454 27,041 27,962 32,038 33,031 155.51 160.81
ACB 25,200 25,455 27,037 27,964 32,119 33,088 154.73 160.84
Sacombank 25,222 25,455 27,251 28,011 32,291 32,994 156.39 161.4
Techcombank 25,277 25,455 26,897 28,250 31,755 33,092 151.3 163.7
LPBank 25,015 25,455 26,911 28,465 32,198 33,072 154.50 165.00
DongA Bank 25,230 25,455 27,050 27,940 32,010 33,100 153.40 161.40
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,60
2,60
2,90
3,80
3,80
4,50
4,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
2,00
2,00
2,30
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?