Triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP: Những chuyển động bước đầu và hướng đi trong thời gian tới
15/03/2024 3.117 lượt xem
Ngày 07/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2023. Đây là một văn bản quy phạm pháp luật rất quan trọng, được kì vọng tạo lập khuôn khổ pháp lí đồng bộ để khơi thông nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cũng như thúc đẩy hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - cơ quan thực thi chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Những thay đổi quan trọng về chính sách

Theo Nghị định số 78/2023/NĐ-CP, đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước chủ yếu là các dự án tập trung vào một số ngành nghề, lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích như: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp; các dự án đầu tư tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, dự án tại vùng đồng bào dân tộc Khơ me sinh sống tập trung, các xã thuộc Chương trình 135 (Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa) và các xã biên giới thuộc Chương trình 120 (Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt –Trung đến năm 2010), các xã vùng bãi ngang (không bao gồm dự án nhiệt điện than, sản xuất xi măng, sắt thép), dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Chính phủ, dự án cho vay theo Hiệp định của Chính phủ.

So với quy định trước đây tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP, Nghị định số 78/2023/NĐ-CP có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động cho vay (lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, giới hạn tín dụng, xử lí rủi ro…) đã được Chính phủ điều chỉnh theo hướng trao quyền tự chủ lớn hơn cho VDB.

Đáng lưu ý, tại Nghị định số 78/2023/NĐ-CP, Chính phủ cho phép VDB được quyết định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đảm bảo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí huy động vốn, chi hoạt động bộ máy và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay được kí hợp đồng tín dụng kể từ ngày 22/12/2023, nhưng không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kì. Đây là một nội dung rất quan trọng, làm thay đổi căn bản phương pháp xác định lãi suất cho vay phụ thuộc vào tỉ lệ chi phí quản lí hoạt động và dự phòng rủi ro của VDB mà việc phê duyệt tỉ lệ này phải được thực hiện thông qua nhiều cơ quan quản lí nhà nước khác nhau ngoài VDB.

Các bước triển khai quan trọng ban đầu

Ngay sau khi Nghị định số 78/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, VDB đã khẩn trương, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho việc triển khai Nghị định này một cách hiệu quả.

Một là, VDB đã kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một loạt quy chế, quy trình liên quan đến hoạt động cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, như: Quy chế cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, Quy chế xác định và thông báo lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tại VDB năm 2024, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng, Quy chế bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại VDB, Quy trình, hướng dẫn Quy chế cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, công văn hướng dẫn công tác thẩm định cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước... Hiện nay, VDB đang tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các quy định nội bộ khác để triển khai hoạt động cho vay tín dụng đầu tư theo Nghị định số 78/2023/NĐ-CP (công văn hướng dẫn một số nội dung của Quy chế bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại VDB, công văn hướng dẫn thực hiện Quy chế xử lý rủi ro tín dụng...).

Hai là, trên cơ sở văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính về số liệu lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kì, VDB đã nhanh chóng tính toán, xác định và thông báo lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng VND được công bố ngày 12/01/2024 là 8,4%/năm, sau đó được điều chỉnh giảm xuống còn 7,72%/năm vào ngày 02/02/2024. Mặc dù, mức lãi suất này vẫn chưa đáp ứng được kì vọng của VDB, tuy nhiên, trong bối cảnh các khoản cấp bù lãi suất và phí quản lí từ ngân sách nhà nước giảm mạnh và chi phí phát sinh thêm nhiều do phải huy động vốn để bù đắp phần thiếu hụt từ các khoản nợ của ngân sách nhà nước, nhưng VDB đã rất nỗ lực cắt giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước dễ dàng hơn.

Ba là, căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tín dụng đầu tư của VDB do cơ quan có thẩm quyền ban hành và các quy chế, quy trình, các văn bản hướng dẫn nội bộ, VDB đã khẩn trương tổ chức nghiên cứu và tập huấn chuyên sâu cho cán bộ nghiệp vụ tại Trụ sở chính và các chi nhánh, đảm bảo cán bộ nghiệp vụ hiểu rõ và nắm vững các quy chế, quy trình và văn bản hướng dẫn để triển khai công việc hiệu quả và đúng quy định. VDB cũng đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn bộ máy làm công tác tín dụng, thẩm định tại Trụ sở chính và các chi nhánh theo hướng ưu tiên cho bộ phận tín dụng, thẩm định những cán bộ có năng lực và kinh nghiệm công tác, có ý thức tự giác và trách nhiệm công vụ, tính tuân thủ trong quá trình tác nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt động tín dụng ngày càng nâng cao, hạn chế được rủi ro.

Bốn là, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, các doanh nghiệp... tìm kiếm các dự án có nhu cầu vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện tiếp nhận, thẩm định, xem xét cho vay theo đúng quy định tại Nghị định số 78/2023/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. Kết quả là, đến hết tháng 02/2023, đã có hơn 100 dự án thuộc danh mục được Chính phủ quy định tại Nghị định số 78/2023/NĐ-CP đăng kí vay vốn tại VDB với số vốn vay dự kiến lên đến gần 68 nghìn tỉ đồng. Các dự án có nhu cầu vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại VDB đa phần là dự án có tổng mức đầu tư lớn, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực phát triển hạ tầng, như: Hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, các dự án an sinh xã hội, năng lượng tái tạo…

Năm là, song song với việc triển khai các công việc chuyên môn, VDB cũng đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước cũng như việc thực thi chính sách này tại VDB đến cộng đồng doanh nghiệp cũng như toàn xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau. Nổi bật trong đó là việc tổ chức thành công Hội nghị triển khai chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước ngày 05/3/2024 với sự tham dự của lãnh đạo của nhiều bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo hàng chục tập đoàn, tổng công ty nhà nước cũng như các doanh nghiệp khác đang vay vốn tín dụng đầu tư tại VDB hoặc có nhu cầu vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư thuộc danh mục do Chính phủ quy định tại Nghị định số 78/2023/NĐ-CP. Bên cạnh nhiều thỏa thuận tài trợ vốn được kí kết giữa VDB và các chủ dự án, Hội nghị còn nhận được nhiều ý kiến chia sẻ từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy sự cần thiết của việc triển khai chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước qua VDB nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư của nền kinh tế phù hợp với các chiến lược, kế hoạch đã được Đảng, Nhà nước đặt ra.


 
Tổng Giám đốc VDB Đào Quang Trường phát biểu tại Hội nghị triển khai chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước ngày 05/3/2024
 
Một số công việc VDB cần triển khai trong thời gian tới

Sự ra đời của Nghị định số 78/2023/NĐ-CP đã đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng trong chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước nhằm hỗ trợ nguồn vốn có kì hạn dài và chi phí thấp đối với các chủ dự án có nhu cầu đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn được Chính phủ khuyến khích. Để chính sách này sớm phát huy được hiệu quả như mong đợi, VDB đã rất tích cực và khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngay từ thời điểm có hiệu lực và đã đạt được một số kết quả ban đầu.

Tuy nhiên, để nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước phát huy được hiệu quả như mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan cho vay cũng như các cơ quan hoạch định chính sách khi xây dựng và ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP, trong thời gian tới, VDB cần tập trung nỗ lực thực hiện tốt một số công việc quan trọng dưới đây:

Thứ nhất, tích cực để tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án cũng như hồ sơ vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ hai, tập trung nguồn nhân lực có kinh nghiệm và trình độ để thẩm định dự án được các doanh nghiệp đề xuất vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, qua đó lựa chọn được dự án hiệu quả, khả thi để cho vay nhằm hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu ban hành đầy đủ hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động cho vay phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như thông lệ của các tổ chức tín dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư dự án trong quá trình vay vốn và sử dụng vốn vay.

Thứ tư, tập trung các nguồn vốn khả dụng thông qua công tác thu hồi nợ từ các dự án đã được cho vay trước đây kết hợp với việc huy động vốn bằng các hình thức phù hợp để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu giải ngân trong năm 2024 và các năm tiếp theo của các dự án được VDB thẩm định và chấp thuận cho vay theo Nghị định số 78/2023/NĐ-CP.

Thứ năm, nỗ lực tiết giảm hơn nữa chi phí hoạt động thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiện đại hóa công nghệ, làm cơ sở để giảm mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước trong thời gian tới nhằm hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp vay vốn trong việc tiết kiệm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả dự án.
 

TS. Nguyễn Cảnh Hiệp
Ngân hàng Phát triển Việt Nam 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nhận diện một số thách thức pháp lý trong chuyển đổi số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
Nhận diện một số thách thức pháp lý trong chuyển đổi số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
22/04/2024 253 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động ngân hàng cũng không nằm ngoài sự chuyển đổi đó. Tại Việt Nam, những năm gần đây, ngành Ngân hàng luôn là một trong những ngành có tỉ lệ chuyển đổi số nhanh nhất.
Hoàn thiện các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Hoàn thiện các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
17/04/2024 593 lượt xem
Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật để thúc đẩy hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư trong nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, hình ảnh của nước ta trên trường quốc tế.
Tác động của tài chính toàn diện đến ổn định tài chính -  Một số khuyến nghị cho Việt Nam
Tác động của tài chính toàn diện đến ổn định tài chính - Một số khuyến nghị cho Việt Nam
12/04/2024 1.025 lượt xem
Tài chính toàn diện có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một quốc gia, góp phần thúc đẩy và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính của dân số, qua đó khuyến khích tiết kiệm và đầu tư đối với hộ gia đình và doanh nghiệp, tạo cơ hội phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ, mở rộng khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm và thu nhập, góp phần hạn chế rủi ro và gia tăng lợi nhuận đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính.
Tăng cường các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tăng cường các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
16/03/2024 3.530 lượt xem
Năm 2024, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục khó khăn dưới tác động của điều kiện tài chính thắt chặt, mặt bằng lãi suất còn cao, xung đột địa chính trị, rủi ro tài chính gia tăng, lạm phát có dấu hiệu chậm lại nhưng vẫn cao…; ở trong nước, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do bối cảnh cầu thế giới, thương mại quốc tế chậm phục hồi, bảo hộ thương mại gia tăng; sản xuất, kinh doanh tiếp tục khó khăn, mức độ hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn tương đối thấp; những khó khăn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản vẫn chưa được xử lý căn cơ, đòi hỏi các cấp, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tổng thể hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh lạm phát thế giới tăng cao từ năm 2022 đến nay - Một số khuyến nghị chính sách
Điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh lạm phát thế giới tăng cao từ năm 2022 đến nay - Một số khuyến nghị chính sách
14/03/2024 6.384 lượt xem
Giai đoạn từ năm 2022 đến nay, trước bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục tăng lãi suất, NHNN đã điều hành tỷ giá tương đối ổn định, đặc biệt là tỷ giá với các ngoại tệ như Đô la Mỹ, Euro và các ngoại tệ khác tại các quốc gia có quan hệ giao thương đáng kể với Việt Nam nhằm duy trì ổn định vĩ mô trong nước, hỗ trợ đầu tư, sản xuất phát triển.
Cần thiết ban hành khung pháp lý toàn diện và cụ thể để điều chỉnh Fintech tại Việt Nam
Cần thiết ban hành khung pháp lý toàn diện và cụ thể để điều chỉnh Fintech tại Việt Nam
13/03/2024 3.176 lượt xem
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Nghị định quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định).
Nâng cao kĩ năng cho người dân khu vực nông thôn trong sử dụng dịch vụ ngân hàng trên môi trường điện tử
Nâng cao kĩ năng cho người dân khu vực nông thôn trong sử dụng dịch vụ ngân hàng trên môi trường điện tử
06/03/2024 3.255 lượt xem
Một trong những sứ mệnh của chuyển đổi số là phổ cập, cá nhân hóa dịch vụ số như giáo dục, y tế, ngân hàng để hướng tới người dân. Ngành Ngân hàng luôn phấn đấu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ trên môi trường điện tử, trong đó có hướng đến phổ cập tài chính tới vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Những điểm mới, nổi bật của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
Những điểm mới, nổi bật của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
05/03/2024 8.750 lượt xem
Ngày 18/01/2024, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024 với 15 chương, 210 điều. Luật Các TCTD năm 2024 đã bám sát quan điểm của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước; khắc phục các vướng mắc, bất cập hiện tại; tham khảo thông lệ, kinh nghiệm quốc tế và phù hợp chiến lược phát triển ngành Ngân hàng. Xuất phát từ đó, bài viết tập trung làm rõ những điểm mới, nổi bật của Luật này.
Dữ liệu thống kê trong phục vụ điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Dữ liệu thống kê trong phục vụ điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
28/02/2024 3.198 lượt xem
Trải qua hơn 10 năm tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, công tác thống kê tiền tệ phục vụ điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có nhiều bước tiến đáng kể.
Nhận định tác động của chính sách tiền tệ toàn cầu năm 2023 đối với nền kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị
Nhận định tác động của chính sách tiền tệ toàn cầu năm 2023 đối với nền kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị
24/02/2024 4.311 lượt xem
Năm 2023 vừa qua đã chứng kiến những biến động mạnh mẽ trong hoạt động điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) trên thế giới, nổi bật là việc các ngân hàng trung ương (NHTW) liên tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát.
Chính sách an toàn vĩ mô tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Chính sách an toàn vĩ mô tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
13/02/2024 3.168 lượt xem
Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các nước đã thừa nhận sự cần thiết của chính sách an toàn vĩ mô (ATVM) trong ổn định tài chính và đặt chính sách ATVM vào vị trí trung tâm của sự tương tác giữa các chính sách kinh tế vĩ mô với chính sách an toàn vi mô.
Chính sách tài khóa năm 2023 góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô
Chính sách tài khóa năm 2023 góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô
11/02/2024 3.991 lượt xem
Nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 được triển khai trong bối cảnh tình hình thế giới phát sinh nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó dự báo. Căng thẳng địa chính trị, tranh chấp giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột giữa Nga - Ukraine và Israel - Hamas diễn biến bất ngờ, lạm phát và giá nhiên liệu tăng cao khiến đà phục hồi của kinh tế thế giới chậm lại.
Phát triển lành mạnh tín dụng tiêu dùng, hạn chế tín dụng đen
Phát triển lành mạnh tín dụng tiêu dùng, hạn chế tín dụng đen
07/02/2024 3.478 lượt xem
Thời gian qua, tín dụng tiêu dùng phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm, từng bước góp phần giúp người dân, đặc biệt là những người yếu thế tiếp cận được các dòng vốn chính thức; hạn chế tình trạng tín dụng đen.
Bài toán tín dụng năm 2023 và lời giải cho năm 2024
Bài toán tín dụng năm 2023 và lời giải cho năm 2024
31/01/2024 3.781 lượt xem
Năm 2023 đã đi qua với nhiều câu chuyện kinh tế nổi bật và một trong những vấn đề thu hút được sự quan tâm rất lớn trong hoạt động của ngành Ngân hàng là vấn đề tăng trưởng tín dụng.
Triển khai Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025: Kết quả và giải pháp, định hướng thời gian tới
Triển khai Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025: Kết quả và giải pháp, định hướng thời gian tới
29/01/2024 5.004 lượt xem
Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 (ban hành theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ - Quyết định 1813) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện được hơn hai năm, đã góp phần tạo sự chuyển biến sâu, rộng về TTKDTM trong nền kinh tế, thúc đẩy sử dụng các phương tiện, dịch vụ TTKDTM.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

81.000

83.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

81.000

83.500

Vàng SJC 5c

81.000

83.520

Vàng nhẫn 9999

74.200

76.100

Vàng nữ trang 9999

74.000

75.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,145 25,485 26,411 27,860 30,670 31,974 159.56 168.87
BIDV 25,185 25,485 26,528 27,748 30,697 31,977 159.6 168
VietinBank 25,160 25,485 26,651 27,946 31,096 32,106 161.07 169.02
Agribank 25,180 25,485 26,599 27,900 30,846 32,001 160.64 168.67
Eximbank 25,160 25,485 26,632 27,531 30,915 31,959 161.35 166.79
ACB 25,190 25,485 26,768 27,476 31,178 31,876 161.53 166.97
Sacombank 25,250 25,485 26,880 27,440 31,315 31,817 162.5 167.51
Techcombank 25,228 25,485 26,523 27,869 30,720 32,037 157.83 170.27
LPBank 24,943 25,485 26,344 27,844 31,044 31,948 159.37 170.59
DongA Bank 25,250 25,485 26,760 27,440 31,070 31,920 159.80 166.90
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,30
2,40
2,60
3,50
3,70
4,50
4,50
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,20
2,20
2,30
3,40
3,45
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,30
3,80
3,80
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?