Trái phiếu xanh: Việt Nam trong nỗ lực bắt nhịp với kỷ nguyên tài chính xanh toàn cầu
02/06/2020 6.498 lượt xem
Bài viết này phân tích tiềm năng phát triển trái phiếu xanh tại Việt Nam, một công cụ tài chính xanh phổ biến trên thế giới hiện nay. Dựa trên cách tiếp cận lý thuyết về khái niệm, đặc điểm và tiêu chuẩn của trái phiếu xanh cũng như thực tiễn thị trường trái phiếu xanh trên toàn cầu, bài viết phân tích một số thách thức trong phát triển trái phiếu xanh tại Việt Nam và khuyến nghị một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển trái phiếu xanh tại Việt Nam.
 

 
1. Khái niệm và đặc điểm của trái phiếu xanh 
 
Cho đến nay, không có định nghĩa phổ quát về trái phiếu xanh, mặc dù sự đồng thuận ngày càng tăng về ý nghĩa của trái phiếu này. Thuật ngữ trái phiếu xanh chỉ các trái phiếu có số tiền thu được dùng để tài trợ các dự án có tác động tích cực đến môi trường hoặc khí hậu, với phạm vi rộng lớn, bao gồm giao thông, quản lý chất thải, xây dựng công trình, sử dụng nước và đất. Một số định nghĩa cũng bao gồm truyền thông và công nghệ thông tin. Có thể tham khảo khái niệm về trái phiếu xanh của một số tổ chức tài chính lớn trên thế giới và trong khu vực như sau:
 
Theo định nghĩa của Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (CBI) trái phiếu xanh là trái phiếu được phát hành nhằm huy động vốn cho những giải pháp biến đổi khí hậu do chính phủ, ngân hàng, địa phương hoặc doanh nghiệp phát hành, dán nhãn TPX dưới dạng chứng khoán nợ bao gồm chứng khoán hóa, phát hành riêng lẻ, trái phiếu có đảm bảo. 
 
Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA): Trái phiếu xanh cho phép huy động vốn và đầu tư cho các dự án mới và các dự án hiện hành có lợi ích cho môi trường.
 
Theo Bộ Tiêu chuẩn Trái phiếu Xanh ASEAN, Trái phiếu Xanh đề cập đến các trái phiếu tài trợ hoặc tái tài trợ một phần hoặc toàn bộ cho các dự án Xanh là tất cả các dự án cung cấp lợi ích cho môi trường bao gồm: (1) Năng lượng tái tạo; (2) Hiệu quả năng lượng; (3) Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; (4) Quản lý sự bền vững của môi trường trong sử dụng đất và môi trường sống tự nhiên; (5) Bảo tồn đa dạng sinh học trên cạn và dưới nước; (6) Giao thông sạch; (7) Quản lý nước và nước thải bền vững; (8) Thích ứng với biến đổi khí hậu; (9) Quy trình và công nghệ sản xuất thích nghi với kinh tế hiệu quả; (10) Các tòa nhà xanh có chứng nhận hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn được công nhận của quốc tế, trong nước và khu vực.
 
Theo định nghĩa, tiêu chí của Ngân hàng Thế giới (WB): Chương trình Trái phiếu Xanh của WB hỗ trợ các nước trong việc tăng trưởng và phát triển phục hồi khí hậu và cácbon thấp, bao gồm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, với điều kiện tuân thủ các chính sách bảo an của WB đối với các vấn đề xã hội và môi trường. Các dự án đủ điều kiện được hỗ trợ bởi chương trình Trái phiếu Xanh được các chuyên gia về môi trường của WB lựa chọn và phải đáp ứng các tiêu chí điều kiện của WB về cácbon thấp và phát triển phục hồi khí hậu.
 
Đặc điểm của trái phiếu xanh
 
Giống như các trái phiếu khác, trái phiếu xanh là một công cụ tài chính lãi suất cố định để huy động vốn từ các nhà đầu tư qua thị trường vốn. Tổ chức phát hành huy động một khối lượng vốn cố định có kỳ hạn từ các nhà đầu tư, trả gốc khi đáo hạn và trả lãi định kỳ trong thời gian huy động. Đặc điểm khác biệt với trái phiếu thường chính là trái phiếu xanh được tổ chức phát hành và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền dán nhãn là “xanh”, theo đó tổ chức phát hành cam kết sử dụng số tiền thu được một cách minh bạch và đặc biệt là tài trợ hoặc tái tài trợ cho các dự án “xanh”, các tài sản hoặc các hoạt động kinh doanh có lợi ích cho môi trường. Ngoài ra, do xuất phát từ mục đích sử dụng vốn nên trái phiếu xanh còn có một số các điều khoản đặc biệt về cơ chế trả nợ, truy đòi/miễn truy đòi tổ chức phát hành.
 
Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có thể áp dụng dán nhãn màu xanh cho trái phiếu và đưa vào một chỉ số trái phiếu xanh, hoặc phân biệt thông qua thẻ “tag” trên các công cụ phân tích được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính như trên kênh của Bloomberg.
 
2. Tiêu chuẩn trái phiếu xanh toàn cầu
 
Theo thông lệ, các nước có thị trường trái phiếu xanh phát triển đều dựa trên bộ Nguyên tắc Trái phiếu xanh (GBP) của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế (ICMA), bao gồm bốn nguyên tắc chính về phát hành: (1) Mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành cho các dự án xanh phải được công bố rộng rãi trước khi phát hành để nhà đầu tư có thể theo dõi; (2) Quy trình đánh giá và lựa chọn dự án: Tổ chức phát hành trái phiếu xanh cần xây dựng một quy trình nội bộ xác định các dự án đủ điều kiện sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu xanh; (3) Số tiền thu được từ trái phiếu xanh phải được hạch toán riêng và thuận tiện cho tổ chức phát hành trong việc quản lý, theo dõi và phân bổ cho các dự án xanh; (4) Chế độ báo cáo: Tổ chức phát hành phải báo cáo, cập nhật về việc sử dụng, giải ngân đầy đủ nguồn tiền thu được từ phát hành trái phiếu xanh, khuyến khích sử dụng những chỉ tiêu định lượng, định tính để đánh giá hiệu quả dự án. 
 
Ngoài ra, việc có một tổ chức độc lập thẩm định, chứng nhận được ICMA khuyến nghị là rất cần thiết để xác định trái phiếu đủ tiêu chuẩn xanh dưới dạng tư vấn, xếp hạng tín nhiệm, dán nhãn… Đôi khi do thiếu các tiêu chuẩn được chấp nhận toàn cầu hoặc xác minh nhất quán, nhận thức về trái phiếu xanh cũng có thể khác nhau. Trung Quốc, nơi có lượng xả thải cácbon lớn nhất thế giới và đang là nhà phát hành trái phiếu xanh thứ 2 thế giới (sau Mỹ), đã phải đối mặt với các chỉ trích vì sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu xanh để tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện, ngay cả khi áp dụng công nghệ sạch hơn so với trước. Các báo cáo cho biết Trung Quốc có thể phải bỏ cái gọi là than sạch từ các định nghĩa trái phiếu xanh để hài hòa với các tiêu chuẩn của EU và các nhà đầu tư trong nước.
 
Thị trường trái phiếu xanh đã phát triển trên toàn thế giới trong thập kỷ qua, tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng hiệu quả và các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường khác chống lại biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, theo ước tính của Tổ chức Năng lượng quốc tế IEA, để giảm một nửa lượng khí thải toàn cầu vào năm 2050, thế giới sẽ cần một khoản đầu tư lên đến 46.000 tỷ USD. Do đó, trái phiếu xanh được xem là một giải pháp hiệu quả để huy động vốn đầu tư phát triển một nền kinh tế xanh. (Bảng 1, 2)

 
Số lượng trái phiếu xanh được phát hành đã tăng mạnh từ 1 tỷ USD năm 2007 lên 167,3 tỷ USD năm 2018 với Mỹ, Trung Quốc và Pháp chiếm 47% khối lượng. Trước đây, trái phiếu xanh được phát hành bởi các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, đến nay đã có sự tham gia của các nhà phát hành truyền thống khác như chính phủ, các ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, các tổ chức tài chính quốc tế, các công ty lớn trên thế giới.
 
3. Thực trạng phát triển trái phiếu xanh của Việt Nam
 
Việt Nam có một nền kinh tế sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch, với gần hai phần ba năng lượng được cung cấp từ than, dầu và khí đốt. Nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trong những năm gần đây đã khiến Việt Nam trở thành một nước nhập khẩu than từ năm 2015. Tuy nhiên, Việt Nam là một quốc gia giàu tiềm năng với nguồn năng lượng tái tạo dồi dào, đặc biệt là năng lượng gió, năng lượng mặt trời và sinh khối chưa được khai thác. Sự phụ thuộc quá mức vào nhiên liệu hóa thạch đang đe dọa an ninh năng lượng của quốc gia. Ngoài ra, Việt Nam đã đang gặp những vấn đề nghiêm trọng về môi trường liên quan đến biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí. Nghiên cứu của các tổ chức quốc tế cho rằng biến đổi khí hậu có thể làm Việt Nam tổn thất 15 tỷ USD/năm, tương đương 5% GDP. Tất cả những vấn đề này đòi hỏi Việt Nam phải thay thế dần nhiên liệu hóa thạch bằng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường. Như vậy, Việt Nam cần phải thiết lập một khung chính sách tài chính xanh và tạo ra các công cụ tài chính xanh để huy động tài trợ cho phát triển bền vững, thúc đẩy năng lượng xanh, thực hiện các giải pháp nhằm thích nghi và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
 
Theo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn năm 2050 (Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012), từ năm 2012, Việt Nam đã có định hướng về tài chính xanh và sản phẩm tài chính xanh cho thị trường chứng khoán Việt Nam để tạo nguồn tài chính cho tăng trưởng xanh.
 
Đến năm 2014, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 403/QĐ-TTg phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020” và được Bộ Tài chính tiếp tục triển khai ban hành Kế hoạch hành động ngành Tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 (Quyết định số 2183/QĐ-BTC tháng 10/2015) nhằm xây dựng, hoàn thiện khung chính sách tài chính, phát triển thị trường vốn xanh. 
 
Cuối năm 2015, trên khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã xây dựng Đề án Phát triển thị trường trái phiếu xanh.
 
Năm 2017, Chính phủ ban hành lộ trình phát triển thị trường trái phiếu năm 2017-2020, tầm nhìn năm 2030 (Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017) quy định cơ chế và chính sách phân phối thị trường trái phiếu xanh nhằm mục đích cho phép tổ chức phát hành huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu để thực hiện các dự án xanh.
 
Tháng 8/2018, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1604/QĐ-NHNN phê duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam. Một trong những mục tiêu của Đề án là phấn đấu đến năm 2025, 100% ngân hàng thực hiện đánh giá rủi ro môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín dụng; Áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường cho các dự án được ngân hàng cấp vốn vay; 60% ngân hàng tiếp cận được nguồn vốn xanh và triển khai cho vay các dự án tín dụng xanh…
 
Trong những năm gần đây, các Bộ, ngành đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu xanh như hướng dẫn các doanh nghiệp công bố thông tin, cung cấp tính minh bạch về các hoạt động tài chính xanh và khuyến khích doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán để thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên với các nội dung về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, đến nay, Việt Nam mới thực hiện một số chương trình phát hành trái phiếu xanh mang tính thí điểm, chưa thực hiện phát hành trái phiếu xanh chính thức. 
 
Ngoài thị trường trái phiếu chính phủ xanh, thị trường trái phiếu doanh nghiệp xanh cũng là một kênh tiềm năng cho các dự án xanh của các doanh nghiệp. Để tạo điều kiện phát triển thị trường trái phiếu xanh, Chính phủ đã nỗ lực trong việc xem xét, cải thiện và ban hành các chính sách và pháp luật liên quan với mục đích thúc đẩy trái phiếu doanh nghiệp xanh. Đặc biệt, ngày 04/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/02/2019 (gọi tắt là Nghị định 163). Tuy chưa quy định nhiều tiêu chuẩn riêng đối với trái phiếu xanh, Nghị định này đã bổ sung khái niệm, định nghĩa và một số quy định về trái phiếu doanh nghiệp xanh. Theo Điều 4.3 của Nghị định 163, trái phiếu doanh nghiệp xanh là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành để đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc tuân thủ các quy định về phát hành trái phiếu bao gồm các điều kiện cơ bản để phát hành trái phiếu, điều khoản, điều kiện trái phiếu, điều kiện phát hành trái phiếu thị trường trong nước, quốc tế, chế độ công bố thông tin và báo cáo như của trái phiếu doanh nghiệp; Khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh, tổ chức phát hành phải hạch toán riêng và quản lý vốn huy động từ trái phiếu xanh của công ty. Số vốn này phải được giải ngân cho các dự án bảo vệ môi trường theo kế hoạch của doanh nghiệp và được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền. Các tổ chức phát hành còn được yêu cầu công bố thông tin về quy trình quản lý và rút vốn huy động từ phát hành trái phiếu xanh, và đưa báo cáo tác động môi trường vào công bố thông tin thường xuyên của doanh nghiệp. Các quy định về trái phiếu doanh nghiệp xanh theo Nghị định 163 dự kiến sẽ tạo ra một kênh tiềm năng để huy động vốn cho các dự án xanh trong khu vực tư nhân, tạo nền tảng cho giao dịch sản phẩm phái sinh xanh tại Việt Nam; tạo khung pháp lý để thu hút thêm đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đến các dự án liên quan đến môi trường tại Việt Nam. 
 
Một số thách thức trong việc phát triển thị trường trái phiếu xanh
 
Mặc dù thị trường trái phiếu xanh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng, nhưng Việt Nam nói riêng cũng như các nước đang phát triển nói chung đang còn phải đối mặt với nhiều thách thức, việc triển khai áp dụng các chiến lược, chính sách tài chính xanh còn gặp nhiều rào cản bao gồm rào cản từ thể chế đến thị trường.
 
- Thách thức về thể chế: Thông thường các Bộ khác nhau với các nhiệm vụ và kỹ năng khác nhau đang theo đuổi các mục tiêu khác nhau nếu các mục tiêu này không xung đột trong quá trình thực hiện chính sách của chính phủ với ưu tiên phát triển đất nước. Sự phân loại các ưu tiên và nhiệm vụ có thể dẫn đến làm giảm ảnh hưởng đối với chính sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do đó, sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường là rất cần thiết để phát triển trái phiếu xanh. Ví dụ, chính sách trợ giá điện, duy trì tỷ lệ lạm phát hàng năm trung bình dưới 5% sẽ làm giảm cơ hội cạnh tranh của các dự án năng lượng tái tạo. Ngoài ra, trái phiếu xanh đòi hỏi các kỹ năng, kỹ thuật để theo dõi và đánh giá việc sử dụng tiền thu được trong suốt vòng đời dự án, đảm bảo rằng các dự án được thực hiện theo Nguyên tắc Trái phiếu Xanh (GBP).
 
- Thách thức từ thị trường: Có 03 thách thức từ thị trường quan trọng tác động đến sự phát triển trái phiếu xanh của các nước đang phát triển là (1) vấn đề quy mô tối thiểu, trong đó nhiều dự án quy mô nhỏ không đáp ứng các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn trên thế giới; (2) tiền tệ phát hành, do là loại tiền tệ không thể chuyển đổi nên dẫn đến khả năng phải phát hành trái phiếu ngoại tệ nếu muốn phát hành khối lượng lớn; (3) chi phí phát hành cao, do nhà phát hành phải chịu thêm chi phí để có được chứng nhận trái phiếu xanh từ cơ quan đánh giá độc lập và các hoạt động công bố thông tin, báo cáo về việc phân bổ số tiền thu được từ trái phiếu xanh trong suốt vòng đời dự án.
 
4. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát hành trái phiếu xanh tại Việt Nam
 
Để đạt được chiến lược tăng trưởng xanh mà chính phủ Việt Nam đã đề ra, Việt Nam cần thực hiện các giải pháp để giải quyết các thách thức, biến những thách thức thành cơ hội, cụ thể:
 
(1) Chính phủ Việt Nam cần nhất quán trong quá trình triển khai chiến lược, tăng cường cụ thể hóa nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trên cơ sở phối hợp hiệu quả trong việc ban hành các chính sách; Đặc biệt, Việt Nam cần có cam kết mạnh mẽ hơn trong việc thiết lập giá cả theo định hướng thị trường, giúp giảm nhu cầu than so với khí đốt tự nhiên sạch và các nguồn năng lượng thay thế khác. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lợi ích của việc tái cấu trúc hệ thống giá năng lượng sẽ có lợi cho Việt Nam khi tạo cơ hội tăng hệ thống phúc lợi xã hội thay vì chi tiêu cho trợ cấp năng lượng như hiện nay. Theo WB (2016), để đảm bảo sự bền vững tài chính cho EVN cũng như tạo ra mức giá năng lượng hấp dẫn để thu hút đầu tư, giá năng lượng nên tăng khoảng 10% mỗi năm thay vì phản ánh tỷ lệ lạm phát trung bình dưới 5% hàng năm. Trong trung hạn, cải cách giá điện và cắt giảm trợ cấp cho các công nghệ nhiên liệu hóa thạch sẽ cho phép đầu tư nhiều hơn vào công nghệ năng lượng tái tạo với sự cạnh tranh tương đối bình đẳng;
 
(2) Hoàn thiện khung chính sách tài chính xanh: Trên cơ sở hành lang pháp lý hiện có, Chính phủ Việt Nam cần ban hành các văn bản cụ thể quy định rõ các tiêu chuẩn trong việc xác định trái phiếu xanh, dự án xanh cũng như các nguyên tắc trong việc phát hành và quản lý, sử dụng nguồn vốn hình thành từ trái phiếu xanh để làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng. Nghiên cứu và xây dựng bộ chỉ số đánh giá các công ty phát triển bền vững nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư cho trái phiếu xanh;
 
(3) Việt Nam tiếp tục có những chính sách ưu đãi để khuyến khích các tổ chức phát hành trái phiếu xanh và thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến loại tài sản này. Sau khi đưa ra được các tiêu chuẩn liên quan đến trái phiếu xanh, Nhà nước cần đưa ra những ưu đãi về thuế, phí hoặc những thuận lợi khác cho các tổ chức phát hành cũng như những nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đề án về trái phiếu xanh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã đưa ra đề xuất đối với Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sử dụng trái phiếu xanh trong thị trường mở với ưu đãi là tỷ lệ chiết khấu ở mức cao hơn so với các loại trái phiếu cùng loại, chấp nhận sử dụng một số loại trái phiếu xanh để làm dự trữ bắt buộc… Điều này sẽ tạo ra tác động tốt đến việc khuyến khích các ngân hàng sở hữu trái phiếu xanh trong danh mục tài sản của mình, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển. 
 
(4) Tăng cường vai trò trung gian của ngân hàng trong việc phát hành và quản lý trái phiếu xanh do các điều kiện thuận lợi như xếp hạng tín dụng cao và bộ máy quản trị chuyên nghiệp. Như đã nêu ở trên, hầu hết các dự án xanh được thực hiện ở các nước đang phát triển có quy mô nhỏ, không đáp ứng yêu cầu quy mô tối thiểu của các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn trên thế giới, do đó, việc gộp các dự án quy mô nhỏ, sử dụng các ngân hàng làm trung gian huy động sẽ có thể đạt được các điều khoản tài trợ có lợi hơn đối với các dự án xanh. Chính phủ Việt Nam cũng có thể xem xét đến việc thành lập một ngân hàng đầu tư xanh để phục vụ riêng mục đích đầu tư xanh. Theo OECD (2014), một ngân hàng xanh là một tổ chức công hoặc bán công được thành lập để tạo điều kiện cho đầu tư tư nhân vào các dự án cácbon thấp, có khả năng phục hồi khí hậu. Mô hình ngân hàng xanh có thể là một công cụ thực sự hiệu quả để phân luồng đầu tư tư nhân hướng tới các dự án thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, do chi phí thành lập một ngân hàng mới cao, cùng với việc thiếu hụt nguồn vốn và nguồn nhân lực lành nghề, sử dụng hiệu quả các ngân hàng trong nước hiện nay là giải pháp tốt nhất. Trong ngắn hạn và trung hạn, Việt Nam không chỉ cần nghiên cứu thêm về kỹ thuật thực hiện thành lập và vận hành mô hình ngân hàng xanh mà còn cần cải thiện việc thu thập dữ liệu cho tương lai dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu về thị trường trái phiếu xanh tại các nước có nền kinh tế mới nổi.
 
(5) Bên cạnh những giải pháp về chính sách, chế độ nêu trên, Chính phủ Việt Nam cần nâng cao nhận thức của người dân. Những chính sách liên quan đến tăng trưởng xanh nói chung, hệ thống tài chính xanh nói riêng cần được tuyên truyền rộng rãi đến người dân, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư để hoàn thiện đầy đủ yếu tố cung cầu cho việc phát triển trái phiếu xanh tại Việt Nam.
 
Kết luận
 
Có thể thấy, cùng với sự tăng nhận thức về biến đổi khí hậu từ các nhà đầu tư, các cam kết của các nhà hoạch định chính sách để chống lại biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, nền tảng để phát triển trái phiếu xanh ở Việt Nam đã có. Bằng cách phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, ngành, khu vực công và tư nhân, sự liên kết giữa các tổ chức tài chính, ngân hàng với doanh nghiệp và nhà cung cấp giải pháp công nghệ, Việt Nam có thể tăng cường phát triển trái phiếu xanh, từ đó, đẩy nhanh việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
 
(1) Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh;
(2) Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020;
(3) Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030;
(4) Quyết định số 2183/QĐ-BTC ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của ngành tài chính thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020;
(5) Quyết định số 1604/QĐ-NHNN ngày 7/8/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam; 
(6) Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
(7) Học viện Ngân hàng phát triển Châu Á: Tài chính xanh tại Việt Nam- các rào cản và giải pháp;
(8) Thị trường trái phiếu xanh: Một nguồn tài chính khí hậu tiềm năng của các nước đang phát triển. Josue Banga (2019), Journal of Sustainable Finance & Investment, 9:1, 17-32, DOI:10.1080/20430795.2018.
1498617
(9) Nguyên tắc Trái phiếu xanh (GBP) của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế (ICMA).


ThS. Quản Thu Trang

TCNH Số 17/2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Thực hiện tăng trưởng xanh - Tiền đề cho phát triển bền vững của Việt Nam
Thực hiện tăng trưởng xanh - Tiền đề cho phát triển bền vững của Việt Nam
12/04/2024 724 lượt xem
Phát triển bền vững đang là mục tiêu quan trọng của Việt Nam trong những năm qua và trong tương lai, theo đó tăng trưởng xanh với sự kết hợp chặt chẽ, hợp lí, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường chính là tiền đề để thực hiện mục tiêu này.
Thúc đẩy tín dụng liên kết bền vững đảm bảo tiến độ thực hiện cam kết Net-Zero Carbon và phát triển bền vững ở Việt Nam
Thúc đẩy tín dụng liên kết bền vững đảm bảo tiến độ thực hiện cam kết Net-Zero Carbon và phát triển bền vững ở Việt Nam
10/04/2024 731 lượt xem
Bài viết đề xuất một số khuyến nghị về xây dựng, thực thi chính sách tín dụng liên kết bền vững để góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện cam kết Net-Zero Carbon và chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam...
Thực tiễn triển khai ESG tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Thực tiễn triển khai ESG tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
05/04/2024 1.039 lượt xem
Nghiên cứu trình bày về tầm quan trọng của ESG (Environmental - môi trường, Social - xã hội, Governance - quản trị) trong quá trình phát triển bền vững của ngân hàng, thực tiễn triển khai các hoạt động về ESG, các kết quả đạt được và thách thức, từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai ESG trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.
Tác động của minh bạch và công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Tác động của minh bạch và công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
03/04/2024 957 lượt xem
Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu tác động của tính minh bạch và công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate social responsibility - CSR) đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng.
Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
02/04/2024 930 lượt xem
Bài viết dựa trên cơ sở tổng quan về giám sát tài chính, tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới để rút ra một số bài học và khuyến nghị đối với công tác giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước tại Việt Nam hiện nay.
Kinh nghiệm thực thi chính sách tài chính khí hậu trên thế giới và một số khuyến nghị cho Việt Nam
Kinh nghiệm thực thi chính sách tài chính khí hậu trên thế giới và một số khuyến nghị cho Việt Nam
01/04/2024 933 lượt xem
Một trong những vấn đề khó khăn nhất hiện nay đối với các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, đó là việc thiếu nguồn lực tài chính để ứng phó với biến đổi khí hậu, hay còn gọi là tài chính khí hậu...
Xây dựng Sổ tay kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Xây dựng Sổ tay kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
28/03/2024 1.032 lượt xem
Để nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ NHNN phù hợp thông lệ quốc tế và các quy định về kiểm toán nội bộ của Việt Nam, một trong những yêu cầu hiện nay là nghiên cứu, rà soát, ban hành Sổ tay Kiểm toán nội bộ NHNN nhằm tập hợp, hệ thống hóa các quy định chung về kiểm toán nội bộ của NHNN.
Nâng cao chất lượng Chatbot chăm sóc khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nâng cao chất lượng Chatbot chăm sóc khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
25/03/2024 1.425 lượt xem
Trong kỉ nguyên số, Chatbot đóng vai trò vô cùng quan trọng và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, trong đó có lĩnh vực ngân hàng.
Hạch toán phái sinh ngoại hối tại các tổ chức tín dụng và công tác quản lý ngoại hối của cơ quan nhà nước
Hạch toán phái sinh ngoại hối tại các tổ chức tín dụng và công tác quản lý ngoại hối của cơ quan nhà nước
22/03/2024 2.127 lượt xem
Trong thị trường kinh tế, giao dịch phái sinh là một dạng hợp đồng dựa trên giá trị các loại tài sản cơ sở khác nhau như hàng hóa, chỉ số, lãi suất hay cổ phiếu (giấy tờ có giá).
Văn hóa số và lộ trình xây dựng
Văn hóa số và lộ trình xây dựng
11/03/2024 2.472 lượt xem
Hiện nay, quyết liệt chuyển đổi số, tạo dựng hệ sinh thái ngân hàng mở, tạo ra nền tảng phát triển bán lẻ, tăng doanh thu dịch vụ, gia tăng trải nghiệm của khách hàng là xu hướng chủ đạo của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.
Vượt qua bẫy thu nhập trung bình: Nhìn từ bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay
Vượt qua bẫy thu nhập trung bình: Nhìn từ bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay
07/03/2024 3.307 lượt xem
Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ quốc gia có thu nhập thấp sang quốc gia có thu nhập trung bình. Song, những khó khăn nội tại và thách thức bên ngoài của nền kinh tế làm cho nguy cơ Việt Nam rơi vào bẫy thu nhập trung bình là có thể.
Động lực và kì vọng mới cho tương lai
Động lực và kì vọng mới cho tương lai
07/03/2024 2.343 lượt xem
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia; thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 05 - 11/3/2024 theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
Vai trò, tầm quan trọng của ESG trong phát triển bền vững tại ngân hàng thương mại Việt Nam
Vai trò, tầm quan trọng của ESG trong phát triển bền vững tại ngân hàng thương mại Việt Nam
05/03/2024 4.158 lượt xem
Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp đang dần chú trọng hơn đến sự phát triển bền vững như một hướng đi quan trọng trong hoạt động kinh doanh.
Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc gắn chặt đào tạo cơ bản với đào tạo thực tế tại Học viện Ngân hàng
Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc gắn chặt đào tạo cơ bản với đào tạo thực tế tại Học viện Ngân hàng
21/02/2024 2.845 lượt xem
Mô hình Ba Nhà là một mô hình nổi tiếng nêu bật sự gắn liền chặt chẽ giữa đào tạo lí thuyết và đào tạo thực tế, thông qua mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và chính phủ với tiềm năng đổi mới và phát triển kinh tế trong một xã hội tri thức.
Triển khai ESG trong lĩnh vực ngân hàng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
Triển khai ESG trong lĩnh vực ngân hàng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
20/02/2024 3.413 lượt xem
Chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải carbon thấp, kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững đang trở thành một xu hướng tất yếu, là ưu tiên của nhiều quốc gia trên thế giới để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

81.800

83.800

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

81.800

83.800

Vàng SJC 5c

81.800

83.820

Vàng nhẫn 9999

74.800

76.700

Vàng nữ trang 9999

74.700

76.000


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,100 25,440 26,252 27,714 30,724 32,055 157.77 167.11
BIDV 25,130 25,440 26,393 27,618 30,763 32,067 158.12 166.59
VietinBank 25,090 25,443 26,504 27,799 31,154 32,164 160.64 168.59
Agribank 25,100 25,440 26,325 27,607 30,757 31,897 159.58 167.50
Eximbank 25,040 25,440 26,425 27,239 30,914 31,866 160.82 165.77
ACB 25,110 25,442 26,596 27,279 31,230 31,905 161.07 166.37
Sacombank 25,170 25,420 26,701 27,261 31,332 31,835 162.03 167.05
Techcombank 25,192 25,442 26,362 27,707 30,760 32,094 157.36 169.78
LPBank 24,960 25,440 26,088 27,611 30,970 31,913 158.36 169.76
DongA Bank 25,170 25,440 26,570 27,260 31,080 31,940 159.20 166.40
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,30
2,40
2,60
3,50
3,70
4,50
4,50
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,20
2,20
2,30
3,40
3,45
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,30
3,80
3,80
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?