Trách nhiệm của ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ di động trong việc bảo vệ thông tin khách hàng
25/11/2021 4.154 lượt xem
Bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng là một trong những vấn đề rất phức tạp vì nó liên quan đến lợi ích của khách hàng, nghĩa vụ của các tổ chức tín dụng và các bên thứ ba muốn tiếp cận thông tin để đáp ứng các mục đích đặt ra...
 
Tóm tắt: Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngân hàng ngày càng trở nên phổ biến bởi những tiện ích mang lại. Tuy nhiên, đi kèm với đó là vấn đề bảo vệ thông tin khách hàng trước các nguy cơ bị xâm phạm là một thách thức không hề đơn giản, đặc biệt là trong vấn đề xác định trách nhiệm của các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ di dộng trong việc bảo vệ thông tin khách hàng. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá một số vấn đề sơ lược về khung pháp lý chung điều chỉnh hoạt động bảo vệ thông tin khách hàng, mối quan hệ giữa ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ di động trong công nghệ tài chính. Qua đó, làm rõ trách nhiệm bảo vệ thông tin khách hàng của ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ di động trong công nghệ tài chính.

Từ khóa: Ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ di động, trách nhiệm, bảo vệ thông tin khách hàng.

Abstract: By the time, with the strong development of the Fourth Industrial Revolution, the application of information technology to banking activities is becoming more and more popular because of the convenience it brings. However, the matter of protecting customer information against the risk of being compromised is not a simple challenge, especially when it comes to determining the responsibilities of banks and mobile services providers in protecting customer information. The article focuses on analyzing and evaluating some brief issues about the general legal framework governing customer information protection, the relationship between banks and mobile services providers in financial technology. Thereby clarifying the responsibility of protecting customer information of banks and mobile service providers in financial technology. 

Keywords: Banks, mobile service providers, responsibilities, customer information protection.


Đặt vấn đề

Bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng là một trong những vấn đề rất phức tạp vì nó liên quan đến lợi ích của khách hàng, nghĩa vụ của các tổ chức tín dụng và các bên thứ ba muốn tiếp cận thông tin để đáp ứng các mục đích đặt ra. Hiện nay, về cơ bản, các quy định pháp luật về bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng đã có những nỗ lực trong việc quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể cũng như mối quan hệ tương tác giữa các chủ thể. Điều này đã giúp cho hoạt động bảo vệ thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng được thực hiện một cách kịp thời, từ đó hạn chế tình trạng các thông tin khách hàng bị xâm phạm. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan, bên cạnh những mặt tích cực đạt được thì việc bảo vệ thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần phải được tiếp tục hoàn thiện, đặc biệt là phân định rõ trách nhiệm của ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ di động trong việc bảo vệ thông tin khách hàng. Bởi thực tế, dù các ứng dụng công nghệ tài chính (fintech) có hiện đại, ưu việt đến đâu thì cũng không thể bảo vệ được các thông tin của khách hàng một cách tuyệt đối. Thực tế, khi xảy ra sự cố rò rỉ thông tin, thông thường khách hàng sẽ yêu cầu ngân hàng là bên phải đứng ra chịu trách nhiệm mà chưa làm rõ yếu tố lỗi phát sinh từ giai đoạn nào và thật sự do nguyên nhân từ đâu gây ra. Do đó, để hạn chế rủi ro cho ngân hàng cũng như nâng cao trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ di động, thì việc phải xác định rõ trách nhiệm của hai chủ thể này trong việc bảo vệ thông tin khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính trên các ứng dụng fintech là điều rất quan trọng và cần thiết trước yêu cầu đòi hòi từ thực tiễn hiện nay.

1. Sơ lược khung pháp lý chung về bảo vệ thông tin khách hàng


Bảo vệ thông tin khách hàng là một trong những trách nhiệm ưu tiên hàng đầu trong hoạt động kinh doanh và quá trình thực hiện giao dịch của hầu hết tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh việc bảo đảm quyền, lợi ích của khách hàng đối với thông tin cá nhân được pháp luật bảo vệ, việc tập trung xây dựng các chính sách tối ưu hóa hiệu quả bảo vệ thông tin khách hàng còn giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin với khách hàng, tăng tính cạnh tranh, tác động tích cực đến kết quả kinh doanh, hình ảnh và uy tín lâu dài của doanh nghiệp. Hơn nữa, dữ liệu khách hàng được lưu trữ một cách hệ thống, an toàn có thể hạn chế rủi ro đối với cả khách hàng và doanh nghiệp. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ ngày càng phổ biến với nhiều thủ đoạn tinh vi như hiện nay thì đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng, việc bảo vệ thông tin khách hàng không chỉ đảm bảo an ninh tài chính mà còn góp phần kiểm soát và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin khách hàng, Nhà nước ta đã xây dựng được khung pháp lý chung cơ bản quy định về vấn đề này. Trong đó, Hiến pháp 2013 đã khẳng định đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của con người là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo đảm an toàn1. Các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân tiếp tục được cụ thể hóa tại Bộ luật Dân sự 2015, theo đó, việc thu thập, xử lý dữ liệu, sử dụng, công khai thông tin cá nhân phải được sự đồng ý của người đó kể cả các thông tin mà một bên trong giao dịch hợp đồng được biết trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng2. Dưới góc độ tập trung và chi tiết hơn, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 đã quy định rõ nguyên tắc “người tiêu dùng được bảo đảm an toàn, bí mật thông tin của mình khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ"3, doanh nghiệp sử dụng thông tin của người tiêu dùng với mục đích đã thông báo, công khai và phải được sự đồng ý của họ. Điều 14 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 cũng đã nêu rõ trách nhiệm bảo mật thông tin đối với tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải thật sự nỗ lực, đưa ra biện pháp phù hợp để thực hiện hiệu quả trách nhiệm trên.

Có thể thấy, việc bảo vệ thông tin khách hàng trong giao dịch, hợp đồng là vấn đề được pháp luật đặc biệt quan tâm bảo vệ. Tuy nhiên, khác với quy định một số nước trên thế giới nghiêm cấm ngân hàng tiết lộ danh tính khách hàng cho bên thứ ba kể cả cơ quan thuế hay chính quyền trung ương4, quá trình bảo vệ thông tin khách hàng của doanh nghiệp tại Việt Nam được quy định theo hướng mở hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi để có thể thực hiện một cách linh hoạt việc phục vụ công tác quản lý nhà nước hoặc các mục tiêu kinh doanh khác. Theo đó, khách hàng được bảo đảm an toàn, bí mật thông tin của mình trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Trong phạm vi pháp luật liên quan cho phép, các cơ quan quản lý nhà nước như tòa án, cơ quan thi hành án, cơ quan thuế… được quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng để phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, khi đó doanh nghiệp phải có trách nhiệm cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu. Ngoài ra, pháp luật về dân sự, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng cho phép khách hàng và doanh nghiệp được quyền thỏa thuận về việc doanh nghiệp có thể chuyển thông tin của khách hàng cho bên thứ ba để thực hiện các mục đích kinh doanh khác.

Như vậy, pháp luật Việt Nam đã ghi nhận quyền được bảo vệ thông tin của khách hàng là một trong những quyền cơ bản của con người. Doanh nghiệp nói chung có trách nhiệm phải bảo đảm an toàn thông tin cho khách hàng trong khuôn khổ pháp luật quy định.

2. Mối quan hệ giữa ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ di động trong fintech

“Fintech” hay còn gọi với tên Tiếng Việt là “công nghệ tài chính”, là thuật ngữ được dùng chung cho các công ty sử dụng internet, điện thoại di động, công nghệ điện toán đám mây và các phần mềm mã nguồn mở nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của hoạt động ngân hàng và đầu tư5. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc hiện nay kết hợp với quá trình hội nhập toàn cầu đòi hỏi sự kết nối linh hoạt, nhanh chóng, chính xác không chỉ trong việc trao đổi thông tin mà còn đối với hoạt động thanh toán, đầu tư tài chính. Điều này đặt ra yêu cầu cần có một cuộc cách mạng kỹ thuật số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nhằm thay thế các hình thức thanh toán truyền thống, tạo điều kiện để các giao dịch trên toàn cầu được diễn ra một cách minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Gần đây, các ngân hàng có xu hướng chuyển đổi số thông qua hợp tác với các công ty fintech hình thành nên các ứng dụng Internet Banking, Mobile Banking (sau đây là chung là “ứng dụng fintech”)… nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh góp phần bắt kịp xu hướng phát triển fintech trên thế giới. Không chỉ gói gọn trong hoạt động hỗ trợ thanh toán trực tuyến đa dạng, các ứng dụng này còn tích hợp nhiều chức năng khác như nạp tiền, gửi tiết kiệm online, chứng khoán, đầu tư… đáp ứng hầu hết các nhu cầu về tài chính của khách hàng. Để đảm bảo an toàn cho các giao dịch tài chính thông qua các ứng dụng fintech, một phương thức khá thông dụng là các ngân hàng thường gửi tin nhắn đến số điện thoại đã đăng ký của khách hàng một dãy số từ 04 đến 06 số có hiệu lực trong khoảng thời gian ngắn từ 02 đến 05 phút (thường được gọi là mã OTP - One Time Password) như một lớp bảo mật thứ hai cho các giao dịch. Sau khi nhận mã số này, ứng dụng sẽ hiểu rằng giao dịch đã được khách hàng xác nhận và tiến hành thực hiện giao dịch. Bên cạnh đó, ngoài việc hoạt động trên cơ sở công nghệ được kết hợp bởi các công ty fintech cùng với các ngân hàng, ứng dụng fintech còn phụ thuộc vào mạng internet được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ di động. Theo đó, để sử dụng các ứng dụng này, khách hàng cần đáp ứng hai yêu cầu tiên quyết gồm có tài khoản tại một ngân hàng có sử dụng ứng dụng fintech và có điện thoại di động thông minh kết nối internet.

Nhà cung cấp dịch vụ di động được hiểu là tổ chức, doanh nghiệp thiết lập hệ thống thiết bị tại Việt Nam và kết nối với hạ tầng viễn thông di động để thực hiện quy trình đăng ký, hủy và cung cấp dịch vụ nội dung tới người sử dụng qua các phương thức đăng ký đầu số tin nhắn ngắn SMS, wapsite, website, ứng dụng (application), USSD, Livescreen và các phương thức khác thông qua thiết bị di động nhằm thu phí người sử dụng thông qua tài khoản thuê bao di động6. Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thực hiện hoạt động kinh doanh này khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký. Trong việc triển khai ứng dụng fintech của ngân hàng, các nhà cung cấp dịch vụ di động đóng vai trò quan trọng thông qua việc cung cấp nền tảng mạng internet và dịch vụ nội dung tin nhắn SMS nhằm đảm bảo sự kết nối thông tin giữa ngân hàng và khách hàng, góp phần bảo vệ thông tin khách hàng, an toàn giao dịch.

Từ đó cho thấy, ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ di động là hai chủ thể có mối liên hệ khá chặt chẽ và không thể thiếu để các ứng dụng fintech hoạt động thông suốt, hiệu quả. Đối với hoạt động tài chính trong môi trường kỹ thuật số, yêu cầu bảo vệ thông tin khách hàng được đặt ra đồng thời với các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ di động. Thực tế cho thấy, các ngân hàng là bên trực tiếp thu thập thông tin khách hàng nhưng trong quá trình triển khai giao dịch thông qua các ứng dụng fintech, ngân hàng khó có khả năng kiểm soát an toàn tuyệt đối khi các thông tin này được truyền tải trên môi trường mạng và được tiếp cận bởi chủ thể thứ ba là các nhà cung cấp dịch vụ di động. Dù các ứng dụng fintech có hiện đại, ưu việt đến đâu thì an ninh mạng cũng không thể bảo vệ tốt nhất các thông tin của khách hàng. Thế nhưng, khi xảy ra sự cố rò rỉ thông tin, thông thường khách hàng sẽ yêu cầu ngân hàng phải đứng ra chịu trách nhiệm mà chưa làm rõ yếu tố lỗi phát sinh từ giai đoạn nào và thật sự do nguyên nhân từ đâu gây ra. Do đó, để hạn chế rủi ro cho ngân hàng cũng như nâng cao trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ di động, cần thiết phải phân định rõ trách nhiệm của hai chủ thể này trong việc bảo vệ thông tin khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính trên các ứng dụng fintech.

3. Trách nhiệm bảo vệ thông tin khách hàng của ngân hàng trong công nghệ tài chính

Thông tin khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng bao gồm thông tin do khách hàng cung cấp, thông tin phát sinh trong quá trình khách hàng đề nghị hoặc được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng các nghiệp vụ ngân hàng, sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động được phép, bao gồm thông tin định danh khách hàng và thông tin về tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, giao dịch, tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm và các thông tin có liên quan khác7. Các thông tin này có liên quan mật thiết đến bí mật cá nhân, tình hình tài chính và tài sản của khách hàng mà khi bị rò rỉ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ được pháp luật bảo vệ. Do đó, ngân hàng cần có trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt thông tin khách hàng, theo đó:

Một là, ngân hàng phải tuân thủ các quy tắc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng. Theo đó, ngân hàng phải giữ bí mật thông tin khách hàng và chỉ được cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba khác theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định số 117/2018/NĐ-CP và các Luật, Nghị định khác có liên quan. Riêng đối với các thông tin xác thực khách hàng khi truy cập các dịch vụ ngân hàng bao gồm mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy cập của khách hàng, thông tin xác thực khách hàng khác sẽ không được phép cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào kể cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu không có sự đồng ý của khách hàng. Về nguyên tắc, ngân hàng có trách nhiệm bảo mật toàn bộ thông tin của khách hàng và chỉ cung cấp trong giới hạn một số thông tin mà pháp luật cho phép theo yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc cho bên thứ ba khi được khách hàng đồng ý. Việc bảo mật thông tin khách hàng phải được lập thành các quy định nội bộ làm căn cứ để áp dụng thống nhất trong hệ thống ngân hàng.

Hai là, ngân hàng cần thiết phải tối ưu hóa các biện pháp kỹ thuật, công nghệ để cải thiện chất lượng bảo mật thông tin của ứng dụng fintech. Ngoài sự thuận tiện, nhanh chóng mà các ứng dụng fintech mang lại thì khả năng bảo mật thông tin khách hàng của các ứng dụng này đóng vai trò rất lớn trong việc tác động đến quyết định sử dụng ứng dụng cũng như duy trì niềm tin của khách hàng. Để hạn chế sự tấn công của các hacker, các ứng dụng cần liên tục được nâng cấp, áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ thông qua các thủ thuật lập trình, tăng cường các cách thức xác thực thông tin khách hàng qua số điện thoại di động, mật khẩu một lần, xác thực hai yếu tố, mã sinh trắc học (dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt…), mã hóa mã số định danh khách hàng, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo xử lý kịp thời các dấu hiệu tấn công của các phần mềm độc hại vào hệ thống bảo mật thông tin của ứng dụng. Tham khảo kinh nghiệm từ Thụy Sỹ, các tài khoản ngân hàng tại đây được đánh số ẩn danh nhằm đảm bảo một mức độ ẩn danh nhất định cho khách hàng, thậm chí trên hầu hết các tài liệu nội bộ, công khai như bảng sao kê tài khoản cũng không xuất hiện tên chủ tài khoản. Để làm được điều này không chỉ cần khung pháp lý điều chỉnh mà còn cần đến các biện pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của ngân hàng8.

Ba là, nâng cao hạ tầng công nghệ thông tin của ngân hàng để thích nghi kịp thời với sự thay đổi của các ứng dụng fintech. Các ứng dụng có công nghệ càng kém thì sẽ càng dễ bị tấn công. Do đó, ngân hàng cần liên tục nghiên cứu sử dụng các công nghệ đám mây để lưu trữ, quản lý hiệu quả thông tin dữ liệu khách hàng, sử dụng mạng thông tin tin cậy, cũng như hình thành các bức tường lửa nhằm đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng9. Đồng thời, có các biện pháp thích hợp để quản lý tốt tài sản công nghệ thông tin, nguồn nhân lực và an toàn về môi trường nơi lắp đặt các trang thiết bị công nghệ thông tin, quá trình vận hành, truy cập và sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba. Ứng dụng fintech và hạ tầng công nghệ thông tin của ngân hàng phải được đồng thời nghiên cứu, đầu tư nâng cấp để có thể hoạt động tương thích với nhau góp phần hạn chế rủi ro công nghệ trong bảo mật thông tin khách hàng cũng như bảo vệ an toàn hoạt động ngân hàng.

Như vậy, trong hoạt động fintech, ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật về bảo mật thông tin khách hàng, ngân hàng cần phải chủ động nghiên cứu, nâng cao chất lượng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ, hạ tầng công nghệ thông tin để ngăn chặn các hành vi, ý đồ xâm phạm hệ thống thông tin khách hàng trong quá trình vận hành ứng dụng fintech.

4. Trách nhiệm bảo vệ thông tin khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ di động trong công nghệ tài chính

Như đã đề cập ở trên, an ninh mạng, tính bảo mật trong quá trình chuyển thông tin xác thực và các thông tin có liên quan khác từ ngân hàng đến các thuê bao di động cũng đóng vai trò quan trọng không kém nhằm bảo vệ hiệu quả thông tin khách hàng.

Trách nhiệm chính của nhà cung cấp dịch vụ di động là kiểm tra an ninh mạng nhằm phát hiện, loại bỏ mã độc, phần cứng độc hại, khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật. Việc kiểm tra thường xuyên sẽ giúp phát hiện, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hoạt động  xâm nhập bất hợp pháp hoặc nguy cơ khác đe dọa an ninh mạng. Bên cạnh đó, nhà cung cấp dịch vụ di động cũng cần nâng cao các biện pháp quản lý, kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm phạm thông tin khách hàng trên môi trường mạng10. Theo một nhóm nghiên cứu của Công ty bảo mật PT tại Mỹ đã phát hiện mã OTP không thật sự an toàn mà có thể dễ bị đánh cắp bất cứ lúc nào gây tổn hại cho hệ thống tài chính, ngân hàng hay các dịch vụ thanh toán trực tuyến11. Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ di động có trách nhiệm nâng cấp hạ tầng viễn thông, các hệ thống bảo mật thông tin của mình để ngăn chặn các hành vi đe dọa đến thông tin người tiêu dùng nêu trên. Tuy nhiên, nội dung quy định về trách nhiệm bảo vệ thông tin khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ di động mới chỉ được đề cập trong Luật An ninh mạng 2018 mà chưa có một văn bản quy phạm pháp luật nào phân định rõ trách nhiệm bảo vệ thông tin khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ di động trong fintech. Do đó, để khắc phục vấn đề này có thể tham khảo hướng dẫn giải thích mục 501 (b) của Đạo luật Gramm-Leach-Bliley 1999 (hay còn gọi là Đạo luật Hiện đại hóa dịch vụ tài chính năm 1999) của Mỹ và nguyên tắc liên ngành thiết lập các tiêu chuẩn bảo mật thông tin quy định rõ “Nguyên tắc bảo mật yêu cầu mọi tổ chức tài chính yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của mình theo hợp đồng thực hiện các biện pháp thích hợp được thiết kế để bảo vệ chống lại việc truy cập hoặc sử dụng trái phép thông tin khách hàng gây tổn hại cho khách hàng12". Theo đó, hướng dẫn trên đã đề cập rõ trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ trong hoạt động ngân hàng để các bên hiểu rõ phần trách nhiệm của mình, dễ dàng phối hợp để đảm bảo tốt hiệu quả bảo vệ thông tin khách hàng.

Kết luận

Như vậy, có thể thấy rằng, pháp luật Việt Nam về cơ bản đã có những quy định hướng tới việc bảo vệ các thông tin của khách hàng, điều này đã thể hiện được vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo các quyền thông tin cá nhân của khách hàng trên các nền tảng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, như đã đề cập, vấn đề xác định trách nhiệm của ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ di động trong việc bảo vệ thông tin của khách hàng vẫn chưa thật sự rõ ràng và có hệ thống, trong khi đây là vấn đề rất quan trọng và cần thiết trước thực trạng thông tin khách hàng dễ dàng bị xâm phạm như hiện nay. Chính vì vậy, pháp luật cần tiếp tục được nghiên cứu, chỉnh sửa theo hướng phân định rõ ràng trách nhiệm của các chủ thể có liên quan khi xảy ra sự cố trong vấn đề bảo mật thông tin của khách hàng.

Điều 21 Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013.
 
2 Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015.
 
Khoản 1 Điều 6 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010.
 
Báo điện tử Chính phủ (2021),  Đã có quy định về trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng, Báo điện tử Chính phủ, truy cập ngày 09/09/2021, <http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Da-co-quy-dinh-ve-trach-nhiem-bao-mat-thong-tin-tai-khoan-ngan-hang/421844.vgp>.

5Thu Hương (2017), Fintech là gì mà lại được coi là cuộc cách mạng đe dọa hệ thống ngân hàng toàn cầu?”, truy cập ngày 09/09/2021, <https://cafef.vn/fintech-la-gi-ma-lai-duoc-coi-la-cuoc-cach-mang-de-doa-he-thong-ngan-hang-toan-cau-201703201 11931948.chn>.
 
Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 08/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 23/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của tThông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28/ tháng /6/ năm 2016 của bBộ tTrưởng bBộ tThông tin và tTruyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

Điều 3 Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ ngày 11/9/2018 quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


Caputo & Partner, Anonymous Numbered Swiss Bank Account-Can you hide money?, truy cập ngày 09/09/2021, <https://swiss-banking-lawyers.com/news/numbered-swiss-bank-account/#:~:text=Still%20today%2C%20numb ered%20accounts%20offer, to%20your%20relationship%20manager%20only>.
 
Chương 2 Thông tư số 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước ngày 21/10/2020 quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

10 Khoản 2 Điều 17 Luật An ninh mạng 2018.

11 Thành Luân (2016), Mã xác thực OTP và những rủi ro tiềm ẩn, Báo Thanh niên, truy cập ngày 09/099/2021, <https://thanhnien.vn/cong-nghe/ma-xac-thuc-otp-va-nhung-rui-ro-tiem-an-734020.html>.

12 Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC Law, Regulations, Related Acts, truy cập ngày 09/09/2021, <https://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/7500-4750.html
>.

Tài liệu tham khảo :

1. Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013.

2. Bộ luật Dân sự 2015.

3. Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2010.

4. Luật An ninh mạng 2018.

5. Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

6. Thông tư số 08/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

7. Thông tư số 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

8. Báo điện tử Chính phủ (2021),  Đã có quy định về trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng, truy cập ngày 09/9/2021, <http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Da-co-quy-dinh-ve-trach-nhiem-bao-mat-thong-tin-tai-khoan-ngan-hang/421844.vgp>

9. Caputo & Partner (2017), Anonymous Numbered Swiss Bank Account-Can you hide money?, truy cập ngày 09/9/2021, <https://swiss-banking-lawyers.com/news/numbered-swiss-bank  account/#:~:text=Still%20today%2C%20numbered%20accounts%20offer,to%20your %20relationship%20manager%20only>

10. Federal Deposit Insurance Corporation (2017), FDIC Law, Regulations, Related Acts, truy cập ngày 09/9/2021, <https://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/7500-4750.html>

11. Thu Hương (2017), Fintech là gì mà lại được coi là cuộc cách mạng đe dọa hệ thống ngân hàng toàn cầu?, truy cập ngày 09/9/2021,< https://cafef.vn/fintech-la-gi-ma-lai-duoc-coi-la-cuoc-cach-mang-de-doa-he-thong-ngan-hang-toan-cau-20170320111931948.chn>.

12. Thành Luân (2016), Mã xác thực OTP và những rủi ro tiềm ẩn, Báo Thanh niên, truy cập ngày 09/9/2021, <https://thanhnien.vn/cong-nghe/ma-xac-thuc-otp-va-nhung-rui-ro-tiem-an-734020.html>.

 

ThS. Trần Linh Huân (Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. HCM)

Nguyễn Mậu Thương (Công ty Luật TNHH Hoàng Thu)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng dịch vụ ví điện tử trên thị trường Việt Nam
Nâng cao chất lượng dịch vụ ví điện tử trên thị trường Việt Nam
01/06/2023 157 lượt xem
Sự phát triển của thương mại điện tử, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã phát sinh nhu cầu thanh toán không tiền mặt của một bộ phận không nhỏ khách hàng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp cung ứng ví điện tử cho người tiêu dùng bằng các ứng dụng trên điện thoại thông minh với hình thức đa dạng, phong phú, từ đó thu hút được số lượng người truy cập lớn.
Hội đồng trường đại học: Các điểm nghẽn cần quan tâm tháo gỡ trong bối cảnh hiện nay
Hội đồng trường đại học: Các điểm nghẽn cần quan tâm tháo gỡ trong bối cảnh hiện nay
31/05/2023 125 lượt xem
Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập hiện nay, giáo dục đại học đã có sự chuyển mình cần thiết để phù hợp với xu thế phát triển. Việc thành lập hội đồng trường là một trong những chủ trương đúng đắn, tiệm cận với giáo dục đại học thế giới. Hội đồng trường được thành lập là bước đi và khâu quan trọng để tiến tới tự chủ đại học.
Ảnh hưởng của dân trí tài chính đến quản lí nợ của người lao động phổ thông Việt Nam
Ảnh hưởng của dân trí tài chính đến quản lí nợ của người lao động phổ thông Việt Nam
29/05/2023 214 lượt xem
Định nghĩa về dân trí tài chính (financial literacy) từ trước đến nay luôn khiến các nhà nghiên cứu gặp khó khăn bởi có nhiều quan điểm sử dụng những từ ngữ khác nhau để đề cập đến khái niệm này như: “hiểu biết về tài chính”, “kiến thức tài chính”, “năng lực tài chính”…
Tác động của tái định vị thương hiệu đến hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác động của tái định vị thương hiệu đến hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
16/05/2023 310 lượt xem
Tái định vị thương hiệu là xu hướng marketing đi cùng sự phát triển của doanh nghiệp, sự thay đổi và phát triển về nhu cầu của khách hàng mục tiêu, của thị trường và của môi trường kinh doanh. Tái định vị thương hiệu ngân hàng giúp các ngân hàng có được vị trí trong tâm trí và trái tim khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần và gia tăng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
Nghiên cứu thực nghiệm về ý định chấp nhận tiền điện tử của thế hệ Z bằng việc vận dụng lí thuyết về hành vi có kế hoạch
Nghiên cứu thực nghiệm về ý định chấp nhận tiền điện tử của thế hệ Z bằng việc vận dụng lí thuyết về hành vi có kế hoạch
12/05/2023 1.280 lượt xem
Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá ý định hành vi của thế hệ Z (thế hệ sinh ra từ năm 1997 đến năm 2012) đối với việc chấp nhận tiền điện tử. Bằng việc vận dụng lí thuyết về hành vi có kế hoạch để thực hiện phân tích ý định hành vi chấp nhận tiền điện tử, nghiên cứu sử dụng phương pháp bình phương bé nhất riêng phần (PLS) với cách tiếp cận để phân tích mẫu 230 người thuộc thế hệ Z.
Giảm tốc kinh tế thế giới và nhân tố tác động
Giảm tốc kinh tế thế giới và nhân tố tác động
10/05/2023 405 lượt xem
Năm 2022, kinh tế thế giới giảm tốc do bất ổn địa chính trị, lạm phát ở mức cao và làn sóng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương. Trong quý I và dự báo triển vọng kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục chứng kiến biến động ở nhiều khu vực bởi những “tàn dư” của đại dịch Covid-19, áp lực lạm phát, khủng hoảng năng lượng do hậu quả của xung đột Nga - Ukraine và lãi suất tăng cao tiếp tục đẩy kinh tế thế giới suy giảm mạnh.
Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy hoạt động bán hàng trả góp
Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy hoạt động bán hàng trả góp
08/05/2023 303 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo đã và đang góp phần quan trọng trong việc thay đổi toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống con người. Hiểu và áp dụng đúng trí tuệ nhân tạo sẽ đem lại những tiện ích, rút ngắn thời gian nghiệp vụ, loại bỏ những thủ tục rườm rà...
Quyết định tài trợ tín dụng xanh cho bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu: Nghiên cứu các nhân tố và khuyến nghị
Quyết định tài trợ tín dụng xanh cho bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu: Nghiên cứu các nhân tố và khuyến nghị
05/05/2023 316 lượt xem
Sự phát triển của tín dụng xanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và các yếu tố tác động đến sự phát triển của tín dụng xanh theo những cách khác nhau, tùy thuộc vào bối cảnh của mỗi quốc gia, trong từng giai đoạn phát triển, sự phát triển của nền kinh tế và thị trường tài chính.
Rủi ro tín dụng và các mô hình quản lí rủi ro tín dụng tại Việt Nam
Rủi ro tín dụng và các mô hình quản lí rủi ro tín dụng tại Việt Nam
04/05/2023 900 lượt xem
Quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế có thể làm cho nợ xấu gia tăng khi tạo ra một môi trường cạnh tranh gay gắt, khiến hầu hết các doanh nghiệp, những khách hàng thường xuyên của ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ và quy luật chọn lọc khắc nghiệt của thị trường.
 Kinh tế toàn cầu tác động và ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong nước
Kinh tế toàn cầu tác động và ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong nước
29/04/2023 622 lượt xem
Trong 4 tháng đầu năm 2023, hầu hết các nền kinh tế phát triển đều tăng trưởng chậm lại; trong đó, GDP quý I/2023 của Mỹ dự báo chỉ tăng khoảng 1% và khu vực châu Âu tăng 0,1% so với cùng kì năm 2022...
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với hệ thống chuỗi cung ứng
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với hệ thống chuỗi cung ứng
26/04/2023 469 lượt xem
Một trong những thách thức lớn nhất mà các công ty sản xuất phải đối mặt hiện nay là sự gia tăng đáng kể các vấn đề về chuỗi cung ứng. Thật không may, cách tiếp cận truyền thống không thể phù hợp với sự đa dạng của những vấn đề phức tạp này. Sự ra đời các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) giúp liên kết các hoạt động thông minh với thiết kế và quy trình chuỗi cung ứng để cứu vãn một số thiếu hụt hoạt động trong chuỗi cung ứng.
Các nhân tố phía cầu tác động đến tài chính toàn diện tại Việt Nam
Các nhân tố phía cầu tác động đến tài chính toàn diện tại Việt Nam
12/04/2023 893 lượt xem
Tài chính toàn diện ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển, ổn định kinh tế của mỗi quốc gia, do đó, việc nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới tài chính toàn diện tại Việt Nam có ý nghĩa về mặt lí luận và thực tiễn. Kết quả mô hình các nhân tố tác động tới tài chính toàn diện tại Việt Nam chỉ ra rằng: Giới tính có tác động ngược chiều tới việc sở hữu tài khoản, sử dụng các dịch vụ tiết kiệm, sử dụng thẻ ATM, sử dụng thẻ tín dụng, sử dụng dịch vụ bảo hiểm, đầu tư.
Ảnh hưởng của kiến thức và sự tự tin đến hành vi ra quyết định của khách hàng trong sử dụng dịch vụ tài chính
Ảnh hưởng của kiến thức và sự tự tin đến hành vi ra quyết định của khách hàng trong sử dụng dịch vụ tài chính
06/04/2023 756 lượt xem
Kiến thức tài chính của khách hàng là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến hành vi của khách hàng trong sử dụng dịch vụ tài chính. Kiến thức này bao gồm hai loại: Kiến thức chủ quan và kiến thức khách quan. Hai loại kiến thức này hình thành nên sự tự tin thái quá hoặc kém tự tin của khách hàng. Khi khách hàng quá tự tin hay kém tự tin sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả ra quyết định của khách hàng.
Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và hàm ý cho Việt Nam
Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và hàm ý cho Việt Nam
25/03/2023 1.173 lượt xem
Công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường (BVMT) bao gồm thuế, phí, lệ phí, đặt cọc, kí quỹ, quỹ BVMT, trợ cấp môi trường... Không giống như công cụ hành chính mang tính chất mệnh lệnh, công cụ kinh tế mang tính mềm dẻo, linh hoạt, khiến cho người gây ô nhiễm và người hưởng thụ môi trường có các hành vi xử sự có lợi cho môi trường.
Tác động của quản lí rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác động của quản lí rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam
20/03/2023 1.054 lượt xem
Quản lí rủi ro tín dụng hiệu quả đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của các ngân hàng vì nó có thể phá hủy hoặc đảm bảo khả năng duy trì và tăng trưởng của ngân hàng. Bài viết nghiên cứu tác động của quản lí rủi ro tín dụng, được đo lường bằng tỉ lệ nợ xấu, tỉ lệ an toàn vốn, tỉ lệ chi phí, tỉ lệ thanh khoản, tỉ lệ cho vay trên tiền gửi đối với khả năng sinh lời, được đo lường bằng tỉ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

Vàng SJC 5c

66.450

67.070

Vàng nhẫn 9999

55.600

56.550

Vàng nữ trang 9999

55.600

56.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,290 23,660 24,463 25,833 28,475 29,689 164.04 173.66
BIDV 23,345 23,645 24,640 25,823 28,589 29,852 164.82 173.61
VietinBank 23,232 23,652 24,706 25,841 28,825 29,835 165.1 173.05
Agribank 23,285 23,645 24,701 25,701 28,715 29,544 166.24 173.05
Eximbank 23,270 23,650 24,760 25,434 28,812 29,596 166.31 170.84
ACB 23,200 23,700 24,766 25,391 28,946 29,558 165.95 170.31
Sacombank 23,280 23,683 24,902 25,415 29,011 29,518 166.42 171.98
Techcombank 23,312 23,656 24,501 25,826 28,441 29,726 161.77 174.06
LPBank 23,290 23,890 24,739 26,073 28,836 29,778 163.78 175.23
DongA Bank 23,350 23,680 24,750 25,440 28,810 29,600 163.9 171.2
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?