Tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương và vị thế quốc tế của đồng Euro
21/04/2022 478 lượt xem
Trên thế giới, nhiều ngân hàng trung ương (NHTW) đang trong quá trình nghiên cứu để chuẩn bị phát hành tiền kỹ thuật số NHTW (Central Bank Digital Currency hay CBDC). NHTW châu Âu (ECB) hiện cũng đang nghiên cứu về đồng tiền chung châu Âu (Euro) kỹ thuật số. Nó khác với tiền ghi sổ hiện tại (tiền gửi séc, tài khoản ngân hàng) ở chỗ Euro kỹ thuật số là nghĩa vụ của NHTW, giống như tiền giấy mà nó phát hành. Tiền ghi sổ, tiền được giữ trong tài khoản ngân hàng, là trách nhiệm của ngân hàng bán lẻ và do đó, xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của hệ thống ngân hàng. CBDC đôi khi được mô tả như một phiên bản kỹ thuật số của tiền giấy. CBDC phức tạp hơn và nó sẽ không có các đặc điểm của một tờ tiền ở mọi khía cạnh. Trong thời gian tới, Euro kỹ thuật số sẽ có giá trị bằng một Euro, giống như nhiều loại tiền mặt và tiền ghi sổ.

CBDC đóng vai trò củng cố thêm sức mạnh của các quốc gia trên nhiều góc độ
 


Nhiều NHTW các nước đang trong quá trình nghiên cứu để chuẩn bị phát hành CBDC (Nguồn ảnh: Internet)
 
Cho đến nay, CBDC chủ yếu được thảo luận trong hệ thống tài chính hiện tại và tác động của nó đối với thanh toán cũng như vị thế của các ngân hàng và NHTW. Liên minh châu Âu (EU) là khu vực có mức độ độc lập về kinh tế. Một loại tiền tệ được sử dụng trên toàn cầu cũng là một trong các yếu tố củng cố thêm sức mạnh này. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi CBDC phải có cơ sở hạ tầng thanh toán quốc tế độc lập của riêng mình. Nếu không, ảnh hưởng chính trị của một quốc gia có thể sẽ bị suy giảm mạnh mẽ. Cho đến nay, Euro vẫn chưa có vị trí đó. Một Euro kỹ thuật số phát triển tốt không chỉ cần thiết để củng cố vị thế quốc tế của chính nó mà còn có thể đảm bảo rằng vị trí này không bị xói mòn bởi sự tăng giá của các đồng tiền khác trong đó có Nhân dân tệ của Trung Quốc.

Vị thế quốc tế của Euro đang yếu dần

Euro đã trở thành một đồng tiền chính ngay từ những ngày đầu tiên xuất hiện. Nhưng cho đến nay, USD vẫn là đồng tiền quan trọng nhất trên thế giới, Euro đứng vị trí thứ hai (Bảng 1). Tuy nhiên, không giống như Euro, USD là một loại tiền tệ toàn cầu thực sự. Thực tế là nhiều quốc gia trên toàn thế giới quản lý tỷ giá hối đoái của họ niêm yết so với USD. Ngoài ra, nhiều giao dịch quốc tế, chẳng hạn như giao dịch hàng hóa, được thanh toán chủ yếu bằng USD. Ngược lại, việc sử dụng Euro trên phạm vi quốc tế chủ yếu chỉ giới hạn ở các quốc gia trong khu vực châu Âu và ở châu Phi, nơi Franc CFA Tây Phi (đơn vị tiền tệ chung của 8 nước Tây Phi sử dụng tiếng Pháp trong Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi gồm: Besnin, Burkina Faso, Coote d’Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Sesnesegal và Togo) được gắn chặt với đồng Euro.
  
Bảng 1: Vị thế quốc tế của Euro (%)
 
 
  Nguồn: ECB (2021)
 
Xem xét kỹ hơn cho thấy, vị thế quốc tế của Euro đang yếu dần. Nhìn vào Bảng 1 có thể thấy tỷ trọng của Euro như một loại tiền tệ dự trữ đến năm 2020 là khoảng 21% và không lớn hơn nhiều so với tỷ trọng tổng hợp của các đồng tiền cấu thành của nó vào năm 1999 (như Mark Đức, Guild Hà Lan, Franc Pháp và Lira Ý) - năm mà Euro được ra đời; bất chấp thực tế là khu vực Euro đã tăng từ 11 lên 19 quốc gia. Một lý do khiến sự phát triển của Euro đang yếu dần là Liên minh ngân hàng vẫn chưa được hoàn thiện theo đúng nghĩa của nó cũng như Liên minh thị trường vốn, do thiếu vắng một thị trường phát triển tốt cho các tài sản an toàn chung trên toàn Liên minh kinh tế và tiền tệ - EMU (chứng khoán do EU phát hành với sự bảo đảm của tất cả các quốc gia thành viên).

Trung Quốc đang nỗ lực gia tăng vị thế quốc tế của Nhân dân tệ
 
Đồ thị 1: Thị phần của Euro, USD, RMB trong dự trữ quốc tế (%)
 
Nguồn: ECB
 
Thực tế cho thấy, USD vẫn là đồng tiền số một và có khoảng cách rất lớn so với các đồng tiền còn lại, gần như không có sự thay thế nào tính đến thời điểm hiện nay, mặc dù vị thế quốc tế đang suy giảm dần so với chính nó (xem Đồ thị 2). Trong khi đó, Trung Quốc đang nỗ lực để phát triển Nhân dân tệ thành một đồng tiền có thể thay thế tốt cho USD. Mặc dù vẫn đang là một loại tiền tệ được sử dụng tương đối thấp (xem Đồ thị 1), song, Trung Quốc đang xây dựng một chiến lược có hệ thống để tăng cường sức mạnh đồng tiền của mình. Trong vòng chưa đầy 40 năm, đất nước này đã vươn lên từ một nước tụt hậu về hầu hết mọi khía cạnh, trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất và mạnh nhất về tài chính trên thế giới.

Đồ thị 2: Vị thế tài sản quốc tế của USD (1976 - 2020)
 
Nguồn: Phân tích kinh tế của Bureau tháng 12/2021
 
Trung Quốc cũng gia tăng áp lực lên Euro

So với các nước công nghiệp phát triển truyền thống, Trung Quốc đang vượt xa và dẫn đầu trong việc áp dụng tiền kỹ thuật số của NHTW. Sự phát triển chậm của Euro với tư cách là một loại tiền tệ quốc tế, như đã đề cập ở trên, chủ yếu không phải do sự vắng mặt của Euro kỹ thuật số và thậm chí sự xuất hiện của nó cũng chưa thể khắc phục hoặc cải thiện được tình trạng này của Euro. Vị thế quốc tế của Euro đang trở nên rủi ro bởi sự xuất hiện của Nhân dân tệ kỹ thuật số (DCEP). DCEP đã trong giai đoạn thử nghiệm được một thời gian, sẽ không chỉ được sử dụng ở chính Trung Quốc mà có vẻ như nó có thể sớm được sử dụng để giải quyết các giao dịch quốc tế. Điều này cho phép các nhà xuất khẩu châu Phi thanh toán hàng hóa của họ xuất khẩu sang Trung Quốc trực tiếp trong DCEP và cho phép họ mua các sản phẩm và dịch vụ ở Trung Quốc. Có vẻ như các giao dịch như vậy có thể sớm được thực hiện thông qua DCEP mà không có sự can thiệp của SWIFT hoặc thậm chí là NHTW của chính họ.

Việc kích thích sử dụng DCEP trên toàn thế giới, đặc biệt, cách thức mà ngay từ đầu Trung Quốc muốn thúc đẩy việc sử dụng DCEP ở châu Phi, có thể được coi là một hành động có mục tiêu nhằm làm suy giảm vị thế của Euro.

Điều gì quyết định vị thế quốc tế của một loại tiền tệ?

Lịch sử cho thấy việc một đồng tiền được sử dụng trên phạm vi quốc tế được quyết định/dựa trên 3 yếu tố chính: (i) Sức mạnh của nền kinh tế; (ii) Ảnh hưởng chính trị, dựa trên sức mạnh quân sự; và (iii) Phát triển tài chính.

Trong một hệ thống tài chính phát triển tốt, chẳng hạn như hệ thống của Hà Lan, CBDC có rất ít giá trị gia tăng cho các khoản thanh toán trong nước. Ở các quốc gia có mức độ hòa nhập tài chính thấp, có nghĩa là nhiều người không có khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng như thanh toán, tín dụng hoặc tiết kiệm, thì lại có sự khác biệt. Đối với hầu hết các quốc gia, CBDC có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thanh toán xuyên biên giới. Một CBDC được thiết kế tốt cũng có thể giúp bảo vệ quyền tự chủ tiền tệ của một quốc gia bằng cách ngăn chặn các “đồng tiền ổn định - stablecoin” tư nhân phát triển quá lớn đến mức NHTW mất quyền kiểm soát đối với nguồn cung tiền và sự ổn định tài chính.

Mô hình CBDC bán lẻ

CBDC bán lẻ có thể được coi là một loại tiền kỹ thuật số do NHTW phát hành và được phát triển để thanh toán trong nước. Nó ở trong mối quan hệ một đối một với tiền mặt hiện có và tiền ghi sổ. Người dân, chủ yếu là các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, có thể giữ số dư tại NHTW. Các NHTW coi CBDC như một sự bổ sung cho tiền mặt và loại tiền không dùng tiền mặt hiện có. Hiện tại, vẫn chưa biết được hình thái và sức mạnh của Euro kỹ thuật số như thế nào so với tiền mặt Euro hiện tại.

CBDC bán lẻ chủ yếu hướng đến người dân trong nước, nhằm phục vụ mục tiêu bán lẻ của người dân, nhưng nó cũng sẽ mang tầm cỡ quốc tế. Ngay từ đầu, những người không phải là cư dân (người dân trong nước) cũng sẽ muốn sử dụng nó. Hãy nghĩ ví dụ về khách du lịch, những người khi đến thăm đất nước của chúng ta bây giờ cũng có thể thanh toán bằng tiền mặt Euro. Hơn nữa, có những người tạm trú ở trên đất nước ta cũng muốn có tài khoản bằng Euro kỹ thuật số. Quan trọng hơn là các NHTW dường như cũng đang nỗ lực liên kết các mạng lưới CBDC giữa các quốc gia với nhau. Lấy thêm ví dụ là, ai đó cũng có thể chuyển tiền nhanh chóng và với chi phí rất rẻ từ tài khoản CBDC bằng Euro của mình tại ECB sang tài khoản CBDC có quan hệ tại một ngân hàng nước ngoài: bằng đô la Mỹ hay bảng Anh. Các khoản thanh toán như vậy hiện đang được thực hiện qua hệ thống ngân hàng đại lý của các ngân hàng hoặc thông qua các công ty thanh toán chuyên biệt. Ngày nay, các giao dịch này tương đối chậm và rất đắt đỏ.

Nếu các NHTW có thể đưa một giải pháp thay thế đáng tin cậy, nhanh chóng và rẻ cho điều này, thì đó là một tin tốt cho người dân. Do đó, CBDC có thể là cơ hội để rút ngắn chuỗi ngân hàng đại lý, đơn giản hóa việc thanh toán bù trừ lẫn nhau và đưa các quy định phù hợp hơn. Tất nhiên, đối với các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác thì điều này sẽ làm giảm nguồn thu của họ.

Mô hình CBDC bán buôn

CBDC với hình thái bán buôn có thể hiểu tương tự như khoản dự trữ của các ngân hàng tại NHTW. CBDC bán buôn nhằm phục vụ các giao dịch thanh, quyết toán các khoản thanh toán liên ngân hàng của các ngân hàng.

Vai trò của SWIFT và các giải pháp thay thế của một số quốc gia

Hầu hết các khoản thanh toán quốc tế giữa các bên chuyên nghiệp được giải quyết thông qua hệ thống SWIFT. Vị thế thị trường của SWIFT rất mạnh, gần như là độc quyền toàn cầu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, có rất nhiều bên muốn thực hiện thanh toán quốc tế của họ bên ngoài SWIFT. Nếu các NHTW quản lý để liên kết các hệ thống CBDC quốc gia của họ, một kịch bản có thể hình dung được trong đó các khoản thanh toán quốc tế cũng có thể được giải quyết tương đối dễ dàng bên ngoài hệ thống SWIFT.

Với DCEP, Trung Quốc dường như đang mở ra khả năng cho các bên nước ngoài thanh toán trực tiếp bằng DCEP. DCEP là loại tiền điện tử hợp pháp duy nhất ở Trung Quốc do NHTW Trung Quốc phát hành và kiểm soát, được dùng cho 3 chức năng chính: Thanh toán, gửi tiền và rút tiền thông qua giao dịch điện tử. Sự khác biệt chính trong việc phát hành và phân phối DCEP so với tiền mặt truyền thống là DCEP sẽ được chuyển qua ví điện tử, thay vì tài khoản ngân hàng. Về thị phần thanh toán trực tuyến tại Trung Quốc thì Alipay và WeChat Pay hiện chiếm 94%. Tuy nhiên, Trung Quốc đang hướng người dân đến việc sử dụng đồng tiền DCEP này rộng rãi hơn và có thể chiếm khoảng 10% thị phần thanh toán trực tuyến tại Trung Quốc trong vài năm tới. Về lâu dài, Trung Quốc hướng đến thanh toán quốc tế bằng đồng DCEP, điều được cho là sẽ giúp củng cố vị thế toàn cầu của Nhân dân tệ trong hệ thống thanh toán toàn cầu. Theo NHTW Trung Quốc, tính đến cuối năm 2021, hơn 260 triệu người có tài khoản DCEP và tổng giá trị giao dịch đạt gần 90 tỷ Nhân dân tệ (gần 14 tỷ USD).

Hiện tại, Nga đã phát triển một giải pháp thay thế cho hệ thống SWIFT, đó chính là hệ thống thanh toán SPFS (được xây dựng từ năm 2014). Mặc dù hiện vẫn đang ở giai đoạn tương đối sơ khai, có cùng dịch vụ như SWIFT nhưng mới chỉ có hơn 20 ngân hàng nước ngoài sử dụng. Một điều hạn chế nữa là hệ thống SPFS chỉ hoạt động vào giờ làm việc của các ngày làm việc trong tuần, chưa xử lý được những giao dịch có mức độ phức tạp. Hiện tại, một số quốc gia đã được tiếp cận để tham gia mạng lưới này, bao gồm Belarus, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Chính vì những lý do đó, từ đầu năm 2016, Nga đã chủ trương kế hoạch tích hợp hệ thống của mình với CIPS (hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới Nhân dân tệ) của Trung Quốc. Mặc dù hai hệ thống này chưa thể thay thế hoàn toàn cho hệ thống SWIFT nhưng trước mắt cũng là một trong những lựa chọn/giải pháp ngoài SWIFT.

Quay trở lại trường hợp của EU, nếu các nước khu vực EU có một giải pháp thay thế tốt cho SWIFT bằng cách sử dụng CBDC, thì điều đó sẽ làm tăng đáng kể quyền tự chủ về kinh tế cũng như vị thế của  Euro.
 
ThS. Mai Phương Linh 
Vụ CSTT
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng - Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng - Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam
25/05/2022 118 lượt xem
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới.
Cơ chế thử nghiệm trong hoạt động công nghệ tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất đối với Việt Nam
Cơ chế thử nghiệm trong hoạt động công nghệ tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất đối với Việt Nam
24/05/2022 188 lượt xem
Vào năm 1972, Fintech lần đầu tiên được giới thiệu bởi Bettinger và được định nghĩa rằng, đây là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và chuyên môn của ngân hàng với công nghệ thông tin và kể từ đó, có nhiều nghiên cứu đã mở rộng liên quan đến Fintech.
Điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 của  Ngân hàng Cộng hòa dân chủ nhân  dân Lào
Điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 của Ngân hàng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
23/05/2022 258 lượt xem
Đại dịch Covid-19 bùng phát cuối năm 2019, đầu năm 2020 đã gây ra những tác động tiêu cực chưa từng có đối với sức khỏe và tính mạng con người trên toàn cầu. Nhiều nước thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt do hạn chế về nguồn vắc-xin, vì thế, khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng.
Kinh nghiệm quốc tế đối với quản lý tài sản mã hóa
Kinh nghiệm quốc tế đối với quản lý tài sản mã hóa
10/05/2022 495 lượt xem
Đại đa số các quốc gia đều khẳng định rằng, về mặt pháp lý, tài sản mã hóa (TSMH) không đáp ứng được các tiêu chuẩn để có thể được xem là tiền pháp định. Một số quốc gia cấm toàn bộ TSMH và các giao dịch liên quan nhưng một số quốc gia khác công nhận một đặc tính nào đó của TSMH và công nhận tính hợp pháp của các giao dịch liên quan.
Liệu Nhân dân tệ có thể cạnh tranh với USD trong hệ thống tài chính toàn cầu?
Liệu Nhân dân tệ có thể cạnh tranh với USD trong hệ thống tài chính toàn cầu?
04/05/2022 437 lượt xem
Các công ty phương Tây đang rời khỏi Nga, đồng nghĩa với việc thương mại với Trung Quốc sẽ mở rộng. Một số ngân hàng Nga đã đề nghị khách hàng mở tài khoản bằng tiền Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Liệu Nhân dân tệ (CNY) có thể cạnh tranh với USD trong hệ thống tài chính toàn cầu?
Fintech và hoạt động tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại châu Á
Fintech và hoạt động tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại châu Á
26/04/2022 367 lượt xem
Trong bối cảnh SMEs đang phải vật lộn để có được các nguồn tài chính thông thường, những đổi mới công nghệ tài chính (Fintech) mới nổi ở châu Á đã thay đổi các mô hình truyền thống để giảm bớt khó khăn cho SMEs tiếp cận được các nguồn vốn.
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và cán cân thu nhập nhìn từ kinh nghiệm của Nhật Bản và Malaysia
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và cán cân thu nhập nhìn từ kinh nghiệm của Nhật Bản và Malaysia
21/04/2022 933 lượt xem
Việt Nam là một quốc gia đang phát triển trong giai đoạn đầu của hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hoạt động đầu tư ra nước ngoài (OFDI) của các doanh nghiệp Việt Nam hiện chỉ mới bắt đầu và có quy mô rất nhỏ khi so sánh với dòng vốn nước ngoài thu hút vào Việt Nam.
Kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy tài chính toàn diện của tổ chức công đoàn và một số gợi ý cho Công đoàn  Ngân hàng Việt Nam
Kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy tài chính toàn diện của tổ chức công đoàn và một số gợi ý cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
19/04/2022 422 lượt xem
Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược).
Cho vay ngang hàng - Phương thức tiếp cận vốn mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tương lai
Cho vay ngang hàng - Phương thức tiếp cận vốn mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tương lai
15/04/2022 713 lượt xem
Cho vay ngang hàng (P2P Lending) đã phát triển trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng như một phương thức tiếp cận vốn mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Tác động kép từ dịch Covid-19 và xung đột Nga - Ukraine đến giá xăng dầu - Giải pháp nào giúp doanh nghiệp  phục hồi sản xuất, kinh doanh
Tác động kép từ dịch Covid-19 và xung đột Nga - Ukraine đến giá xăng dầu - Giải pháp nào giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
14/04/2022 700 lượt xem
Trong khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại khiến hàng chục ngàn doanh nghiệp nước ta phải ngừng sản xuất, rời thị trường do không “trụ” được trước làn sóng thứ tư của đại dịch thì xảy ra “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga với Ukraine khiến giá xăng dầu liên tục tăng cao.
Nền kinh tế toàn cầu: sự phục hồi nhiều trắc trở
Nền kinh tế toàn cầu: sự phục hồi nhiều trắc trở
12/04/2022 366 lượt xem
Giá cả hàng hóa tăng cao và sự hỗn loạn trong chuỗi cung ứng do khủng hoảng địa chính trị đang khiến lạm phát và các nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng chậm lại. Những lo ngại gần đây về sự phục hồi quá chậm sau đại dịch Covid-19 đang nhường chỗ cho nguy cơ đình lạm (hiện tượng kinh tế tăng trưởng thấp trong khi lạm phát và thất nghiệp tăng cao) toàn cầu.
Triển vọng phát triển tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương
Triển vọng phát triển tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương
08/04/2022 651 lượt xem
Trong hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã trở thành tác nhân chủ yếu thúc đẩy các hoạt động giao dịch trực tuyến, tiếp thêm động lực cho các đồng tiền ảo vốn đang tăng giá mạnh trong những năm gần đây.
Kinh tế thế giới trước tác động của xung đột quân sự Nga - Ukraine
Kinh tế thế giới trước tác động của xung đột quân sự Nga - Ukraine
01/04/2022 921 lượt xem
Ngày 24/02/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt với lý do là bảo vệ người dân Donetsk và Luhansk tại Donbass, miền đông Ukraine. Xu hướng leo thang xung đột tại Ukraine đã làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát, vốn đang tăng cao trên toàn cầu do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, bắt đầu từ giá dầu, thực phẩm, kim loại và nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất...
Xung đột Nga - Ukraine:  Kinh tế châu Âu liệu có rơi vào suy thoái?
Xung đột Nga - Ukraine: Kinh tế châu Âu liệu có rơi vào suy thoái?
29/03/2022 445 lượt xem
Mặc dù nhiều doanh nghiệp ở châu Âu vẫn đang tiếp tục phục hồi sau hậu đại dịch Covid-19 nhưng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm tăng thêm một cú sốc về nguồn cung tại đây.
Xu hướng thị trường bảo hiểm năm 2022 và một số khuyến nghị
Xu hướng thị trường bảo hiểm năm 2022 và một số khuyến nghị
25/03/2022 6.187 lượt xem
Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến các cá nhân, doanh nghiệp, xã hội và thị trường trên phạm vi toàn cầu. Thị trường bảo hiểm thế giới năm 2021 cũng chịu ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch Covid-19 khiến chuỗi tăng trưởng ấn tượng liên tục trong suốt 10 năm qua (tốc độ tăng trưởng hằng năm kép - Compounded Annual Growth Rate (CAGR), xấp xỉ 3,3%) bị đứt gãy.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.000

69.020

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.000

69.000

Vàng SJC 5c

68.000

69.020

Vàng nhẫn 9999

54.150

55.150

Vàng nữ trang 9999

53.950

54.750


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.030 23.340 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.070 23.350 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.040 23.340 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.050 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.080 23.300 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.090 23.300 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.058 23.550 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.054 23.345 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.100 23.345 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.110 23.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?