Phối hợp chính sách tài khóa - tiền tệ trước ảnh hưởng của dịch Covid-19
17/11/2021 3.001 lượt xem
Tại Việt Nam, từ đầu năm 2021 đến nay, sự phối hợp giữa chính sách tài khóa (CSTK) và chính sách tiền tệ (CSTT) đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, lạm phát đã được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định.
 
Tuy nhiên, một số hạn chế, thách thức trong phối hợp CSTK và CSTT hiện nay khi thu ngân sách Nhà nước (NSNN) có xu hướng tăng trưởng chậm lại và nợ xấu được dự báo sẽ tăng đến cuối năm 2021 đòi hỏi đề xuất các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu về tăng trưởng và kiểm soát lạm phát ở mức phù hợp. 
 


Từ đầu năm 2021 đến nay, sự phối hợp CSTK - CSTT đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội
 
1. Kết quả đạt được trong điều hành CSTK, CSTT trong thời gian qua
 
Hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn về sản xuất kinh doanh trong giai đoạn dịch Covid-19
 
Từ đầu năm 2021 đến nay, CSTK và CSTT đã được mở rộng nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và trong các giai đoạn giãn cách xã hội trên diện rộng làm gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất kinh doanh nhất là tại các vùng kinh tế trọng điểm như Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. 
 
Về CSTK: Gia hạn thời hạn nộp thuế (thuế giá trị gia tăng - GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp - TNDN, thuế thu nhập cá nhân - TNCN) và tiền thuê đất cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay để hỗ trợ ngành hàng không; thực hiện tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục giảm mức thu hơn 30 loại phí, lệ phí từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Ngoài ra, trước làn sóng bùng phát lần thứ 4 của dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đã khẩn trương nghiên cứu, trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 với trọng tâm: (i) Giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2021 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (có doanh thu không quá 200 tỷ đồng và giảm so với doanh thu năm 2019); (ii) Miễn thuế trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh; (iii) Giảm thuế GTGT từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ; (iv) Miễn tiền chậm nộp trong năm 2020 và năm 2021 đối với các doanh nghiệp phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020. Đồng thời, Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ giảm tiền thuê đất cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; trình Chính phủ giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng... Tổng giá trị hỗ trợ dự kiến khoảng trên 139 nghìn tỷ đồng; trong đó, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền chậm nộp thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 24,3 nghìn tỷ đồng. 
 
Về CSTT: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tiền tệ, tín dụng, thanh khoản góp phần ổn định thị trường và phục hồi tăng trưởng trước các tác động khó lường của dịch Covid-19. NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, công bố tỷ giá trung tâm biến động hàng ngày, phù hợp diễn biến thị trường trong và ngoài nước, cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu CSTT. Thị trường ngoại tệ ổn định, thanh khoản thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.
 
Trong điều hành tín dụng, NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tăng trưởng tín dụng có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi trong vay vốn tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, để tiếp tục hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Theo đó, những quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-NHNN và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN đã hỗ trợ được nhiều khách hàng (doanh nghiệp) hơn trong việc cơ cấu lại dòng tiền, phục hồi sản xuất kinh doanh cũng như giảm áp lực trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng thương mại (NHTM). Đối với các lĩnh vực ưu tiên thì trần lãi suất cho vay ngắn hạn hiện nay chỉ ở mức 4,5%/năm. Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/6/2021, 16 NHTM (chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế) đã thống nhất tiếp tục giảm lãi suất cho vay lên đến 1%/năm trên dư nợ hiện hữu bằng đồng Việt Nam trong 5 tháng cuối năm 2021 đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, 16 ngân hàng này đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay áp dụng từ ngày 15/7/2021 đến hết năm 2021 với tổng số tiền lãi giảm cho khách hàng ước tính 20.613 tỷ đồng. Riêng 4 NHTM cổ phần Nhà nước tiếp tục cam kết dành riêng gói hỗ trợ 4.000 tỷ đồng để giảm lãi suất cho vay, giảm các loại phí dịch vụ ngân hàng trong thời gian giãn cách cho khách hàng tại các địa phương đang thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
 
Bên cạnh đó, CSTK và CSTT đã phối hợp chặt chẽ trong điều hành giá cả và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Tài chính đã thực hiện nhiều biện pháp điều hành giá, đảm bảo ổn định chi phí sản xuất, kinh doanh cũng như ổn định tâm lý người tiêu dùng. NHNN cũng tăng cường các biện pháp kiểm soát tăng trưởng cung tiền, tín dụng phù hợp với tăng trưởng kinh tế tránh nguy cơ dòng tiền chảy vào các kênh rủi ro gây ra lạm phát cao. Ngoài ra, Bộ Tài chính và NHNN thời gian qua thường xuyên trao đổi thông tin trong việc theo dõi và đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, biến động thị trường (chứng khoán, tiền tệ, ngoại hối…), tình hình giá cả thế giới và trong nước để thống nhất quan điểm chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, Bộ Tài chính và NHNN đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá các giải pháp kết hợp điều hành CSTK và CSTT trong quá trình điều chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước quản lý. Nhờ vậy, lạm phát trung bình 9 tháng đầu năm 2021 đạt 1,82% dưới mục tiêu 4%, giúp tạo dư địa để Chính phủ điều chỉnh giá các mặt hàng và dịch vụ Nhà nước quản lý. 
 
Đảm bảo an sinh xã hội 
 
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Nghị quyết số 68/NQ-CP), các CSTK đã hỗ trợ người lao động thông qua chi trực tiếp tiền mặt cho những người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động ngừng việc, lao động chấm dứt hợp đồng lao động, chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em sẽ giúp những người lao động bị ảnh hưởng đến việc làm do dịch Covid-19 có thêm thanh khoản tiền mặt để chi tiêu tạm thời trong một khoảng thời gian trước khi tìm kiếm các công việc mới. Tính đến ngày 03/10/2021, tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ bằng tiền là trên 10,24 nghìn tỷ đồng hỗ trợ gần 6,98 triệu đối tượng1. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 thành lập Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 nhằm huy động các nguồn lực phục vụ tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19. Đến ngày 04/10/2021, Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 đã huy động được 8.692,6 tỷ đồng. Quỹ đã thực hiện đúng quy định, kịp thời chi cho công tác phòng dịch, theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chi từ quỹ 5,2 nghìn tỷ đồng để mua vắc-xin (2,55 nghìn tỷ đồng theo Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 30/6/2021 và 2,65 nghìn tỷ đồng theo Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 17/9/2021).
 
 Ngoài ra, trong thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, CSTT đã hỗ trợ gián tiếp cho người lao động thông qua chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Tính đến ngày 03/10/2021, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, chính sách cho vay vốn để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất đã có hồ sơ của 927 lượt doanh nghiệp sử dụng lao động và 132.400 lượt người lao động được phê duyệt với số kinh phí trên 466,4 tỷ đồng; đã giải ngân gần 462 tỷ đồng (chiếm 6,2% kinh phí dự kiến chính sách về vay vốn của Nghị quyết số 68/NQ-CP), hỗ trợ 922 lượt doanh nghiệp sử dụng lao động để trả lương cho 132.400 lượt người lao động2.
 
2. Hạn chế, nguyên nhân
 
Phối hợp CSTK - CSTT từ đầu năm 2021 đến nay về cơ bản đã đạt được các mục tiêu hỗ trợ người dân, nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, một số rủi ro thách thức về phối hợp CSTK - CSTT vẫn còn hiện hữu. Về CSTK, thu NSNN có xu hướng tăng chậm lại. Số thu nội địa đang có xu hướng giảm dần trong các tháng gần đây3; đồng thời tốc độ tăng thu so với cùng kỳ năm 2020 cũng giảm nhanh4, cho thấy nếu dịch bệnh không sớm được kiểm soát thì thu ngân sách có khả năng bị ảnh hưởng mạnh. Đầu tư công hiện là một trong các yếu tố để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng giải ngân vẫn chậm tiến độ, 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 276,3 nghìn tỷ đồng, bằng 57,3% kế hoạch năm và giảm 6,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2020 bằng 58% và tăng 30,6%). Đối với CSTT, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đang có xu hướng tăng cao ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, NHNN dự kiến tỷ lệ nợ xấu nội bảng và nợ xấu tiềm ẩn cuối năm 2021 sẽ ở mức từ 7,1% - 7,7%, xấp xỉ 8%5. Ngoài ra, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng chưa khả quan khi tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2021 chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước. 
 
Nguyên nhân xuất phát từ ảnh hưởng của dịch bệnh lan rộng, diễn biến phức tạp từ tháng 5/2021 đến nay làm trì trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế khiến hụt thu NSNN và tăng tỷ lệ nợ xấu do nhiều doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, phá sản, giải thể. Ngoài ra, các chính sách ưu đãi thuế, phí, lệ phí trong thời gian qua cũng ảnh hưởng làm giảm số thu NSNN trong năm 2021. Đầu tư công giải ngân chậm có nguyên nhân từ các vướng mắc về mặt thủ tục, giải ngân vốn đầu tư công, dịch bùng phát và giá cả nguyên vật liệu tăng cao đột biến so với thời điểm đấu thầu.
 
Ngoài ra, quy mô các gói hỗ trợ tài khóa - tiền tệ của Việt Nam được đánh giá chỉ ở mức vừa phải so với các nước phát triển trên thế giới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ước tính các gói hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 20216 là 10,45 tỷ USD, tương đương 2,85% GDP năm 2020. Trong khi, theo Quỹ Tiền tệ quốc tế, tính đến hết quý 2/2021, thế giới đã cam kết chi 17.910 tỷ USD, tương đương 15,9% GDP toàn cầu năm 2020, trong đó khoảng 10.905 tỷ USD (9,7% GDP, chiếm 61% tổng các gói hỗ trợ) là các gói hỗ trợ tài khóa, còn lại 7.005 tỷ USD (6,2% GDP, chiếm 39%) là các giải pháp tiền tệ. Riêng Mỹ đã đưa ra các gói hỗ trợ với tổng giá trị khoảng 5.838 tỷ USD, tương đương khoảng 28% GDP của Mỹ năm 2020. Tại khu vực ASEAN, Thái Lan có quy mô gói hỗ trợ dịch Covid-19 tương đương 11,4% GDP, Malaysia khoảng 5,3% GDP. Nguyên nhân, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển và tiềm lực về ngân sách có giới hạn cùng với thị trường tài chính - tiền tệ chưa theo kịp các nước phát triển trên thế giới. 
 
3. Các giải pháp về phối hợp chính sách tài khóa - tiền tệ
 
Thứ nhất, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình kinh tế, chính trị, xã hội để có các phương án, chủ động phòng tránh, ứng phó đối với các tác động bất lợi do đại dịch Covid-19 gây ra. Tiếp tục xây dựng và củng cố các nền tảng để đảm bảo kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc, kết hợp hài hòa CSTK với CSTT nhằm đạt được mục tiêu về tăng trưởng và kiểm soát lạm phát ở mức phù hợp.
 
Thứ hai, nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thu NSNN theo hướng bao quát các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần bảo đảm dự toán NSNN, trong bối cảnh một phần nguồn thu NSNN hiện nay sẽ bị giảm do các chính sách ưu đãi tài khóa được thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp do tác động của đại dịch Covid-19. Cần có các biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ đã đề ra. CSTT cần kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong những lĩnh vực như chứng khoán, bất động sản, và dòng vốn chảy vào trái phiếu doanh nghiệp từ hệ thống ngân hàng, tăng cường công tác quản trị rủi ro kiểm soát nợ xấu tăng cao đến cuối năm 2021. 
 
Thứ ba, Bộ Tài chính và NHNN cần tiếp tục phối hợp theo dõi sát diễn biến của nền kinh tế để ứng phó kịp thời với các cú sốc và triển khai các giải pháp hỗ trợ kinh tế phục hồi ngay khi dịch bệnh trong nước được kiểm soát trong thời gian tới. Sự phối hợp CSTK và CSTT đều phải được xem xét kỹ lưỡng các kịch bản nhằm đạt được các mục tiêu vĩ mô và hạn chế tối đa các rủi ro tài khóa - tiền tệ đối với nền kinh tế. 
 
Thứ tư, mục tiêu tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2021 vẫn cần cải thiện. Tuy nhiên, dư địa để mở rộng CSTK hiện nay của Việt Nam không còn nhiều do thu NSNN tăng trưởng chậm lại. Trong khi CSTT đã nới lỏng hơn tương đối so với cùng kỳ năm 2020 và dư địa để giảm thêm lãi suất cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp trong nền kinh tế cũng không khả thi trong thời gian tới. Do đó, ngoài các biện pháp về CSTK - CSTT, thì Chính phủ cần tập trung các giải pháp khác để hỗ trợ sản xuất kinh doanh như chính sách về thương mại, thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong nền kinh tế, cải cách thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ khác.
 
 
1 http://baochinhphu.vn/Xa-hoi/Da-chi-tra-ho-tro-gan-158-nghin-ty-dong-theo-Nghi-quyet-68/448567.vgp
 
2 http://baochinhphu.vn/Xa-hoi/Da-chi-tra-ho-tro-gan-158-nghin-ty-dong-theo-Nghi-quyet-68/448567.vgp

3 Tháng 4 thu được 115,6 nghìn tỷ đồng; tháng 5 thu được 85 nghìn tỷ đồng; tháng 6 thu được 80,5 nghìn tỷ đồng; tháng 7 thu được 114,4 nghìn tỷ đồng, nếu không kể 37 nghìn tỷ đồng tăng thu từ thuế TNDN kê khai và nộp theo quý, thì chỉ thu được 77,4 nghìn tỷ đồng (6,8% dự toán); tháng 8 thu được 63,2 nghìn tỷ đồng, giảm 14,2 nghìn tỷ đồng so với tháng 7 (không kể thuế TNDN nộp theo quý), tháng 9 thu được 65.200 tỷ đồng.
 
4 4 tháng đầu năm tăng 16%, đến tháng 6 chỉ tăng 10,5%, tháng 7 giảm 6,8% và tháng 8 giảm 19,8% so với cùng kỳ.
 
5 https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/bao-dong-suc-khoe-ngan-hang-khi-no-xau-co-the-len-toi-8-339636.html
 
6 Tính cả các khoản hỗ trợ qua các kênh khác như Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, các khoản miễn, giảm cước viễn thông, điện, nước, học phí.


Tài liệu tham khảo:
 
1. ThS. Phạm Thanh Hà (2021), Phối hợp CSTK và CSTT: Thành tựu năm 2020 và định hướng năm 2021, Tạp chí Tài chính số 1-2 tháng 01/2021.
 
2. Mai Lâm (2021), Chính sách tài khóa và tiền tệ: Phối hợp chặt chẽ để thực hiện mục tiêu kép, Thời báo Tài chính Việt Nam tháng 9/2021.
 
3. Một số tài liệu liên quan khác.


ThS. Hồ Ngọc Tú (Viện Chiến lược và Chính sách tài chính - Bộ Tài chính)

 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng dịch vụ ví điện tử trên thị trường Việt Nam
Nâng cao chất lượng dịch vụ ví điện tử trên thị trường Việt Nam
01/06/2023 157 lượt xem
Sự phát triển của thương mại điện tử, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã phát sinh nhu cầu thanh toán không tiền mặt của một bộ phận không nhỏ khách hàng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp cung ứng ví điện tử cho người tiêu dùng bằng các ứng dụng trên điện thoại thông minh với hình thức đa dạng, phong phú, từ đó thu hút được số lượng người truy cập lớn.
Hội đồng trường đại học: Các điểm nghẽn cần quan tâm tháo gỡ trong bối cảnh hiện nay
Hội đồng trường đại học: Các điểm nghẽn cần quan tâm tháo gỡ trong bối cảnh hiện nay
31/05/2023 125 lượt xem
Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập hiện nay, giáo dục đại học đã có sự chuyển mình cần thiết để phù hợp với xu thế phát triển. Việc thành lập hội đồng trường là một trong những chủ trương đúng đắn, tiệm cận với giáo dục đại học thế giới. Hội đồng trường được thành lập là bước đi và khâu quan trọng để tiến tới tự chủ đại học.
Ảnh hưởng của dân trí tài chính đến quản lí nợ của người lao động phổ thông Việt Nam
Ảnh hưởng của dân trí tài chính đến quản lí nợ của người lao động phổ thông Việt Nam
29/05/2023 214 lượt xem
Định nghĩa về dân trí tài chính (financial literacy) từ trước đến nay luôn khiến các nhà nghiên cứu gặp khó khăn bởi có nhiều quan điểm sử dụng những từ ngữ khác nhau để đề cập đến khái niệm này như: “hiểu biết về tài chính”, “kiến thức tài chính”, “năng lực tài chính”…
Tác động của tái định vị thương hiệu đến hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác động của tái định vị thương hiệu đến hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
16/05/2023 309 lượt xem
Tái định vị thương hiệu là xu hướng marketing đi cùng sự phát triển của doanh nghiệp, sự thay đổi và phát triển về nhu cầu của khách hàng mục tiêu, của thị trường và của môi trường kinh doanh. Tái định vị thương hiệu ngân hàng giúp các ngân hàng có được vị trí trong tâm trí và trái tim khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần và gia tăng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
Nghiên cứu thực nghiệm về ý định chấp nhận tiền điện tử của thế hệ Z bằng việc vận dụng lí thuyết về hành vi có kế hoạch
Nghiên cứu thực nghiệm về ý định chấp nhận tiền điện tử của thế hệ Z bằng việc vận dụng lí thuyết về hành vi có kế hoạch
12/05/2023 1.279 lượt xem
Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá ý định hành vi của thế hệ Z (thế hệ sinh ra từ năm 1997 đến năm 2012) đối với việc chấp nhận tiền điện tử. Bằng việc vận dụng lí thuyết về hành vi có kế hoạch để thực hiện phân tích ý định hành vi chấp nhận tiền điện tử, nghiên cứu sử dụng phương pháp bình phương bé nhất riêng phần (PLS) với cách tiếp cận để phân tích mẫu 230 người thuộc thế hệ Z.
Giảm tốc kinh tế thế giới và nhân tố tác động
Giảm tốc kinh tế thế giới và nhân tố tác động
10/05/2023 405 lượt xem
Năm 2022, kinh tế thế giới giảm tốc do bất ổn địa chính trị, lạm phát ở mức cao và làn sóng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương. Trong quý I và dự báo triển vọng kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục chứng kiến biến động ở nhiều khu vực bởi những “tàn dư” của đại dịch Covid-19, áp lực lạm phát, khủng hoảng năng lượng do hậu quả của xung đột Nga - Ukraine và lãi suất tăng cao tiếp tục đẩy kinh tế thế giới suy giảm mạnh.
Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy hoạt động bán hàng trả góp
Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy hoạt động bán hàng trả góp
08/05/2023 303 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo đã và đang góp phần quan trọng trong việc thay đổi toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống con người. Hiểu và áp dụng đúng trí tuệ nhân tạo sẽ đem lại những tiện ích, rút ngắn thời gian nghiệp vụ, loại bỏ những thủ tục rườm rà...
Quyết định tài trợ tín dụng xanh cho bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu: Nghiên cứu các nhân tố và khuyến nghị
Quyết định tài trợ tín dụng xanh cho bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu: Nghiên cứu các nhân tố và khuyến nghị
05/05/2023 316 lượt xem
Sự phát triển của tín dụng xanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và các yếu tố tác động đến sự phát triển của tín dụng xanh theo những cách khác nhau, tùy thuộc vào bối cảnh của mỗi quốc gia, trong từng giai đoạn phát triển, sự phát triển của nền kinh tế và thị trường tài chính.
Rủi ro tín dụng và các mô hình quản lí rủi ro tín dụng tại Việt Nam
Rủi ro tín dụng và các mô hình quản lí rủi ro tín dụng tại Việt Nam
04/05/2023 899 lượt xem
Quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế có thể làm cho nợ xấu gia tăng khi tạo ra một môi trường cạnh tranh gay gắt, khiến hầu hết các doanh nghiệp, những khách hàng thường xuyên của ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ và quy luật chọn lọc khắc nghiệt của thị trường.
 Kinh tế toàn cầu tác động và ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong nước
Kinh tế toàn cầu tác động và ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong nước
29/04/2023 622 lượt xem
Trong 4 tháng đầu năm 2023, hầu hết các nền kinh tế phát triển đều tăng trưởng chậm lại; trong đó, GDP quý I/2023 của Mỹ dự báo chỉ tăng khoảng 1% và khu vực châu Âu tăng 0,1% so với cùng kì năm 2022...
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với hệ thống chuỗi cung ứng
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với hệ thống chuỗi cung ứng
26/04/2023 469 lượt xem
Một trong những thách thức lớn nhất mà các công ty sản xuất phải đối mặt hiện nay là sự gia tăng đáng kể các vấn đề về chuỗi cung ứng. Thật không may, cách tiếp cận truyền thống không thể phù hợp với sự đa dạng của những vấn đề phức tạp này. Sự ra đời các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) giúp liên kết các hoạt động thông minh với thiết kế và quy trình chuỗi cung ứng để cứu vãn một số thiếu hụt hoạt động trong chuỗi cung ứng.
Các nhân tố phía cầu tác động đến tài chính toàn diện tại Việt Nam
Các nhân tố phía cầu tác động đến tài chính toàn diện tại Việt Nam
12/04/2023 893 lượt xem
Tài chính toàn diện ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển, ổn định kinh tế của mỗi quốc gia, do đó, việc nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới tài chính toàn diện tại Việt Nam có ý nghĩa về mặt lí luận và thực tiễn. Kết quả mô hình các nhân tố tác động tới tài chính toàn diện tại Việt Nam chỉ ra rằng: Giới tính có tác động ngược chiều tới việc sở hữu tài khoản, sử dụng các dịch vụ tiết kiệm, sử dụng thẻ ATM, sử dụng thẻ tín dụng, sử dụng dịch vụ bảo hiểm, đầu tư.
Ảnh hưởng của kiến thức và sự tự tin đến hành vi ra quyết định của khách hàng trong sử dụng dịch vụ tài chính
Ảnh hưởng của kiến thức và sự tự tin đến hành vi ra quyết định của khách hàng trong sử dụng dịch vụ tài chính
06/04/2023 756 lượt xem
Kiến thức tài chính của khách hàng là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến hành vi của khách hàng trong sử dụng dịch vụ tài chính. Kiến thức này bao gồm hai loại: Kiến thức chủ quan và kiến thức khách quan. Hai loại kiến thức này hình thành nên sự tự tin thái quá hoặc kém tự tin của khách hàng. Khi khách hàng quá tự tin hay kém tự tin sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả ra quyết định của khách hàng.
Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và hàm ý cho Việt Nam
Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và hàm ý cho Việt Nam
25/03/2023 1.172 lượt xem
Công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường (BVMT) bao gồm thuế, phí, lệ phí, đặt cọc, kí quỹ, quỹ BVMT, trợ cấp môi trường... Không giống như công cụ hành chính mang tính chất mệnh lệnh, công cụ kinh tế mang tính mềm dẻo, linh hoạt, khiến cho người gây ô nhiễm và người hưởng thụ môi trường có các hành vi xử sự có lợi cho môi trường.
Tác động của quản lí rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác động của quản lí rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam
20/03/2023 1.054 lượt xem
Quản lí rủi ro tín dụng hiệu quả đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của các ngân hàng vì nó có thể phá hủy hoặc đảm bảo khả năng duy trì và tăng trưởng của ngân hàng. Bài viết nghiên cứu tác động của quản lí rủi ro tín dụng, được đo lường bằng tỉ lệ nợ xấu, tỉ lệ an toàn vốn, tỉ lệ chi phí, tỉ lệ thanh khoản, tỉ lệ cho vay trên tiền gửi đối với khả năng sinh lời, được đo lường bằng tỉ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

Vàng SJC 5c

66.450

67.070

Vàng nhẫn 9999

55.600

56.550

Vàng nữ trang 9999

55.600

56.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,290 23,660 24,463 25,833 28,475 29,689 164.04 173.66
BIDV 23,345 23,645 24,640 25,823 28,589 29,852 164.82 173.61
VietinBank 23,232 23,652 24,706 25,841 28,825 29,835 165.1 173.05
Agribank 23,285 23,645 24,701 25,701 28,715 29,544 166.24 173.05
Eximbank 23,270 23,650 24,760 25,434 28,812 29,596 166.31 170.84
ACB 23,200 23,700 24,766 25,391 28,946 29,558 165.95 170.31
Sacombank 23,280 23,683 24,902 25,415 29,011 29,518 166.42 171.98
Techcombank 23,312 23,656 24,501 25,826 28,441 29,726 161.77 174.06
LPBank 23,290 23,890 24,739 26,073 28,836 29,778 163.78 175.23
DongA Bank 23,350 23,680 24,750 25,440 28,810 29,600 163.9 171.2
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?