Phát triển chính sách về kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ
03/01/2024 2.654 lượt xem
Tóm tắt: Dựa trên vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên, vùng Đông Nam Bộ có nhiều tiềm năng trong khai thác và phát triển kinh tế xanh. Bài viết tập trung phân tích những mục tiêu, định hướng và chính sách liên quan đến phát triển kinh tế xanh của vùng Đông Nam Bộ trên các khía cạnh về đầu tư xanh, tài chính xanh, thương mại xanh, công nghệ xanh, pháp lí xanh và hạ tầng xanh. Qua đó, đưa ra một số kiến nghị trong việc phát triển chính sách về kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ trong thời gian tới.

Từ khóa: chính sách, kinh tế xanh, vùng Đông Nam Bộ.

 
DEVELOPING POLICIES ON GREEN ECONOMY IN THE SOUTHEAST REGION

Abstract: Based on geographical location and natural conditions, the Southeast region has much potential in exploiting and developing a green economy. The article focuses on analyzing the goals, orientations and policies related to green economic development in the Southeast region in the aspects of green investment, green finance, green trade, green technology, green legislation and green infrastructure. Thereby, the author makes some recommendations for developing green economic policies in the Southeast region in the coming time.

Keywords: Policy, green economy, Southeast region.

1. Tiềm năng phát triển kinh tế xanh tại vùng Đông Nam Bộ

Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Theo báo cáo thường niên của Tổng cục Thống kê, tỉ trọng tăng trưởng kinh tế của vùng Đông Nam Bộ đóng góp khoảng 30% GDP, tương đương gần 45% thu ngân sách cho cả nước. Tính riêng năm 2022, chỉ số tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của vùng Đông Nam Bộ chiếm khoảng 31% cả nước; xuất khẩu đóng góp khoảng 35%, thu ngân sách khoảng 38% cả nước. GRDP bình quân đầu người của vùng gấp 1,64 lần cả nước; tỉ lệ đô thị hóa là 66,5%, gấp 1,8 lần trung bình cả nước.
 
 Mô hình kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ
 
Vùng Đông Nam Bộ được chia thành 6 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố. Bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh trực thuộc Trung ương: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 24-NQ/TW), để phát triển kinh tế xanh trong giai đoạn tới, vùng Đông Nam Bộ cần tập trung phát triển các lĩnh vực ưu tiên. Đánh giá tổng quan bao gồm 5 lĩnh vực sau: Nông nghiệp, hạ tầng đô thị, vận tải, chuyển đổi năng lượng và kinh tế biển.

Bảng 1: Các lĩnh vực tiềm năng phát triển của vùng Đông Nam Bộ
 
 

Nhìn chung, các lĩnh vực này đều có tiềm năng phát triển lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng Đông Nam Bộ.

2. Các khía cạnh chính sách liên quan đến kinh tế xanh

2.1. Chính sách đầu tư xanh

Đầu tư xanh là đầu tư vào các dự án, hoạt động kinh doanh có tác động tích cực đến môi trường và xã hội. Tại Hội thảo do Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam phối hợp tổ chức vào tháng 10/2023, một số nút thắt trong lựa chọn dự án và cơ chế thu hút đầu tư vùng Đông Nam Bộ: (1) Thiếu khái niệm pháp lí rõ ràng về dự án đầu tư vùng; (2) Thiếu tiêu chí, cơ chế lựa chọn dự án vùng ưu tiên đầu tư; (3) Thiếu cơ chế phối hợp, tập trung vốn cho các dự án đầu tư công có tính liên kết vùng; (4) Thiếu cơ chế thu hút, hiệu quả nguồn vốn tư nhân tham gia thực hiện dự án vùng; (5) Rào cản trong tiếp cận tín dụng đầu tư cho các dự án vùng.

Mặt khác, tăng cường đầu tư vào các dự án xanh sẽ giúp thay đổi lối sống tiêu dùng xanh của cộng đồng. Các dự án xanh như nhà máy điện mặt trời, nhà máy điện gió... sẽ cung cấp năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. Tính đến cuối năm 2023, nhiều dự án xanh tại các tỉnh, thành phố của vùng Đông Nam Bộ đang trong quá trình thi công xây dựng.

 

Cụm nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng (Tây Ninh) được đánh giá là công trình điện mặt trời mang quy mô lớn nhất Đông Nam Á với công suất 600 MWp, sản lượng điện dự kiến là 1,56 tỉ kWh/năm (Nguồn ảnh: Internet)
 
Trong một báo cáo thống kê các doanh nghiệp gần đây cho thấy, vùng Đông Nam Bộ có 692 doanh nghiệp nằm trong diện phải kiểm kê phát thải khí nhà kính. Theo đề án phát triển kinh tế của các địa phương vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đều đánh giá phát triển kinh tế xanh là một trong những mục tiêu cấp thiết.

Bảng 2: Mục tiêu kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ

 

2.2. Chính sách tài chính xanh

Gần đây, các sản phẩm về tài chính xanh đã được triển khai và thúc đẩy mạnh mẽ hơn tại vùng Đông Nam Bộ như chính sách về tín dụng xanh, trái phiếu xanh. Theo đó, tại mỗi tỉnh, thành phố, tài trợ tài chính đối với các dự án xanh địa phương. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ chế, chính sách hiện nay cho phép các địa phương chủ động thu hút dự án từ các nhà đầu tư chiến lược với số vốn trên 30.000 tỉ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động kêu gọi các dự án BOT, nhất là tuyến Metro 1 kết nối với tỉnh Bình Dương, các dự án chuyển đổi xanh nhằm bổ sung nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ.

Hay tại tỉnh Đồng Nai, tỉnh đang có nhiều khu công nghiệp hoạt động như: Dệt may Nhơn Trạch, khu công nghiệp có nhà ở đi kèm như Long Thành. Riêng khu công nghiệp Amata đang thí điểm chuyển đổi sang khu công nghiệp sinh thái, nếu mô hình này thành công sẽ được nhân rộng ra các khu công nghiệp khác trong tỉnh. Ông David Lewis - Tổng Giám đốc Công ty Energy Capital Vietnam cho biết, sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Đồng Nai trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng xanh nhằm thúc đẩy mục tiêu phát triển xanh, bền vững của tỉnh.

2.3. Chính sách thương mại xanh

Theo ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh nhận định tại Diễn đàn Thương mại xanh 2023, thương mại bền vững nên bắt đầu bằng một sự phát triển xanh trên cơ sở “sản phẩm đầu ra phải là nguyên liệu đầu vào”. Qua đó, quá trình sản xuất vận hành trở thành một quy trình kinh doanh khép kín.

Để quảng bá thương hiệu doanh nghiệp xanh, nhiều doanh nghiệp vùng Đông Nam Bộ đã tích hợp vào trong quy trình sản xuất, kinh doanh. Đơn cử như Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA) tiến hành triển khai các chính sách dịch vụ trong việc áp dụng xanh. Đối với hoạt động sản xuất, SATRA đã triển khai chương trình "Hãy nói không với túi ni lông" trên toàn hệ thống bán lẻ, đồng thời khuyến khích khách hàng sử dụng túi vải không dệt khi mua sắm. Đây là giải pháp thay thế túi ni lông bằng túi ni lông phân hủy sinh học và túi vải không dệt, góp phần vào việc giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường. Với định hướng sử dụng bao bì, nguyên liệu thân thiện môi trường, trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp, SATRA đã yêu cầu các nhà sản xuất tạo ra các loại bao bì không gây ra ảnh hưởng đến môi trường. Tiêu biểu là việc thay thế khay xốp bằng các vật liệu thân thiện với môi trường như khay giấy, khay gỗ,... Bên cạnh đó, SATRA đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng lớn của doanh nghiệp như đầu tư xây dựng hệ thống xử lí nước thải tập trung, đảm bảo nước thải sau xử lí đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường, hay triển khai chương trình phân loại rác thải tái chế tại các chi nhánh, cửa hàng trên toàn hệ thống.

Để tiết kiệm và hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa, SATRA đã khuyến khích cán bộ công nhân viên và khách hàng của mình nên sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Trong khuôn khổ chuỗi chương trình hoạt động bảo vệ môi trường, SATRA đã tổ chức nhiều sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Chủ nhật xanh, Chương trình sống xanh và sạch. Trong đó, Ngày hội tái chế với chủ đề "Sống xanh nhận nhanh quà SATRA" đã tạo sự lan tỏa không chỉ trong cán bộ công nhân viên, mà cả người dân tại những khu dân cư của các siêu thị khi đổi giấy, báo, sách, tập cũ, chai nhựa,… để nhận quà từ SATRA.

Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 90 doanh nghiệp đã được tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nghiệp xanh”. Nhóm tiêu chí để đánh giá xét chọn doanh nghiệp xanh bao gồm: (1) Nhóm các tiêu chí hoạt động xử lí toàn bộ chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; (2) Nhóm các tiêu chí hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước như chính sách thuế, bảo hiểm xã hội; (3) Nhóm các tiêu chí công nghệ số như quy trình công nghệ sản xuất, xử lí chất thải hiện đại; áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất và quản lí; (4) Nhóm các tiêu chí về sản phẩm xanh như các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên vật liệu xanh.

Du lịch là ngành luôn gắn liền với thương mại và dịch vụ. Một trong những chính sách được nhiều tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ hướng đến trong thời gian tới là phát triển du lịch xanh. Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, du lịch vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt là du lịch sinh thái có thể phát triển thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của khu vực. Vùng Đông Nam Bộ có hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, đa dạng. Có thể phân loại các địa điểm du lịch của vùng thành ba nhóm: (1) Nhóm vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn; (2) Nhóm cảnh quan núi; (3) Nhóm cảnh quan sông, hồ.

Về nhóm vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn, vùng có bốn vườn quốc gia (Nam Cát Tiên, Côn Đảo, Bù Gia Mập, Lò Gò - Xa Mát), một khu dự trữ sinh quyển (Đồng Nai) và một khu bảo tồn thiên nhiên (Bình Phước). Các khu vực này có hệ sinh thái đa dạng, với nhiều loài động, thực vật quý, hiếm, là nơi sinh sống của các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Về nhóm cảnh quan núi, vùng có nhiều núi cao, hùng vĩ như núi Bà Đen (Tây Ninh), núi Bà Rá (Bình Phước), núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu), núi Chứa Chan (Đồng Nai). Đây là những địa điểm lí tưởng để du khách tham quan, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm các hoạt động dã ngoại.

Về nhóm cảnh quan sông, hồ, vùng có nhiều sông, hồ lớn như sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông, sông Đồng Nai, hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An, hồ Thác Mơ. Đây là những nơi có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, là điểm đến lí tưởng để du khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Nhìn chung, để phát triển du lịch sinh thái bền vững, cần có những chính sách linh hoạt trong việc tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhưng vẫn đảm bảo bảo vệ và phát triển tài nguyên du lịch lâu dài. Theo đó, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch sinh thái. Các khu du lịch sinh thái cần được đầu tư xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường, đặc biệt là khâu tổ chức du lịch phải theo hướng bền vững, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

2.4. Chính sách công nghệ xanh

Các công nghệ xanh như công nghệ xử lí nước thải, công nghệ tái chế... sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Theo ông Đặng Dương Minh Hoàng - Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp số Bình Phước, thí điểm trong việc phối hợp nhà khoa học các trường đại học phát triển một số ứng dụng số phục vụ phát triển nông nghiệp. Cụ thể, nhóm chuyên gia xây dựng phần mềm số hóa vườn cây giúp định danh từng cây trồng, cập nhật thông tin hoạt động chăm sóc, bón phân, tưới nước, vận chuyển... từ đó hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tính đến năm 2023, phần mềm có thể vận hành được trên 5 ngôn ngữ khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân trong và ngoài nước. Hay dự án thúc đẩy phát triển công nghệ nano-silica sử dụng tro, trấu để sản xuất, giúp tăng cường sự phát triển của cây. Công nghệ được thử nghiệm thành công trên một số loại cây trồng cho thấy, hiệu quả khả quan.

Ngoài ra, có thể kể đến ứng dụng công nghệ máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo trong việc phát hiện, đánh giá hướng chữa trị bệnh cho cây. Nhiều cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đã ứng dụng trên một số diện tích trồng cây ăn trái, giúp giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Blockchain đã được ứng dụng để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Theo ông Đỗ Văn Long - Tổng Giám đốc Công ty CP Vietnam Blockchain, sau triển khai công nghệ Blockchain tới các địa phương đã có hơn 10 triệu tem Blockchain được kích hoạt trong tổng hơn 800 sản phẩm truy xuất. Bên cạnh hỗ trợ người tiêu dùng nắm rõ thông tin, chủ động trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa nông nghiệp, ứng dụng còn giúp nâng cao niềm tin và an tâm khi sử dụng.

2.5. Chính sách pháp lí xanh

Một trong những khung chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ là Nghị quyết số 24-NQ/TW. Dựa trên nguyên tắc đồng bộ và thống nhất, chính sách phát triển vùng phải phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia. Trong đó, bên cạnh phấn đấu đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 8 - 8,5%, Nghị quyết số 24-NQ/TW còn đưa ra chiến lược cụ thể trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái là một loại hình khu công nghiệp đang nhận được nhiều sự quan tâm. Căn cứ theo khoản 5 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ, khu công nghiệp sinh thái có doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên, có sự liên kết, hợp tác trong sản xuất để thực hiện hoạt động cộng sinh công nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp sinh thái được gọi là doanh nghiệp sinh thái. Doanh nghiệp sinh thái có trách nhiệm thực hiện các giải pháp sản xuất và kinh doanh xanh.

Đồng thời, Nhà nước khuyến khích và có biện pháp hỗ trợ ưu đãi, bao gồm ưu đãi áp dụng theo địa bàn, ngành, nghề và ưu đãi áp dụng đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân đầu tư mới hoặc chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần khu công nghiệp đã được thành lập sang hoạt động theo loại hình khu công nghiệp sinh thái.

 
Bảng 3: Một số chính sách pháp lí xanh tiêu biểu vùng Đông Nam Bộ 

2.6. Chính sách hạ tầng xanh

Theo Bộ Giao thông vận tải, dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ khoảng 738.500 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 342.000 tỉ đồng và giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 396.500 tỉ đồng, tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm, liên kết vùng, tạo động lực lan tỏa. Dưới đây là chi tiết kế hoạch kết nối giao thông của vùng Đông Nam Bộ của Bộ Giao thông vận tải.

 
Bảng 4: Kế hoạch phát triển các dự án giao thông vùng Đông Nam Bộ 
Nhóm nghiên cứu của WB vừa đưa ra đề xuất thành lập Quỹ Phát triển hạ tầng Đông Nam Bộ nhằm vực dậy hạ tầng đô thị vùng, kì vọng sẽ huy động nguồn lực đầu tư cho các dự án hạ tầng xanh, bền vững ở khu vực Đông Nam Bộ. Theo WB, hạ tầng đô thị ở Đông Nam Bộ đang đối mặt với nhiều thách thức, từ việc xuống cấp, thiếu đồng bộ của hạ tầng giao thông, xử lí nước thải cho đến tình trạng thiếu nguồn lực đầu tư cho hạ tầng xanh, bền vững. Việc thành lập Quỹ Phát triển hạ tầng Đông Nam Bộ sẽ góp phần giải quyết các thách thức và thúc đẩy phát triển bền vững ở khu vực Đông Nam Bộ.

3. Một số kiến nghị

Một là, Chính phủ cần xây dựng khung pháp lí và chính sách đầu tư xanh rõ ràng, minh bạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia vào các dự án, hoạt động kinh doanh xanh như đầu tư vào năng lượng tái tạo, đầu tư vào tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng, đầu tư vào phát triển kinh tế tuần hoàn. Đa phần các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ đều đã xây dựng tiêu chí dựa trên hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường và hiệu quả xã hội. Tuy vậy, những nhiệm vụ, giải pháp cần cụ thể hơn nữa, đơn cử như các kế hoạch hành động ở từng địa phương.

Hai là, tiếp cận tài chính xanh là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế xanh. Chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn xanh, bao gồm các chính sách ưu đãi về lãi suất, thời hạn vay, bảo lãnh tín dụng...; khuyến khích phát triển các tổ chức tài chính xanh, cung cấp các sản phẩm tài chính xanh cho doanh nghiệp như trái phiếu xanh, tín dụng xanh.

Nhìn chung, để xây dựng và hoàn thiện các chính sách công cụ tài chính xanh vùng Đông Nam Bộ, cần xây dựng các tài liệu hướng dẫn, nâng cao năng lực về tài chính xanh thúc đẩy thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững. Ngoài ra, thiết lập mạng lưới kết nối hợp tác trong nước và quốc tế về tài chính xanh nhằm thúc đẩy áp dụng các mô hình sản xuất và tiêu dùng xanh, cũng như hỗ trợ đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Ba là, dựa trên đặc điểm địa lí và thế mạnh sản phẩm của vùng Đông Nam Bộ, chính sách thương mại cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia vào thương mại xanh. Bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại xanh như đàm phán các hiệp định thương mại, tham gia các tổ chức quốc tế về thương mại xanh, Chính phủ cần ban hành thống nhất những quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn thương mại về nhãn sinh thái gồm nhãn xanh, nhãn năng lượng, nhãn carbon, nhãn tái chế… Đối với thương mại điện tử, Chính phủ cần khuyến khích phát triển thương mại điện tử xanh thông qua các chính sách ưu đãi về thuế, phí. Đồng thời, các cá nhân và tổ chức cũng nên có sự chủ động tìm hiểu và tham gia hoạt động về thương mại điện tử xanh.

Bốn là, cập nhật và phát triển các công nghệ xanh. Trong đó, nghiên cứu, phát triển là yếu tố quan trọng để tạo ra các công nghệ xanh mới. Tiêu biểu như ứng dụng công nghệ Blockchain cho các dự án nông nghiệp, thời trang xanh. Chính vì vậy, Chính phủ cần có những chính sách tài trợ cho nghiên cứu, phát triển công nghệ xanh nhằm tạo động lực cho các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ xanh.

Năm là, hoàn thiện khuôn khổ chính sách pháp lí xanh vùng Đông Nam Bộ nói riêng và chính sách kinh tế xanh của Việt Nam nói chung. Những quy định pháp lí xanh phải phù hợp với các cam kết quốc tế và thực tiễn phát triển của Việt Nam. Từ văn bản đến thực thi có khoảng cách khá lớn nên việc quá trình triển khai, thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường cần được tăng cường, đảm bảo tính nghiêm minh.

Sáu là, ngoài việc phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động kinh doanh xanh, các chính sách hạ tầng xanh vùng Đông Nam Bộ từ đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không còn góp phần khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông xanh. Về lâu dài, sẽ cải thiện và thúc đẩy các công trình xanh quốc gia, giúp tiết kiệm năng lượng và nâng cao nhận thức trong việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, đề xuất thiết lập Quỹ Phát triển hạ tầng Đông Nam Bộ có thể xem xét để huy động nguồn lực đầu tư cho hạ tầng xanh vùng. Quỹ có thể được thành lập dưới hình thức là quỹ đầu tư, quỹ hỗ trợ hoặc quỹ tín dụng nhằm tiếp cận nguồn lực từ vốn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp và vốn xã hội cho các hoạt động đầu tư vào các dự án hạ tầng xanh của vùng Đông Nam Bộ.


1 Điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.
4 Điểm c khoản 2 Mục II Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
 
Tài liệu tham khảo:

1. Kế hoạch hành động số 202/KH-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2030.
2. Kế hoạch hành động số 3961/KH-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 - 2030.
3. Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh Bình Phước.
4. Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
5. Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh Tây Ninh.
6. Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh Đồng Nai.
7. Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
8. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
9. Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
Nguyễn Hoàng Nam
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc gắn chặt đào tạo cơ bản với đào tạo thực tế tại Học viện Ngân hàng
Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc gắn chặt đào tạo cơ bản với đào tạo thực tế tại Học viện Ngân hàng
21/02/2024 1.639 lượt xem
Mô hình Ba Nhà là một mô hình nổi tiếng nêu bật sự gắn liền chặt chẽ giữa đào tạo lí thuyết và đào tạo thực tế, thông qua mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và chính phủ với tiềm năng đổi mới và phát triển kinh tế trong một xã hội tri thức.
Triển khai ESG trong lĩnh vực ngân hàng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
Triển khai ESG trong lĩnh vực ngân hàng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
20/02/2024 1.798 lượt xem
Chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải carbon thấp, kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững đang trở thành một xu hướng tất yếu, là ưu tiên của nhiều quốc gia trên thế giới để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Nỗ lực nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam
Nỗ lực nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam
19/02/2024 1.615 lượt xem
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức vào ngày 14/12/2021 đã thống nhất cao khẳng định về sự hình thành, phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao "cây tre Việt Nam": Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024
16/02/2024 2.769 lượt xem
Kể từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (năm 1987) đến nay, Việt Nam đã thu hút được gần 438,7 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Khu vực FDI đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Riêng năm 2023, mặc dù tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm tốc (chỉ đạt 5,05% GDP so với 8% GDP năm 2022) do bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của vốn FDI.
Nhìn lại công tác điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2023 - Nhận định dư địa chính sách tiền tệ năm 2024
Nhìn lại công tác điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2023 - Nhận định dư địa chính sách tiền tệ năm 2024
15/02/2024 1.910 lượt xem
Kinh tế thế giới năm 2023 cho thấy nhiều bất định đến từ căng thẳng địa chính trị cũng như áp lực về tăng trưởng và lạm phát, kéo theo sự điều chỉnh về chính sách tiền tệ (CSTT) của các quốc gia trên thế giới.
Việt Nam vững mạnh, vươn cao trong năm Rồng
Việt Nam vững mạnh, vươn cao trong năm Rồng
13/02/2024 1.587 lượt xem
Năm 2024, chúng ta có thể tin tưởng, những khó khăn nhất đã ở phía sau. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam quý IV/2023 đã phục hồi lên 6,72% so với cùng kì năm 2022, góp phần vào tổng mức tăng trưởng cả năm 2023 đạt 5,05%. Đóng góp cho đà hồi phục này là nhờ sự cải thiện về thương mại bắt đầu trong quý cuối cùng của năm 2023.
Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024: Kiên cường và đầy hứa hẹn trước những thách thức
Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024: Kiên cường và đầy hứa hẹn trước những thách thức
12/02/2024 1.678 lượt xem
Nhìn chung, kinh tế thế giới đang dần hồi phục sau đại dịch Covid-19 và những biến động địa chính trị, tuy nhiên, vẫn còn chậm và chưa đồng đều.
Quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả
Quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả
17/01/2024 3.214 lượt xem
Quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của các ngân hàng. Hiện nay, vấn đề quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng vẫn còn tồn tại những hạn chế, khó khăn nhất định, điều này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của các ngân hàng.
Quy định của pháp luật về phí Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và thực tiễn thi hành
Quy định của pháp luật về phí Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và thực tiễn thi hành
16/01/2024 2.212 lượt xem
Với những đặc thù về quy mô, đối tượng khách hàng và tính liên kết hệ thống, các QTDND phải đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng và nguy cơ đổ vỡ hệ thống.
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
11/01/2024 2.578 lượt xem
Hiện nay, phát triển kinh tế tuần hoàn đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), môi trường hiện nay đang bị ô nhiễm trầm trọng. Cùng với sự cạn kiệt tài nguyên, nhu cầu sử dụng tài nguyên của thế giới ngày càng tăng vượt ngoài khả năng cung ứng của Trái đất. Nếu không có những biện pháp kịp thời, lượng chất thải sẽ vượt giới hạn chịu tải của môi trường. Phát triển kinh tế tuần hoàn là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp giảm lượng tài nguyên cần sử dụng và lượng phế thải tạo ra, góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên và giảm tác động gây ô nhiễm môi trường.
Nhìn lại thành công trong kiểm soát lạm phát của Việt Nam năm 2023 và triển vọng lạm phát năm 2024
Nhìn lại thành công trong kiểm soát lạm phát của Việt Nam năm 2023 và triển vọng lạm phát năm 2024
10/01/2024 8.185 lượt xem
Năm 2023, lạm phát bình quân của Việt Nam tăng 3,25%, đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra là kiểm soát lạm phát ở mức 4,5%. Đây là năm thứ 12 liên tiếp Việt Nam duy trì được mức lạm phát một con số kể từ sau khi lạm phát tăng cao năm 2011, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế bền vững, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài vào đồng nội tệ và môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
Hạn chế rủi ro thanh toán cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Hạn chế rủi ro thanh toán cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
04/01/2024 2.863 lượt xem
Do hạn chế kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động ngoại thương, cùng với đó là mong muốn xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã không tìm hiểu kĩ đối tác và phương thức thanh toán phù hợp dẫn đến các rủi ro đáng tiếc.
Thực trạng hoạt động mua, bán nợ tại ngân hàng thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện
Thực trạng hoạt động mua, bán nợ tại ngân hàng thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện
02/01/2024 2.279 lượt xem
Hoạt động mua, bán nợ của ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam đang dần hình thành như một sự cần thiết khách quan của phát triển nền kinh tế. Hoạt động mua, bán nợ là một lĩnh vực rất mới ở Việt Nam hiện nay, nhưng thực chất nó là một hoạt động kinh tế rất cơ bản trong các NHTM.
Cần bổ sung cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường
Cần bổ sung cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường
31/12/2023 2.149 lượt xem
Sau thời điểm tăng cao, giá vàng miếng SJC có chiều hướng giảm dần từ chiều 28/12/2023. Trên thị trường, khách hàng đang có xu hướng bán ròng vàng miếng SJC. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), trong tháng 01/2024, NHNN sẽ trình Chính phủ báo cáo tổng kết Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường.
Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương sau khủng hoảng
Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương sau khủng hoảng
27/12/2023 3.457 lượt xem
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2007 - 2009, đặc biệt là sự sụp đổ của tập đoàn ngân hàng Lehman Brothers đã gây chao đảo hệ thống tài chính Mỹ và châu Âu, sau đó gây tác động lan truyền đến nhiều nước khác và đẩy thế giới vào thời kì suy thoái trầm trọng kéo dài.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?