Những thay đổi trong công tác kế toán, tài chính của NHNN khi ứng dụng hệ thống ngân hàng lõi
04/01/2018 10.793 lượt xem
Hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống (Hệ thống SG3.1) đã giúp công tác kế toán, quản lý tài chính và quản lý đầu tư xây dựng của NHNN chặt chẽ, số liệu kế toán tài chính chính xác và minh bạch, đồng thời cung cấp kịp thời các thông tin nhằm hỗ trợ hiệu quả yêu cầu quản lý của NHNN Trung ương hiện đại.
 


Ảnh minh họa
 
Hệ thống phần mềm ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống thuộc phạm vi Hợp đồng SG3.1 là một trong những hệ thống phần mềmquan trọng của Dự án Hệ thống quản lý thông tin và Hiện đại hóa ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Dự án FSMIMS),có phạm vi triển khai và đối tượng thụ hưởng lớn, bao phủ 17 Vụ, Cục, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của NHTW, 63 NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và hơn 100 tổ chức tín dụng trên toàn quốc.Mục tiêu của hệ thống nàylà nhằm xây dựng một hệ thống kế toán và thông tin kế toán tập trung, xử lý các nghiệp vụ NHTW một cách tự động, tích hợp các phần mềm nghiệp vụ liên quan, đảm bảo khả năng khai thác dữ liệu chính xác và kịp thời.
Tham gia triển khai ngay từ đầu Dự án, Vụ Tài chính - Kế toán đã bố trí cán bộ phối hợp với Ban Quản lý dự án FSMIMS và Nhà thầu thực hiện triển khai từ khâu rà soát đánh giá hiện trạng của hệ thống tài chính, kế toán cũ đến việc thiết kế chức năng kế toán, tài chính, test tích hợp hệ thống, test người sử dụng và golive hệ thống mới.
Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai dự án, nhưng với quyết tâm cao của toàn thể cán bộ tham gia triển khai Dự án nói chung và cán bộ, công chức Vụ Tài chính – Kế toán nói riêng,sau 2 năm triển khai xây dựng, giai đoạn 1 Hệ thống SG3.1 đã được đưa vào sử dụng ngày 01/12/2015 và giai đoạn 2 của Hệ thống được đưa vào sử dụng từ ngày 20/9/2016.
Sự thay đổi công nghệ là một trong 4 yếu tố tác động đến hoạt động của một cơ quan đơn vị. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Hệ thống SG3.1 đã tạo sự thay đổi rất lớn đối với công tác kế toán, tài chính và quản lý dự ánđầu tư của NHNN.
Sự thay đổi đầu tiên chính là hệ thống tài khoản kế toán.Trên cơ sở khuyến nghị của tư vấn Earn &Young và hệ thống pháp luật kế toán, chuẩn mực kế toán của Việt Nam, NHNN đã ban hành hệ thống tài khoản kế toán mới phù hợp với Hệ thống thông tin kế toán thuộc dự án FSMIMS. So với hệ thống tài khoản cũ, hệ thống tài khoản mới này được thiết kế khoa học tinh gọn do đã loại bỏ các tài khoản chi tiết mang tính chất thống kê, đồng thời có thể dễ dàng mở rộng để đáp ứng nhu cầu ghi nhận các nghiệp vụ mới có thể phát sinh trong tương lai và cho phép theo dõi đa tệ, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu về cơ chế quản lý tài chính, chế độ kế toán của NHNN theo quy định tại Quyết định số 07/2013/QĐ - TTg ngày 24/1/2013 và Quyết định số 08/2013/QĐ - TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Cùng với sự thay đổi hệ thống tài khoản, công tác kế toán, quản lý tài chính và đầu tư xây dựngcủa NHNN cũng đã được chuyển đổi từ mô hình phân tán tại các đơn vị chi nhánh NHNN trên toàn quốc sang một hệ thống tập trung, duy nhất và xử lý tự động, trực tuyến. Cụ thể:
Thứ nhất, toàn bộ các hoạt động, nghiệp vụ kế toán, tài chính hàng ngày của NHNN trước đây thực hiện phân tán trên các phân hệ quản lý nghiệp vụ khác nhau và thiếu sự liên kết giữa các phân hệ nghiệp vụ naythực hiện trên một hệ thống tập trung, duy nhất, có sự kết nối giữa các phân hệ quản lý nghiệp vụ và kết nối với hệ thống kế toán tạo thành một chu trình khép kín.
Thứ hai, các giao dịch, hạch toán kế toán, thanh toán... được xử lý tự động, xuyên suốt theonguyên tắc mỗi số liệu chỉ nhập vào hệ thống một lần và kiểm soát bốn mắt; dữ liệu được chuyển tiếp liên thông giữa các hệ thống và kiểm soát theo nguyên tắc đã định sẵn nên số lượng khâu kiểm soát chứng từ giấy và xử lý chứng từ, sai sót được giảm thiểu, tiết kiệm thời gian tác nghiệp nghiệp vụ, tăng tính chính xác của dữ liệu. Tuy nhiên, công tác hậu kiểm cuối ngày đòi hỏi các đơn vị phải quan tâm thực hiện đúng quy định để phát hiện kịp thời các sai sót.
Thứ ba, các bộ phận, đơn vị có chức năng kiểm soát, đối chiếu tại các đơn vị NHNN và của toàn hệ thống NHNN như Vụ Tài chính – Kế toán có thể truy cập ngay trên hệ thống thực hiện kiểm soát, đối chiếu dữ liệu giữa các nghiệp vụ của đơn vị cũng như dữ liệu giữa các đơn vị NHNN của toàn hệ thống một cách tức thời, dễ dàng. Các bút toán điều chỉnh của các đơn vị NHNN được kiểm soát chặt chẽ, bút toán hạch toán lùi ngày (backdate) phải được NHNN (Vụ Tài chính - Kế toán) chấp thuận. Do đó, số liệu kế toán, tài chính của NHNN luôn được đảm bảo thống nhất, khớp đúng và chính xác.
Thứ tư, việc lập Bảng cân đối tài khoản kế toán toàn hệ thống được thực hiện hàng ngày (thời gian hoàn tất vào cuối giờ sáng hoặc đầu giờ chiều ngày kế tiếp), lập Bảng cân đối tài khoản toàn hệ thống theo tháng cũng được hoàn tất sớm hơn từ 02 đến 03 ngày; việc tra cứu, chiết xuất các dữ liệu, thu, chi tài chính theo ngày/tháng/nămcũng như dữ liệu chi tiết về tài sản của các đơn vị NHNN nói riêng và của toàn hệ thống NHNN nói chung được thực hiện trực tuyến, dễ dàng ... đã đáp ứng kịp thời thông tin nhằm hỗ trợ hiệu quả trong việc ra các quyết định quản lý, điều hành công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản của NHNN.
Thứ năm, với hệ thống các mẫu biểu báo cáo thuộc phân hệ tài sản, ngân sách, Sổ cái GL...được thiết lập sẵn công thức có trên hệ thống và được sử dụng đồng nhất giữa các đơn vị NHNN đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị chức năng của NHNN (Vụ Tài chính - Kế toán) trong việc tổng hợp, lập kế hoạch tài chính, ngân sách, kế hoạch mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng của NHNN một cách nhanh chóng và có độ chính xác cao. Đồng thời cũng giúp NHNN có thể theo dõi được số liệu thực tế thực hiện với số liệu kế hoạch; thông tin tài chính toàn hệ thống NHNN minh bạch.
Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi tích cực đó, cán bộ làm công tác kế toán của NHNN phải chấp nhận những thay đổi “phiền toái” như: thời gian nhập liệu và kiểm soát dữ liệu tăng gấp bội; một số giao diện và nghiệp vụ thể hiện bằng tiếng Anh; thường xuyên phải làm thêm giờ vào cuối buổi chiều...
Sau gần 2 năm vận hành chính thức, mặc dù Hệ thống SG3.1 vẫn còn một số lỗi nhỏ cần phải chỉnh sửa nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế của NHNN nhưng có thể khẳng định, hệ thống SG3.1 đã đáp ứng được yêu cầu của NHNN trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán, tài chính cũng như khai thác thông tin phục quản lý.
Theo đánh giá của Vụ Tài chính – Kế toán, những yếu tố tạo nên sự thành công của việc triển khai Hệ thống SG3.1 của NHNN chính là: trong suốt quá trình triển khai dự án, Ban lãnh đạo NHNN luôn có những chỉ đạo sát sao đối với dự án; Lãnh đạo các đơn vị Vụ, Cục, Sở giao dịch, chi nhánh NHNN cũng luôn tạo điều kiện, bố trí những cán bộ có chuyên môn và nghiệp vụ tham gia triển khai dự án; các cán bộ trực tiếp tham gia dự án có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, sáng tạo và có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án.Đặc biệt, phải kể đến sự cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán tại các chi nhánh NHNN;mặc dù không được tham gia triển khai dự án ngay từ đầu nhưng cán bộ kế toán tại các chi nhánh NHNN đã nắm bắt và nhanh chóng làm quen, chấp nhận sự thay đổi để hệ thống được vận hành đúng kế hoạch, đạt mục tiêu.

Theo sbv.gov.vn
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hoàn thiện các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Hoàn thiện các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
17/04/2024 259 lượt xem
Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật để thúc đẩy hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư trong nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, hình ảnh của nước ta trên trường quốc tế.
Tác động của tài chính toàn diện đến ổn định tài chính -  Một số khuyến nghị cho Việt Nam
Tác động của tài chính toàn diện đến ổn định tài chính - Một số khuyến nghị cho Việt Nam
12/04/2024 746 lượt xem
Tài chính toàn diện có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một quốc gia, góp phần thúc đẩy và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính của dân số, qua đó khuyến khích tiết kiệm và đầu tư đối với hộ gia đình và doanh nghiệp, tạo cơ hội phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ, mở rộng khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm và thu nhập, góp phần hạn chế rủi ro và gia tăng lợi nhuận đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính.
Tăng cường các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tăng cường các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
16/03/2024 3.169 lượt xem
Năm 2024, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục khó khăn dưới tác động của điều kiện tài chính thắt chặt, mặt bằng lãi suất còn cao, xung đột địa chính trị, rủi ro tài chính gia tăng, lạm phát có dấu hiệu chậm lại nhưng vẫn cao…; ở trong nước, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do bối cảnh cầu thế giới, thương mại quốc tế chậm phục hồi, bảo hộ thương mại gia tăng; sản xuất, kinh doanh tiếp tục khó khăn, mức độ hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn tương đối thấp; những khó khăn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản vẫn chưa được xử lý căn cơ, đòi hỏi các cấp, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tổng thể hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP: Những chuyển động bước đầu và hướng đi trong thời gian tới
Triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP: Những chuyển động bước đầu và hướng đi trong thời gian tới
15/03/2024 2.796 lượt xem
Ngày 07/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2023.
Điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh lạm phát thế giới tăng cao từ năm 2022 đến nay - Một số khuyến nghị chính sách
Điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh lạm phát thế giới tăng cao từ năm 2022 đến nay - Một số khuyến nghị chính sách
14/03/2024 5.536 lượt xem
Giai đoạn từ năm 2022 đến nay, trước bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục tăng lãi suất, NHNN đã điều hành tỷ giá tương đối ổn định, đặc biệt là tỷ giá với các ngoại tệ như Đô la Mỹ, Euro và các ngoại tệ khác tại các quốc gia có quan hệ giao thương đáng kể với Việt Nam nhằm duy trì ổn định vĩ mô trong nước, hỗ trợ đầu tư, sản xuất phát triển.
Cần thiết ban hành khung pháp lý toàn diện và cụ thể để điều chỉnh Fintech tại Việt Nam
Cần thiết ban hành khung pháp lý toàn diện và cụ thể để điều chỉnh Fintech tại Việt Nam
13/03/2024 2.998 lượt xem
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Nghị định quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định).
Nâng cao kĩ năng cho người dân khu vực nông thôn trong sử dụng dịch vụ ngân hàng trên môi trường điện tử
Nâng cao kĩ năng cho người dân khu vực nông thôn trong sử dụng dịch vụ ngân hàng trên môi trường điện tử
06/03/2024 3.076 lượt xem
Một trong những sứ mệnh của chuyển đổi số là phổ cập, cá nhân hóa dịch vụ số như giáo dục, y tế, ngân hàng để hướng tới người dân. Ngành Ngân hàng luôn phấn đấu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ trên môi trường điện tử, trong đó có hướng đến phổ cập tài chính tới vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Những điểm mới, nổi bật của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
Những điểm mới, nổi bật của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
05/03/2024 7.920 lượt xem
Ngày 18/01/2024, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024 với 15 chương, 210 điều. Luật Các TCTD năm 2024 đã bám sát quan điểm của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước; khắc phục các vướng mắc, bất cập hiện tại; tham khảo thông lệ, kinh nghiệm quốc tế và phù hợp chiến lược phát triển ngành Ngân hàng. Xuất phát từ đó, bài viết tập trung làm rõ những điểm mới, nổi bật của Luật này.
Dữ liệu thống kê trong phục vụ điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Dữ liệu thống kê trong phục vụ điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
28/02/2024 3.033 lượt xem
Trải qua hơn 10 năm tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, công tác thống kê tiền tệ phục vụ điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có nhiều bước tiến đáng kể.
Nhận định tác động của chính sách tiền tệ toàn cầu năm 2023 đối với nền kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị
Nhận định tác động của chính sách tiền tệ toàn cầu năm 2023 đối với nền kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị
24/02/2024 3.988 lượt xem
Năm 2023 vừa qua đã chứng kiến những biến động mạnh mẽ trong hoạt động điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) trên thế giới, nổi bật là việc các ngân hàng trung ương (NHTW) liên tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát.
Chính sách an toàn vĩ mô tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Chính sách an toàn vĩ mô tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
13/02/2024 2.989 lượt xem
Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các nước đã thừa nhận sự cần thiết của chính sách an toàn vĩ mô (ATVM) trong ổn định tài chính và đặt chính sách ATVM vào vị trí trung tâm của sự tương tác giữa các chính sách kinh tế vĩ mô với chính sách an toàn vi mô.
Chính sách tài khóa năm 2023 góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô
Chính sách tài khóa năm 2023 góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô
11/02/2024 3.670 lượt xem
Nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 được triển khai trong bối cảnh tình hình thế giới phát sinh nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó dự báo. Căng thẳng địa chính trị, tranh chấp giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột giữa Nga - Ukraine và Israel - Hamas diễn biến bất ngờ, lạm phát và giá nhiên liệu tăng cao khiến đà phục hồi của kinh tế thế giới chậm lại.
Phát triển lành mạnh tín dụng tiêu dùng, hạn chế tín dụng đen
Phát triển lành mạnh tín dụng tiêu dùng, hạn chế tín dụng đen
07/02/2024 3.271 lượt xem
Thời gian qua, tín dụng tiêu dùng phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm, từng bước góp phần giúp người dân, đặc biệt là những người yếu thế tiếp cận được các dòng vốn chính thức; hạn chế tình trạng tín dụng đen.
Bài toán tín dụng năm 2023 và lời giải cho năm 2024
Bài toán tín dụng năm 2023 và lời giải cho năm 2024
31/01/2024 3.577 lượt xem
Năm 2023 đã đi qua với nhiều câu chuyện kinh tế nổi bật và một trong những vấn đề thu hút được sự quan tâm rất lớn trong hoạt động của ngành Ngân hàng là vấn đề tăng trưởng tín dụng.
Triển khai Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025: Kết quả và giải pháp, định hướng thời gian tới
Triển khai Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025: Kết quả và giải pháp, định hướng thời gian tới
29/01/2024 4.657 lượt xem
Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 (ban hành theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ - Quyết định 1813) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện được hơn hai năm, đã góp phần tạo sự chuyển biến sâu, rộng về TTKDTM trong nền kinh tế, thúc đẩy sử dụng các phương tiện, dịch vụ TTKDTM.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

81.800

83.800

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

81.800

83.800

Vàng SJC 5c

81.800

83.820

Vàng nhẫn 9999

74.800

76.700

Vàng nữ trang 9999

74.700

76.000


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,100 25,440 26,252 27,714 30,724 32,055 157.77 167.11
BIDV 25,130 25,440 26,393 27,618 30,763 32,067 158.12 166.59
VietinBank 25,090 25,443 26,504 27,799 31,154 32,164 160.64 168.59
Agribank 25,100 25,440 26,325 27,607 30,757 31,897 159.58 167.50
Eximbank 25,040 25,440 26,425 27,239 30,914 31,866 160.82 165.77
ACB 25,110 25,442 26,596 27,279 31,230 31,905 161.07 166.37
Sacombank 25,170 25,420 26,701 27,261 31,332 31,835 162.03 167.05
Techcombank 25,192 25,442 26,362 27,707 30,760 32,094 157.36 169.78
LPBank 24,960 25,440 26,088 27,611 30,970 31,913 158.36 169.76
DongA Bank 25,170 25,440 26,570 27,260 31,080 31,940 159.20 166.40
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,30
2,40
2,60
3,50
3,70
4,50
4,50
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,20
2,20
2,30
3,40
3,45
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,30
3,80
3,80
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?