Ngành Ngân hàng tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả gói hỗ trợ lãi suất 2%
05/10/2022 1.910 lượt xem
Những kết quả tích cực trong triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Thời gian qua, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn có chủ trương, chính sách, giải pháp kịp thời, đúng đắn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế.
 

Trụ sở NHNN Việt Nam
 
Triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), ngành Ngân hàng đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, các ngân hàng thương mại (NHTM) thông qua rất nhiều cuộc họp cũng như lấy ý kiến bằng văn bản để xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (Nghị định số 31/2022/NĐ-CP). Cùng ngày 20/5/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-NHNN về việc hướng dẫn NHTM thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP (Thông tư số 03/2022/TT-NHNN), sau đó là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cũng như có nhiều văn bản chỉ đạo các NHTM và NHNN các chi nhánh tỉnh, thành phố đẩy mạnh triển khai chính sách. Đồng thời, NHNN đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai gói hỗ trợ lãi suất. Ngày 26/8/2022, NHNN đã tổ chức Hội nghị để giải đáp các thắc mắc, khó khăn trong quá trình triển khai. Ngay sau Hội nghị, NHNN đã có văn bản để chỉ đạo các NHTM và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố thúc đẩy thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, trong đó, yêu cầu các ngân hàng chủ động rà soát, tiếp cận, nắm bắt thông tin, tiếp nhận nhu cầu của khách hàng, rà soát hồ sơ để triển khai hỗ trợ lãi suất; thiết lập đường dây nóng và tổ chức kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chuyên đề về hỗ trợ lãi suất để kịp thời tiếp nhận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách. Đồng thời, NHNN đã gửi văn bản đến Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan để thống nhất cách hiểu và nắm bắt những khó khăn của ngân hàng.

Vừa qua, tại Hà Nội, NHNN đã tổ chức Hội nghị về công tác tín dụng và công tác truyền thông dưới sự chủ trì của Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Ban lãnh đạo NHNN. Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng các ngành kinh tế NHNN Hà Thu Giang thông tin, tính đến ngày 26/9/2022, tín dụng toàn nền kinh tế đạt 11,57 triệu tỷ đồng, tăng 10,83% so với cuối năm 2021; cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và phù hợp với tốc độ tăng trưởng, cũng như đóng góp của các ngành kinh tế trong GDP. Theo số liệu thống kê đến hết tháng 8/2022, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất đạt khoảng 10.700 tỷ đồng, với gần 580 khách hàng; dư nợ được hỗ trợ lãi suất đạt hơn 9.820 tỷ đồng và số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng dự kiến đạt 13,5 tỷ đồng. Qua báo cáo nhanh đến hết tháng 9/2022, số tiền hỗ trợ lãi suất của toàn hệ thống đạt khoảng 26 tỷ đồng.

Về triển khai gói hỗ trợ lãi suất tại các tỉnh, thành phố, 59/63 tỉnh, thành phố đã phát sinh các khoản vay có hỗ trợ lãi suất; 63/63 NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh theo chỉ đạo của NHNN Trung ương; 15/63 chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố đã phối hợp với các sở, ngành, hiệp hội, địa phương tổ chức các hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chuyên đề về hỗ trợ lãi suất; 48/63 chi nhánh đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị trong thời gian tới.

Tại các NHTM, hiện nay, 16/44 NHTM phát sinh dư nợ có hỗ trợ lãi suất. Từ thực tế nhu cầu và hấp thụ chính sách hỗ trợ lãi suất, nhất là dư nợ hiện hữu, NHNN đã có văn bản đề nghị các NHTM báo cáo kết quả triển khai hỗ trợ lãi suất đến cuối tháng 9/2022 và tình hình tiếp cận, hỗ trợ khách hàng, cũng như rà soát khách hàng để triển khai gói hỗ trợ lãi suất, khả năng hỗ trợ dự kiến…

NHTM cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là ngân hàng dẫn đầu về kết quả triển khai gói hỗ trợ lãi suất. Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm chia sẻ, ngay từ khi chính thức triển khai chính sách hỗ trợ, BIDV đã lấy ý kiến, rà soát tại các Chi nhánh BIDV về những khách hàng đáp ứng đủ điều kiện; hoàn thiện và thông qua Nghị quyết của HĐQT theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Thông tư số 03/2022/TT-NHNN; ban hành văn bản hướng dẫn đến các chi nhánh về việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất; đồng thời, tổ chức truyền thông đến tất cả các chi nhánh BIDV về chương trình hỗ trợ lãi suất của Chính phủ và NHNN. Ngoài công tác hướng dẫn, truyền thông, BIDV cũng triển khai xây dựng phần mềm quản lý các khoản vay hỗ trợ lãi suất để hạn chế việc phải theo dõi thủ công. Nhờ đó, BIDV đã hoàn tất chương trình hướng dẫn các chi nhánh thực hiện chính sách. Tính đến cuối tháng 9/2022, tổng doanh số cho vay hỗ trợ lãi suất của BIDV đạt 7.052 tỷ đồng, dư nợ hơn 5.647 tỷ đồng, hỗ trợ được 52 khách hàng, số tiền đã hỗ trợ lãi suất là 17,1 tỷ đồng, trong đó bao gồm các lĩnh vực lưu trú, ăn uống, hàng không, nông nghiệp… Đến nay, BIDV cũng đã tiếp nhận 271 đề nghị hỗ trợ lãi suất từ khách hàng với dư nợ khoảng 15.500 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2022, dư nợ hỗ trợ lãi suất của BIDV là 11 nghìn tỷ đồng, tương ứng số tiền hỗ trợ lãi suất khoảng 5 - 6 tỷ đồng.

Tích cực truyền thông các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và chương trình hỗ trợ lãi suất

Về công tác truyền thông, bà Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông NHNN cho biết, các đơn vị trong toàn hệ thống đã bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, NHNN về các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành để thực hiện các hoạt động truyền thông, tạo được niềm tin và sự đồng thuận của công chúng về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trong đó tập trung truyền thông về các nội dung điều hành chính sách tiền tệ của NHNN như điều hành lãi suất, hạn mức tín dụng…; triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP. Công tác truyền thông cũng tập trung vào một số nội dung quan trọng khác như tái cơ cấu và xử lý nợ xấu; đảm bảo an toàn, an ninh thanh toán; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số ngành Ngân hàng… Hình thức truyền thông cũng đã không ngừng đổi mới và hiệu quả, đặc biệt có nhiều chương trình truyền thông giáo dục tài chính được đánh giá cao...

Đối với chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, nhiều chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố đã kịp thời xác định mục tiêu, đối tượng, chương trình truyền thông, phối hợp với các sở, ban, ngành, hiệp hội ngành nghề có văn bản chỉ đạo đến các NHTM trên địa bàn, nắm bắt khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải đáp, hỗ trợ; tổ chức hội nghị chuyên đề để giải quyết thắc mắc, khó khăn; lồng ghép với chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để truyền tải thông tin về chương trình hỗ trợ lãi suất. Các NHTM trên địa bàn tỉnh, thành phố đã vào cuộc cùng NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố để tuyên truyền, giải thích, đưa chính sách đến các đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, kết quả triển khai gói hỗ trợ lãi suất thời gian qua chưa đạt như kỳ vọng do một số khó khăn, vướng mắc và những khó khăn, vướng mắc này đã được nhận diện tại nhiều hội nghị, tọa đàm…, nguyên nhân chủ yếu do khách hàng đa ngành nghề, hộ sản xuất, kinh doanh không có giấy phép kinh doanh và tâm lý e ngại của khách hàng từ các chương trình hỗ trợ lãi suất trước đây.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc, trách nhiệm gói hỗ trợ lãi suất 2%

Về kết quả hoạt động công tác tín dụng và truyền thông thời gian qua, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đánh giá, toàn ngành Ngân hàng từ Trung ương đến địa phương, NHNN các chi nhánh tỉnh, thành phố và các NHTM đã vào cuộc rất quyết liệt, trách nhiệm, có tính chủ động, sáng tạo. Nhiều địa phương đã kịp thời báo cáo và có những kiến nghị, đề xuất để giải quyết khó khăn, vướng mắc. Nhờ đó, nhìn chung kết quả bước đầu trong triển khai chính sách của toàn Ngành rất tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai chính sách từ một số chi nhánh NHNN đến chi nhánh NHTM trên địa bàn còn hạn chế; vướng mắc cụ thể ở địa phương còn ít được chủ động báo cáo; công tác tham mưu chính sách từ địa phương cũng còn một số hạn chế nhất định.

Để đạt được những mục tiêu, hiệu quả chính sách trong thời gian tới, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú khẳng định, dù khó khăn đến mấy toàn ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc, hết trách nhiệm bằng tất cả các biện pháp có thể làm được.

Phó Thống đốc yêu cầu chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo tại Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của Thống đốc NHNN; phối hợp với các sở, ban, ngành, hiệp hội ngành nghề ở địa phương tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền chính sách để kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu hỗ trợ, khả năng tiếp cận chính sách của doanh nghiệp; chủ động báo cáo chính quyền địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội, phối hợp với các sở, ban, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai gói hỗ trợ lãi suất trên địa bàn. Đồng thời, cần rà soát các khoản vay hiện hữu có thể hỗ trợ lãi suất để triển khai; tiếp tục duy trì hoạt động của đường dây nóng, thực hiện kiểm tra, giám sát, nắm bắt những vướng mắc của chi nhánh các ngân hàng trên địa bàn.

Về công tác truyền thông, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng khẳng định, công tác truyền thông chính sách trong giai đoạn này là nhiệm vụ rất quan trọng và không thể tách rời, là trách nhiệm của toàn Ngành chứ không phải của riêng NHTW. Chi nhánh NHNN tại các tỉnh, thành phố phải coi nhiệm vụ truyền thông là đặc biệt quan trọng để người dân, doanh nghiệp hiểu được chính sách; chủ động truyền thông và liên hệ với Vụ Truyền thông, các vụ, cục chức năng của NHNN để bổ sung, làm rõ nội dung tuyên truyền.

Vụ Truyền thông NHNN giữ vai trò đầu mối, thực hiện kế hoạch, chỉ ra những nội dung cần tập trung tuyên truyền hằng tháng, hằng tuần. Chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các NHTM thực hiện công tác truyền thông; xây dựng chương trình, kế hoạch trong truyền thông; chủ động tiếp cận với các phương tiện truyền thông trên địa bàn để tuyên truyền những chỉ đạo, điều hành của NHNN và những kết quả triển khai chính sách gắn với đặc thù của địa phương. Trong thời gian tới, NHNN sẽ thành lập đoàn giám sát, kiểm tra để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất tại một số tỉnh, thành phố với sự tham gia của NHNN, lãnh đạo địa phương, thành viên đoàn đại biểu Quốc hội, hoặc cán bộ sở, ban, ngành địa phương…

Kết luận chỉ đạo tại Hội nghị công tác tín dụng và truyền thông, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng chia sẻ về bối cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp hiện nay khi kinh tế thế giới có nhiều diễn biến khó lường, chưa có tiền lệ; chính phủ và ngân hàng trung ương các nước thực hiện nhiều gói hỗ trợ kinh tế; sau khi kiểm soát cơ bản dịch Covid-19, các nước chuyển sang trạng thái phải đối mặt với nguy cơ lạm phát. Thực tế xu hướng lạm phát đang diễn ra trên toàn cầu, nhất là các nền kinh tế lớn như Mỹ, Anh, Đức… đều có mức lạm phát cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Bản thân các ngân hàng trung ương trên thế giới đang “vật lộn” với khó khăn trong bối cảnh này. 

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) liên tiếp điều chỉnh mạnh lãi suất và gần đây tăng lãi suất thêm 0,75%, tăng lần thứ ba trong năm 2022. Fed cũng tuyên bố đến năm 2023 có thể nâng lãi suất lên tới 4,6%, trước khi lạm phát được kiểm soát. Ngân hàng trung ương các nước trên thế giới phản ứng rất mạnh đối với biến động lạm phát và cũng phải tăng lãi suất rất mạnh, đã có khoảng 200 lượt tăng lãi suất với mức cao. 

Trong khi đó, Việt Nam có độ mở cửa kinh tế rất lớn, nhu cầu vốn tín dụng phụ thuộc vào ngân hàng nên vấn đề tín dụng, lãi suất thường diễn biến rất phức tạp. Những biến động trên đã tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, người dân và cũng ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Chính vì vậy, nhiệm vụ vô cùng quan trọng là NHNN phải điều hành chính sách tiền tệ để góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa phải đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng, ổn định thị trường ngoại hối.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngành Ngân hàng có rất nhiều nhiệm vụ phải thực hiện trong năm 2022 - 2023. Hiện nay, Nghị quyết Quốc hội yêu cầu NHNN phải phấn đấu giảm lãi suất từ 0,5 - 1%; ổn định thị trường ngoại hối, ổn định tỷ giá; thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%; tổng kết đánh giá Đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và xây dựng kế hoạch cho nhiệm kỳ tới; thực hiện chuyển đổi số ngành Ngân hàng trước cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Chính phủ cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ đối với hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, NHNN còn có nhiệm vụ vô cùng quan trọng là hoàn thiện thể chế; tháng 10/2022 phải trình Quốc hội Luật Phòng, chống rửa tiền để phê chuẩn ngay trong kỳ họp nên đòi hỏi công tác nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo, lấy ý kiến phải cẩn thận, kỹ lưỡng; luật hóa Nghị quyết số 42/2017/QH14 và sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng, NHNN được yêu cầu phải trình ký trong năm sau; đồng thời, phải triển khai, đánh giá tổng kết Luật NHNN, Luật Bảo hiểm tiền gửi…

Vấn đề đang được quan tâm hiện nay là tăng trưởng tín dụng. Định hướng từ đầu năm 2022, trần tăng trưởng tín dụng ở mức 14%, có điều chỉnh theo thực tế. Theo báo cáo của Vụ Dự báo thống kê NHNN, tính đến ngày 28/9/2022, tăng trưởng tín dụng đã đạt 10,96%, trong khi nhu cầu tín dụng sẽ tăng cao những tháng cuối năm. Điều hành tín dụng là công cụ rất quan trọng để vừa tập trung kiểm soát lạm phát cả năm nay và năm sau. Việc kiên định mục tiêu tín dụng, kiểm soát tác động của lạm phát, vừa kiểm soát kỳ vọng vừa thực hiện nhiệm vụ ổn định tỷ giá nên tất cả công cụ điều hành chính sách tiền tệ của NHNN phải đảm bảo sự nhất quán trong điều hành. Có thể khẳng định, NHNN đã điều hành tốt chính sách tín dụng cho nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường kinh doanh và đặc biệt giữ chân dòng vốn đầu tư nước ngoài. 

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, NHNN luôn đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống lên hàng đầu. Vì nếu như lạm phát không được kiểm soát, nới tín dụng, giảm lãi suất thì chỉ một số doanh nghiệp tiếp cận được vốn, còn lạm phát lại tác động đến người dân, nhất là những người dân còn khó khăn, Chính phủ sẽ phải tăng nguồn lực hỗ trợ, gây áp lực đến ngân sách…

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị để giải thích rõ với doanh nghiệp, nếu không ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn khi thị trường biến động; cần giải thích rõ với doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn hoặc có trường hợp cho vay sẽ khiến ngân hàng chạm ngưỡng tỷ lệ an toàn.

Với gói hỗ trợ lãi suất 2%, NHNN phải rà soát số dư nợ tín dụng, nếu đúng là trong nhóm hỗ trợ lãi suất mà doanh nghiệp không nhận hay vì lý do khác thì cần báo cáo cụ thể. Các vụ, cục thuộc NHNN phải phối hợp các chi nhánh để chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát số dư tín dụng. Toàn ngành Ngân hàng cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai gói hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời các nguyên nhân từ thực tiễn khách quan.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ động báo cáo với lãnh đạo địa phương, đoàn Đại biểu Quốc hội những vấn đề còn khó khăn, chưa rõ quan điểm định hướng; đồng thời, phối hợp với các vụ, cục NHNN để báo cáo Quốc hội về kết quả triển khai tích cực của ngành Ngân hàng. Đối với những khó khăn, vướng mắc, phải nêu rõ nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục, kịp thời báo cáo các cấp phối hợp xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của NHNN.

Anh Thư
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Giải pháp tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Giải pháp tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
24/11/2023 387 lượt xem
Cùng với quá trình phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng gia tăng, gây nhiều hệ lụy tiêu cực. Đây là cuộc chiến thực sự và đòi hỏi Việt Nam cần liên tục cập nhật, nhận diện và hoàn thiện các giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn kịp thời và hiệu quả các hành vi này, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp
Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp
17/11/2023 542 lượt xem
Doanh nghiệp nhà nước luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của Việt Nam. Sau hơn 35 năm đổi mới, mặc dù đạt được những kết quả quan trọng, nhưng đóng góp của khối doanh nghiệp nhà nước vào nền kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.
Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng điện tử tại Việt Nam
Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng điện tử tại Việt Nam
07/11/2023 923 lượt xem
Bảo lãnh là một trong 09 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ được quy định trong Bộ luật Dân sự và được sử dụng khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực xã hội, nhất là trong các hoạt động của tổ chức tín dụng. Ngày 30/9/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng (Thông tư số 11/2022/TT-NHNN), trong đó, tại Điều 9 có điểm mới nổi bật là hoạt động bảo lãnh điện tử.
Điều hành tỉ giá linh hoạt đã giúp Việt Nam vượt qua những “cú sốc”
Điều hành tỉ giá linh hoạt đã giúp Việt Nam vượt qua những “cú sốc”
28/10/2023 1.101 lượt xem
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 7/2023, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết: “Bộ Tài chính Hoa Kỳ ghi nhận các thành tựu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong quá trình hiện đại hóa công tác điều hành chính sách tiền tệ, cụ thể là cơ chế điều hành tỉ giá. Tỉ giá đã trở nên linh hoạt và minh bạch hơn. Có thể nói, hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ tỉ giá đang được phát huy tốt, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Hai năm qua, kinh tế thế giới đã trải qua các cú sốc lớn và theo quan điểm của tôi, việc điều hành tỉ giá linh hoạt hơn đã giúp Việt Nam vượt qua những cú sốc này”.
Nâng cao hiệu quả tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế
Nâng cao hiệu quả tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế
18/10/2023 1.478 lượt xem
Trong 9 tháng đầu năm 2023, bám sát chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
Tài chính phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam nhìn từ góc độ chính sách
Tài chính phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam nhìn từ góc độ chính sách
13/10/2023 1.552 lượt xem
Những năm qua, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã trở thành chủ đề được phân tích và bàn luận rộng rãi tại nhiều diễn đàn với các góc độ tiếp cận khác nhau. Thực tế cho thấy, tác động của CMCN 4.0 đã và đang hiện diện rõ nét trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và chính trị tại Việt Nam.
Một số quy định trong Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
Một số quy định trong Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
06/10/2023 2.294 lượt xem
Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) sau hơn 12 năm thực hiện đã bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã soạn thảo Dự thảo Luật Các TCTD (sửa đổi), dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).
Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi
Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi
03/10/2023 2.054 lượt xem
Rửa tiền là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sự an toàn và minh bạch của hệ thống tài chính tiền tệ và an ninh quốc gia. Hiện nay, với sự phát triển của môi trường số, sự hỗ trợ của công nghệ khiến hành vi rửa tiền ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp và khó kiểm soát. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia trong thời kì hội nhập quốc tế.
Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và một số khuyến nghị
Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và một số khuyến nghị
29/09/2023 1.956 lượt xem
Trong những năm qua, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thêm vốn sản xuất, kinh doanh đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn. Một trong những chính sách nổi bật và đã phát huy hiệu quả là Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định số 55/2015/NĐ-CP được đánh giá là bước đột phá mở rộng cả về đối tượng, hạn mức và thủ tục vay so với các chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn trước đây.
Tín dụng đầu tư của Nhà nước - Sự cần thiết cho đầu tư phát triển quốc gia
Tín dụng đầu tư của Nhà nước - Sự cần thiết cho đầu tư phát triển quốc gia
28/09/2023 2.363 lượt xem
Tín dụng đầu tư của Nhà nước là tín dụng do Nhà nước thực hiện để hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển của các thành phần kinh tế thuộc một số ngành, lĩnh vực, chương trình kinh tế và các vùng khó khăn cần khuyến khích, nhằm thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội từng thời kì.
Đổi mới sáng tạo với phát triển khu đô thị công nghệ cao Việt Nam
Đổi mới sáng tạo với phát triển khu đô thị công nghệ cao Việt Nam
27/09/2023 2.571 lượt xem
Đổi mới sáng tạo cùng với phát triển khoa học, công nghệ đóng vai trò đột phá chiến lược trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và là nhân tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực công nghệ mới.
Để dòng vốn ngân hàng tiếp tục góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững
Để dòng vốn ngân hàng tiếp tục góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững
26/09/2023 3.351 lượt xem
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng đã tích cực thực hiện cấp tín dụng cho các ngành, lĩnh vực xanh, phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để thực hiện mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, còn nhiều rào cản khiến quy mô tín dụng xanh chưa được như kì vọng.
Kiểm soát hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại ngân hàng và một số kiến nghị hoàn thiện
Kiểm soát hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại ngân hàng và một số kiến nghị hoàn thiện
21/09/2023 3.091 lượt xem
Kiểm soát hoạt động bảo hiểm tiền gửi trong ngân hàng là vấn đề rất cần thiết bởi điều này góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, giúp cho hệ thống ngân hàng phát triển an toàn và lành mạnh.
Thông tư số 06 góp phần giảm “tín dụng đen” và hạ lãi suất cho vay
Thông tư số 06 góp phần giảm “tín dụng đen” và hạ lãi suất cho vay
19/09/2023 3.328 lượt xem
Ngày 28/6/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư số 06/2023/TT-NHNN (Thông tư số 06) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN (Thông tư số 39) quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây viết tắt là TCTD) đối với khách hàng.
Phối hợp đồng bộ các giải pháp trong đẩy lùi “tín dụng đen”
Phối hợp đồng bộ các giải pháp trong đẩy lùi “tín dụng đen”
15/09/2023 3.298 lượt xem
Thời gian qua, NHNN đã hoàn thiện khung khổ pháp lí về hoạt động cho vay, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ trực tuyến, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều quy định để tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng chính thức, hỗ trợ hoạt động vay vốn của người dân, doanh nghiệp. NHNN cũng thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tài chính, tín dụng mở rộng, đa dạng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, giảm lãi suất, đơn giản hóa thủ tục cho vay nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng qua các kênh chính thức, đặc biệt là với người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

73.200

74.400

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

73.200

74.400

Vàng SJC 5c

73.200

74.420

Vàng nhẫn 9999

61.600

62.750

Vàng nữ trang 9999

61.450

62.450


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,020 24,390 25,663 27,072 29,913 31,187 160.34 169.73
BIDV 24,085 24,385 25,866 27,062 30,080 31,206 161.34 169.85
VietinBank 23,985 24,405 25,952 27,087 30,348 31,358 161.89 169.84
Agribank 24,050 24,390 25,906 26,697 30,145 31,120 162.46 167.45
Eximbank 24,000 24,390 25,979 26,705 30,253 31,099 162.78 167.33
ACB 24,040 24,390 26,018 26,673 30,441 31,082 162.21 167.47
Sacombank 24,030 24,383 26,083 26,746 30,514 31,035 162.55 169.11
Techcombank 24,063 24,403 25,722 27,064 29,938 31,252 158.46 170.9
LPBank 24,100 24,660 25,941 27,280 30,455 31,415 161.26 172.81
DongA Bank 24,080 24,380 25,980 26,650 30,290 31,120 160.5 167.6
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
2,60
2,60
2,90
3,90
3,90
5,00
5,00
BIDV
0,10
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
3,20
3,30
3,40
4,50
4,55
4,60
4,60
Sacombank
-
-
-
-
3,40
3,50
3,60
4,50
4,75
4,80
4,95
Techcombank
0,10
-
-
-
3,20
3,20
3,50
4,50
4,55
4,90
4,90
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,60
3,70
4,80
4,90
5,30
6,10
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,90
3,90
3,90
4,90
5,10
5,40
5,60
Agribank
0,20
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,40
3,50
3,70
4,80
5,10
5,40
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?