Kinh nghiệm quản lí rủi ro khí hậu trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng trên thế giới
22/09/2023 4.517 lượt xem
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về loại rủi ro mới xuất hiện và ngày càng tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đó là rủi ro khí hậu. Bài viết cũng trình bày các chiến lược khác nhau mà các ngân hàng có thể áp dụng để quản lí rủi ro khí hậu một cách hiệu quả, bao gồm: (i) Đánh giá rủi ro khí hậu toàn diện; (ii) Tích hợp rủi ro khí hậu vào khuôn khổ quản lí rủi ro tổng thể của ngân hàng; (iii) Gắn kết với khách hàng và các bên liên quan; (iv) Cung cấp sản phẩm và dịch vụ xanh; (v) Hợp tác với các ngân hàng khác và cơ quan quản lí để thúc đẩy các hoạt động bền vững. Bài viết cũng nêu 9 tình huống quản lí rủi ro khí hậu điển hình của các ngân hàng trên thế giới và rút ra một số kết luận.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, rủi ro khí hậu, carbon.
 
EXPERIENCE WITH CLIMATE RISKS MANAGEMENT IN THE BANKING BUSINESS IN THE WORLD
 
Abstract: The article discussed climate risks, a new category of risk that has evolved and is rapidly affecting the financial industry. The paper also discusses various approaches banks can use to effectively manage climate risks, including:(i)Thorough assessments of climate risk; (ii) Integration of climate risk into the bank’s overall risk management framework; (iii) Interaction with customers and stakeholders; (iv) Provision of eco-friendly goods and services; (v) Collaboration with other customers, regulators, and other stakeholders to advance sustainable practices. The paper additionally covers nine common climate risk management scenarios for banks, makes some inferences, and concludes.
 
Keywords: Climate change, climate risk, carbon.
 
1. Giới thiệu

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức cấp bách nhất mà chúng ta phải đối mặt hiện nay, có ý nghĩa sâu sắc đối với các doanh nghiệp và tất cả các bên liên quan trên toàn thế giới. Đặc biệt, ngành Ngân hàng phải đối mặt với rủi ro khí hậu do vai trò là trung gian tài chính và sự phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế vĩ mô. Các ngân hàng cần phải thực hiện các bước chủ động để quản lí hiệu quả rủi ro khí hậu và đóng góp vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Theo báo cáo của Lực lượng Đặc nhiệm về Tiết lộ Tài chính liên quan đến Khí hậu - TCFD (2017), các tác động vật lí của biến đổi khí hậu, chẳng hạn như các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, mực nước biển dâng và cháy rừng, có thể dẫn đến tổn thất cho các ngân hàng, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng. Hơn nữa, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp có thể ràng buộc tài sản của các ngân hàng với các khoản đầu tư đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch (IPCC, 2018). Rủi ro trách nhiệm pháp lí liên quan đến các hoạt động cấp vốn có thể gây ra biến đổi khí hậu hoặc gây thiệt hại về môi trường, cũng có thể gây rủi ro pháp lí và uy tín cho các ngân hàng (TCFD, 2017). Các ngân hàng cần thực hiện các bước chủ động để quản lí hiệu quả rủi ro khí hậu 
và đóng góp vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
 
Để chống lại những rủi ro này, các ngân hàng đang nỗ lực tăng cường quản lí rủi ro khí hậu. Ngân hàng Hoa Kỳ (Bank of America) đã cam kết không phát thải khí nhà kính vào năm 2050 và đầu tư 1.000 tỉ USD vào tài chính bền vững vào năm 2030 để giúp chống biến đổi khí hậu (Bank of America, 2021). Tương tự, Citigroup đã cam kết giảm phát thải khí nhà kính ròng từ các hoạt động và chuỗi cung ứng của mình vào năm 2050 và sẽ tài trợ 1.000 tỉ USD cho các dự án phát triển bền vững vào năm 2030 (Citigroup, 2021).
 
Rủi ro khí hậu cũng liên quan chặt chẽ đến rủi ro hệ thống trong ngân hàng. Điều này đề cập đến những rủi ro mà sự sụp đổ của một tổ chức tài chính sẽ phá vỡ toàn bộ hệ thống tài chính. Tính liên kết của các ngân hàng và thị trường tài chính sẽ bị ảnh hưởng bởi những tổn thất liên quan đến khí hậu ở một tổ chức có thể nhanh chóng lan sang các tổ chức khác, dẫn đến khủng hoảng hệ thống (Batten và cộng sự, 2020). Quản lí rủi ro khí hậu là điều cần thiết đối với các ngân hàng để đảm bảo sự ổn định và bền vững tài chính dài hạn.  
 
2. Cơ sở lí thuyết về rủi ro khí hậu trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
 
Rủi ro khí hậu đề cập đến các tác động bất lợi tiềm ẩn của biến đổi khí hậu đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế. Có ba loại rủi ro khí hậu chính mà các ngân hàng cần xem xét khi quản lí rủi ro khí hậu (TCFD, 2017):
 
Rủi ro vật chất: Đây là những tác động vật lí trực tiếp của biến đổi khí hậu, chẳng hạn như mực nước biển dâng, bão thường xuyên hơn và dữ dội hơn, sóng nhiệt, hạn hán và cháy rừng... Những sự kiện như vậy có thể gây thiệt hại về tài sản, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến uy tín tín dụng của người đi vay (IPCC, 2018). Bão Harvey đã gây thiệt hại 190 tỉ USD chỉ riêng ở khu vực Houston, ảnh hưởng đến các ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác (Doyle, 2017).
 
Rủi ro chuyển đổi: Đây là những rủi ro liên quan đến quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Chẳng hạn như những thay đổi về chính trị, công nghệ và sở thích của người tiêu dùng do nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính. Những rủi ro như vậy có thể ảnh hưởng đến giá trị và lợi nhuận của các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch và tạo ra sự không chắc chắn cho các công ty và ngành phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch (In và cộng sự, 2022). Sự tăng trưởng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo đang làm giảm nhu cầu về than và khí đốt, điều này có thể khiến các ngân hàng đầu tư vào các lĩnh vực này gặp khó khăn về tài chính.
 
Rủi ro trách nhiệm pháp lí: Những rủi ro này liên quan đến rủi ro pháp lí và uy tín, liên quan đến các hoạt động tài chính góp phần gây ra biến đổi khí hậu hoặc gây hại cho môi trường. Những rủi ro như vậy có thể phát sinh từ các vụ kiện tụng ở tòa án và nhận thức tiêu cực của công chúng (TCFD, 2017). Các cuộc biểu tình đã khiến một số ngân hàng xem xét lại mối quan hệ tài trợ của họ với dự án, với lí do rủi ro về uy tín (Sam, 2016). 
 
Để quản lí hiệu quả những rủi ro này, các ngân hàng cần tích hợp rủi ro khí hậu vào khuôn khổ quản lí rủi ro tổng thể của mình và làm việc với khách hàng cũng như các bên liên quan để thúc đẩy các hoạt động bền vững (United Nations Environment Programme Finance Initiative, 2017).  
 
3. Chiến lược quản lí rủi ro khí hậu của các ngân hàng
 
Các ngân hàng có thể áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để quản lí rủi ro khí hậu một cách hiệu quả (TCFD, 2017). 
 
Thứ nhất, đánh giá rủi ro khí hậu. Tiến hành đánh giá rủi ro toàn diện để xác định rủi ro khí hậu là bước đầu tiên cần thiết đối với các ngân hàng. Đánh giá này nên bao gồm phân tích kịch bản, kiểm tra căng thẳng và lập mô hình định lượng để đo lường tác động tiềm tàng của các kịch bản khí hậu khác nhau đối với hoạt động, hiệu quả tài chính và danh mục cho vay của ngân hàng (Paisley, 2020). Deutsche Bank - một trong những ngân hàng lớn nhất tại Cộng hòa liên bang Đức, đã phát triển một bộ công cụ độc đáo để đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong các hoạt động cho vay và đầu tư (Deutsche Bank, 2022).
 
Thứ hai, tích hợp rủi ro khí hậu vào khuôn khổ quản lí rủi ro tổng thể của ngân hàng. Các ngân hàng cần tích hợp rủi ro khí hậu vào khuôn khổ quản lí rủi ro tổng thể của mình, bao gồm cơ cấu quản trị, chính sách, quy trình và khuôn khổ khẩu vị rủi ro. Sự tích hợp này sẽ giúp các ngân hàng xác định các lĩnh vực mà rủi ro khí hậu có thể tác động đến các loại rủi ro khác, chẳng hạn như rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường, đồng thời phát triển các chiến lược để giảm thiểu mức độ rủi ro tối thiểu phù hợp (TCFD, 2017). Ngân hàng HSBC đã tích hợp rủi ro khí hậu vào khuôn khổ quản lí rủi ro doanh nghiệp của mình, khiến nó trở thành yếu tố chính được cân nhắc trong quá trình ra quyết định chiến lược (HSBC, 2021).
 
Thứ ba, gắn kết với khách hàng và các bên liên quan. Các ngân hàng nên gắn kết với khách hàng và các bên liên quan để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững và nâng cao nhận thức về rủi ro khí hậu. Sự tham gia này có thể bao gồm việc cung cấp thông tin và nguồn lực để giúp khách hàng quản lí rủi ro khí hậu của chính họ, phát triển quan hệ đối tác với các tổ chức có chung cam kết về tính bền vững; cộng tác với khách hàng và các bên liên quan để xây dựng niềm tin và danh tiếng với tư cách là các tổ chức có trách nhiệm với xã hội (United Nations Environment Programme Finance Initiative, 2017). Chẳng hạn,  Ngân hàng Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) - ngân hàng lớn thứ hai ở Tây Ban Nha đã cung cấp các khoản vay và thế chấp xanh cho những khách hàng đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng (BBVA, 2021).
 
Thứ tư, cung cấp sản phẩm và dịch vụ xanh. Các ngân hàng có thể phát triển các sản phẩm và dịch vụ xanh nhằm thúc đẩy các hoạt động bền vững, chẳng hạn như trái phiếu xanh, các khoản vay cho các dự án năng lượng tái tạo... Những sản phẩm này giúp các ngân hàng xây dựng uy tín là tổ chức có trách nhiệm với xã hội, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và nhà đầu tư về các cơ hội đầu tư bền vững (IPCC, 2018). 
 
Thứ năm, hợp tác với các ngân hàng khác và cơ quan quản lí. Các ngân hàng cần hợp tác với nhau và với các cơ quan quản lí để thúc đẩy các hoạt động bền vững trong toàn hệ thống. Sự hợp tác này có thể bao gồm các sáng kiến ​​chung và hướng dẫn quy định để phát triển các tiêu chuẩn chung về đo lường và báo cáo rủi ro khí hậu cũng như thúc đẩy đầu tư bền vững. Quan hệ đối tác cũng sẽ giúp các ngân hàng giảm chi phí liên quan đến quản lí rủi ro khí hậu và tăng hiệu quả của các chiến lược giảm thiểu (Network for Greening the Financial System, 2020). Một nhóm các ngân hàng, bao gồm ASN Bank, ABN AMRO, Amalgamated Bank… đã thiết lập Quan hệ đối tác tài chính về Carbon (Partnership for Carbon Accounting Financials) để phát triển các phương pháp tiêu chuẩn đo lường lượng phát thải được tài trợ (Partnership for Carbon Accounting Financials, 2023).  Mạng lưới Xanh hóa Hệ thống Tài chính (NGFS) được thành lập bởi một nhóm các ngân hàng trung ương và cơ quan quản lí tài chính tạo điều kiện trao đổi các thông lệ tốt nhất trong quản lí rủi ro môi trường và khí hậu (NGFS, 2021). 
 
4. Các hoạt động quản lí rủi ro khí hậu của các ngân hàng

Khi các rủi ro vật chất và chuyển đổi liên quan đến biến đổi khí hậu trở nên phổ biến hơn, các ngân hàng đang thực hiện các biện pháp chủ động để quản lí rủi ro khí hậu. Nhiều ngân hàng đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng, xây dựng khung đánh giá rủi ro khí hậu và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ tài chính bền vững. Cụ thể như 9 tình huống điển hình về quản lí rủi ro khí hậu của các ngân hàng trên thế giới trong Bảng 1. 

Bảng 1: Hoạt động quản lí rủi ro khí hậu của các ngân hàng điển hình

Nguồn: Tổng hợp của tác giả
 
Citibank đã đặt mục tiêu tài trợ 250 tỉ USD cho các dự án liên quan môi trường cho đến năm 2025, tài trợ đến 1.000 tỉ USD vào năm 2030 và đã cam kết điều chỉnh các hoạt động tài chính của mình phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris (Citi, 2021). Ngân hàng cũng đã tích hợp rủi ro khí hậu vào khuôn khổ quản lí rủi ro tổng thể của mình và phát triển một công cụ độc quyền để đánh giá rủi ro khí hậu trong các lĩnh vực kinh doanh (Citi, 2021).
 
HSBC đã cam kết đạt được mức phát thải carbon bằng "0" trên toàn bộ danh mục khách hàng của mình vào năm 2050 hoặc sớm hơn (HSBC, 2021). Ngân hàng cũng đã đặt mục tiêu 1.000 tỉ USD vào tài chính và đầu tư bền vững năm 2030. Ngoài ra, HSBC đã phát triển một công cụ để đánh giá rủi ro khí hậu trong các danh mục đầu tư và cho vay của mình, đồng thời cam kết báo cáo hằng năm về tiến độ đạt được các mục tiêu khí hậu.
 
BNP Paribas cũng là một ngân hàng đã thực hiện các bước quan trọng để quản lí rủi ro khí hậu. Ngân hàng này đã thành lập một nhóm chuyên trách để tích hợp các yếu tố ESG vào các quy trình quản lí rủi ro của mình và đặt mục tiêu đạt được 185 tỉ Euro tài chính xanh vào năm 2025 (BNP Paribas, 2021). Ngân hàng cũng đã phát triển một phương pháp định lượng lượng khí thải carbon trong các danh mục đầu tư và cho vay của mình, đồng thời cam kết giảm mức độ tiếp xúc với các hoạt động liên quan đến than.
 
Ngân hàng Standard Chartered đã đặt mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng "0" trong các hoạt động của mình vào năm 2025 và cung cấp 120 tỉ Euro vào tài chính bền vững từ năm 2019 đến năm 2025 (Standard Chartered, 2021). Ngân hàng cũng đã tích hợp rủi ro khí hậu vào khung quản lí rủi ro của mình, bao gồm thử nghiệm căng thẳng và phân tích kịch bản, đồng thời phát triển một công cụ độc quyền để đo lượng khí thải carbon trong các khoản đầu tư của ngân hàng (Standard Chartered, 2021).
 
JPMorgan Chase đã cam kết điều chỉnh các hoạt động tài chính của mình với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và đạt được mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 (JPMorgan Chase, 2022). Ngân hàng cũng đã đặt mục tiêu tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo và giảm tài trợ cho khai thác và sản xuất nhiên liệu hóa thạch.
 
Các ngân hàng này không phải là những ngân hàng duy nhất nỗ lực quản lí rủi ro khí hậu. Một cuộc khảo sát của Global Risk Institute cho thấy, 70% ngân hàng được khảo sát đã triển khai hoặc đang có kế hoạch triển khai các biện pháp quản lí rủi ro khí hậu (Global Risk Institute, 2021). Những thực tiễn này bao gồm thử nghiệm căng thẳng, phân tích kịch bản khí hậu và phát triển các sản phẩm tài chính liên quan đến tính bền vững.
 
Nhìn chung, các tình huống điển hình này chứng minh rằng các ngân hàng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lí rủi ro khí hậu bằng cách đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng, phát triển các khuôn khổ để đánh giá rủi ro khí hậu và tung ra các sản phẩm và dịch vụ tài chính bền vững. Khi ngành tài chính đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc quản lí rủi ro khí hậu, nhiều ngân hàng đã chủ động thực hiện các bước để điều chỉnh hoạt động cho vay của họ với các mục tiêu khí hậu. Thông qua những nỗ lực này, các ngân hàng đang góp phần vào quá trình chuyển đổi toàn cầu sang nền kinh tế ít carbon, đồng thời giảm thiểu rủi ro khí hậu.  
 
5. Kết luận
 
Quản lí rủi ro khí hậu đã trở thành một vấn đề ngày càng quan trọng đối với các ngân hàng khi tác động của biến đổi khí hậu trở nên rõ ràng hơn. Nếu không quản lí rủi ro khí hậu hiệu quả, các ngân hàng có thể bị tổn thất tài chính nghiêm trọng và thiệt hại về uy tín. Tuy nhiên, nếu các ngân hàng tích cực hành động để quản lí rủi ro khí hậu, họ sẽ không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn góp phần vào một tương lai bền vững.
 
Các nghiên cứu điển hình cho thấy, nhiều ngân hàng đang thực hiện các bước cụ thể để quản lí rủi ro khí hậu một cách hiệu quả, bao gồm tích hợp rủi ro khí hậu vào khuôn khổ quản lí rủi ro tổng thể của họ, phát triển các công cụ độc quyền để đánh giá rủi ro khí hậu và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ xanh; đồng thời, đưa ra các khuyến nghị về việc tiết lộ các rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu. Các ngân hàng có thể làm việc với các đối tác, cơ quan quản lí và các bên liên quan khác để phát triển các tiêu chuẩn chung và thông lệ tốt nhất để quản lí rủi ro khí hậu. Điều này sẽ giúp giảm chi phí liên quan đến quản lí rủi ro khí hậu và tăng hiệu quả của các chiến lược giảm thiểu.
 
Nhìn chung, các ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu bằng cách quản lí hiệu quả các rủi ro khí hậu và thúc đẩy các hoạt động bền vững. Thông qua các hoạt động cho vay và đầu tư, các ngân hàng có khả năng chuyển vốn vào các dự án có hàm lượng carbon thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một tương lai ổn định hơn.
 
Tài liệu tham khảo:
 
1. Bank of America. (2021). Bank of America Increases Environmental Business Initiative Target to $1 Trillion by 2030. Retrieved April 6, 2023, https://newsroom.bankofamerica.com/content/newsroom/press-releases/2021/04/bank-of-america-increases-environmental-business-initiative-targ.html
2. Batten, S., Sowerbutts, R., & Tanaka, M. (2020). Climate change: Macroeconomic impact and implications for monetary policy. Ecological, Societal, and Technological Risks and the Financial Sector, pages 13-38.
3. BBVA. (2021). BBVA goes green. Retrieved April 6, 2023, https://www.bbva.com/en/sustainability/bbva-goes-green/
4. BNP Paribas. (2021). Sustainable finance. Retrieved April 6, 2023, https://apac.bnpparibas/en/our-solutions/sustainable-finance/
5. BNP Paribas. (2022). Sustainability at the heart of our strategy and as a guide for everything we do. Retrieved April 6, 2023, https://www.bnpparibas.nl/en/our-commitments/
6. Citigroup. (2021). Citi commits to net-zero greenhouse gas emissions by 2050, https://www.citigroup.com/global/news/perspective/2021/citis-commitment-to-net-zero-by-2050
7. Commonwealth Bank. (2023). Green, Social & Sustainability Funding Framework. Retrieved April 6, 2023, https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank-assets/about-us/docs/green-framework.pdf
8. Deutsche Bank. (2022). Meet our ESG experts: Chris Jaques. Retrieved April 6, 2023, https://www.db.com/news/detail/20221215-meet-our-esg-experts-chris-jaques
9. Doyle, R.  (2017). Hurricane Harvey costliest natural disaster in US history, estimated at $200 billion. USA Today. Retrieved April 6, 2023, https://www.usatoday.com/story/weather/2017/08/30/harvey-costliest-natural-disaster-u-s-history-estimated-cost-160-billion/615708001/
10. Environmental Defense Fund. (2022). Banks take major step to turn climate commitments into action for global agriculture sector. Retrieved April 6, 2023, https://business.edf.org/insights/banks-take-major-step-to-turn-climate-commitments-into-action-for-global-agriculture-sector/
11. Global Risk Institute. (2021). Climate Risk Scenario Analysis: An Executive Primer.  Retrieved April 6, 2023, https://globalriskinstitute.org/mp-files/climate-risk-scenario-analysis-an-executive-primer.pdf/
12. Goldman Sachs. (2023). Sustainable finance target. Retrieved April 6, 2023, https://www.goldmansachs.com/our-commitments/sustainability/sustainable-finance/
13. HSBC. (2021). Our climate strategy. Retrieved, https://www.hsbc.com/who-we-are/our-climate-strategy
14. In, S. Y., Manav, B., Venereau, C. M. A., Cruz R., L. E., & Weyant, J. P. (2022). Climate-related financial risk assessment on Energy Infrastructure Investments. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 167, 112689. https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112689 
15. Intergovernmental Panel on Climate Change. (2018). Global warming of 1.5°C. Retrieved April 6, 2023, https://www.ipcc.ch/sr15/
16. JPMorgan Chase. (2022). JPMorgan Chase Targets More Than $2.5 Trillion over 10 Years to Advance Climate Action and Sustainable Development. Retrieved April 6, 2023, https://www.jpmorganchase.com/news-stories/jpmc-to-advance-climate-action-and-sustainable-dev-goals
17. Morgan Stanley. (2022). Climate Change: Net-Zero Financed Emissions. Retrieved April 6, 2023, https://www.morganstanley.com/ideas/climate-change-net-zero-financed-emissions 
18. Network for Greening the Financial System. (2020). Guide to climate  scenario analysis for central banks  and supervisors. Retrieved April 6, 2023, https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_guide_scenario_analysis_final.pdf
19. Paisley, J. (2020). Climate Risk Management at Financial Firms. Technical report, GARP Risk Institute. Retrieved April 6, 2023, https://media.garp.org/newmedia/gri/climate-risk-managementsurvey/AGoodStart 052919 PDF.pdf
20. Partnership for Carbon Accounting Financials. (2023). About us. Retrieved April 6, 2023, https://carbonaccountingfinancials.com/en/about
21. Sam, L. (2016). Dakota Access pipeline: the who, what and why of the Standing Rock protests. The Guardian. Retrieved April 6, 2023, https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/03/north-dakota-access-oil-pipeline-protests-explainer
22. Standard Chartered.  (2021). Standard Chartered embarks on first green trade finance facility to support sustainable supply chains. Retrieved April 6, 2023, https://www.sc.com/my/news-media/first-green-trade-finance-facility/
 23. Task Force on Climate-related Financial Disclosures. (2017). Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Retrieved April 6, 2023, https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
24. United Nations Environment Programme Finance Initiative. (2017). Principles for Responsible Banking. Retrieved April 6, 2023, from https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/

Nguyễn Minh Sáng
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc gắn chặt đào tạo cơ bản với đào tạo thực tế tại Học viện Ngân hàng
Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc gắn chặt đào tạo cơ bản với đào tạo thực tế tại Học viện Ngân hàng
21/02/2024 1.475 lượt xem
Mô hình Ba Nhà là một mô hình nổi tiếng nêu bật sự gắn liền chặt chẽ giữa đào tạo lí thuyết và đào tạo thực tế, thông qua mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và chính phủ với tiềm năng đổi mới và phát triển kinh tế trong một xã hội tri thức.
Triển khai ESG trong lĩnh vực ngân hàng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
Triển khai ESG trong lĩnh vực ngân hàng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
20/02/2024 1.670 lượt xem
Chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải carbon thấp, kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững đang trở thành một xu hướng tất yếu, là ưu tiên của nhiều quốc gia trên thế giới để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Nỗ lực nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam
Nỗ lực nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam
19/02/2024 1.507 lượt xem
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức vào ngày 14/12/2021 đã thống nhất cao khẳng định về sự hình thành, phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao "cây tre Việt Nam": Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024
16/02/2024 2.561 lượt xem
Kể từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (năm 1987) đến nay, Việt Nam đã thu hút được gần 438,7 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Khu vực FDI đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Riêng năm 2023, mặc dù tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm tốc (chỉ đạt 5,05% GDP so với 8% GDP năm 2022) do bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của vốn FDI.
Nhìn lại công tác điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2023 - Nhận định dư địa chính sách tiền tệ năm 2024
Nhìn lại công tác điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2023 - Nhận định dư địa chính sách tiền tệ năm 2024
15/02/2024 1.792 lượt xem
Kinh tế thế giới năm 2023 cho thấy nhiều bất định đến từ căng thẳng địa chính trị cũng như áp lực về tăng trưởng và lạm phát, kéo theo sự điều chỉnh về chính sách tiền tệ (CSTT) của các quốc gia trên thế giới.
Việt Nam vững mạnh, vươn cao trong năm Rồng
Việt Nam vững mạnh, vươn cao trong năm Rồng
13/02/2024 1.526 lượt xem
Năm 2024, chúng ta có thể tin tưởng, những khó khăn nhất đã ở phía sau. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam quý IV/2023 đã phục hồi lên 6,72% so với cùng kì năm 2022, góp phần vào tổng mức tăng trưởng cả năm 2023 đạt 5,05%. Đóng góp cho đà hồi phục này là nhờ sự cải thiện về thương mại bắt đầu trong quý cuối cùng của năm 2023.
Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024: Kiên cường và đầy hứa hẹn trước những thách thức
Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024: Kiên cường và đầy hứa hẹn trước những thách thức
12/02/2024 1.597 lượt xem
Nhìn chung, kinh tế thế giới đang dần hồi phục sau đại dịch Covid-19 và những biến động địa chính trị, tuy nhiên, vẫn còn chậm và chưa đồng đều.
Quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả
Quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả
17/01/2024 3.107 lượt xem
Quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của các ngân hàng. Hiện nay, vấn đề quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng vẫn còn tồn tại những hạn chế, khó khăn nhất định, điều này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của các ngân hàng.
Quy định của pháp luật về phí Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và thực tiễn thi hành
Quy định của pháp luật về phí Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và thực tiễn thi hành
16/01/2024 2.113 lượt xem
Với những đặc thù về quy mô, đối tượng khách hàng và tính liên kết hệ thống, các QTDND phải đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng và nguy cơ đổ vỡ hệ thống.
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
11/01/2024 2.431 lượt xem
Hiện nay, phát triển kinh tế tuần hoàn đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), môi trường hiện nay đang bị ô nhiễm trầm trọng. Cùng với sự cạn kiệt tài nguyên, nhu cầu sử dụng tài nguyên của thế giới ngày càng tăng vượt ngoài khả năng cung ứng của Trái đất. Nếu không có những biện pháp kịp thời, lượng chất thải sẽ vượt giới hạn chịu tải của môi trường. Phát triển kinh tế tuần hoàn là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp giảm lượng tài nguyên cần sử dụng và lượng phế thải tạo ra, góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên và giảm tác động gây ô nhiễm môi trường.
Nhìn lại thành công trong kiểm soát lạm phát của Việt Nam năm 2023 và triển vọng lạm phát năm 2024
Nhìn lại thành công trong kiểm soát lạm phát của Việt Nam năm 2023 và triển vọng lạm phát năm 2024
10/01/2024 7.600 lượt xem
Năm 2023, lạm phát bình quân của Việt Nam tăng 3,25%, đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra là kiểm soát lạm phát ở mức 4,5%. Đây là năm thứ 12 liên tiếp Việt Nam duy trì được mức lạm phát một con số kể từ sau khi lạm phát tăng cao năm 2011, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế bền vững, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài vào đồng nội tệ và môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
Hạn chế rủi ro thanh toán cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Hạn chế rủi ro thanh toán cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
04/01/2024 2.693 lượt xem
Do hạn chế kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động ngoại thương, cùng với đó là mong muốn xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã không tìm hiểu kĩ đối tác và phương thức thanh toán phù hợp dẫn đến các rủi ro đáng tiếc.
Phát triển chính sách về kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ
Phát triển chính sách về kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ
03/01/2024 2.517 lượt xem
Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.
Thực trạng hoạt động mua, bán nợ tại ngân hàng thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện
Thực trạng hoạt động mua, bán nợ tại ngân hàng thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện
02/01/2024 2.130 lượt xem
Hoạt động mua, bán nợ của ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam đang dần hình thành như một sự cần thiết khách quan của phát triển nền kinh tế. Hoạt động mua, bán nợ là một lĩnh vực rất mới ở Việt Nam hiện nay, nhưng thực chất nó là một hoạt động kinh tế rất cơ bản trong các NHTM.
Cần bổ sung cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường
Cần bổ sung cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường
31/12/2023 2.011 lượt xem
Sau thời điểm tăng cao, giá vàng miếng SJC có chiều hướng giảm dần từ chiều 28/12/2023. Trên thị trường, khách hàng đang có xu hướng bán ròng vàng miếng SJC. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), trong tháng 01/2024, NHNN sẽ trình Chính phủ báo cáo tổng kết Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?