Hoàn thiện mô hình Cục phòng, chống rửa tiền theo chuẩn mực quốc tế
06/09/2019 7.355 lượt xem
Ngày 07/6/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền. Theo quy định tại Nghị định này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thành lập Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền là đơn vị trực thuộc NHNN. Năm 2009, Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền sáp nhập với 03 đơn vị khác để thành lập Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) và đổi tên thành Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) là một đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Cơ quan TTGSNH.
 
Theo chuẩn mực quốc tế, Cục PCRT có vai trò là một trung tâm quốc gia thực hiện chức năng tiếp nhận, phân tích và chuyển giao các thông tin liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm khác liên quan đến rửa tiền. Với vai trò này, Cục PCRT là Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Việt Nam.
 
Hiện nay, để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của Việt Nam cũng như chuẩn mực quốc tế, NHNN đang nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng và Quyết định thay thế Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan TTGSNH trực thuộc NHNN. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục PCRT cũng sẽ được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu triển khai công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu của FIU theo chuẩn mực quốc tế.
 
Để giúp cho việc nghiên cứu nêu trên, bài viết này đề cập đến các mô hình FIU trên thế giới cũng như các yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện mô hình của Cục PCRT.
 
1. Mô hình và chức năng chính của FIU theo chuẩn mực quốc tế
 
Trên cơ sở khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (FATF), hầu hết các quốc gia trên thế giới đã thành lập FIU. Hiện nay, có 4 mô hình FIU được các quốc gia lựa chọn, gồm: (i) Mô hình hành chính, tức là FIU trực thuộc một cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước như Ngân hàng Trung ương hay Bộ Tài chính; (ii) Mô hình thực thi pháp luật, tức là FIU trực thuộc cơ quan công an/cảnh sát; (iii) Mô hình tòa án hoặc công tố, tức là FIU được thành lập trong ngành tư pháp và thường thuộc thẩm quyền của cơ quan công tố; (iv) Mô hình lai ghép, đây là mô hình kết hợp những đặc điểm của 3 loại mô hình FIU nói trên. Mỗi mô hình đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, cụ thể như sau: 
 
FIU theo mô hình hành chính: 
 
FIU kiểu hành chính thường là một đơn vị đặt dưới sự giám sát của một cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ hoặc một cơ quan tương đương thuộc Chính phủ. Đôi khi FIU kiểu hành chính này được đặt dưới sự giám sát trực tiếp của Chính phủ. Lý do chính của việc sắp xếp như vậy là để thiết lập một đơn vị “đệm” giữa khu vực tài chính và phi tài chính có nghĩa vụ báo cáo và các cơ quan thi hành pháp luật chịu trách nhiệm về điều tra, truy tố tội phạm tài chính.
 
Ưu điểm: (i) FIU hoạt động như một đơn vị “đệm” giữa một bên là các định chế tài chính và phi tài chính có nghĩa vụ báo cáo (đối tượng báo cáo) với bên kia là các cơ quan thi hành pháp luật, điều này tránh được việc tạo ra mối quan hệ trực tiếp giữa các đối tượng báo cáo và các cơ quan thi hành pháp luật; (ii) Đối tượng báo cáo tin tưởng hơn và báo cáo nhiều thông tin hơn nếu họ biết việc chuyển giao những thông tin của họ cho cơ quan thực thi pháp luật là những thông tin đã được FIU phân tích và được giới hạn trong các vụ việc về rửa tiền và tài trợ cho khủng bố; (iii) FIU là một đơn vị “trung lập”, có kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ sâu về tài chính ngân hàng nên có khả năng đối thoại với các đối tượng báo cáo; (iv) Thông tin có thể được dễ dàng trao đổi với các FIU khác trên thế giới.
 
Nhược điểm: (i) FIU không phải là một bộ phận của cơ quan thi hành pháp luật nên có thể có sự chậm trễ trong việc áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật, chẳng hạn như phong tỏa tài khoản hay bắt giữ người bị tình nghi; (ii) Không có các quyền lực pháp lý như các cơ quan thi hành pháp luật và cơ quan có thẩm quyền xét xử để thu thập chứng cứ; (iii) FIU kiểu hành chính (trừ khi thực sự độc lập) phải chịu sự giám sát trực tiếp nhiều hơn của các cơ quan chính trị có thẩm quyền.
 
FIU theo mô hình thực thi pháp luật 
 
Ở một số nước, việc nhấn mạnh khía cạnh thi hành pháp luật của FIU đã dẫn đến việc thành lập FIU như một đơn vị của cơ quan thi hành pháp luật. Về mặt hoạt động, theo mô hình này, FIU sẽ gần gũi với các đơn vị thi hành pháp luật khác, chẳng hạn như các đơn vị chống tội phạm tài chính và dễ dàng trong việc tiếp nhận kiến thức chuyên môn cũng như các nguồn thông tin cần thiết. Ngược lại, các cơ quan thi hành pháp luật có thể tiếp cận dễ dàng hơn thông tin mà FIU nhận được và có thể sử dụng trong bất kỳ vụ việc điều tra nào, do đó sẽ làm tăng giá trị của thông tin. Việc trao đổi thông tin có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các mạng lưới trao đổi thông tin về tội phạm quốc gia và quốc tế hiện có.
 
Ưu điểm: (i) Đơn vị được xây dựng trên một cơ sở hạ tầng có sẵn, do đó không cần thành lập đơn vị mới; (ii) Thông tin tài chính được sử dụng tối đa cho việc thi hành pháp luật; (iii) Có phản ứng thi hành pháp luật nhanh đối với những đối tượng có biểu hiện rửa tiền và các tội phạm khác; (iv) Thông tin có thể được trao đổi thông qua mạng lưới trao đổi thông tin về tội phạm quốc tế (chẳng hạn như Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - Interpol); (v) Có thể tiếp cận tương đối dễ dàng thông tin tình báo về tội phạm.
 
Nhược điểm: (i) FIU có xu hướng tập trung nhiều vào điều tra hơn là các biện pháp phòng ngừa; (ii) Các cơ quan thi hành pháp luật không phải là một bên đối thoại của các đối tượng báo cáo, do vậy phải tạo dựng sự tin cậy lẫn nhau và điều này, đòi hỏi phải có thời gian nhất định; các cơ quan thi hành pháp luật có thể thiếu những kiến thức chuyên môn về tài chính ngân hàng cần thiết để tiến hành đối thoại; (iii) Việc tiếp cận đối tượng báo cáo (trong trường hợp không liên quan đến các giao dịch đã báo cáo) thường đòi hỏi phải mở một cuộc điều tra chính thức; (iv) Đối tượng báo cáo có thể miễn cưỡng tiết lộ thông tin phục vụ mục đích thi hành pháp luật nếu họ biết thông tin này, có thể được sử dụng để điều tra một tội phạm nào đó ngoài hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
 
FIU theo mô hình tòa án hoặc công tố
 
FIU loại này được thành lập trong ngành tư pháp của một quốc gia và hầu hết thường thuộc thẩm quyền của cơ quan công tố. Mô hình này, thường thấy ở các quốc gia theo truyền thống luật châu Âu lục địa, nơi mà các cơ quan công tố là một bộ phận của hệ thống tư pháp và có thẩm quyền hơn các cơ quan điều tra và ở các quốc gia, nơi pháp luật về giữ bí mật hoạt động ngân hàng được đề cao.
 
Ưu điểm: (i) Thông tin được cung cấp trực tiếp cho cơ quan được ủy quyền điều tra hay truy tố tội phạm; (ii) Các quyền lực của tòa án (ví dụ: thu giữ tiền, phong tỏa tài khoản, tiến hành thẩm vấn, giam giữ người, tiến hành khám xét) được phát huy ngay lập tức.
 
Nhược điểm: (i) Có nhược điểm như mô hình thực thi pháp luật, trừ việc miễn cưỡng tiết lộ thông tin do có “nghi ngờ”; (ii) Có thể gặp khó khăn khi trao đổi thông tin với các FIU không phải kiểu tòa án hoặc công tố.
 
FIU theo mô hình lai ghép
 
Mô hình lai ghép nhằm hội tụ các ưu điểm của các mô hình FIU khác nhau vào trong một tổ chức. Một số FIU kiểu này kết hợp các đặc điểm của FIU mô hình hành chính với FIU mô hình thực thi pháp luật, một số FIU khác kết hợp quyền lực của cơ quan hải quan với quyền lực của cảnh sát. Điều đặc biệt là trong một số FIU kiểu này, một số cán bộ của các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật được biệt phái đến làm việc cho FIU, do đó họ có thêm quyền lực của FIU trong khi họ vẫn thực hiện các quyền lực của cơ quan của họ. Tuy nhiên, việc tổ chức và vận hành một mô hình lai ghép thường phức tạp, đòi hỏi có sự chỉ đạo xuyên suốt của một cơ quan cao nhất và sự phối hợp tích cực, chủ động của các cơ quan có liên quan.
 
Với trình bày trên cho thấy không có mô hình nào hoàn hảo cho tất cả các quốc gia mà đòi hỏi các quốc gia phải căn cứ vào đặc điểm kinh tế, văn hóa, tập quán lập pháp, hành pháp và tố tụng của quốc gia để lựa chọn mô hình phù hợp, hiệu quả.
 
Dù FIU được thành lập và hoạt động theo mô hình nào thì cũng phải có 03 chức năng cốt lõi gồm: tiếp nhận, phân tích và chuyển giao thông tin liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm khác liên quan đến rửa tiền. Ngoài ra, tùy theo mô hình và đặc điểm của từng quốc gia mà FIU có thêm các chức năng khác như chức năng quản lý, giám sát, chức năng nghiên cứu, đào tạo, chức năng điều tra...
 
Để FIU có thể thực hiện hiệu quả 03 chức năng cốt lõi, các quốc gia được yêu cầu phải được trao những thẩm quyền pháp lý cần thiết cho FIU gồm: (i) Thẩm quyền tiếp cận thông tin, bao gồm quyền yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung từ các đơn vị báo cáo và tiếp cận trong phạm vi rộng nhất các thông tin tài chính, hành chính và thực thi pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền và các nguồn thông tin công khai; (ii) Thẩm quyền về độc lập và tự chủ trong hoạt động phân tích, chuyển giao thông tin và trong việc trao đổi thông tin với các cơ quan trong nước và quốc tế; (iii) Được cung cấp đầy đủ nguồn lực về tài chính, nhân lực và kỹ thuật đảm bảo tính tự chủ, độc lập và cho phép FIU thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả.
 
2. Yêu cầu đối với việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục PCRT
 
Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục PCRT được quy định tại Quyết định số 2698/QĐ-NHNN ngày 19/4/2014 của Thống đốc NHNN (Quyết định 2698). Theo đó, Cục PCRT vẫn là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Cơ quan TTGSNH, có chức năng giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trong việc: (i) Quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền; 
(ii) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật.
 
Nhiệm vụ chính của Cục PCRT bao gồm: (i) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; (ii) Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền; (iii) Thực hiện vai trò đầu mối trong hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; (iv) Thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền; (v) Giúp việc cho Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng; (vi) Đầu mối triển khai thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (Đạo luật FATCA); (vii) Thực hiện công tác đào tạo, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học.
 
Những nhiệm vụ trên mang tính đặc thù và được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống khủng bố gồm: Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012; Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12/6/2013 và các văn bản hướng dẫn các luật này.
 
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục PCRT cho thấy, Cục PCRT là FIU của Việt Nam và được tổ chức theo mô hình hành chính, nghĩa là trực thuộc cơ quan có chức năng quản lý nhà nước (NHNN). Đây cũng là mô hình khá phổ biến đối với các FIU trên thế giới. 
 
Với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyển như hiện nay, Cục PCRT chưa đảm bảo được tính độc lập, tự chủ trong thực hiện chức năng của FIU, điều này dẫn đến những khó khăn trong việc triển khai hoạt động, cụ thể:
 
Khó khăn, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền 
 
Với vị trí, thẩm quyền hiện nay, Cục PCRT gặp nhiều khó khăn khi triển khai các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Cục PCRT có nhiệm vụ tiếp nhận, phân tích báo cáo giao dịch đáng ngờ nhưng lại không có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ và các thông tin khác cần thiết cho việc phân tích cũng như không có thẩm quyền chuyển giao thông tin đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố cho cơ quan có thẩm quyền. Hạn chế này, một mặt, làm cho Cục PCRT không có đầy đủ chức năng cốt lõi của FIU theo Chuẩn mực quốc tế; mặt khác, làm cho công tác phân tích, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền chưa được thực hiện một cách kịp thời. 
 
Với vai trò là trung tâm quốc gia và là đơn vị giúp việc cho Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Cục PCRT thường xuyên phải phối hợp với đơn vị đầu mối của các bộ, ngành có liên quan trong việc triển khai công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật, thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Việc Cục PCRT với vị trí là một đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH đã làm cho công tác phối hợp thêm khó khăn.
 
Khó khăn, hạn chế trong hoạt động hợp tác quốc tế 
 
Để tạo điều kiện thuận lợi cũng như có căn cứ pháp lý cho hoạt động trao đổi thông tin tình báo giữa các FIU trên thế giới, các FIU trên thế giới được khuyến nghị ký kết Bản ghi nhớ (MOU) trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Theo đó, các hoạt động trao đổi thông tin sẽ được thực hiện trên cơ sở MOU đã được ký kết. Theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, người đứng đầu FIU là người có thẩm quyền ký kết MOU. Tuy nhiên, do Cục PCRT là đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH nên lãnh đạo Cục PCRT không có thẩm quyền ký MOU với các FIU trên thế giới. Điều này, gây ra rất nhiều khó khăn cho Cục PCRT trong quá trình đàm phán ký kết MOU với các đối tác cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động trao đổi thông tin với đối tác nước ngoài vì không ký được MOU (nhiều FIU trên thế giới chỉ chấp nhận việc chia sẻ thông tin sau khi đã ký kết MOU) và thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam trong APG.
 
Khó khăn trong việc gia nhập Nhóm Các đơn vị tình báo tài chính Egmont (Nhóm Egmont)
 
Việt Nam đã có đơn xin gia nhập và đã được công nhận là quan sát viên của Nhóm Egmont từ năm 2010. Theo đó, FIU Pháp và FIU Đài Loan được cử là các FIU tài trợ có nhiệm vụ hướng dẫn và hỗ trợ FIU Việt Nam thực hiện các yêu cầu và đáp ứng các điều kiện để gia nhập Nhóm Egmont. Tuy nhiên, đến nay, FIU Việt Nam chưa được kết nạp là thành viên của Nhóm Egmont mà lý do chính là do Cục PCRT chưa đáp ứng được các yêu cầu về FIU theo chuẩn mực quốc tế, trong đó có yêu cầu về “tính độc lập, tự chủ” trong hoạt động của FIU. 
 
Với các khó khăn, hạn chế phát sinh liên quan đến mô hình, vị trí và chức năng của Cục PCRT như hiện nay, việc nghiên cứu, hoàn thiện mô hình Cục PCRT là cần thiết để Cục PCRT có thể phát huy được hết vai trò trung tâm của mình trong đấu tranh chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố ở Việt Nam cũng như đáp ứng được các yêu cầu của chuẩn mực quốc tế về FIU, đặc biệt là yêu cầu về “tính độc lập, tự chủ” của FIU. Do đó, việc nghiên cứu, trình các cấp về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan TTGSNH, trong đó có Cục PCRT nhằm đáp ứng được yêu cầu thực tế trong nước và phù hợp với chuẩn mực quốc tế là một yêu cầu cấp thiết.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO: 
1. 40+9 Khuyến nghị của FATF (2003).
2. Các Khuyến nghị của FATF - Chuẩn mực quốc tế về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống phổ biến vũ khí (2012).
3. Báo cáo Tổng kết 5 năm Luật phòng, chống rửa tiền.
4. Báo cáo đánh giá đa phương của Việt Nam năm 2009.
5. Financial Intelligence Units – IMF, WB năm 2004

ThS. Nguyễn Văn Ngọc

Nguồn: TCNH số 21/2018
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán - Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị
Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán - Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị
15/02/2024 2.436 lượt xem
Kiểm toán nội bộ có vai trò quan trọng trong việc tăng cường và bảo vệ giá trị của tổ chức thông qua chức năng cung cấp sự đảm bảo, tư vấn khách quan, chuyên sâu và theo định hướng rủi ro.
Ngân hàng Mizuho Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
Ngân hàng Mizuho Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
13/02/2024 2.578 lượt xem
Nhìn lại năm 2023, trên khắp Việt Nam và Nhật Bản đã diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tháng 12/2023, Mizuho đã hỗ trợ Diễn đàn kinh tế Nhật Bản - Việt Nam tại Tokyo cùng với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và các định chế tài chính khác.
Triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2024
Triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2024
26/01/2024 3.861 lượt xem
Sau những cú sốc mạnh trong năm 2022, hoạt động kinh tế toàn cầu có dấu hiệu ổn định vào đầu năm 2023.
Kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa quy trình bằng robot trong lĩnh vực ngân hàng trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam
Kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa quy trình bằng robot trong lĩnh vực ngân hàng trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam
15/01/2024 4.654 lượt xem
Chuyển đổi số và sự bùng nổ công nghệ có ảnh hưởng lớn đến hành vi của khách hàng và hoạt động kinh doanh. Xu hướng thay đổi này dẫn đến quá trình số hóa trong các lĩnh vực như sản xuất, chuỗi cung ứng, tài chính và các dịch vụ phụ trợ khác.
Thẩm quyền để xử lí ngân hàng đang đổ vỡ một cách nhanh chóng và kịp thời - Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
Thẩm quyền để xử lí ngân hàng đang đổ vỡ một cách nhanh chóng và kịp thời - Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
05/01/2024 5.603 lượt xem
Trong năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều vụ sụp đổ của những ông lớn trong lĩnh vực ngân hàng, điều này dấy lên hồi chuông cảnh báo về tính chất dễ đổ vỡ của ngân hàng. Việc một ngân hàng đổ vỡ thể hiện kỉ luật thị trường đối với những ngân hàng có hoạt động kinh doanh thiếu an toàn, lành mạnh nhưng lại tạo ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng và người gửi tiền.
Phân tích lợi ích và rủi ro của tiền kĩ thuật số Ngân hàng Trung ương
Phân tích lợi ích và rủi ro của tiền kĩ thuật số Ngân hàng Trung ương
21/12/2023 6.658 lượt xem
Sự chuyển dịch nhanh chóng của hệ thống tiền tệ số toàn cầu đã khiến chính phủ các nước có phần lúng túng trong việc thích nghi với sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi chi tiêu và đầu tư của người dân.
Hợp tác của Trung Quốc với các nước châu Phi trong lĩnh vực ngân hàng và một số kinh nghiệm cho Việt Nam
Hợp tác của Trung Quốc với các nước châu Phi trong lĩnh vực ngân hàng và một số kinh nghiệm cho Việt Nam
20/12/2023 6.208 lượt xem
Trung Quốc là đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư lớn nhất của châu Phi trong thời gian qua và sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Bài viết này tóm lược sự phát triển quan hệ thương mại và đầu tư của Trung Quốc với các nước châu Phi trong thời gian hơn một thập kỉ vừa qua và việc Trung Quốc sử dụng lĩnh vực ngân hàng hỗ trợ cho sự phát triển đó.
Thực tiễn sử dụng tiền mã hóa trong tài trợ cuộc xung đột Nga - Ukraine và hàm ý cho Việt Nam
Thực tiễn sử dụng tiền mã hóa trong tài trợ cuộc xung đột Nga - Ukraine và hàm ý cho Việt Nam
16/11/2023 7.322 lượt xem
Bài viết khái quát quá trình triển khai huy động dòng vốn toàn cầu thông qua tiền mã hóa của Chính phủ Ukraine và Liên bang Nga; từ đó, đánh giá hiệu quả thực tiễn của việc sử dụng tiền mã hóa trong thanh toán xuyên biên giới, nguy cơ sử dụng tiền mã hóa trong các hoạt động rửa tiền, khủng bố và đưa ra hàm ý cho Việt Nam.
Quy định về hoạt động huy động vốn cộng đồng theo hình thức cổ phần tại Malaysia - Một số gợi mở cho Việt Nam
Quy định về hoạt động huy động vốn cộng đồng theo hình thức cổ phần tại Malaysia - Một số gợi mở cho Việt Nam
06/11/2023 7.327 lượt xem
Hoạt động huy động vốn cộng đồng đã trở nên phổ biến sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, phương thức này đã phát triển nhanh chóng ở nhiều nước trên thế giới. Trong đó, hoạt động huy động vốn theo hình thức cổ phần (Equity - based Crowdfunding - ECF) là hình thức gọi vốn được các doanh nghiệp trong giai đoạn khởi đầu, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo rất ưa chuộng. Với ECF, các doanh nghiệp có thể huy động vốn từ cộng đồng thông qua một nền tảng trên Internet.
Phát triển ngân hàng hợp kênh: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam
Phát triển ngân hàng hợp kênh: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam
20/10/2023 8.520 lượt xem
Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật và việc sử dụng ngày càng nhiều điện thoại thông minh và máy tính bảng, xu hướng hợp kênh đã dần trở nên quan trọng đối với tập hợp đa dạng các dịch vụ ngân hàng. Hoạt động ngân hàng hợp kênh cung cấp đường dẫn đến các dịch vụ tài chính, ngân hàng thông qua nhiều kênh khác nhau (như chi nhánh ngân hàng, ATM, tổng đài điện thoại, eBanking, Internet Banking và Mobile Banking) một cách hợp nhất dựa trên ý tưởng “mọi thứ đều có thể được làm trên mọi kênh”.
Quản trị rủi ro số tại các ngân hàng thương mại: Kinh nghiệm của Ngân hàng Trung ương Đức và một số khuyến nghị
Quản trị rủi ro số tại các ngân hàng thương mại: Kinh nghiệm của Ngân hàng Trung ương Đức và một số khuyến nghị
04/10/2023 11.904 lượt xem
Khi thế giới ngày càng trở nên số hóa và kết nối, cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng ngày một gia tăng, tạo động lực cho các ngân hàng thích ứng và thực hiện chuyển đổi số. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ chuỗi khối... đang hỗ trợ và đẩy nhanh tốc độ của quá trình chuyển đổi số, giúp các ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày một cao của khách hàng.
Triển khai kinh tế tuần hoàn tại một số quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam
Triển khai kinh tế tuần hoàn tại một số quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam
04/10/2023 9.702 lượt xem
Trong vài năm gần đây, nền kinh tế tuần hoàn (Circular economy - CE) đang ngày càng được chú ý trên toàn thế giới như một cách để khắc phục mô hình sản xuất và tiêu dùng hiện tại dựa trên tăng trưởng liên tục và tăng thông lượng tài nguyên.
Hạn chế của Basel II, sáng kiến khắc phục hướng đến Basel III của BIS và hàm ý cho Việt Nam
Hạn chế của Basel II, sáng kiến khắc phục hướng đến Basel III của BIS và hàm ý cho Việt Nam
25/09/2023 10.745 lượt xem
Hiệp ước Basel II đã và đang được các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng rộng rãi như một chiến lược nhằm mục đích nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, đảm bảo sự ổn định tài chính của ngân hàng. Mặc dù vậy, cuộc khủng hoảng tài chính ngân hàng giai đoạn 2008 - 2009 với sự sụp đổ của nhiều định chế tài chính lớn như Ngân hàng Đầu tư Bear Stearns, các ngân hàng Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers đã cho thấy những điểm yếu của Basel II như mức vốn cấp 1 (Tier 1) tối thiểu 4% và tỉ lệ an toàn vốn không đủ bù đắp các khoản lỗ lớn; một số kĩ thuật sử dụng kế toán sáng tạo có thể che đậy rủi ro tín dụng; suy thoái kinh tế có thể dẫn đến áp lực bán tháo làm tăng tính thuận chu kì của hệ thống; sử dụng một số sản phẩm tài chính phức tạp như công cụ phái sinh, bảo lãnh như một phần của việc giảm rủi ro tín dụng…
Xu hướng tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á
Xu hướng tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á
21/09/2023 10.584 lượt xem
Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi rất nhiều yếu tố làm suy giảm đà phục hồi, nền kinh tế các nước tại khu vực châu Á cũng nằm trong xu hướng đó và được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại với các động lực tăng trưởng yếu, áp lực lạm phát ở mức vừa phải.
Khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ: Nguyên nhân và tác động
Khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ: Nguyên nhân và tác động
20/09/2023 12.560 lượt xem
Căng thẳng ngân hàng tại Mỹ bắt đầu xảy ra vào tháng 3/2023, khi Ngân hàng Silicon Valley (SVB) sụp đổ, sau đó lan truyền sang một số ngân hàng khác, làm dấy lên lo ngại về tính ổn định trong khu vực tài chính. Do đó, việc nghiên cứu các yếu tố dẫn đến khủng hoảng ngân hàng, biện pháp xử lí của cơ quan quản lí, tác động của nó cũng như bài học kinh nghiệm rút ra là hết sức cần thiết.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?