Cơ hội của tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương phát hành đối với hệ thống tài chính tiền tệ
21/03/2022 3.751 lượt xem
1. Bối cảnh phát triển
 
Trong suốt chiều dài lịch sử loài người, tiền tệ luôn tiến hóa, biến đổi cùng với sự phát triển của công nghệ. Trong những năm gần đây, các ngân hàng trung ương (NHTW) trên thế giới không ngừng đẩy mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thanh toán như các hệ thống thanh toán tổng tức thời; hệ thống thanh toán bán lẻ;... nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng cao của nền kinh tế. Tuy nhiên, nhu cầu đối với các hệ thống thanh toán bán lẻ không ngừng thay đổi, mở rộng và ngày càng hướng đến thanh toán số, giảm thiểu tiền mặt trong lưu thông. 
 
Tiền kỹ thuật số của NHTW phát hành (Central bank digital currency - CBDC) là một bước tiến mới của tiền tệ nhằm giải quyết những yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số như thúc đẩy tài chính toàn diện, đổi mới sáng tạo, tích hợp, mở rộng hệ sinh thái và thanh toán xuyên biên giới. CBDC được hiểu là một dạng tiền mới của NHTW bên cạnh tiền cơ sở1, là đồng tiền pháp định của một quốc gia có chủ quyền và thể hiện quyền truy đòi đối với NHTW2. Xét theo phạm vi phát hành, có thể chia CBDC thành hai loại như sau: CBDC bán buôn nhằm phục vụ các giao dịch thanh, quyết toán các khoản thanh toán liên ngân hàng của các tổ chức tín dụng và CBDC bán lẻ nhằm phục vụ mục tiêu bán lẻ của người dân. 
 
Động lực nghiên cứu, phát triển CBDC của các NHTW đến từ cuộc chạy đua nghiên cứu, phát hành CBDC giữa các NHTW khi các quốc gia châu Á (dẫn đầu là Trung Quốc) liên tục có những động thái thử nghiệm, thí điểm phạm vi hẹp CBDC, các quốc gia châu Âu và Mỹ tiếp cận vấn đề một cách thận trọng thông qua các nghiên cứu, đánh giá, khảo sát ý kiến diện rộng người dân. Ngoài ra, các xu hướng phát triển gần đây của các đồng tiền mã hóa (cryptocurrency), tiền ảo ổn định (stablecoin) và các tập đoàn công nghệ lớn (Bigtech) tham gia vào hoạt động ngân hàng cũng đem lại nhiều rủi ro, tác động lớn đến nền kinh tế và đòi hỏi sự chú ý, quan tâm sát sao của các NHTW với vai trò đảm bảo ổn định tiền tệ, tài chính của mình.
 
Trước bối cảnh đó, CBDC hứa hẹn mang lại hạ tầng thanh toán an toàn, ổn định cho người dân, nền kinh tế và là công cụ quản lý, kiểm soát hữu hiệu cho chính phủ thông qua các tiềm năng như tăng cường sức mạnh của hệ thống thanh toán, khả năng kiểm soát của NHTW tới nền kinh tế, thúc đẩy chính sách tiền tệ, tăng khả năng thu thuế của chính phủ cũng như thúc đẩy mục tiêu tài chính toàn diện. 
 
2. Cơ hội của CBDC đối với hệ thống tài chính, tiền tệ  
 
2.1. Tổng quan ứng dụng của CBDC đối với hệ thống tiền tệ
 
Nền tảng của hệ thống tài chính, tiền tệ là lòng tin vào đồng tiền. NHTW đóng vai trò mấu chốt đối với các hệ thống thanh toán (cả bán buôn lẫn bán lẻ) với 4 nhiệm vụ chính: (i) Cung cấp đơn vị tính toán cho hệ thống tiền tệ; (ii) cung cấp phương tiện đảm bảo tính dứt khoát của các giao dịch thanh toán bán buôn; (iii) đảm bảo hệ thống thanh toán vận hành ổn định, thông suốt; (iv) giám sát tính toàn vẹn của hệ thống thanh toán, đồng thời duy trì thị trường cạnh tranh bình đẳng. 
 
CBDC bán buôn được các NHTW phát hành theo mô hình hai cấp và có cơ chế vận hành khá tương đồng với tài khoản dự trữ của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại NHTW. Tuy nhiên, CBDC bán buôn cho phép khả năng quyết toán giao dịch khi hoàn thiện điều kiện cho trước và có thể triển khai trên nền tảng các công nghệ mới, dễ tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế (như ISO 20022), qua đó, tăng khả năng liên thông của hệ thống. 
 
Mô hình CBDC bán lẻ cho phép người dân tiếp cận trực tiếp với tiền của các NHTW tương tự tiền mặt và trên nền tảng số, qua đó có tiềm năng thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ vượt xa CBDC bán buôn. Các loại tiền điện tử khác thể hiện quyền truy đòi đối với các tổ chức trung gian (là các NHTM), qua đó chứa rủi ro thanh khoản khi các tổ chức trung gian thiếu vốn hoặc bị vượt hạn mức trong thanh toán liên ngân hàng. Các rủi ro này được giảm thiểu nhiều thông qua tài sản bảo đảm (dự trữ tại NHTW, giấy tờ có giá cầm cố), tuy nhiên, mô hình CBDC bán lẻ hoàn toàn không có rủi ro do nó thể hiện quyền truy đòi trực tiếp tới NHTW (thông qua bảng cân đối kế toán), tiền gửi của khách hàng cá nhân thể hiện quyền truy đòi trực tiếp tới NHTM. (Hình 1)
 


 Nguồn: Báo cáo CBDCs: An opportunity for the monetary system. BIS. 2021
 
Qua các nghiên cứu, việc phát hành, lưu thông CBDC bán lẻ có thể ảnh hưởng tới việc quản trị dữ liệu cá nhân, sự cạnh tranh giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán của thị trường thanh toán. Tuy nhiên, tùy thuộc vào thiết kế, cơ chế vận hành mà NHTW có thể giảm thiểu được các rủi ro, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng và đổi mới sáng tạo thông qua việc thiết lập nền tảng thanh toán mở, cho phép các tổ chức tư nhân tham gia phát triển, cung ứng sản phẩm, dịch vụ với các điều kiện tham gia rõ ràng, minh bạch. Một phương án để đạt được mục tiêu này có thể là ban hành các tiêu chuẩn về dữ liệu và cơ chế chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu như chuẩn giao diện lập trình ứng dụng (Application programming interface - API). 
 
Bên cạnh đó, mô hình CBDC bán lẻ cung cấp phương pháp quyết toán trực tiếp hơn thay vì qua lớp trung gian, qua đó, làm đơn giản hóa kết cấu của thị trường tiền tệ; cung cấp kết nối rõ ràng hơn giữa người dùng cuối và NHTW tương tự như tiền mặt, thể hiện một “hợp đồng xã hội” giữa NHTW - công chúng và sẽ tiếp tục được duy trì kể cả khi việc sử dụng tiền mặt bị 
suy giảm. 
 
Như vậy, việc phát hành CBDC cần được dựa trên những nghiên cứu, đánh giá chi tiết về khuôn khổ pháp lý, hạ tầng thanh toán, xu hướng phát triển của nền kinh tế và nhu cầu của người tiêu dùng. Trong khảo sát gần đây của NHTW châu Âu về CBDC3, an toàn của hệ thống thanh toán và ổn định tài chính là những yếu tố quan trọng được quan tâm nhất đối với các nền kinh tế phát triển.
 
2.2. Thiết kế của CBDC với hệ thống tài chính, tiền tệ
 
Tùy thuộc vào mô hình thiết kế, hệ thống CBDC có thể mang lại nhiều tác động khác nhau đối với hệ thống tài chính, tiền tệ. Các NHTW cần duy trì một mức cân bằng mới giữa tiền của NHTW và tiền tư nhân, cụ thể là một hệ sinh thái có sự tham gia của nhiều tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tư nhân nhằm đẩy mạnh hiệu quả của hệ thống thanh toán mà không ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ, ổn định tài chính và mục tiêu tài chính toàn diện của NHTW. Đối với phân tích này, chúng ta cần xem xét mô hình CBDC bán lẻ do những đặc trưng rõ ràng hơn CBDC bán buôn đối với hệ thống tiền tệ.
 
Nghiên cứu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) chia việc phát hành, quản lý và xử lý giao dịch CBDC bán lẻ thành 3 mô hình cơ sở4, bao gồm: 
 
(i) Mô hình gián tiếp: NHTW phát hành CBDC tới người dân thông qua các NHTM. CBDC thể hiện quyền truy đòi tới NHTM, NHTM xử lý các giao dịch bán lẻ, NHTW xử lý giao dịch bán buôn; (ii) Mô hình trực tiếp: NHTW phát hành trực tiếp, quản lý, vận hành tài khoản và xử lý các giao dịch bán lẻ cho người dân. CBDC thể hiện quyền truy đòi trực tiếp tới NHTW, NHTW xử lý giao dịch bán lẻ; (iii) Mô hình lai: NHTW phát hành CBDC thông qua các NHTM, tuy nhiên vẫn quản lý tài khoản giao dịch của người dân, các NHTM hỗ trợ quá trình mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng. CBDC thể hiện quyền truy đòi trực tiếp tới NHTW, NHTM xử lý các giao dịch bán lẻ, NHTW thường xuyên cập nhật các giao dịch bán lẻ. (Hình 2)
 

 
Trong 3 mô hình phát hành trên, mô hình trực tiếp buộc NHTW xử lý hầu như toàn bộ các nghiệp vụ thanh toán cho người tiêu dùng, bao gồm mở/đóng/quản lý tài khoản, thực thi các biện pháp phòng, chống rửa tiền (AML) cũng như các dịch vụ hàng ngày. Tại mô hình này, NHTW chiếm phần lớn vai trò của các NHTM, qua đó đặt gánh nặng lên NHTW, cũng như mang lại tác động rất lớn đối với nền kinh tế. Do đó, mô hình này chỉ được nghiên cứu trên lý thuyết chứ không phù hợp với thực tế.
 
NHTW cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên cơ sở tận dụng nguồn lực của các NHTM, công ty công nghệ tài chính (Fintech), Bigtech,... Các mô hình 2 cấp (gián tiếp, lai) được các NHTW ưu tiên nghiên cứu nhiều hơn do phát huy được vai trò của cả NHTW và khối tư nhân. Việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và các nhiệm vụ vận hành được các NHTM và các tổ chức khác đảm nhiệm để NHTW tập trung vào phát triển các dịch vụ cốt lõi của hệ thống. Hai mô hình này cho NHTW khả năng lựa chọn thiết kế để đảm bảo việc quản trị dữ liệu cá nhân và đảm bảo quyền riêng tư an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo ổn định hệ thống tài chính, chính sách tiền tệ thông qua một loạt những công cụ hỗ trợ.
 
3. Kết luận
 
Các NHTW đang ở giữa dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ của nền kinh tế số và các hệ thống thanh toán. Các xu hướng phát triển gần đây trên thế giới như tiền mã hóa, tiền ảo ổn định và các hệ sinh thái đóng của Bigtech thường có xu hướng vận hành ảnh hưởng tới lợi ích của người dân như độc quyền dịch vụ, tập trung hóa dữ liệu,... Các NHTW trên thế giới cần tích cực nghiên cứu, khai thác tiềm năng của những công cụ chính sách mới như CBDC nhằm đảm bảo niềm tin của người dân vào đồng tiền pháp định, hệ thống thanh toán trong bối cảnh biến động lớn hiện nay. Qua đó, việc xây dựng một thiết kế đảm bảo an toàn, an ninh hạ tầng tiền tệ, tăng cường sức mạnh đồng tiền pháp định, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tận dụng sức mạnh của toàn thể hệ thống tài chính là việc hết sức quan trọng, đòi hỏi sự đánh giá, nghiên cứu kỹ lưỡng cũng như hợp tác quốc tế giữa các chính phủ, NHTW trên thế giới.
 
1 Tiền giấy, tiền xu và dự trữ bắt buộc. 
2 Phân biệt với tiền trong tài khoản ngân hàng thể hiện quyền truy đòi của người dân tới các NHTM. CBDC thể hiện quyền truy đòi tới NHTW, có thể trực tiếp hay gián tiếp tùy thuộc vào mô hình phát hành.
3 Khảo sát diện rộng của NHTW châu Âu đối với đồng Euro kỹ thuật số (Nguồn:https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210414~ca3013c852.en.html).
4 Báo cáo The technology of CBDC. BIS. Tháng 3/2020.

ThS. Nguyễn Trung Anh (Vụ Thanh toán, NHNN)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán - Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị
Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán - Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị
15/02/2024 2.432 lượt xem
Kiểm toán nội bộ có vai trò quan trọng trong việc tăng cường và bảo vệ giá trị của tổ chức thông qua chức năng cung cấp sự đảm bảo, tư vấn khách quan, chuyên sâu và theo định hướng rủi ro.
Ngân hàng Mizuho Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
Ngân hàng Mizuho Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
13/02/2024 2.574 lượt xem
Nhìn lại năm 2023, trên khắp Việt Nam và Nhật Bản đã diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tháng 12/2023, Mizuho đã hỗ trợ Diễn đàn kinh tế Nhật Bản - Việt Nam tại Tokyo cùng với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và các định chế tài chính khác.
Triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2024
Triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2024
26/01/2024 3.855 lượt xem
Sau những cú sốc mạnh trong năm 2022, hoạt động kinh tế toàn cầu có dấu hiệu ổn định vào đầu năm 2023.
Kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa quy trình bằng robot trong lĩnh vực ngân hàng trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam
Kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa quy trình bằng robot trong lĩnh vực ngân hàng trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam
15/01/2024 4.649 lượt xem
Chuyển đổi số và sự bùng nổ công nghệ có ảnh hưởng lớn đến hành vi của khách hàng và hoạt động kinh doanh. Xu hướng thay đổi này dẫn đến quá trình số hóa trong các lĩnh vực như sản xuất, chuỗi cung ứng, tài chính và các dịch vụ phụ trợ khác.
Thẩm quyền để xử lí ngân hàng đang đổ vỡ một cách nhanh chóng và kịp thời - Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
Thẩm quyền để xử lí ngân hàng đang đổ vỡ một cách nhanh chóng và kịp thời - Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
05/01/2024 5.599 lượt xem
Trong năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều vụ sụp đổ của những ông lớn trong lĩnh vực ngân hàng, điều này dấy lên hồi chuông cảnh báo về tính chất dễ đổ vỡ của ngân hàng. Việc một ngân hàng đổ vỡ thể hiện kỉ luật thị trường đối với những ngân hàng có hoạt động kinh doanh thiếu an toàn, lành mạnh nhưng lại tạo ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng và người gửi tiền.
Phân tích lợi ích và rủi ro của tiền kĩ thuật số Ngân hàng Trung ương
Phân tích lợi ích và rủi ro của tiền kĩ thuật số Ngân hàng Trung ương
21/12/2023 6.652 lượt xem
Sự chuyển dịch nhanh chóng của hệ thống tiền tệ số toàn cầu đã khiến chính phủ các nước có phần lúng túng trong việc thích nghi với sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi chi tiêu và đầu tư của người dân.
Hợp tác của Trung Quốc với các nước châu Phi trong lĩnh vực ngân hàng và một số kinh nghiệm cho Việt Nam
Hợp tác của Trung Quốc với các nước châu Phi trong lĩnh vực ngân hàng và một số kinh nghiệm cho Việt Nam
20/12/2023 6.203 lượt xem
Trung Quốc là đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư lớn nhất của châu Phi trong thời gian qua và sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Bài viết này tóm lược sự phát triển quan hệ thương mại và đầu tư của Trung Quốc với các nước châu Phi trong thời gian hơn một thập kỉ vừa qua và việc Trung Quốc sử dụng lĩnh vực ngân hàng hỗ trợ cho sự phát triển đó.
Thực tiễn sử dụng tiền mã hóa trong tài trợ cuộc xung đột Nga - Ukraine và hàm ý cho Việt Nam
Thực tiễn sử dụng tiền mã hóa trong tài trợ cuộc xung đột Nga - Ukraine và hàm ý cho Việt Nam
16/11/2023 7.314 lượt xem
Bài viết khái quát quá trình triển khai huy động dòng vốn toàn cầu thông qua tiền mã hóa của Chính phủ Ukraine và Liên bang Nga; từ đó, đánh giá hiệu quả thực tiễn của việc sử dụng tiền mã hóa trong thanh toán xuyên biên giới, nguy cơ sử dụng tiền mã hóa trong các hoạt động rửa tiền, khủng bố và đưa ra hàm ý cho Việt Nam.
Quy định về hoạt động huy động vốn cộng đồng theo hình thức cổ phần tại Malaysia - Một số gợi mở cho Việt Nam
Quy định về hoạt động huy động vốn cộng đồng theo hình thức cổ phần tại Malaysia - Một số gợi mở cho Việt Nam
06/11/2023 7.319 lượt xem
Hoạt động huy động vốn cộng đồng đã trở nên phổ biến sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, phương thức này đã phát triển nhanh chóng ở nhiều nước trên thế giới. Trong đó, hoạt động huy động vốn theo hình thức cổ phần (Equity - based Crowdfunding - ECF) là hình thức gọi vốn được các doanh nghiệp trong giai đoạn khởi đầu, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo rất ưa chuộng. Với ECF, các doanh nghiệp có thể huy động vốn từ cộng đồng thông qua một nền tảng trên Internet.
Phát triển ngân hàng hợp kênh: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam
Phát triển ngân hàng hợp kênh: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam
20/10/2023 8.514 lượt xem
Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật và việc sử dụng ngày càng nhiều điện thoại thông minh và máy tính bảng, xu hướng hợp kênh đã dần trở nên quan trọng đối với tập hợp đa dạng các dịch vụ ngân hàng. Hoạt động ngân hàng hợp kênh cung cấp đường dẫn đến các dịch vụ tài chính, ngân hàng thông qua nhiều kênh khác nhau (như chi nhánh ngân hàng, ATM, tổng đài điện thoại, eBanking, Internet Banking và Mobile Banking) một cách hợp nhất dựa trên ý tưởng “mọi thứ đều có thể được làm trên mọi kênh”.
Quản trị rủi ro số tại các ngân hàng thương mại: Kinh nghiệm của Ngân hàng Trung ương Đức và một số khuyến nghị
Quản trị rủi ro số tại các ngân hàng thương mại: Kinh nghiệm của Ngân hàng Trung ương Đức và một số khuyến nghị
04/10/2023 11.892 lượt xem
Khi thế giới ngày càng trở nên số hóa và kết nối, cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng ngày một gia tăng, tạo động lực cho các ngân hàng thích ứng và thực hiện chuyển đổi số. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ chuỗi khối... đang hỗ trợ và đẩy nhanh tốc độ của quá trình chuyển đổi số, giúp các ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày một cao của khách hàng.
Triển khai kinh tế tuần hoàn tại một số quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam
Triển khai kinh tế tuần hoàn tại một số quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam
04/10/2023 9.698 lượt xem
Trong vài năm gần đây, nền kinh tế tuần hoàn (Circular economy - CE) đang ngày càng được chú ý trên toàn thế giới như một cách để khắc phục mô hình sản xuất và tiêu dùng hiện tại dựa trên tăng trưởng liên tục và tăng thông lượng tài nguyên.
Hạn chế của Basel II, sáng kiến khắc phục hướng đến Basel III của BIS và hàm ý cho Việt Nam
Hạn chế của Basel II, sáng kiến khắc phục hướng đến Basel III của BIS và hàm ý cho Việt Nam
25/09/2023 10.737 lượt xem
Hiệp ước Basel II đã và đang được các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng rộng rãi như một chiến lược nhằm mục đích nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, đảm bảo sự ổn định tài chính của ngân hàng. Mặc dù vậy, cuộc khủng hoảng tài chính ngân hàng giai đoạn 2008 - 2009 với sự sụp đổ của nhiều định chế tài chính lớn như Ngân hàng Đầu tư Bear Stearns, các ngân hàng Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers đã cho thấy những điểm yếu của Basel II như mức vốn cấp 1 (Tier 1) tối thiểu 4% và tỉ lệ an toàn vốn không đủ bù đắp các khoản lỗ lớn; một số kĩ thuật sử dụng kế toán sáng tạo có thể che đậy rủi ro tín dụng; suy thoái kinh tế có thể dẫn đến áp lực bán tháo làm tăng tính thuận chu kì của hệ thống; sử dụng một số sản phẩm tài chính phức tạp như công cụ phái sinh, bảo lãnh như một phần của việc giảm rủi ro tín dụng…
Xu hướng tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á
Xu hướng tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á
21/09/2023 10.570 lượt xem
Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi rất nhiều yếu tố làm suy giảm đà phục hồi, nền kinh tế các nước tại khu vực châu Á cũng nằm trong xu hướng đó và được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại với các động lực tăng trưởng yếu, áp lực lạm phát ở mức vừa phải.
Khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ: Nguyên nhân và tác động
Khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ: Nguyên nhân và tác động
20/09/2023 12.545 lượt xem
Căng thẳng ngân hàng tại Mỹ bắt đầu xảy ra vào tháng 3/2023, khi Ngân hàng Silicon Valley (SVB) sụp đổ, sau đó lan truyền sang một số ngân hàng khác, làm dấy lên lo ngại về tính ổn định trong khu vực tài chính. Do đó, việc nghiên cứu các yếu tố dẫn đến khủng hoảng ngân hàng, biện pháp xử lí của cơ quan quản lí, tác động của nó cũng như bài học kinh nghiệm rút ra là hết sức cần thiết.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?