Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Đảng về Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân
28/11/2018 2.673 lượt xem
Ngày 27/11, tại Hà Nội, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 26). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình đồng chủ trì Hội nghị.Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Đảng về Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, các vị khách quốc tế, các đại biểu là đại diện các doanh nghiệp và nông dân tiêu biểu trên cả nước.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 - cơ sở quan trọng của một Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết, cách đây 10 năm, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới, trên cơ sở tổng kết bài học 20 năm đổi mới, ngày 05 tháng 8 năm 2008, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 26 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là nghị quyết lịch sử đầu tiên của Đảng đề cập toàn diện đến cả 3 lĩnh vực nông nghiệp - nông dân - nông thôn, trong đó khẳng định nông dân là chủ thể, xây dựng nông thôn mới là căn bản, phát triển toàn diện nông nghiệp là then chốt. Sau khi Nghị quyết được ban hành, Chính phủ đã có chương trình hành động gồm 3 chương trình mục tiêu quốc gia, 9 đề án quy hoạch và 36 đề án chuyên ngành.

Nghị quyết đã được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc đạt nhiều kết quả mang tính đột phá, cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân. Hệ thống chính sách khá đồng bộ để cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết 26 (trong đó có 31 Luật, 11 Nghị quyết của Quốc hội, 76 Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, 48 Quyết định của TTgCP liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân...). Ưu tiên phân bổ nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong giai đoạn 2008 - 2017, vốn đầu tư toàn xã hội cho nông, lâm, thủy sản là 632 nghìn tỷ đồng (khoảng 1,9% GDP và bằng 5,8% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của cả nước là 5 triệu tỷ đồng); vốn đầu tư phát triển từ ngân sách cho phát triển nông nghiệp và nông thôn là 1,17 triệu tỷ đồng, trong đó đầu tư cho phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản là 415 nghìn tỷ đồng. Trong 5 năm (2013 - 2017) vốn đầu tư từ ngân sách cho nông nghiệp và nông thôn là 712 nghìn tỷ đồng, cao gấp 1,54 lần so với 5 năm trước đó. Tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng đều qua các năm và luôn cao hơn so với tăng trưởng tín dụng chung năm 2014 tăng 10,8%; 2015 tăng 13,34%; năm 2016 tăng 18,09%; năm 2017 tăng 25,5%. Đến cuối tháng 9/2018, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt trên 1,66 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 13,2% so với cuối năm 2017, chiếm tỷ trọng 23,8% dư nợ tín dụng nền kinh tế. Sau 10 năm triển khai Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã tăng gấp hơn 5 lần, góp phần tích cực trong phát triển xuất nông nghiệp, nông thôn và cải thiện, nâng cao đời sống nông dân. Doanh số cho vay xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến nay đạt khoảng 4,6 triệu tỷ đồng; dư nợ đạt khoảng 900 nghìn tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần dư nợ cuối năm 2010.
 

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đến nay, nền nông nghiệp Việt Nam đã phát triển toàn diện. Sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam hiện đã có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ hai Đông Nam Á và thứ 15 thế giới về kim ngạch xuất khẩu. Một số nông sản khẳng định được vị thế và khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế, xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2017 đạt 36,5 tỷ USD, năm 2018 ước đạt 40,5 tỷ USD, sau 10 năm kim ngạch xuất khẩu tăng 2,2 lần (10 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, bao gồm: gạo, cà phê, cao su, điều, tiêu, sắn, rau quả, tôm, cá tra, lâm sản). Kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư, đặc biệt là hệ thống điện, đường, trường trạm, công trình văn hóa … mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Người nông dân đã phát huy vai trò chủ thể, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị, nhất là trong xây dựng nông thôn mới; thu nhập ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam cùng còn nhiều hạn chế lớn cần phải khắc phục, nhất là về tổ chức sản xuất, chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020, một số mục tiêu do Nghị quyết đề ra có khả năng không đạt nếu không có những giải pháp đột phá và sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời. Cụ thể như, Nghị quyết đặt mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp đạt bình quân 3,5-4%/năm, nhưng kết quả phát triển nông nghiệp vẫn chưa bền vững, tăng trưởng chưa vững chắc (tốc độ tăng bình quân các năm qua là 2,66%/năm). Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến hết năm 2017, lao động nông nghiệp vẫn chiếm 40,2% trong tổng số lao động xã hội. Kinh tế hộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn (53,9% tổng số hộ ở nông thôn), canh tác quy mô nhỏ, manh mún. Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển do đầu tư cho nông nghiệp còn khá thấp. Trong khi nông nghiệp đóng góp 17% GDP, 25% giá trị xuất khẩu, 70% dân số sống ở nông thôn nhưng chỉ thu hút được 5% vốn đầu tư toàn xã hội. Thu nhập và đời sống của phần lớn nông dân dù đã cải thiện nhưng vẫn còn thấp. Nhìn lại 10 năm, thu nhập của người dân nông thôn đã tăng 3,49 lần. Năm 2008 thu nhập bình quân là 9,15 triệu đồng thì đến năm 2017 đã đạt 32 triệu đồng/người/năm, nhưng cũng chỉ mới bằng 78% bình quân chung cả nước. Kết quả giảm nghèo cũng chưa bền vững, còn có nơi nơi tỷ lệ hộ nghèo trên 30%...
Trước yêu cầu thực tiễn về một Nghị quyết mới của Đảng để lãnh đạo về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho giai đoạn đến năm 2030 khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, tầm nhìn đến năm 2045 - thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng nhất của Hội nghị này là cung cấp thêm luận cứ để hoàn thiện Báo cáo tổng kết sớm trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết của Đảng về vấn đề này.

Đổi mới tư duy về sản phẩm và thị trường - yếu tố đột phá để phát triển nông nghiệp, nông thôn thời kỳ mới

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết cả hệ thống chính trị đã vào cuộc mạnh mẽ, thực chất; toàn xã hội đã nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, ý nghĩa, tính thiết thực của Nghị quyết 26 và tích cực triển khai thực hiện một cách sáng tạo và chủ động.

Thủ tướng mong muốn khơi dậy tinh thần tự chủ, tự lực của nông dân và khu vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phát huy các lợi thế cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ để tiến tới một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ tạo uy tín và chất lượng cho sản phẩm nông nghiệp phục vụ trước hết cho người dân trong nước và có thể xuất khẩu tới nhiều hơn nữa tới các thị trường quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới tư duy, nhận thức về nông nghiệp, nông thôn là yếu tố quan trọng để tạo bước đột phá trong việc thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần giải quyết đồng bộ các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước; đồng thời giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, huy động sự tham gia tích cực của người dân nhằm tạo ra một diện mạo mới cho nông thôn Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành tích cực tham gia vào quá trình mở rộng thị trường cho nông sản Việt Nam, giúp cho sản xuất tiêu thụ hàng hóa nông nghiệp gắn bó chặt chẽ hơn với nhu cầu thị trường, củng cố thị trường truyền thống, thị trường giành cho người Việt Nam, đi đôi với phát triển các thị trường ở nước ngoài.

Đối với Ngành Ngân hàng, Thủ tướng yêu cầu ngành Ngân hàng tiếp tục tăng cường cung ứng vốn cho ngành nông nghiệp và khu vực nông thôn, nông dân, xây dựng và đổi mới các cơ chế chính sách phù hợp nhằm tạo thêm nhiều nguồn vốn tín dụng phục vụ cho lĩnh vực này.
 
Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm Quốc gia giới thiệu thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn
Trước khi bắt đầu Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khai mạc Triển lãm quốc gia giới thiệu thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn với quy mô hơn 100 gian hàng của các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, doanh nghiệp tiêu biểu về nông nghiệp, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
 
Theo sbv.gov.vn

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
                  Bảo tồn và sử dụng bền vững vốn tự nhiên ở Việt Nam
Bảo tồn và sử dụng bền vững vốn tự nhiên ở Việt Nam
13/01/2022 252 lượt xem
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 đề ra các ưu tiên sử dụng hiệu quả và bảo tồn nguồn vốn tự nhiên cho...
                  Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam ở nước ngoài và vấn đề đặt ra cho giai đoạn tới
Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam ở nước ngoài và vấn đề đặt ra cho giai đoạn tới
07/01/2022 261 lượt xem
Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam sang nước ngoài được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ và doanh nghiệp nhằm xuất khẩu, phân phối hàng hóa của Việt Nam ra nước n...
                  Dấu ấn Việt Nam sau 15 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới
Dấu ấn Việt Nam sau 15 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới
06/01/2022 285 lượt xem
Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ ngày 11/01/2007. Sự kiện lớn này đã để lại nhiều dấu ấn tích cực trên hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế ...
                  Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và một số biện pháp điều chỉnh
Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và một số biện pháp điều chỉnh
05/01/2022 150 lượt xem
Cán cân thương mại, đặc biệt là cán cân hàng hóa thâm hụt là vấn đề không mới đối với nền kinh tế Hoa Kỳ... Tóm tắt: Cán cân thương mại, đặc biệt là cán cân hàng hóa thâm hụt là vấn đề không mới đối ...
                  Giải mã công nghiệp hóa ở Việt Nam theo mô hình chính sách 3 phiên bản
Giải mã công nghiệp hóa ở Việt Nam theo mô hình chính sách 3 phiên bản
24/12/2021 571 lượt xem
Công nghiệp hóa ở Việt Nam được hiểu kéo dài 70 năm từ năm 1976 - thời điểm đất nước thống nhất đến năm 2045 - thời điểm đất nước trở thành quốc gia thu nhập cao... Tóm tắt: Công nghiệp hóa ở Việt ...
                  Thấu hiểu tính cách khách hàng qua mô hình DISC
Thấu hiểu tính cách khách hàng qua mô hình DISC
22/12/2021 667 lượt xem
Để tạo thiện cảm với khách hàng thì người bán hàng cần phải biết những nguyên tắc chung, đặc điểm chung của khách hàng và cách thức làm như thế nào để tạo được thiện cảm với khách hàng... Hiểu được...
                  Thế giới thay đổi bởi đại dịch Covid-19
Thế giới thay đổi bởi đại dịch Covid-19
21/12/2021 599 lượt xem
Dịch bệnh Covid-19 kéo dài làm tăng khó khăn cho các chính phủ trước các áp lực lạm phát, nợ xấu, nợ công và đảm bảo an sinh xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới Thúc đẩy cơ cấu lại các chuỗi ...
                  Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng tiền di động tại Việt Nam
Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng tiền di động tại Việt Nam
20/12/2021 671 lượt xem
Tiền di động (Mobile-Money) đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến dịch vụ tài chính đến toàn dân, bởi sự ưu việt khi không yêu cầu người dùng phải có tài khoản ngân hàng và mọi giao dịch được t...
                  Đề xuất gói hỗ trợ nền kinh tế mới tại Việt Nam hiện nay
Đề xuất gói hỗ trợ nền kinh tế mới tại Việt Nam hiện nay
14/12/2021 687 lượt xem
Kết thúc năm 2021, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và dự kiến tăng trưởng kinh tế chỉ đạt khoảng từ 3 - 4%. Do đó, đề xuất gói hỗ trợ nền kinh tế hi...
                  Triển khai và sử dụng ví điện tử, Mobile-Money góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam
Triển khai và sử dụng ví điện tử, Mobile-Money góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam
10/12/2021 818 lượt xem
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), thương mại điện tử đang có những bước phát triển vượt bậc. Việc triển khai và vận hành phương thức thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) ...
                  Kinh tế Việt Nam 2021: Một năm khó khăn nhưng không thất vọng
Kinh tế Việt Nam 2021: Một năm khó khăn nhưng không thất vọng
06/12/2021 1.711 lượt xem
Theo Báo cáo cập nhật Tình hình Kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 10/2021 của Ngân hàng Thế giới (WB), dự báo tăng trưởng GDP cho Việt Nam trong năm 2021 ước chỉ đạt từ 2 - 2,5%, thấp hơn đáng kể so với d...
                  Bảo vệ người tiêu dùng tài chính trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Bảo vệ người tiêu dùng tài chính trong bối cảnh đại dịch Covid-19
03/12/2021 1.794 lượt xem
Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến người tiêu dùng tài chính trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam... Ảnh minh họa: Nguồn Internet 1. Tác động của đại dịch Covid-19 đến người tiêu dùng t...
                  Phát triển chuỗi cung ứng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19
Phát triển chuỗi cung ứng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19
02/12/2021 1.673 lượt xem
Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, làm gián đoạn hoạt động của chuỗi cung ứng thương mại quốc tế đối với cung - cầu hàng hóa. Ở Việt Nam, Covid-19 ảnh hưởng...

                  Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam: Mô hình quản lý rủi ro và một số khuyến nghị
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam: Mô hình quản lý rủi ro và một số khuyến nghị
30/11/2021 2.532 lượt xem
Đại dịch Covid-19 đã mang lại những hậu quả nặng nề về kinh tế và con người đối với nước ta. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu ...
                  Vai trò của hệ thống ngân hàng trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19
Vai trò của hệ thống ngân hàng trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19
30/11/2021 1.494 lượt xem
Đại dịch Covid-19 như một trận đại hồng thủy không chỉ làm đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống an sinh xã hội... Đại dịch Covid...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?