Hệ thống ngân hàng triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch, góp phần phát triển kinh tế Thành phố Đà Nẵng
19/01/2023 385 lượt xem

Kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế nước ta phục hồi tích cực trong điều kiện các hạn chế về đại dịch Covid-19 được nới lỏng và  các chiến dịch tiêm chủng được triển khai rộng rãi. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tạo cơ hội cho kinh tế của các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng phục hồi và phát triển trong năm 2022.
 
Với chủ đề năm 2022: “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, ngay từ đầu năm, các cấp lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2022, tập trung triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng đặc biệt chú ý đến các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, quan tâm ưu tiên phục hồi các ngành như: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lưu trú và ăn uống; vận tải kho bãi; công nghiệp chế biến, chế tạo; hoạt động xây dựng; đẩy mạnh thu hút đầu tư, đồng thời tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 
 
Kết quả đạt được là kinh tế - xã hội phục hồi nhanh và dần lấy lại đà phát triển trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua thể hiện thành công lớn của cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng trước những nỗ lực khôi phục kinh tế, kiềm chế lạm phát. Thành phố Đà Nẵng đạt được những thành quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
Cùng với sự phục hồi và phát triển của thành phố Đà Nẵng, hệ thống ngân hàng thành phố Đà Nẵng đã đạt được những thành tích khả quan trong các mặt công tác quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Hệ thống ngân hàng thành phố Đà Nẵng thực sự là bạn đồng hành của các thành phần doanh nghiệp và của mọi tầng lớp nhân dân. 
 
Sự phát triển của nền kinh tế liên quan chặt chẽ đến hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM), tổ chức tín dụng (TCTD) và vai trò quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh thành phố Đà Nẵng. Trong điều kiện hiện nay, hầu hết nhu cầu vốn của nền kinh tế đều dựa vào thị trường tiền tệ mà hoạt động ngân hàng đóng vai trò nòng cốt. Nhận thức được vấn đề này, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, thời gian qua, NHNN Chi nhánh thành phố Đà Nẵng đã tập trung làm tốt chức năng quản lý nhà nước, định hướng và giám sát hoạt động của NHTM, trên cơ sở đó các NHTM thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Nhờ vậy, doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ sự hoạt động nghiêm túc, có chất lượng của hệ thống ngân hàng.
 
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng những năm qua đã có bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng hoàn thiện với số lượng hệ thống các TCTD ngày càng nhiều, phát triển đa dạng về loại hình và hình thức sở hữu với 15 chi nhánh NHTM nhà nước và cổ phần nhà nước chi phối, 01 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, 36 chi nhánh NHTM cổ phần, 02 chi nhánh ngân hàng liên doanh, 05 chi nhánh 100% vốn nước ngoài, 03 chi nhánh TCTD phi ngân hàng. Song song với việc phát triển mạng lưới, quy mô hoạt động của các TCTD cũng phát triển tương xứng. So với cuối năm 2021, nguồn vốn huy động của các TCTD tăng hơn 8% và dư nợ cho vay các thành phần kinh tế tăng hơn 6%. Với vai trò là các định chế tài chính trung gian, hoạt động ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu vốn cho nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế thành phố phục hồi, phát triển trong năm qua, và trong những giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế cả nước nói chung, của thành phố nói riêng, hệ thống ngân hàng cũng tích cực đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh để tháo gỡ khó khăn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.
 
Điểm nổi bật trong thời gian qua là các NHTM đã không ngừng hiện đại hóa các dịch vụ ngân hàng điện tử, hàng loạt dịch vụ dựa trên công nghệ thông tin hiện đại như Home Banking, Mobile Banking, Internet Banking, ngân hàng 24/24h... đã và đang trở nên phổ biến hơn đối với người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tính đến cuối năm 2022, các NHTM trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã lắp đặt, đưa vào sử dụng 558 ATM. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng thành phố Đà Nẵng đã triển khai được một số hoạt động theo Đề án “Nâng cao nhận thức và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Các chi nhánh TCTD đã tích cực triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, số lượng các đơn vị chấp nhận thanh toán, các phương thức thanh toán qua QR Code, ví điện tử tăng mạnh so với năm trước. Mặt khác, hệ thống ngân hàng thành phố Đà Nẵng cũng thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả. Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, điện tử hóa quy trình, các thành phần hồ sơ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tăng năng suất lao động.
 
Bên cạnh bảo đảm hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả, hệ thống ngân hàng thành phố Đà Nẵng cùng với các cấp chính quyền địa phương, các ngành, các tổ chức hội, đoàn thể… tích cực góp phần thực hiện thành công các chương trình kinh tế của thành phố, các chương trình, chính sách tín dụng ngành, lĩnh vực với dư nợ đến nay đạt hơn 73.434 tỷ đồng, chiếm 35% tổng dư nợ. Trong đó, cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 9.355 tỷ đồng, cho vay lĩnh vực xuất khẩu 3.861 tỷ đồng, cho vay lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ 1.399 tỷ đồng, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa  58.796 tỷ đồng, cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 23 tỷ đồng.
 
Hệ thống ngân hàng thành phố Đà Nẵng đã và đang thực hiện các giải pháp tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19. Nổi bật trong đó là việc đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Doanh số hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình đạt hơn 334 tỷ đồng, dư nợ hỗ trợ lãi suất đạt gần 309 tỷ đồng. Sau hơn nửa năm triển khai thực hiện, các NHTM đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ lãi suất như NHTM cổ phần Công thương Chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đà Nẵng, NHTM cổ phần Á Châu Chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina Chi nhánh Đà Nẵng. Kết quả hỗ trợ lãi suất của các NHTM trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bước đầu vẫn còn nhiều vướng mắc cần khắc phục, nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của NHNN Chi nhánh thành phố Đà Nẵng và Hội sở các NHTM đồng hành tháo gỡ khó khăn giúp các NHTM trên địa bàn tiếp tục tích cực triển khai rà soát các đối tượng khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Chính phủ và NHNN để gói hỗ trợ lãi suất được thực hiện một cách có hiệu quả, đúng với chủ trương, chính sách của Nhà nước.
 
Hệ thống ngân hàng thành phố Đà Nẵng cũng tiếp tục tập trung đáp ứng nguồn vốn cho người dân, doanh nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhất là các dự án phục vụ sản xuất, kinh doanh có khả năng phục hồi sau dịch. Trong năm 2022, căn cứ vào khả năng tài chính, các NHTM trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tích cực thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng khó khăn. Tổng giá trị nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ lũy kế đạt 23.122 tỷ đồng với 9.711 khách hàng. Tổng giá trị nợ đã được miễn giảm lãi lũy kế 4.385 tỷ đồng, số tiền lãi được giảm là 28 tỷ đồng với 927 khách hàng. Doanh số cho vay mới lũy kế đạt 342.198 tỷ đồng, số dư nợ 24.590 tỷ đồng với 9.353 khách hàng còn dư nợ.
 
Không chỉ làm tốt nhiệm vụ kinh doanh, hệ thống ngân hàng thành phố Đà Nẵng luôn ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trong công tác an sinh xã hội và hưởng ứng tích cực các sự kiện văn hóa của thành phố. Trong năm 2022, hệ thống ngân hàng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thăm hỏi, trao quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ học bổng khuyến học, xây tặng nhiều nhà tình nghĩa, tình thương cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà thành phố Đà Nẵng đã đề ra trong bối cảnh hiện nay, hệ thống ngân hàng thành phố Đà Nẵng phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, giám sát các mặt hoạt động ngân hàng trên địa bàn; đảm bảo hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng an toàn và hiệu quả; mở rộng cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho các thành phần kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn ở mức dưới 3%, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Ngân hàng của Chính phủ; đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa hệ thống ngân hàng... theo định hướng chung của ngành Ngân hàng trong quá trình hội nhập quốc tế. Khó khăn, thách thức là vậy, nhưng hệ thống ngân hàng thành phố Đà Nẵng tự hào với những kết quả đã góp phần làm nên thành tích đầy thuyết phục của thành phố Đà Nẵng trong những năm qua. Tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành Ngân hàng, tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động hệ thống ngân hàng thành phố Đà Nẵng sẽ quyết tâm vượt qua mọi thách thức để phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của hệ thống ngân hàng trên địa bàn, để cùng với nhân dân, chính quyền và các doanh nghiệp hòa nhịp với sự phát triển đi lên của thành phố Đà Nẵng, mục tiêu phấn đấu thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung trong thời gian không xa sẽ thành hiện thực.

Võ Minh
Giám đốc NHNN Chi nhánh thành phố Đà Nẵng
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tín dụng Agribank chi nhánh An Giang hỗ trợ chuyển đổi kinh tế nông nghiệp
Tín dụng Agribank chi nhánh An Giang hỗ trợ chuyển đổi kinh tế nông nghiệp
29/03/2023 131 lượt xem
Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và cơ bản hoàn thành nhiều mục tiêu đề ra. Qua đó, từng bước nâng cao vai trò, vị trí của người nông dân trên nhiều phương diện.
Agribank - 35 năm vì sự nghiệp “Tam nông”
Agribank - 35 năm vì sự nghiệp “Tam nông”
23/03/2023 394 lượt xem
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng hành với “Tam nông”, đặc biệt với nông nghiệp, trụ đỡ của nền kinh tế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã trở thành ngân hàng chủ lực và thực hiện xuất sắc sứ mệnh của mình kể từ khi được thành lập.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội
23/03/2023 395 lượt xem
Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác ủy thác cho vay; chuyển tải và quản lí hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đến hàng triệu đoàn viên, thanh niên, qua đó, giúp các đoàn viên, thanh niên nghèo trên cả nước có nhu cầu được vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, vượt khó, thoát nghèo; được thụ hưởng sự bình đẳng về giáo dục và đào tạo, tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội, làm thay đổi căn bản chất lượng cuộc sống.
Tín dụng chính sách: Bà đỡ cho phụ nữ nghèo giương cao ngọn cờ bình đẳng giới
Tín dụng chính sách: Bà đỡ cho phụ nữ nghèo giương cao ngọn cờ bình đẳng giới
08/03/2023 942 lượt xem
Mặc dù chưa có số liệu thống kê chính xác về tỉ lệ phụ nữ được tiếp cận vốn tín dụng chính sách, song, thực chứng hoạt động hơn 20 năm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam cho thấy, đây là một điểm tựa hữu hiệu giúp giải quyết được hai vấn đề lớn trong bất bình đẳng giới đó là tạo việc làm và phát triển kinh tế cho phụ nữ.
Khách hàng gửi trọn niềm tin  và đồng hành cùng với Agribank
Khách hàng gửi trọn niềm tin và đồng hành cùng với Agribank
08/03/2023 924 lượt xem
Năm 2022, hoạt động tiền tệ - kho quỹ trong toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo an toàn tài sản, đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tiền giả. Đặc biệt, toàn hệ thống Agribank đã trả lại tiền thừa cho khách hàng 27.651 món với tổng số tiền trên 103 tỉ đồng; trong đó, trả lại cho khách hàng cá nhân gồm 26.448 món với số tiền trên 100,984 triệu đồng, trả lại cho khách hàng pháp nhân 1.203 món với số tiền trên 2,305 triệu đồng.
Tín dụng chính sách xã hội trên vùng đất nắng và gió
Tín dụng chính sách xã hội trên vùng đất nắng và gió
24/02/2023 1.319 lượt xem
Ninh Thuận - vùng đất nắng và gió thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Tổ quốc; nơi đây vẫn còn nhiều hộ dân nghèo cần có sự hỗ trợ về vốn của Nhà nước để phát triển sản xuất, kinh doanh. Với sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, tín dụng chính sách xã hội đã được tập trung huy động, giải ngân hiệu quả góp phần quan trọng để Ninh Thuận tạo bước đột phá lớn, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới.
Chính sách đầu tư của Agribank trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Chính sách đầu tư của Agribank trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao
24/02/2023 1.281 lượt xem
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là lựa chọn cần thiết tất yếu cho phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững và hiệu quả. Đóng góp cho một nền nông nghiệp sạch, có giá trị, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đang khẳng định vai trò to lớn, chủ động trong đầu tư vốn, tư vấn và nhiều hỗ trợ đa dạng, thiết thực khác.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Trị tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Trị tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế
22/02/2023 1.923 lượt xem
Năm 2022, nền kinh tế tỉnh Quảng Trị có nhiều chuyển biến tích cực: 14/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã được thực hiện hoàn thành, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính tăng 7,17% so với năm 2021 và 08 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
16/02/2023 621 lượt xem
Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương đạt được nhiều kết quả tích cực: Kinh tế có sự phục hồi rõ nét, hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh trở lại hoạt động bình thường. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng khoảng 9%, cao thứ 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; thu ngân sách nhà nước vượt 30% dự toán năm; là một trong năm tỉnh, thành phố trong cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian qua.
Tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên giá trị tài sản bảo đảm
Tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên giá trị tài sản bảo đảm
16/02/2023 702 lượt xem
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm số lượng lớn trong hệ thống các doanh nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam nên nhu cầu về vốn luôn cấp thiết. Để đáp ứng được điều kiện vay vốn thì doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có tài sản thuộc sở hữu của mình làm tài sản bảo đảm.
Hậu Giang: Cần thêm những trợ lực tín dụng chính sách mới
Hậu Giang: Cần thêm những trợ lực tín dụng chính sách mới
15/02/2023 209 lượt xem
Hậu Giang hôm nay đã khác xưa khi dòng vốn tín dụng chính sách xã hội trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Một vùng sông nước vốn từng là “thế khó” trong phát triển kinh tế giờ lại trở thành lợi thế phát triển nhiều mô hình sản xuất nông sản, hàng hóa, giúp người dân vươn lên thoát nghèo thậm chí làm giàu trên chính quê hương mình.
Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lí nợ xấu, khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lí nợ xấu, khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
13/02/2023 298 lượt xem
Nợ xấu luôn tồn tại song song với hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) và là điều không tránh khỏi trong quá trình phát triển kinh tế ở bất kỳ quốc gia nào cũng như ở Việt Nam.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
08/02/2023 318 lượt xem
Năm 2022 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 và trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước có nhiều biến động khó lường, áp lực lạm phát tăng cao,... tỉnh Thừa Thiên Huế gặp không ít khó khăn, thách thức trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Hệ thống ngân hàng Bình Dương đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh
Hệ thống ngân hàng Bình Dương đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh
02/02/2023 607 lượt xem
Trong điều kiện vẫn còn những khó khăn nhất định sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những thách thức từ bên ngoài như tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; lạm phát, lãi suất ở mức cao và xu hướng thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia dẫn đến tăng trưởng suy giảm, nguy cơ suy thoái kinh tế.
Hệ thống ngân hàng góp phần phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Hệ thống ngân hàng góp phần phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long
01/02/2023 428 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giữ vai trò quan trọng về chính trị, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và kinh tế - xã hội.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.170

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.150

Vàng SJC 5c

66.450

67.170

Vàng nhẫn 9999

54.950

55.950

Vàng nữ trang 9999

54.850

55.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.280 23.650 24.662 26.042 27.702 28.883 175,33 185,62
BIDV 23.335 23.635 24.859 26.062 27.830 28.912 173.60 182.70
VietinBank 23.290 23.650 24.488 26.123 28.168 29.178 176,97 184,92
Agribank 23.310 23.670 24.910 26.057 27.948 28.857 177,53 185,26
Eximbank 23.250 23.630 24.970 25.647 28.029 28.789 177,36 182,17
ACB 23.350 23.800 25.009 25.606 28.028 28.765 177,51 181,93
Sacombank 23.280 23.785 25.080 25.687 28.247 28.862 177,80 183,35
Techcombank 23.315 23.660 24.760 26.090 27.766 29.067 173,38 185,81
LienVietPostBank 23.310 23.910 24.880 26.235 28.154 29.108 176,00 187,77
DongA Bank 23.350 23.680 24.980 25.620 28.050 28.760 176,5 182,10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,00
5,10
5,10
6,70
6,90
7,10
7,80
Sacombank
-
-
-
-
5,40
5,50
5,60
7,40
7,50
7,70
7,90
Techcombank
0,30
-
-
-
5,90
5,90
5,90
7,30
7,30
7,30
7,30
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
7,60
7,60
8,00
8,30
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?