Hậu Giang: Cần thêm những trợ lực tín dụng chính sách mới
15/02/2023 815 lượt xem
Đồng hành cùng tỉnh nghèo khó nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang với 24% dân số là hộ nghèo, 85% dân số sống phụ thuộc nông nghiệp, nông thôn từ những ngày đầu tái lập tỉnh, 20 năm qua, đặc biệt từ sau khi triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hậu Giang đã kết nối cả hệ thống chính trị triển khai có hiệu quả các chương tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Khi Trung ương và địa phương cùng làm
 
Hậu Giang hôm nay đã khác xưa khi dòng vốn tín dụng chính sách xã hội trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Một vùng sông nước vốn từng là “thế khó” trong phát triển kinh tế giờ lại trở thành lợi thế phát triển nhiều mô hình sản xuất nông sản, hàng hóa, giúp người dân vươn lên thoát nghèo thậm chí làm giàu trên chính quê hương mình. Như cựu chiến binh Lê Văn Trong, ngụ tại ấp 8, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, hòa bình lập lại ông trở về quê nhà làm nông, cuộc sống cũng đủ ăn cho đến khi con trai phát bệnh năm 2001. Đến năm 2006, toàn bộ tích lũy trong nhà đều tiêu tán, ngay cả 10 công đất cũng phải bán đi, gia đình ông trở thành hộ nghèo của xã. Cuộc sống khốn khó cho đến khi xã Vĩnh Viễn A mở lớp dạy nghề đan lục bình, tạo thêm việc làm và thu nhập, vợ ông tham gia đi học rồi về nhà làm. Nhìn thấy triển vọng của nghề trên mảnh đất vốn dư thừa nhân công và sẵn nguyên vật liệu, năm 2008, ông quyết tâm vay vốn tín dụng chính sách chương trình hộ nghèo để phát triển sản xuất đan lục bình. Trải qua các vòng vay vốn hộ nghèo, rồi hộ cận nghèo, năm 2012, gia đình ông chính thức thoát nghèo bền vững. Đồng thời, từ làm ăn đơn lẻ, đến năm 2013, ông xây dựng Tổ hợp tác sản xuất, vận động bà con học nghề cùng làm. Đến nay, Tổ hợp tác sản xuất đã tạo việc làm cho trên 400 lao động địa phương, với thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng; có 22 thành viên của tổ đạt thu nhập bình quân 4 triệu đồng/tháng.


Mô hình đan lục bình giúp người nghèo và các đối tượng chính sách 
tại Hậu Giang có việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo
 
Đó là chưa kể ông còn gián tiếp tạo việc làm cho hàng chục hộ gia đình làm lục bình nguyên liệu. Ông Lê Văn Trong cũng tham gia làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn để hỗ trợ người nghèo quê ông kinh nghiệm và vốn phát triển sản xuất; trở thành tấm gương sáng, gia tăng thêm niềm tin thoát nghèo cho người dân.
 
Đặc biệt, Chỉ thị số 40-CT/TW đã cộng hưởng thêm những sức mạnh mới trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế địa phương. Cơ cấu nguồn vốn tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hậu Giang đã có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng nguồn vốn huy động được Trung ương cấp bù lãi suất và nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương, đặc biệt là nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Hậu Giang và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ủy thác qua NHCSXH. Sau 20 năm hoạt động, tổng nguồn vốn tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hậu Giang đạt 3.268,9 tỷ đồng, tăng 3.243 tỷ đồng, gấp 74,1 lần so với nguồn vốn nhận bàn giao khi mới thành lập. Trong đó, nguồn vốn được điều chuyển từ Trung ương đạt gần 2.443 tỷ đồng, tăng gấp 54,8 lần so với thời điểm mới thành lập, chiếm 74% trên tổng nguồn vốn. Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt hơn 205 tỷ đồng (nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW là hơn 189 tỷ đồng), chiếm 6,6% trên tổng nguồn vốn. 
 
Nhiều chương trình tín dụng riêng có của địa phương đã được triển khai và nhân rộng, góp phần hoàn thiện hệ thống các chương trình tín dụng chính sách xã hội tại địa phương để “không ai bị bỏ lại phía sau” như: Hỗ trợ vốn sản xuất đối với hộ gia đình người có công với cách mạng, cho vay hỗ trợ chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, cho vay xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở khu vực đô thị, cho vay 542 người lao động hồi hương trở về từ các tỉnh, thành phố khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm thực hiện các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng đơn vị.
 
Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thanh Triều cho biết, từ 02 chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo và cho vay Quỹ quốc gia về việc làm nhận bàn giao ban đầu với dư nợ nhận bàn giao là hơn 43 tỷ đồng, đến nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hậu Giang đang có dư nợ từ 22 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đạt hơn 3.232 tỷ đồng, với 94.053 khách hàng đang được vay vốn. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế và việc làm là hơn 2.199 tỷ đồng, chiếm 67,92% trên tổng dư nợ.
 
Qua 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, tỉnh Hậu Giang đã tập trung nguồn lực qua NHCSXH triển khai cho vay được trên 582.962 nghìn lượt khách hàng với doanh số cho vay đạt 8.654,5 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 5.477,8 tỷ đồng, dư nợ bình quân chung của 22 chương trình tín dụng chính sách là 34,8 triệu đồng/khách hàng, trong đó, dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 28,68 triệu đồng/hộ. 
 
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, góp phần giúp cho trên 84.665 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 29.770 lượt lao động; giúp cho trên 46.393 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; xây dựng, cải tạo 320.516 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ vốn để xây dựng nhà ở với tổng số 11.178 căn, trong đó có 2.561 căn nhà trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long; hỗ trợ xây dựng 8.272 ngôi nhà cho hộ nghèo; mua mới, xây dựng và sửa chữa 345 căn nhà cho người có thu nhập thấp...  
 
Hướng tới phát triển bền vững
 
‘‘Thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng từng thời kỳ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là tại khu vực nông nghiệp, nông thôn; khôi phục các làng nghề truyền thống, ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật và các vùng sản xuất nông nghiệp sạch, các "sản phẩm dịch vụ" mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đồng thời, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong từng giai đoạn”. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh khẳng định. Cụ thể, giai đoạn 2010 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,80% xuống còn 14,91%, bình quân giảm 1,6%/năm, tỷ lệ hộ cận  nghèo giảm từ 12,13% xuống còn 3%/năm; giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,91% xuống còn 6,42%. Hiện nay, toàn tỉnh Hậu Giang có 35/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 03  huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới; toàn tỉnh hiện có 105 sản phẩm OCOP, trong đó có 48 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao; 57 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao.
 
Tuy nhiên, với một địa bàn đang trên đà chuyển đổi và phát triển như Hậu Giang, nhu cầu vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là rất lớn, đặc biệt là nhu cầu vốn để nhân rộng mô hình Tổ hợp tác sản xuất, nhưng nguồn vốn hiện nay còn hạn chế. Việc triển khai cho vay đối với các đối tượng cơ sở sản xuất, kinh doanh gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh còn gặp khó khăn do quy định về nơi cư trú và địa điểm thực hiện dự án khi vay vốn. Bên cạnh đó, mức cho vay tối đa theo quy định đối với chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 10 triệu đồng/công trình còn chưa phù hợp với mặt bằng chi phí về giá cả hiện nay. Quá trình đi thực tế tại các cơ sở cho thấy, có rất nhiều ý kiến kiến nghị về việc xem xét nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình này lên mức 15 triệu đồng/công trình. Trong quá trình truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, vai trò của trưởng ấp/khu vực được gắn kết trách nhiệm trong việc bình xét, giám sát, quản lý các đối tượng vay vốn tại địa phương, nhưng về chế độ chính sách chưa được quan tâm hỗ trợ cho đối tượng này, nên còn một vài nơi chưa phát huy hiệu quả công tác quản lý. Một vướng mắc khác là Luật Cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021, theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú, đến hết năm 2022 không sử dụng hộ khẩu bản giấy, khi công dân có nhu cầu xác nhận thông tin về cư trú sẽ được cơ quan đăng ký cư trú xác nhận thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú và các nội dung khác của cá nhân, hộ gia đình khi có yêu cầu (ký hiệu là CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an). Vì vậy, người dân mất nhiều thời gian đi lại yêu cầu xác nhận. Đây là thách thức cho NHCSXH cùng chính quyền địa phương tiếp tục giải bài toán giảm nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên toàn tỉnh (hiện còn 12.936 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,42% và 7.790 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,87%). 
 
Để giải bài toán này, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thanh Triều cho biết, Chi nhánh sẽ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển NHCSXH trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với tình hình và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục tư vấn cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Các mục tiêu cụ thể cũng đã được Chi nhánh đặt ra, trong đó phấn đấu đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng thụ hưởng theo quy định có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ bình quân hằng năm khoảng từ 8 - 10%. 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định, tỷ lệ nợ quá hạn phấn đấu duy trì dưới 0,5% trên tổng dư nợ.
 
Tuy nhiên, để triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong thời gian tiếp theo, cần xem xét nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (tối đa 20 triệu đồng/công trình) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng thụ hưởng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
 
Đồng thời, cần xem xét sửa đổi điều kiện vay vốn đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là nơi thực hiện dự án và nơi cư trú hợp pháp của người lao động trên cùng một địa bàn cấp tỉnh thay vì trên cùng một địa bàn cấp xã như quy định hiện nay để phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận vốn tín dụng chính sách; xem xét nâng mức cho vay tối đa cũng như điều kiện về mức vay trên một lao động được tạo việc làm đối với đối tượng vay vốn là cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh được tiếp cận vốn tín dụng chính sách, nhất là trong bối cảnh phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, cần có cơ chế và dành nguồn lực cho vay đối với đối tượng là các hộ có mức sống trung bình để phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Minh Ngọc (NHNN)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Nâng cao hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
29/05/2024 105 lượt xem
Trong những năm qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã tập trung huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM).
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang tăng cường các giải pháp góp phần đẩy lùi “tín dụng đen
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang tăng cường các giải pháp góp phần đẩy lùi “tín dụng đen"
27/05/2024 440 lượt xem
NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Vai trò tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Vai trò tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế
22/05/2024 1.314 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, đã trở thành một “điểm sáng” và là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh và an ninh xã hội của Đảng, Nhà nước ta trong tiến trình đổi mới.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên: Tập trung vốn thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên: Tập trung vốn thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững
14/05/2024 784 lượt xem
70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, những vết tích đau thương của mảnh đất hoang sơ, đổ nát do bị tàn phá bởi chiến tranh khốc liệt đang dần được xoa dịu bởi màu xanh bạt ngàn cây công nghiệp, cây ăn trái. Cùng với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội mà cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Điện Biên nỗ lực trải rộng trên 100% các thôn, bản, những người dân Điện Biên đang từng ngày vượt lên khó khăn, phát triển sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo và gìn giữ mảnh đất phên dậu của Tổ quốc.
Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
13/05/2024 831 lượt xem
Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), người dân huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều gia đình có điều kiện phát triển sản xuất, giảm nghèo và từng bước làm giàu, qua đó, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hòa Bình tích cực triển khai các giải pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hòa Bình tích cực triển khai các giải pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
09/05/2024 909 lượt xem
Kết thúc quý I/2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình đạt được những kết quả tích cực. Các lĩnh vực quan trọng đều đạt mức tăng trưởng cao: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 1,92%; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,74%; công nghiệp - xây dựng giảm 3,05%; dịch vụ tăng 6,55%; thuế sản phẩm tăng 4,53%
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản
09/05/2024 848 lượt xem
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về triển khai các giải pháp đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Trị - 73 năm trưởng thành cùng quê hương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Trị - 73 năm trưởng thành cùng quê hương
06/05/2024 1.201 lượt xem
Trên cơ sở chủ trương, chính sách mới về tài chính - kinh tế mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 02/1951) đề ra, ngày 6/5/1951, tại Hang Bòng thuộc xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam với các nhiệm vụ chủ yếu là: Quản lý việc phát hành giấy bạc và tổ chức lưu thông tiền tệ, quản lý Kho bạc Nhà nước, thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất, phối hợp với mậu dịch để quản lý tiền tệ và đấu tranh tiền tệ với địch.
Thông điệp từ áp dụng ESG trong ngành Ngân hàng
Thông điệp từ áp dụng ESG trong ngành Ngân hàng
04/05/2024 802 lượt xem
ESG là bộ tiêu chuẩn đo lường những yếu tố liên quan đến hoạt động phát triển bền vững của một doanh nghiệp...
Thực trạng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thực trạng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
25/04/2024 882 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội là một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, đồng thời cũng là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình đổi mới. Đây là chính sách hết sức thiết thực, hiệu quả, đã thực sự đi vào cuộc sống và được người dân đồng tình ủng hộ.
Agribank - Ngân hàng thương mại hàng đầu, chủ lực đầu tư phát triển kinh tế “Tam nông”
Agribank - Ngân hàng thương mại hàng đầu, chủ lực đầu tư phát triển kinh tế “Tam nông”
25/04/2024 881 lượt xem
Với hành trình 36 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn đồng hành cùng nền kinh tế của đất nước, vượt qua bao gian khó, không ngừng trưởng thành, khẳng định vai trò là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong việc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Tạo lập nguồn vốn qua kênh tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An
Tạo lập nguồn vốn qua kênh tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An
19/04/2024 961 lượt xem
Tỉnh Long An là địa phương có vị trí thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh và là cửa ngõ đi về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cùng với đó, điều kiện tự nhiên của tỉnh Long An cũng rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và công nghiệp.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên: Phát huy vai trò trụ cột giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên: Phát huy vai trò trụ cột giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương
09/04/2024 1.400 lượt xem
Xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên hôm nay đã là địa danh nổi tiếng với nhiều loại cây ăn quả, nơi cung cấp cây giống, cây cảnh ra toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều nước láng giềng.
Đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
29/03/2024 1.841 lượt xem
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những đóng góp tích cực vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; trong đó, việc quản lí và đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán luôn được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Quảng Trị chú trọng, quan tâm chỉ đạo sát sao.
Agribank cùng ngành Ngân hàng đóng góp quan trọng vào sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế đất nước
Agribank cùng ngành Ngân hàng đóng góp quan trọng vào sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế đất nước
26/03/2024 2.018 lượt xem
Ngay từ những tháng đầu năm 2024, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã nỗ lực quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cùng ngành Ngân hàng thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

Vàng SJC 5c

84.500

88.020

Vàng nhẫn 9999

74.650

76.250

Vàng nữ trang 9999

74.750

75.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,251 25,481 26,917 28,392 31,612 32,956 157.54 166.74
BIDV 25,281 25,481 27,121 28,371 31,877 32,943 158.34 166.78
VietinBank 25,254 25,481 27,162 28,457 32,051 33,061 159.08 167.03
Agribank 25,300 25,481 27,086 28,384 31,759 32,919 158.56 166.34
Eximbank 25,230 25,481 27,167 28,089 31,959 32,944 159.71 165.13
ACB 25,250 25,481 27,142 28,073 31,994 32,958 159.03 165.3
Sacombank 25,250 25,481 27,300 28,124 32,176 32,894 160.4 165.41
Techcombank 25,245 25,481 27,003 28,366 31,649 32,987 155.77 168.19
LPBank 25,061 25,481 26,945 28,577 32,090 32,952 158.01 168.52
DongA Bank 25,290 25,481 27,160 28,070 31,890 33,010 157.30 165.50
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?