Yêu cầu và thách thức trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam
01/06/2021 13.307 lượt xem
Trong bối cảnh hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ và đe dọa làm mất ổn định hệ thống tài chính, an ninh, chính trị, xã hội và cản trở sự thịnh vượng của tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ, công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB) ngày càng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.
 
Một trong những phương pháp hiệu quả được các tổ chức quốc tế sử dụng để thúc đẩy công tác PCRT/TTKB của các quốc gia là thông qua hoạt động đánh giá đa phương đối với cơ chế PCRT/TTKB của các quốc gia thành viên trong việc tuân thủ các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF)¹, qua đó, xác lập và công bố danh sách công khai các quốc gia có rủi ro cao về rửa tiền, tài trợ khủng bố. 
Việc rơi vào các danh sách này đồng nghĩa với việc cộng đồng quốc tế coi các quốc gia đó là quốc gia có rủi ro cao về rửa tiền, tài trợ khủng bố, kêu gọi tiến hành cảnh báo đến tất cả các tổ chức tài chính phải quan tâm “đặc biệt” đến các mối quan hệ kinh doanh và giao dịch với cá nhân, tổ chức tại quốc gia này, thậm chí có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt “cứng rắn”. Theo đó, danh tiếng và hoạt động kinh tế quốc tế của quốc gia cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.
 
Với tư cách là thành viên của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG), năm 2019, Việt Nam đã trải qua đợt đánh giá đa phương lần 2 của APG đối với cơ chế PCRT/TTKB của Việt Nam (đánh giá lần đầu vào tháng 11/2018). Theo kế hoạch, trong năm 2020, Việt Nam sẽ phối hợp với đoàn đánh giá của APG để hoàn thiện dự thảo Báo cáo đánh giá đa phương (MER) trước khi trình Hội nghị thường niên của APG thông qua vào tháng 7/2020. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới nên hoạt động đánh giá đa phương của Việt Nam đã bị tạm hoãn ngay trước thời điểm diễn ra cuộc họp trực tiếp giữa Việt Nam và đoàn đánh giá APG (tháng 4/2020) và Báo cáo đánh giá của Việt Nam dự kiến sẽ thông qua vào năm 2021.
 
Đánh giá đa phương năm 2019 là cơ hội để Việt Nam, một mặt nhìn lại những nỗ lực, thành quả đã đạt được trong công tác PCRT/TTKB thời gian qua; mặt khác, nhận ra những thiếu hụt, thách thức mà mình đang đối mặt trong công tác này.


Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, NHNN đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nỗ lực triển khai nhiều hoạt động mạnh mẽ trong công tác PCRT/TTKB, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ trong các Kế hoạch hành động quốc gia và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận cả về khung khổ pháp lý và cơ chế triển khai thực hiện.
 

 
1. Những thách thức và nỗ lực của Việt Nam trong công tác PCRT/TTKB thời gian qua
 
Thời gian qua, công tác PCRT/TTKB của Việt Nam đã bộc lộ những thiếu hụt, hạn chế nhất định, đầu tiên là khung khổ pháp lý chưa đầy đủ. Với sự phát triển nhanh trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ dẫn đến nhiều hoạt động nghiệp vụ mới, tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố chưa có các quy định điều chỉnh phù hợp. Đặc biệt, do những yêu cầu quốc tế, các chuẩn mực quốc tế về PCRT/TTKB được sửa đổi, bổ sung mới ngày càng khắt khe nên các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này đã bộc lộ những thiếu sót, chưa đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế; mặt khác, hiệu quả triển khai trong thực tế công tác PCRT/TTKB của Việt Nam còn hạn chế và chưa đồng bộ do việc thực hiện các biện pháp PCRT/TTKB tại các đối tượng báo cáo ở các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau chưa thực sự đồng đều, hiệu quả. Thêm vào đó, bộ máy làm công tác PCRT/TTKB không chỉ ở Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mà còn ở tất cả các bộ, ngành đang trong giai đoạn hoàn thiện, kiện toàn, tăng cường năng lực nên chưa tạo ra một cơ chế triển khai đồng bộ và bước chuyển mạnh mẽ trong công tác này tại Việt Nam. 
 
Để khắc phục các thiếu hụt, hạn chế, NHNN, với vai trò là cơ quan đầu mối trong công tác PCRT đã tham mưu cho Chính phủ ban hành, tổ chức triển khai các Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT/TTKB gồm: Kế hoạch hành động quốc gia PCRT/TTKB giai đoạn 2015 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014) và Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019). Các Kế hoạch hành động quốc gia này đã được tổ chức triển khai không chỉ thể hiện ý chí quyết tâm, cam kết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống rửa tiền nói riêng và phòng, chống tội phạm nói chung mà còn góp phần quan trọng trong định hướng và triển khai công tác PCRT/TTKB tại Việt Nam.
 
Đứng trước hoạt động đánh giá đa phương của APG, năm 2019 và năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, NHNN đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nỗ lực triển khai nhiều hoạt động mạnh mẽ trong công tác PCRT/TTKB, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ trong các Kế hoạch hành động quốc gia và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận cả về khung khổ pháp lý và cơ chế triển khai thực hiện.
 
Bên cạnh việc xây dựng các Báo cáo đánh giá tuân thủ kỹ thuật (TC), Báo cáo đánh giá tính hiệu quả (IO), thực hiện đón và làm việc với Đoàn đánh giá tại chỗ theo quy trình đánh giá đa phương của APG, các bộ, ngành của Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực cải thiện khung khổ pháp lý và cải thiện việc tổ chức triển khai các quy định về PCRT/TTKB. Điển hình như việc xây dựng Nghị định số 87/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (thay thế Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014); Thông tư số 20/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền; Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt… 
 
Trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố” (do Bộ Công an là cơ quan đầu mối) với Danh mục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp với 06 nhóm nội dung và 52 hành động liên quan đến: Tăng cường sự lãnh đạo của Chính phủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố; hoàn thiện hệ thống pháp lý phục vụ đấu tranh hiệu quả với tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế theo khuyến nghị của FATF; nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố; tổ chức lực lượng tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường tiềm lực đấu tranh, ngăn chặn tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố; mở rộng hợp tác quốc tế về đấu tranh với tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.
 
Các bộ, ngành luôn tích cực triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng gắn với phòng, chống rửa tiền, công tác thanh tra, giám sát, đào tạo, tuyên truyền; ký kết các quy chế phối hợp giữa các bên có liên quan, thúc đẩy triển khai dự án hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ phòng, chống rửa tiền. Các cơ quan tố tụng tiếp tục đẩy mạnh việc điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền; tổ chức lực lượng chuyên trách tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; mở rộng hợp tác quốc tế về đấu tranh với tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
2. Những công việc cần giải quyết trong thời gian tới
 
Mặc dù đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, tuy nhiên, kết quả thực hiện các kế hoạch hành động của Việt Nam cũng như kết quả sơ bộ đánh giá đa phương của APG cho thấy, cơ chế PCRT/TTKB của Việt Nam vẫn còn nhiều thiếu hụt và khoảng trống.
 
Nhận thức được những tác động đến danh tiếng và nền kinh tế cũng như những thiếu hụt trong cơ chế PCRT/TTKB, Chính phủ Việt Nam đã và đang chủ động xây dựng các kế hoạch hành động cũng như triển khai dần các hành động khắc phục thiếu hụt, trong đó ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, bao gồm:
 
Một là, hoàn thiện khung pháp lý về PCRT/TTKB, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt để giải quyết các thiếu hụt về tuân thủ kỹ thuật đã được phát hiện trong Báo cáo đánh giá đa phương, trong đó có các nhiệm vụ ưu tiên như: Đề xuất phương án giải quyết thiếu hụt tại Bộ luật Hình sự, Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn, Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi các chế tài xử phạt vi phạm hành chính về PCRT/TTKB, tài trợ phổ biến vũ khí; nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý tạo điều kiện cho việc triển khai hoạt động thanh tra trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB, tài trợ phổ biến vũ khí và tăng cường hiệu quả hoạt động của Cục Phòng, chống rửa tiền.
 
Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện hiệu quả hoạt động PCRT/TTKB, tài trợ phổ biến vũ khí trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Theo đó, nghiên cứu xây dựng Kế hoạch quốc gia về PCRT/TTKB, tài trợ phổ biến vũ khí giai đoạn 2021 - 2025; cập nhật, đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 - 2022; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Cục Phòng, chống rửa tiền để đảm bảo triển khai được vai trò cốt lõi của một đơn vị tình báo tài chính theo chuẩn mực quốc tế cũng như vai trò trung tâm trong công tác PCRT/TTKB ở Việt Nam; xây dựng khung pháp lý, hoàn thiện công cụ và thực hiện thanh tra trên cơ sở rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong các lĩnh vực quản lý; xây dựng các chính sách, quy trình, hướng dẫn và tổ chức điều tra theo hướng tập trung vào các điều tra rửa tiền đối với nhóm tội phạm nguồn có mức rủi ro cao; tăng cường nguồn lực tập trung điều tra, truy tố, xét xử rửa tiền hướng đến cải thiện hoạt động thu hồi tài sản. 
 
Có thể nói, khung pháp lý hoàn thiện là cơ sở quan trọng cho việc thực thi PCRT/TTKB có hiệu quả trong thực tiễn, do đó, không đợi đến khi Báo cáo đánh giá đa phương của Việt Nam được thông qua mà các bộ, ngành cần sớm chủ động bắt tay vào xây dựng để sớm ban hành các văn bản nhằm giải quyết thiếu hụt trong khung khổ pháp lý. Song song với đó, việc thực hiện các hành động cải thiện tính hiệu quả của các bộ, ngành ở Việt Nam cũng cần phải đảm bảo triển khai thường xuyên, liên tục và có sự cải thiện hiệu quả qua các năm. Điều này đòi hỏi các bộ, ngành cần nỗ lực để triển khai các hành động cải thiện tính hiệu quả thực sự. Như vậy, bên cạnh những kết quả đạt được và chuyển biến tích cực, những thách thức trong công tác PCRT/TTKB là rất lớn, cần có sự chung tay, phối hợp của nhiều bộ, ngành, đơn vị cũng như các tổ chức có liên quan. Với sự quyết tâm của Chính phủ và các bộ, ngành, hy vọng công tác PCRT/TTKB của Việt Nam sẽ tiếp tục có những sự chuyển mình tích cực và tạo ra những bước đột phá trong thời gian tới.

 
¹ FATF là một cơ quan liên chính phủ được thành lập vào năm 1989 bởi Bộ trưởng các quốc gia thành viên. Chức năng của FATF là đưa ra các chuẩn mực và thúc đẩy việc thực thi có hiệu quả các biện pháp pháp lý, quản lý và hoạt động nhằm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí và những hiểm họa có liên quan khác nhằm đe dọa sự thống nhất của hệ thống tài chính quốc tế. Trong sự phối hợp với những đối tác quốc tế khác, FATF cũng làm việc nhằm xác định các mức độ rủi ro ở mức độ quốc gia với mục đích bảo vệ hệ thống tài chính quốc tế khỏi bị lạm dụng. Các khuyến nghị của FATF được cộng đồng quốc tế thừa nhận là các chuẩn mực, biện pháp thiết yếu mà các quốc gia cần thực hiện thông qua các biện pháp phù hợp với tình hình cụ thể của từng quốc gia để triển khai có hiệu quả công tác PCRT/TTKB, tài trợ phổ biến vũ khí.


ThS. Phạm Tiên Phong
Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền Cơ quan TTGSNH, NHNN

Tạp chí Ngân hàng số 3+4/2021

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy để xây dựng ngành Ngân hàng phát triển bền vững
Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy để xây dựng ngành Ngân hàng phát triển bền vững
02/07/2021 20.606 lượt xem
Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15-SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến,...
Ký ức không quên về Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán
Ký ức không quên về Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán
10/06/2021 20.655 lượt xem
Chiều một ngày cuối năm 1994, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đỗ Quế Lượng chủ trì một cuộc họp. Tham gia cuộc họp là đại diện một số vụ, cục thuộc NHNN, gồm: Cục Công nghệ tin học; ...
Những ngày đầu tham gia xây dựng Nhà máy In tiền Quốc gia
Những ngày đầu tham gia xây dựng Nhà máy In tiền Quốc gia
09/06/2021 22.408 lượt xem
Tôi luôn có những cảm xúc sâu sắc, thiêng liêng, xen lẫn tự hào khi bồi hồi nhớ lại những năm tháng làm việc trong ngành Ngân hàng. Trong quãng thời gian ấy, tôi đã có những kỷ niệm không thể nào quên khi cùng với các anh chị em, các cán bộ, kỹ sư tham gia làm việc tại Ban Quản lý xây dựng công trình K84 (Nhà máy In tiền Quốc gia). Ôn lại những kỷ niệm đã qua thấy thật vinh dự, tự hào là một trong những cán bộ đã từng tham gia xây dựng công trình K84.
Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn 30 năm đổi mới và phát triển
Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn 30 năm đổi mới và phát triển
07/06/2021 27.896 lượt xem
Ngày 23/5/1990, Hội đồng Nhà nước ban hành hai Pháp lệnh về ngân hàng (Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và Pháp lệnh về Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính)... Trụ sở NHNN...
Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng - Điểm nhấn trong 70 năm xây dựng và phát triển Ngân hàng Việt Nam
Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng - Điểm nhấn trong 70 năm xây dựng và phát triển Ngân hàng Việt Nam
04/06/2021 28.865 lượt xem
Năm 2021, ngành Ngân hàng Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập (6/5/1951 - 6/5/2021). Trong 70 năm xây dựng và phát triển, toàn Ngành luôn nỗ lực, vượt qua nhiều gian nan, thử thách, đạt được nhiều thành...
35 năm cải cách Ngân hàng: Thành quả, hạn chế và thách thức, gợi mở các giải pháp
35 năm cải cách Ngân hàng: Thành quả, hạn chế và thách thức, gợi mở các giải pháp
03/06/2021 21.711 lượt xem
Quá trình cải cách khu vực ngân hàng đi liền với sự đổi mới thể chế kinh tế, chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2021, ngành Ngân hàng...
Dấu ấn xây dựng và đổi mới chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước
Dấu ấn xây dựng và đổi mới chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước
02/06/2021 13.899 lượt xem
Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, trải qua bao nhiêu thăng trầm, hệ thống ngân hàng đã có những bước phát triển trên mọi mặt, mọi lĩnh vực. Với hơn 15 năm làm việc trong lĩnh v...
Nhìn lại 35 năm đổi mới chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nhìn lại 35 năm đổi mới chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam
01/06/2021 50.857 lượt xem
Trải qua 70 năm xây dựng, củng cố và phát triển (1951 - 2021), hệ thống ngân hàng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và đạt được những thành tựu rất quan trọng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng...
Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam”
Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam”
31/05/2021 8.082 lượt xem
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam” trên website Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, diễn ra từ ngày 12/4/2021 đến ngày 26/4/2021 với 3 kỳ thi; đã thu hút gần 70.000 lượt thi của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ngành Ngân hàng.
Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong tiến trình phát triển của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong tiến trình phát triển của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
27/05/2021 13.942 lượt xem
Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, hoạt động của ngành Ngân hàng trong suốt 70 năm qua đã khẳng định được vị thế quan trọng của mình đối với việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đ...
Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gần 3 thập kỷ xây dựng và trưởng thành
Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gần 3 thập kỷ xây dựng và trưởng thành
27/05/2021 12.171 lượt xem
Cùng nhìn lại trang sử 70 năm vẻ vang của ngành Ngân hàng, Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tự hào đã góp một phần công sức trong hành trình đó. Với gần 30 năm xây dựng và phát triển, ...
Nỗ lực không ngừng của Ngân hàng Nhà nước trong công tác quản lý thị trường vàng
Nỗ lực không ngừng của Ngân hàng Nhà nước trong công tác quản lý thị trường vàng
26/05/2021 10.909 lượt xem
Để có được sự ổn định trên thị trường vàng trong những năm gần đây, đó là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong “cuộc chiến” dai dẳng kéo dài. Trong 10 năm qua...
Giá trị truyền thống ngành Ngân hàng trong thời chiến với hoạt ðộng truyền thông hiện nay
Giá trị truyền thống ngành Ngân hàng trong thời chiến với hoạt ðộng truyền thông hiện nay
26/05/2021 9.582 lượt xem
Lịch sử ngành Ngân hàng đã được các thế hệ của Ngành viết lên bằng lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, trách nhiệm, sáng tạo và niềm tin để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
                  Hệ thống ngân hàng tỉnh Ninh Bình: 30 năm đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Ninh Bình: 30 năm đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương
24/05/2021 9.887 lượt xem
Trong những năm qua, hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Ninh Bình đã bám sát và phục vụ đắc lực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực thi có hiệu quả c...
                  Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long: 45 năm xây dựng và phát triển
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long: 45 năm xây dựng và phát triển
21/05/2021 3.660 lượt xem
Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó, có thực ...
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

81.800

83.800

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

81.800

83.800

Vàng SJC 5c

81.800

83.820

Vàng nhẫn 9999

74.800

76.700

Vàng nữ trang 9999

74.700

76.000


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,100 25,440 26,252 27,714 30,724 32,055 157.77 167.11
BIDV 25,130 25,440 26,393 27,618 30,763 32,067 158.12 166.59
VietinBank 25,090 25,443 26,504 27,799 31,154 32,164 160.64 168.59
Agribank 25,100 25,440 26,325 27,607 30,757 31,897 159.58 167.50
Eximbank 25,040 25,440 26,425 27,239 30,914 31,866 160.82 165.77
ACB 25,110 25,442 26,596 27,279 31,230 31,905 161.07 166.37
Sacombank 25,170 25,420 26,701 27,261 31,332 31,835 162.03 167.05
Techcombank 25,192 25,442 26,362 27,707 30,760 32,094 157.36 169.78
LPBank 24,960 25,440 26,088 27,611 30,970 31,913 158.36 169.76
DongA Bank 25,170 25,440 26,570 27,260 31,080 31,940 159.20 166.40
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,30
2,40
2,60
3,50
3,70
4,50
4,50
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,20
2,20
2,30
3,40
3,45
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,30
3,80
3,80
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?