TCNH số 6 tháng 3/2023
23/03/2023 895 lượt xem
MỤC LỤC SỐ 6 THÁNG 03/2023
 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
3- Quản lí nhà nước đối với mô hình kinh tế hợp tác xã tại Việt Nam hiện nay và một số khuyến nghị.
ThS. Trần Linh Huân
Trần Thị Bảo Chân
Nguyễn Phạm Thanh Hoa
ThS. Phạm Thị Hải Vân
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
10- Tác động của hệ số an toàn vốn tới tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam và một số khuyến nghị. 
TS. Lê Hải Trung
TS. Nguyễn Bích Ngân
TS. Nguyễn Bích Ngọc
 
19- Mối quan hệ giữa thẩm định tín dụng và hiệu quả cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 
Lưu Phước Vẹn
Trần Thị Kim Khôi
 
27- Tín dụng xanh tại Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị.
ThS. Nguyễn Thị Ánh Ngọc
 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
33- Cho vay mua nhà ở xã hội đối với người thu nhập thấp - Nhìn từ góc độ pháp lí.
Trần Thanh Liêm

NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
41- Agribank - 35 năm vì sự nghiệp “Tam nông”.
Minh Tuấn
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
44- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
Tiến Phương 
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
48- Ứng phó của ngân hàng trung ương các nước trước rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu: Bài học đối với Việt Nam.
PGS., TS. Hạ Thị Thiều Dao
Nguyễn Minh Sáng
 
54- Ảnh hưởng của kiến thức và sự tự tin đến hành vi ra quyết định của khách hàng trong sử dụng dịch vụ tài chính.
TS. Nguyễn Hoài Nam
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
60- Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
TIN TỨC 

TABLE OF CONTENS No 06 - 03/2023
 
MACROECONOMIC ISSUES
 
3- State management of the cooperative economic model in Vietnam today and some recommendations.
Tran Linh Huan
Tran Thi Bao Chau
Nguyen Pham Thanh Hoa
Tran Thi Hai Van
 
BANKING TECHNOLOGY
 
10- Effects of capital adequacy ratio on the credit growth in Vietnamese commercial banks and recommendations.
PhD. Le Hai Trung
PhD. Nguyen Bich Ngan
PhD. Nguyen Bich Ngoc
 
19- Relationship between credit appraisal and loan performance of Vietnamese commercial banks.
Luu Phuoc Ven
Tran Thi Kim Khoi
 
27- Green credit in Vietnam: Current situation and some recommendations.
Nguyen Thi Anh Ngoc 
 
BUSINESS WITH BANK
 
33- Social housing loans for low-income earners - Being viewed from legal provisions.  
Tran Thanh Liem

BANKING ACTIVITIES FOR RURAL AND AGRICULTURE DEVELOPMENT
 
41- Agribank - 35 years for the cause of “Tam nong”.
Minh Tuan
 
VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES  FOR SOCIAL SECURITY
 
44- Ho Chi Minh Communist Youth Union improves the trust capital sources efficiency from the Vietnam Bank for Social policies.
Tien Phuong
 
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE
 
48- Responses of central banks to climate-related financial risks: Lessons for Vietnam.
Assoc Prof., PhD. Ha Thi Thieu Dao
Nguyen Minh Sang
 
54- The influence of customers’ financial knowledge and self-confidence on making decisions to use financial services.
PhD. Nguyen Hoai Nam
 
STUDYING AND FOLLOWING HO CHI MINH’S THOUGHT, MORALITY AND LIFESTYLE
 
60- The Central Bank Youth Union pushes up studying and following Ho Chi Minh’s thought, morality and lifestyle.
 
NEWS
 

Các tạp chí khác
TCNH số 07 tháng 4/2023 TCNH số 07 tháng 4/2023
08:52, 05/04/2023
TCNH số 5 tháng 3/2023 TCNH số 5 tháng 3/2023
09:41, 13/03/2023
TCNH số 4 tháng 2/2023 TCNH số 4 tháng 2/2023
03:04, 23/02/2023
TCNH số 3 tháng 2/2023 TCNH số 3 tháng 2/2023
09:59, 09/02/2023
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

Vàng SJC 5c

66.450

67.070

Vàng nhẫn 9999

55.600

56.550

Vàng nữ trang 9999

55.600

56.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,290 23,660 24,463 25,833 28,475 29,689 164.04 173.66
BIDV 23,345 23,645 24,640 25,823 28,589 29,852 164.82 173.61
VietinBank 23,232 23,652 24,706 25,841 28,825 29,835 165.1 173.05
Agribank 23,285 23,645 24,701 25,701 28,715 29,544 166.24 173.05
Eximbank 23,270 23,650 24,760 25,434 28,812 29,596 166.31 170.84
ACB 23,200 23,700 24,766 25,391 28,946 29,558 165.95 170.31
Sacombank 23,280 23,683 24,902 25,415 29,011 29,518 166.42 171.98
Techcombank 23,312 23,656 24,501 25,826 28,441 29,726 161.77 174.06
LPBank 23,290 23,890 24,739 26,073 28,836 29,778 163.78 175.23
DongA Bank 23,350 23,680 24,750 25,440 28,810 29,600 163.9 171.2
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?