Ngân hàng Chính sách xã hội Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
29/08/2022 1.158 lượt xem
Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai rộng rãi và hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
 
Luôn đồng hành cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 
 
NHCSXH huyện Cư M’gar được thành lập ngày 10/5/2003 và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/6/2003 với  nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà vì sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội khác, đặc biệt là phục vụ khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.
 
20 năm qua, NHCSXH huyện Cư M’gar đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng hoạt động. Đội ngũ cán bộ của NHCSXH huyện Cư M’gar tâm huyết, luôn nỗ lực vượt khó với tinh thần trách nhiệm cao, luôn gần dân, sát với dân, tận tụy phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, với phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”. Bên cạnh đó, với hệ thống hoạt động được phủ kín 17/17 điểm giao dịch xã, thị trấn trong huyện cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cơ sở, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu quả, qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống,  giải quyết việc làm cho hộ nghèo, ổn định kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP.


Người dân nhận tiền vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ 
tại NHCSXH huyện Cư M'gar

Từ 02 chương trình tín dụng được nhận bàn giao ban đầu với số tiền 4.723 triệu đồng, tỷ lệ nợ quá hạn là 7,39%, đến nay, NHCSXH huyện Cư M’gar đang triển khai cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách xã hội với tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 403.483 triệu đồng, với 11.296 khách hàng đang vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay từ nguồn vốn Trung ương và vốn ngân sách tỉnh Đắk Lắk ủy thác qua NHCSXH là 391.513 triệu đồng với 10.968 khách hàng đang vay vốn; dư nợ cho vay từ nguồn vốn của ngân sách huyện Cư M’gar ủy thác qua NHCSXH là 11.970 triệu đồng với 328 khách hàng đang vay vốn.
 
Tính đến ngày 30/6/2022, NHCSXH huyện Cư M’gar thực hiện cho vay chương trình hộ nghèo với tổng dư nợ 56.527 triệu đồng, cho 1.537 khách hàng vay, chiếm 14% tổng dư nợ các chương trình tín dụng. Vốn vay đã được hộ nghèo đầu tư cho các lĩnh vực chủ yếu là sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi ngành nghề… giúp cho hộ nghèo mua được hàng ngàn con trâu, bò để nuôi lấy thịt, nuôi sinh sản, chăm sóc, trồng mới nhiều diện tích cây cà phê, cải tạo vườn tạp, thực hiện mô hình VAC,… mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ gia đình nghèo; hàng ngàn lượt hộ nghèo được vay vốn biết ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, tăng năng suất lao động, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập ngày càng cao và ổn định. Mỗi năm có nhiều hộ thoát nghèo, đặc biệt trong những năm gần đây số hộ thoát nghèo ngày càng tăng, năm sau luôn cao hơn năm trước. Đối với chương trình cho vay hộ cận nghèo, có 3.229 khách hàng được vay vốn với tổng dư nợ 127.632 triệu đồng, chiếm 31,63% tổng dư nợ các chương trình tín dụng; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 60.982 triệu đồng, cho 1.512 khách hàng, chiếm 18,11%; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là 151 khách hàng, với tổng số tiền 5.899 triệu đồng, chiếm 1,46%; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hơn 7.060 công trình nước sạch, công trình vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, với tổng số tiền 63.992 triệu đồng cho 3.530 khách hàng, chiếm 15,86%; cho vay giải quyết việc làm tổng số tiền 33.436 triệu đồng với 824 lao động được vay vốn, giúp họ có việc làm, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề; cho vay xuất khẩu lao động với 14 lao động thuộc đối tượng chính sách đi lao động nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu cho gia đình và địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo với tổng số tiền 627 triệu đồng; cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn với mục đích giúp phát triển kinh tế ở những vùng khó khăn, đảm bảo phát triển đồng đều trên các vùng ở địa phương cho 1.123 khách hàng với tổng số tiền 39.851 triệu đồng, chiếm 9,87% tổng dư nợ các chương trình tín dụng. Đối với cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, dư nợ đạt 343 triệu đồng; cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ dư nợ đạt 11.135 triệu đồng với 574 khách hàng còn dư nợ; cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số dư nợ là 2.817 triệu đồng với 85 hộ vay, qua đó đã giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc về đời sống, sản xuất, từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác trong địa bàn huyện. 
 
Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, huyện Cư M’gar đã tập trung nguồn lực tín dụng qua NHCSXH cho vay 86.674 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số đạt 1.233 tỷ đồng. Tổng dư nợ 17 chương trình tín dụng chính sách đến ngày 30/6/2022 đạt hơn 403 tỷ đồng, tăng hơn 398 tỷ đồng (tăng gần 86 lần) so với tổng dư nợ khi thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 12,6% với 11.296 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn, dư nợ bình quân là 35,71 triệu đồng/khách hàng, tăng 33,51 triệu đồng/khách hàng so với khi mới thành lập.
 
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đưa về 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cư M’gar, trong đó, tập trung cho vay các xã vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận vốn tín dụng chính sách xã hội một cách thuận lợi, kịp thời, giúp 34.889 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp hơn 7.938 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 2.496 lao động, giúp 5.982 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ xây mới và cải tạo 11.180 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ 02 cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.
 
Đặc biệt, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, NHCSXH huyện Cư M’gar đã triển khai cho vay các đối tượng là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học trực tuyến với tổng số tiền giải ngân là 50 triệu đồng cho 04 học sinh trên địa bàn huyện. Đồng thời, triển khai chương trình cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 180 triệu đồng. Nguồn vốn đã giúp cho các cơ sở giáo dục sửa chữa lại cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để phục hồi, duy trì hoạt động sau đại dịch. 
 
Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội luôn được quan tâm, đã và đang phát huy hiệu lực, hiệu quả, qua đó, nhằm cảnh báo rủi ro, rà soát, bổ sung, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai sót trong quá trình thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách xã hội. 
 
Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách xã hội được quan tâm đẩy mạnh dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua kênh các Hội đoàn thể từ cấp huyện đến cấp xã, cấp chi hội; tuyên truyền qua cổng thông tin điện tử của huyện, qua báo, đài, truyền hình Trung ương và địa phương để người dân và các cấp, các ngành nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách cũng như về hoạt động của NHCSXH.
 
Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã đi vào cuộc sống

Ngay khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cư M’gar đã khẩn trương triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và các văn bản liên quan của Chính phủ, của tỉnh, của huyện tới 100% các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là hoạt động thường xuyên, tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.Chị Lý Thị Ngọc Nhi, thôn Hiệp Hòa, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 
sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển đàn dê cho thu nhập ổn định
 
Theo đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Hội đoàn thể các cấp đã dành nhiều sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện đối với công tác tín dụng chính sách và hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, nhận thức hơn về vai trò, trách nhiệm của mình, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng phải triển khai thực hiện của địa phương. Chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với NHCSXH trong việc tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, hoạt động ủy thác, hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch lưu động tại các xã trên địa bàn huyện; tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, nhân sự được kiện toàn kịp thời khi có thay đổi, công tác chỉ đạo điều hành thực hiện tín dụng chính sách được thực hiện đúng quy trình, quy định, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai, chất lượng và hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách được nâng cao...
 
Bên cạnh đó, hoạt động của NHCSXH huyện Cư M’gar luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến các xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt đã quan tâm huy động, tập trung nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội thông qua việc bố trí ngân sách huyện chuyển sang NHCSXH để ủy thác cho vay đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay, hằng năm, UBND huyện Cư M’gar đều chuyển ít nhất 1,5 tỷ đồng ủy thác sang cho NHCSXH huyện, nâng tổng số vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH lên là 12 tỷ đồng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, góp phần thực hiện các mục tiêu hằng năm của huyện về giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. UBND các xã, thị trấn đều tạo điều kiện về bố trí vị trí treo các nội dung công khai, địa điểm giao dịch và đảm bảo an toàn cho các phiên giao dịch vào ngày cố định hằng tháng trong khuôn viên UBND xã, thị trấn. 
 
Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhất là từ sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Cư M’gar đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, là công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài để Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Cư M'gar thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Thành tựu đã đạt được của tín dụng chính sách có thể được đánh giá là “điểm sáng” và là một trong những “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo của Việt Nam, khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả trong việc duy trì và phát triển mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng với tính ưu việt và những đặc thù riêng có của NHCSXH khác với các tổ chức tín dụng tại địa phương.

Phương Chi (Hà Nội)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
30/09/2022 187 lượt xem
Trong hai năm 2020 - 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19 ở quy mô lớn, đẩy lùi dịch bệnh.
Chương trình tín dụng chính sách:  20 năm phát huy hiệu quả
Chương trình tín dụng chính sách: 20 năm phát huy hiệu quả
27/09/2022 971 lượt xem
Chương trình tín dụng chính sách với nòng cốt là các hoạt động cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã và đang mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn, là trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần hạn chế “tín dụng đen”, tạo nguồn lực cho tỉnh An Giang thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
23/09/2022 2.147 lượt xem
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có địa hình đa dạng và phức tạp, đồi núi chiếm hơn 73% diện tích với 02/07 huyện nghèo, 57/138 xã vùng khó khăn; Tuyên Quang có 213.357 hộ gia đình với 867.000 nhân khẩu. Trong 20 năm qua, đã có 825.906 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
21/09/2022 717 lượt xem
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần khơi thông nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng, qua đó tăng cường mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
20/09/2022 1.048 lượt xem
Hà Quảng là một huyện vùng cao, nằm ở phía tây tỉnh Cao Bằng, có diện tích đất tự nhiên gần 811 km2, dân số 62.517 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,5% tổng số hộ dân toàn huyện. Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính cấp xã gồm 19 xã và 02 thị trấn; theo chuẩn nghèo đa chiều, tính đến ngày 30/12/2021, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện chiếm 51,59% với tổng số 7.227 hộ, trong đó, hộ nghèo có 5.546 hộ, chiếm 39,59%, hộ cận nghèo có 1.681 hộ, chiếm 12%.
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
15/09/2022 423 lượt xem
Theo các chuyên gia, đối với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, việc không quản lý được lạm phát sẽ tạo ra rất nhiều bất ổn. Từ sau khi ổn định hệ thống tiền tệ với chính sách room tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô khi lạm phát được kiểm soát tốt.
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
13/09/2022 485 lượt xem
Thời gian qua, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn có chủ trương, chính sách, giải pháp kịp thời, đúng đắn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế.
 Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
07/09/2022 388 lượt xem
Đại Từ là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thái Nguyên, cách thành phố Thái Nguyên 25 km, với tổng diện tích tự nhiên là 57.790 ha.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
02/09/2022 1.223 lượt xem
Tám tháng đầu năm 2022, nhờ hàng loạt cơ chế, chính sách được Chính phủ, các bộ, ngành ban hành kịp thời như điều chỉnh giảm giá xăng dầu, miễn giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp…, tạo điều kiện cho nền kinh tế cả nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
26/08/2022 1.182 lượt xem
Những tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bám sát chủ trương của Chính phủ, định hướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành  cùng sự phát triển của địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương
23/08/2022 2.802 lượt xem
Khi tình hình đại dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, người dân bắt đầu trở lại trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình trong các tháng cuối năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 là tập trung, ưu tiên đầu tư tín dụng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết 11/NQ-CP) và đẩy nhanh việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
22/08/2022 1.248 lượt xem
Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một chủ công hỗ trợ nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam, tín dụng chính sách xã hội đang là lực đẩy giúp người dân từng bước thoát nghèo. Tuy nhiên, câu chuyện giảm nghèo bền vững, nối gần khoảng cách thu nhập với người dân miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, các vùng miền trên cả nước nói chung vẫn là thách thức đối với tỉnh Quảng Nam trong những năm tới.
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
19/08/2022 1.517 lượt xem
Nhằm giúp công nhân, người lao động sớm thoát khỏi những hình thức vay tín dụng đen, ngành Ngân hàng đã chỉ đạo các công ty tài chính tiêu dùng đưa ra gói tín dụng 20 nghìn tỷ đồng, với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay để cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp có nhu cầu vay tiêu dùng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
11/08/2022 1.294 lượt xem
Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11) nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong 7 tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chủ động, kịp thời tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn đạt được kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hệ thống tiền tệ trong tương lai
Hệ thống tiền tệ trong tương lai
10/08/2022 2.091 lượt xem
Trung tâm của hệ thống tiền tệ là ngân hàng trung ương (NHTW), với vai trò phát hành tiền và duy trì những chức năng cốt lõi. Tuy nhiên, NHTW không hoạt động đơn độc mà có sự phân chia lao động với các ngân hàng thương mại và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán (Payment Service Providers - PSPs) - triển khai hàng loạt quy trình thanh toán cơ bản và cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng. Sự phân công vai trò này đã tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng với sự tham gia đầy nhiệt huyết và sáng tạo của khu vực tư nhân vào việc cung cấp dịch vụ thanh toán.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

65.800

66.620

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

65.800

66.600

Vàng SJC 5c

65.800

66.620

Vàng nhẫn 9999

50.350

51.250

Vàng nữ trang 9999

50.250

50.850


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.535 23.845 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.575 23.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.553 23.853 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.555 23.845 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.570 23.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.570 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.592 23.967 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.860 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.540 23.995 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.610 23.860 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?