Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
30/09/2022 1.052 lượt xem
Trong hai năm 2020 - 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19 ở quy mô lớn, đẩy lùi dịch bệnh. Bước sang năm 2022, nền kinh tế dần phục hồi, người dân bắt đầu trở lại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Chú trọng đầu tư tín dụng hỗ trợ người dân

Với tinh thần luôn đồng hành cùng người dân, NHNN Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hội nghị để triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ tối đa người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, để triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, NHNN Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đồng chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP; có công văn chỉ đạo các TCTD trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP; công văn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan trong phối hợp triển khai. Từ đó, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện cơ chế lãi suất phù hợp, ưu đãi để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, xử lý nợ xấu theo quy định của NHNN. 

Dưới sự chỉ đạo của NHNN Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, các TCTD trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định. Tính đến ngày 31/8/2022, tổng vốn huy động tại các TCTD trên địa bàn đạt 58.618 tỷ đồng (tăng 5,39% so với cuối năm 2021); dư nợ tín dụng đạt 71.468 tỷ đồng (tăng 12,96% so với cuối năm 2021).

Đến tháng 8/2022, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt gần 13.020 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 18,6% tổng dư nợ tín dụng, tăng 8,8% so với đầu năm 2022); tín dụng đối với lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 13.858 tỷ đồng (chiếm 19,9% tổng dư nợ tín dụng, tăng 6,77% so với đầu năm 2022); tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu đạt 2.318 tỷ đồng (chiếm 3,5% tổng dư nợ tín dụng, giảm 13,9% so với đầu năm 2022); tín dụng lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt 647 tỷ đồng (giảm 1,86% so với đầu năm 2022).

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thừa Thiên Huế đang thực hiện 23 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ tính đến tháng 8/2022 đạt 3.601,6 tỷ đồng (tăng 11,4% so với đầu năm 2022). Cụ thể một số chương trình tín dụng chính sách như: Cho vay ưu đãi hộ nghèo theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ đạt 147,8 tỷ đồng (tăng 19% so với đầu năm 2022); cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ đạt 735,8 tỷ đồng (tăng 27,1% so với đầu năm 2022); cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ đạt 932,4 tỷ đồng (tăng 1,8% so với đầu năm 2022); cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đạt 186,6 tỷ đồng (tăng 39,5% so với đầu năm 2022)… NHCSXH tỉnh đã triển khai cho vay thêm mới 02 chương trình tín dụng chính sách gồm: Cho vay theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến với dư nợ đạt 15,49 tỷ đồng với 1.035 khách hàng vay; cho vay theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với dư nợ đạt 480 triệu đồng của 06 khách hàng. Đồng thời, NHCSXH tỉnh đang triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 6799/UBND-TTH ngày 01/7/2022 triển khai thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH; đồng thời, đang triển khai việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, đến cuối tháng 8/2022, nợ xấu nội bảng tại các TCTD trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ở mức 755,8 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,06%. Nợ xấu tăng trong thời gian gần đây chủ yếu do các phát sinh khoản nợ đã được cơ cấu theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN.

Đồng thời, NHNN Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Thuế tiếp tục giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường củng cố hệ thống QTDND theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019 của Thống đốc NHNN).  

Phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng

Từ đầu năm đến nay, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu theo Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 của Thống đốc NHNN phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tích cực thực hiện các giải pháp thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 và Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 21/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. NHNN Chi nhánh tỉnh đã xây dựng, triển khai Chương trình hành động số 385/KH-TTH ngày 14/6/2021 triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hành động số 30/KH-TTH ngày 18/01/2022 triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025. Các TCTD tích cực phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thu học phí, viện phí, phí, lệ phí tại các trường học, cơ sở y tế, trung tâm hành chính công cấp xã, cấp huyện. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, tích hợp các giải pháp thanh toán trên ứng dụng Hue-S, triển khai thẻ điện tử công chức, ký kết thỏa thuận hợp tác với Cổng dịch vụ công tỉnh để triển khai các giải pháp thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ người dân thuận tiện hơn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, hệ thống ATM, POS, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng và đảm bảo công tác an toàn trong hoạt động. Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã thực hiện đa dạng hóa kênh cung cấp các dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, ví điện tử, QR code… Tính đến tháng 8/2022, địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 226 ATM và gần 1.180 POS đang hoạt động, tổng số thẻ đang lưu hành là 898.462 thẻ với số giao dịch qua thẻ lũy kế trong 7 tháng năm 2022 đạt gần 3,3 triệu giao dịch và tổng giá trị giao dịch lũy kế đạt gần 8.675,7 tỷ đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Để có thể hỗ trợ người dân nhanh chóng phục hồi sau dịch bệnh, thời gian tới, NHNN Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế xác định những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai các giải pháp, nhiệm vụ ngân hàng năm 2022 theo chỉ đạo của NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/1/2022 của Thống đốc NHNN và Quyết định số 01/QĐ-UBND năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tới toàn bộ hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Hai là, tiếp tục theo dõi, triển khai, truyền thông về gói hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN. NHNN Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các TCTD triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước tỉnh sau khi Sở Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh trọng trạng thái bình thường mới năm 2022 - 2023.

Ba là, chủ động thông tin về các chương trình, chính sách tín dụng, các giải pháp của ngành Ngân hàng. NHNN Chi nhánh tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ ban hành theo Quyết định số 422/QĐ-NHNN ngày 18/3/2022 của Thống đốc NHNN và Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bốn là, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo TCTD trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các biện pháp xử lý nợ xấu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn, hỗ trợ TCTD tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thu hồi, xử lý nợ xấu; triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm là, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn. NHNN Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các TCTD trên địa bàn tiếp tục quan tâm, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 21/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai Đề án thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025.

Sáu là, chấp hành nghiêm quy định của NHNN về an toàn kho quỹ; chủ động các biện pháp phòng, chống tiêu cực, trộm cướp tại các phòng giao dịch, ô tô giao dịch lưu động.

Bảy là, nâng cao chất lượng trong quản lý hoạt động ngoại hối, quản lý kinh doanh vàng; thụ lý và xét duyệt các hồ sơ thủ tục liên quan đến lĩnh vực ngoại hối, kinh doanh vàng trên địa bàn.

Tám là, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của các TCTD trên địa bàn trong việc chấp hành quy định của pháp luật, của NHNN về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đặc biệt là các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục các hành vi sai phạm trong hoạt động.
 
 
 Bảo Ly - NHNN
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tạo điều kiện cho các công ty tài chính chính thống hoạt động an toàn, lành mạnh
Tạo điều kiện cho các công ty tài chính chính thống hoạt động an toàn, lành mạnh
02/12/2022 126 lượt xem
Hoạt động tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp phép đã góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; hạn chế tình trạng “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi ở các địa bàn này, qua đó thực hiện chiến lược tài chính toàn diện.
Hiệu quả 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại Trà Vinh
Hiệu quả 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại Trà Vinh
01/12/2022 121 lượt xem
Trà Vinh là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có tổng diện tích tự nhiên 2.295 km² với hơn 65 km chiều dài bờ biển. Dân số toàn tỉnh trên 1,1 triệu người với 287 nghìn hộ; trong đó, dân tộc Khmer là trên 373 nghìn người, chiếm tỷ lệ gần 34%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 chiếm 3,56% với 10.207 hộ nghèo; trong đó, 6.478 hộ nghèo người dân tộc Khmer, chiếm 63,47%; 17.215 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6%.
Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn An Giang
Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn An Giang
01/12/2022 135 lượt xem
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang xác định đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) là hoạt động trọng tâm, thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới, mở rộng quy mô.
Vai trò của Ngân hàng Hợp tác xã trong hỗ trợ tài chính đối với khu vực kinh tế tập thể
Vai trò của Ngân hàng Hợp tác xã trong hỗ trợ tài chính đối với khu vực kinh tế tập thể
29/11/2022 174 lượt xem
Khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) từ lâu đã trở thành một thành phần không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.
 Agribank tiên phong cùng các địa phương trên cả nước xây dựng nông  thôn mới
Agribank tiên phong cùng các địa phương trên cả nước xây dựng nông thôn mới
29/11/2022 149 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn dẫn đầu hệ thống ngân hàng về dư nợ nông nghiệp, nông thôn, chiếm khoảng 50% tổng dư nợ toàn Ngành.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Yên Bái: Linh hoạt hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
Hệ thống ngân hàng tỉnh Yên Bái: Linh hoạt hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
25/11/2022 233 lượt xem
Với vị trí địa lý là cửa ngõ miền Tây Bắc, nằm trên trung điểm của một trong những tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, có hệ thống giao thông tương đối đa dạng đã tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để tỉnh Yên Bái tăng cường hội nhập và giao lưu kinh tế thương mại, phát triển văn hóa, xã hội…
Một số thách thức của Fintech đối với ngành dịch vụ tài chính của Việt Nam
Một số thách thức của Fintech đối với ngành dịch vụ tài chính của Việt Nam
18/11/2022 0 lượt xem
Ngày nay, một cá nhân có nhu cầu về dịch vụ thanh toán hoặc chuyển tiền di động hay vay vốn không nhất thiết phải đến một ngân hàng hay tổ chức tài chính chính thức để có thể trải nghiệm những dịch vụ này. Họ hoàn toàn có thể hài lòng với việc cung ứng các dịch vụ trên bởi một tổ chức phi ngân hàng.
Quả ngọt 20 năm từ chương trình tín dụng chính sách ở vùng biển Kiên Giang
Quả ngọt 20 năm từ chương trình tín dụng chính sách ở vùng biển Kiên Giang
14/11/2022 417 lượt xem
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2003 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị NHCSXH Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động ngày 05/6/2003. Dấu ấn hành trình 20 năm làm “cánh tay nối dài” của Chính phủ mang nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH tỉnh Kiên Giang đầy gian khó, song, nhiều hơn cả là những nụ cười, niềm vui đong đầy khi nhìn thấy kết quả của đồng vốn ươm trồng mỗi ngày đơm hoa kết trái cho đời, mang cuộc sống ấm no, hạnh phúc đến với muôn nhà.
Khi ngân hàng tiếp sức làm du lịch sinh thái
Khi ngân hàng tiếp sức làm du lịch sinh thái
14/11/2022 384 lượt xem
Tỉnh Trà Vinh có đường bờ biển dài 65 km rất lợi thế để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng đã khiến nghề này gặp nhiều khó khăn. Nhằm giảm thiểu rủi ro cho người nuôi tôm, tỉnh Trà Vinh chủ trương đa dạng hóa hình thức nuôi thủy sản thích ứng biến đổi khí hậu.
Có nên cho vay góp vốn, hoàn thanh toán và chứng minh tài chính
Có nên cho vay góp vốn, hoàn thanh toán và chứng minh tài chính
10/11/2022 632 lượt xem
Góp vốn theo giải thích tại khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (2020) là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần (khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020).
Cam kết của Mizuho Bank đối với phát triển xanh, bền vững tại Việt Nam
Cam kết của Mizuho Bank đối với phát triển xanh, bền vững tại Việt Nam
09/11/2022 971 lượt xem
Mizuho Bank là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hiện diện tại Việt Nam với Chi nhánh Hà Nội được thành lập vào năm 1996 và Chi nhánh Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2006.
20 năm làm tín dụng chính sách xã hội bằng cả trái tim
20 năm làm tín dụng chính sách xã hội bằng cả trái tim
02/11/2022 691 lượt xem
Chính thức ra đời và đi vào hoạt động ngày 04/10/2002, hành trình 20 năm làm “cánh tay nối dài” của Chính phủ mang nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầy gian khó, thấm đẫm những giọt mồ hôi và đôi khi có cả nước mắt của hàng nghìn lượt cán bộ, nhân viên, người lao động trong hệ thống.
Hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi  Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
01/11/2022 677 lượt xem
Thời gian qua, cơ sở pháp lý để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tham gia vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém đang dần được hoàn thiện; từ việc tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt được quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi, đến nhiệm vụ xây dựng và thực hiện phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt nêu trong Luật Các TCTD sửa đổi (năm 2017).
Thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững
Thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững
31/10/2022 912 lượt xem
“Xanh hóa” tín dụng là một trong những hành động được ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra trên toàn cầu, nhất là khi Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có mức độ ô nhiễm cao. Tại Việt Nam, tín dụng xanh đang là một xu thế tất yếu và đã nhận được sự quan tâm của các ngân hàng thương mại (NHTM).
Công đoàn ngành Ngân hàng: Phát huy sức mạnh phụ nữ ngành Ngân hàng
Công đoàn ngành Ngân hàng: Phát huy sức mạnh phụ nữ ngành Ngân hàng
20/10/2022 930 lượt xem
Với tỷ lệ lao động nữ bình quân cao, luôn chiếm khoảng 60% trong tổng số đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ), bằng sức mạnh nội lực và sự cố gắng vươn lên, phụ nữ ngành Ngân hàng đã và đang từng bước khẳng định vai trò, vị thế của mình trong suốt chặng đường phát triển, đổi mới hoạt động ngân hàng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước và hội nhập.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.520

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.500

Vàng SJC 5c

66.500

67.520

Vàng nhẫn 9999

53.000

54.000

Vàng nữ trang 9999

52.800

53.600


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.627 24.857 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.655 24.855 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.645 24.856 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.855 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.855 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.855 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.620 24.857 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.700 24.853 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.855 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.660 24.857 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?