Hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
21/07/2022 351 lượt xem
Dịch Covid-19 bùng phát với những diễn biến phức tạp tác động sâu rộng đến tất cả lĩnh vực về đời sống, kinh tế, xã hội của nhiều địa phương, Thái Nguyên cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Sáu tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã có 521 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động và giải thể (tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021) và trên nghìn lao động phải ngừng việc đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động ngân hàng trên địa bàn nói riêng. Tác động của đại dịch Covid-19 khiến việc kiểm soát nợ xấu của ngành Ngân hàng gặp không ít khó khăn, trong bối cảnh đó các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp tín dụng để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng và doanh nghiệp.
 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Nguyên hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

1. Kết quả triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Đồng hành cùng khách hàng, doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo các chương trình, quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) như: Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, các ngân hàng đã tiết giảm tối đa chi phí, chủ động cân đối tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, tập trung mọi nguồn lực để giảm lãi suất cho vay, thực hiện chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Số liệu lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, các ngân hàng đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với kết quả cụ thể: Miễn giảm lãi vay với dư nợ là 3.305 tỷ đồng cho 3.408 khách hàng, số lãi được miễn giảm là 1,4 tỷ đồng; cơ cấu thời hạn trả nợ và tạm thời giữ nguyên nhóm nợ với dư nợ là 9.636 tỷ đồng cho 7.259 khách hàng; doanh số cho vay mới với lãi suất ưu đãi là 126.273 tỷ đồng với 25.844 khách hàng còn dư nợ.

Trên cơ sở bám sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng cho cả năm, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế; thường xuyên rà soát, theo dõi chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn, chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn thực hiện rà soát, nắm bắt tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của toàn bộ khách hàng, đặc biệt những doanh nghiệp, lĩnh vực bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19, khuyến khích các ngân hàng giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Đến hết tháng 6/2022 tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 91.351 tỷ đồng, tăng 7,62% so với ngày 31/12/2021, dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 79.089 tỷ đồng, tăng 10,62% so với ngày 31/12/2021. Dòng vốn tín dụng hướng vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đến tháng 6/2022 đạt 23.072 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 29,56% tổng dư nợ cho vay) với 165.922 khách hàng còn dư nợ.  

Thực hiện các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã ban hành các Thông tư hướng dẫn và thực hiện tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%/năm, không có tài sản bảo đảm để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  (quy mô 7.500 tỷ đồng). Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thống nhất, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả trong toàn hệ thống, thực hiện cho vay 11 đơn vị sử dụng lao động, hỗ trợ cho gần 600 người lao động với tổng số tiền giải ngân đạt 5 tỷ đồng. Chính sách này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp duy trì được sản xuất, hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn.
 
Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại Thái Nguyên ngày 27/5/2020

NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên và các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, làm việc với các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp trên địa bàn để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó có các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho từng doanh nghiệp, thông qua đó tạo sự gắn kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Chia sẻ tại Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên ngày 27/5/2020, ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT khẳng định sự hỗ trợ kịp thời của ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực đảm bảo sản xuất và chi trả đầy đủ lương cho cán bộ công nhân viên. Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát biểu tại Hội nghị này: “Tôi đánh giá ngành Ngân hàng đã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển: phân loại doanh nghiệp theo từng nhóm để có chính sách hỗ trợ kịp thời (giãn nợ, giảm lãi vay, giảm phí…). Theo tính toán, doanh nghiệp của tôi đã hưởng lợi từ các chính sách cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi suất… khoảng 300 tỷ đồng”.

Qua ý kiến tại Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại Thái Nguyên ngày 27/5/2020, đại diện của các sở, ban, ngành, cùng các hiệp hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đều đánh giá cao những hỗ trợ và chia sẻ của ngành Ngân hàng, đặc biệt trong việc giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Các giải pháp chủ động và quyết liệt của ngành Ngân hàng đã góp phần giúp cộng đồng doanh nghiệp tại Thái Nguyên vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.  
 

Nguồn vốn tín dụng ngân hàng tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
 
2. Một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới

 Để vừa tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, vừa chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi nền kinh tế sau dịch bệnh Covid-19, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, triển khai kịp thời các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trên cơ sở bám sát mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện chính sách tiền tệ an toàn, hiệu quả, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Hai là, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tập trung nguồn vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, nông thôn; cho vay xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp.

Ba là, theo dõi, đôn đốc các tổ chức tín dụng trong thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, hỗ trợ tốt hơn nữa cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Bốn là, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử; cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động ngân hàng nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ trong cung ứng dịch vụ ngân hàng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

Năm là, thực hiện rà soát quy định nội bộ về thủ tục, quy trình cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo hướng hỗ trợ, phù hợp với thực tế dịch bệnh, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận được chính sách; tăng cường công tác tập huấn về công tác triển khai các chính sách tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Sáu là, thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp để chia sẻ, thông tin, tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách, giải pháp hỗ trợ của ngành Ngân hàng nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của dư luận xã hội đối với hoạt động ngân hàng./.
 

TS. Bùi Văn Khoa - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên
ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung - NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương
Tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương
03/08/2022 133 lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; chỉ đạo, điều hành hoạt động ngân hàng trên địa bàn thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ kinh doanh năm 2022; mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và NHNN, góp phần tích cực trong quá trình thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
Hệ thống ngân hàng tỉnh An Giang tạo động lực phục hồi kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh An Giang tạo động lực phục hồi kinh tế địa phương
03/08/2022 168 lượt xem
Nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp sức phục hồi kinh tế ở địa phương, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động bám sát tình hình, tập trung mọi nguồn lực tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Vai trò của Ngân hàng Nhà nước  Việt Nam trong phòng, chống tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng
Vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng
02/08/2022 243 lượt xem
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen xảy ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp
01/08/2022 223 lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản đã được kiểm soát tốt, kinh tế - xã hội tiếp tục được phục hồi, khởi sắc, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao.
Agribank - Khẳng định vai trò chủ lực đầu tư Tam nông
Agribank - Khẳng định vai trò chủ lực đầu tư "Tam nông"
28/07/2022 236 lượt xem
Một trong những yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đó là hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Nhọc nhằn gieo no ấm giữa lòng cao nguyên đá
Nhọc nhằn gieo no ấm giữa lòng cao nguyên đá
27/07/2022 267 lượt xem
Vượt qua cung đường Hạnh Phúc từ thành phố Hà Giang qua công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, chúng tôi đặt chân tới huyện Mèo Vạc. Đúng như cái tên, con đường mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho hàng vạn đồng bào dân tộc bị biệt lập từ bao đời trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Tăng cường sức khỏe tài chính cho khách hàng: Chìa khóa của sự trung thành đối với các ngân hàng thương mại
Tăng cường sức khỏe tài chính cho khách hàng: Chìa khóa của sự trung thành đối với các ngân hàng thương mại
26/07/2022 292 lượt xem
Trong thế giới đầy bất ổn ngày nay - khi con người thường xuyên phải chịu các cú sốc kinh tế - xã hội, nhận thức về sức khỏe tài chính càng trở thành yếu tố quan trọng để thúc đẩy cảm xúc và hành vi của các cá nhân theo hướng tích cực (Hojman và cộng sự, 2016).
Agribank góp phần ngăn chặn tín dụng đen
Agribank góp phần ngăn chặn tín dụng đen
22/07/2022 308 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã thực hiện tốt các giải pháp giúp người dân tiếp cận vốn vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đối với lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn như đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp tín dụng, niêm yết công khai các quy trình, thủ tục, lãi suất cho vay thông thường, cho vay theo lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ và NHNN.
Kiên Giang: Hiệu quả từ chương trình cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
Kiên Giang: Hiệu quả từ chương trình cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
22/07/2022 305 lượt xem
Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP).
 Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình tích cực chuyển đổi số để phát triển bền vững
Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình tích cực chuyển đổi số để phát triển bền vững
13/07/2022 533 lượt xem
Chuyển đổi số là việc tích hợp số hóa và công nghệ số vào mọi lĩnh vực hoạt động. Sự tích hợp này cho phép tạo mới, hoặc sửa đổi các quy trình kinh doanh, văn hóa và trải nghiệm khách hàng hiện có nhằm đáp ứng các yêu cầu thay đổi của thị trường và mong muốn của khách hàng, giúp các bên tiết kiệm chi phí và hợp lý hóa các quy trình hoạt động.
Hoạt động truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Ngân hàng
Hoạt động truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Ngân hàng
11/07/2022 561 lượt xem
Truyền thông chính sách là công cụ góp phần thực hiện các mục tiêu điều hành chính sách, nhất là các chính sách mới, thay đổi thói quen, bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao niềm tin công chúng với việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số.
Mục tiêu, định hướng chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Mục tiêu, định hướng chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
07/07/2022 405 lượt xem
Công nghệ số, chuyển đổi số trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) là xu hướng tất yếu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay, là đòi hỏi khách quan cho sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi ngành, nghề và lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế.
 BIDV không ngừng cải tiến, ra mắt nhiều ứng dụng công nghệ mới
BIDV không ngừng cải tiến, ra mắt nhiều ứng dụng công nghệ mới
07/07/2022 489 lượt xem
Những năm vừa qua, chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng tại Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, các ngân hàng đồng loạt mở rộng quy mô, phạm vi và đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn sẽ cần tiếp tục tự làm mới và phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ để những sản phẩm công nghệ thực sự đi vào mọi mặt cuộc sống, phục vụ nhu cầu cơ bản của người dân.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin tín dụng trên thế giới và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
Chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin tín dụng trên thế giới và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
05/07/2022 561 lượt xem
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, làn sóng chuyển đổi số đã dần dần bao phủ nhiều lĩnh vực, ngành nghề trên khắp thế giới. Ngành Ngân hàng không nằm ngoài xu thế trên với sự thúc đẩy của hàng loạt các công nghệ mới như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI - Artifical Intelligence) và học máy (ML - Machine Learning), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), công nghệ tự động hóa quy trình Robot (RPA - Robotic Process Automation), kết nối vạn vật (IoT - Internet of Things)...
Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Co-opBank: Giải pháp căn cơ hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phát triển bền vững
Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Co-opBank: Giải pháp căn cơ hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phát triển bền vững
02/07/2022 378 lượt xem
Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đã góp phần tích cực trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tam nông, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Bước sang giai đoạn tái cơ cấu 2021 - 2025, để có thể phát triển bền vững và đảm đương tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới, Co-opBank và hệ thống QTDND cần nhanh chóng triển khai các giải pháp hiện đại hóa và thực hiện chuyển đổi số.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.300

67.320

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.300

67.300

Vàng SJC 5c

66.300

67.320

Vàng nhẫn 9999

52.500

53.400

Vàng nữ trang 9999

52.400

53.000


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.255 23.535 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.235 23.535 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.250 23.525 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.270 23.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.249 23.535 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.225 23.540 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.300 23.550 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.255 23.535 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.235 23.535 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.250 23.525 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.270 23.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.249 23.535 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.225 23.540 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.300 23.550 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?