Hệ thống ngân hàng tỉnh Lào Cai - 30 năm xây dựng và phát triển
13/04/2021 3.578 lượt xem
Từ ngày 01/10/1991, thực hiện chia tách địa giới hành chính tỉnh Hoàng Liên Sơn thành tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai, theo đó, Ngân hàng tỉnh Hoàng Liên Sơn cũng được chia tách thành Ngân hàng Lào Cai và Ngân hàng Yên Bái ghi dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Lào Cai và các ngân hàng trên địa bàn.
 
Lào Cai là một tỉnh vùng cao, biên giới, với nhiều dân tộc cùng sinh sống. Trong thời kỳ đầu tái lập còn chậm phát triển so với mặt bằng chung của cả nước, song sau 30 năm tái thành lập tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đoàn kết một lòng, không ngừng phấn đấu, nỗ lực, đột phá vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong thời gian gần đây, trước ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng tỉnh Lào Cai đã khắc phục khó khăn đạt được những thành tựu đáng kể, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của hệ thống ngân hàng tỉnh Lào Cai.  
 
Từ khi tái lập tỉnh Lào Cai, tháng 10/1991, bên cạnh NHNN Chi nhánh tỉnh Lào Cai, trên địa bàn mới chỉ có 02 chi nhánh ngân hàng thương mại là: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Đến nay, hệ thống ngân hàng tỉnh Lào Cai có 18 chi nhánh ngân hàng thương mại, 02 quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển; với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên 1.500 người có chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp cao, đáp ứng tốt yêu cầu mục tiêu trong thời kỳ đẩy mạnh hiện đại hóa và hội nhập hoạt động ngân hàng. Mạng lưới hoạt động ngân hàng rộng khắp toàn tỉnh Lào Cai với 63 chi nhánh, phòng giao dịch, 3.209 tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 110 ATM (trong đó có 02 ATM gửi, rút tiền tự động) và 974 thiết bị chấp nhận thẻ (POS); 1.706 điểm chấp nhận thanh toán quét mã QR; 01 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Bảo Thắng, đáp ứng tốt về cơ sở vật chất, kỹ thuật, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp. Nguồn vốn đến ngày 31/12/2020, đạt 54.472 tỷ đồng, tăng gấp 1.472 lần so với năm 1991; dư nợ đạt 50.179 tỷ đồng, tăng gấp 2.509 lần so với năm 1991; chất lượng tín dụng đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng thương mại luôn nằm trong ngưỡng an toàn (luôn dưới 1%). Kết quả kinh doanh ngoại hối trên địa bàn có bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện, nổi bật là hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán xuất nhập khẩu luôn đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ. Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và NHNN Việt Nam, sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của các chi nhánh ngân hàng và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương. 
 
Trong suốt 30 năm qua, nguồn vốn tín dụng đã tham gia vào hầu hết các lĩnh vực như: Xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm, đầu tư phát triển hạ tầng, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ và đặc biệt là cho vay các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Vốn tín dụng ngân hàng đã đầu tư cho nhiều dự án, công trình quy mô lớn, hiện đại, tạo điểm nhấn cho phát triển kinh tế - xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng đến thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh Lào Cai. Hệ thống ngân hàng tỉnh Lào Cai tập trung đầu tư tín dụng cho nền kinh tế phát triển nhanh, dư nợ đến hết năm 2020 đạt trên 50 nghìn tỷ đồng, đã góp phần tăng trưởng kinh tế với tốc độ tăng nhanh qua từng năm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm, cụ thể, giai đoạn 2016 - 2020 là trên 5%. Vốn tín dụng ngân hàng đã thực sự được khai thông, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống.
 
Song hành với công tác tín dụng, công tác thanh toán của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đối với người dân, doanh nghiệp, các tổ chức được đẩy mạnh, thực hiện nhanh chóng, an toàn, chính xác, kịp thời, hiệu quả, nhất là thanh toán không dùng tiền mặt, với công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp, mức phí thanh toán phù hợp, hỗ trợ miễn, giảm phí thanh toán cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhằm chia sẻ khó khăn, cùng các doanh nghiệp, người dân ổn định và phục hồi sản xuất, kinh doanh.
 
Lào Cai đã trải qua giai đoạn 30 năm tái lập (1991 - 2021) với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, song hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn luôn chủ động tận dụng thời cơ, thuận lợi, nỗ lực vượt qua thách thức, chủ động đẩy mạnh các hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển.
 
Hệ thống ngân hàng tỉnh Lào Cai luôn bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chỉ đạo điều hành của NHNN Việt Nam, triển khai có hiệu quả cơ chế chính sách tiền tệ, ngân hàng, chủ động vượt qua khó khăn, có các giải pháp cung ứng vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng phục vụ tích cực và có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có những đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Hệ thống ngân hàng tỉnh Lào Cai tự hào về những đóng góp quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, đáp ứng hiệu quả các nhu cầu về vốn, phục vụ sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống của Nhân dân, góp phần đưa Lào Cai từ một tỉnh nghèo, thu nhập thấp thành địa phương có tốc độ tăng trưởng cao, phát triển bền vững, trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc và là địa bàn quan trọng của cả nước về hợp tác quốc tế với các tỉnh phía Tây Nam - Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực, phát huy vị trí cầu nối trên tuyến hành lang kinh tế: Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
 
Cùng với sự lớn mạnh 70 năm qua của ngành Ngân hàng và trải qua 30 năm tái lập, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã không ngừng lớn mạnh, phát triển hoạt động đa năng, an toàn, hiệu quả, bền vững, có mạng lưới và quy mô được mở rộng, chất lượng hoạt động được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, góp phần thực hiện tốt chính sách tiền tệ, mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.
 
Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, hoạt động tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn chịu tác động khá mạnh, song dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát và chủ động, NHNN Chi nhánh tỉnh Lào Cai, các ngân hàng trên địa bàn đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đồng hành, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng vượt khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh. Ngay khi dịch bùng phát, các ngân hàng đã khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để kịp thời phối hợp với khách hàng áp dụng các biện pháp cần thiết. Tính đến hết Quý I năm 2021, hệ thống ngân hàng tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ cho 4.647 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số dư nợ được hỗ trợ là 11.989 tỷ đồng.
 
Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để hoạt động ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai trong giai đoạn tới, NHNN Chi nhánh tỉnh Lào Cai tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:
 
Một là, tập trung quán triệt sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt các tổ chức tín dụng trên địa bàn bám sát chủ trương, các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của NHNN, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể theo từng năm nhằm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn hiệu quả. Tín dụng luôn đáp ứng tốt cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chủ động kiểm soát tốt nợ xấu.
 
Hai là, chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Thống đốc NHNN đẩy mạnh triển khai hiệu quả chính sách tiền tệ, an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
 
Ba là, tiếp tục thực hiện hoạt động quản lý kinh doanh vàng, kinh doanh ngoại tệ góp phần đưa chính sách quản lý ngoại hối phát huy hiệu quả, khai thác tốt lợi thế hoạt động kinh tế cửa khẩu. 
 
Bốn là, tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý của NHNN Chi nhánh tỉnh Lào Cai, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, chú trọng thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, nhất là triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược tài chính toàn diện. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường các giải pháp huy động vốn, mở rộng tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm, đặc biệt các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm OCOP, sản xuất hàng xuất khẩu...
 
Năm là, tiếp tục đẩy mạnh kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục tập trung vốn cho các dự án, lĩnh vực ưu tiên. 
 
Sáu là, các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục đối với các dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao hơn nữa khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế; tăng cường công khai, minh bạch các điều kiện, thủ tục thực hiện các dịch vụ ngân hàng, nhất là hoạt động tín dụng. 
 
Bảy là, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của NHNN Chi nhánh tỉnh Lào Cai và kiểm tra, kiểm soát nội bộ của các ngân hàng trên địa bàn, nhằm hạn chế tối đa các sai sót, vi phạm, đảm bảo hoạt động ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.
 
Tám là, chú trọng xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của hệ thống ngân hàng Lào Cai, gắn việc xây dựng quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản trị, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục, nâng cao phẩm chất, đạo đức cán bộ ngân hàng, xây dựng văn hóa kinh doanh ngân hàng hiện đại.


Trương Thanh Xuân

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lào Cai

Tạp chí Ngân hàng số 7/2021
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy để xây dựng ngành Ngân hàng phát triển bền vững
Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy để xây dựng ngành Ngân hàng phát triển bền vững
02/07/2021 20.231 lượt xem
Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15-SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến,...
Ký ức không quên về Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán
Ký ức không quên về Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán
10/06/2021 19.322 lượt xem
Chiều một ngày cuối năm 1994, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đỗ Quế Lượng chủ trì một cuộc họp. Tham gia cuộc họp là đại diện một số vụ, cục thuộc NHNN, gồm: Cục Công nghệ tin học; ...
Những ngày đầu tham gia xây dựng Nhà máy In tiền Quốc gia
Những ngày đầu tham gia xây dựng Nhà máy In tiền Quốc gia
09/06/2021 21.040 lượt xem
Tôi luôn có những cảm xúc sâu sắc, thiêng liêng, xen lẫn tự hào khi bồi hồi nhớ lại những năm tháng làm việc trong ngành Ngân hàng. Trong quãng thời gian ấy, tôi đã có những kỷ niệm không thể nào quên khi cùng với các anh chị em, các cán bộ, kỹ sư tham gia làm việc tại Ban Quản lý xây dựng công trình K84 (Nhà máy In tiền Quốc gia). Ôn lại những kỷ niệm đã qua thấy thật vinh dự, tự hào là một trong những cán bộ đã từng tham gia xây dựng công trình K84.
Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn 30 năm đổi mới và phát triển
Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn 30 năm đổi mới và phát triển
07/06/2021 26.327 lượt xem
Ngày 23/5/1990, Hội đồng Nhà nước ban hành hai Pháp lệnh về ngân hàng (Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và Pháp lệnh về Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính)... Trụ sở NHNN...
Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng - Điểm nhấn trong 70 năm xây dựng và phát triển Ngân hàng Việt Nam
Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng - Điểm nhấn trong 70 năm xây dựng và phát triển Ngân hàng Việt Nam
04/06/2021 27.362 lượt xem
Năm 2021, ngành Ngân hàng Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập (6/5/1951 - 6/5/2021). Trong 70 năm xây dựng và phát triển, toàn Ngành luôn nỗ lực, vượt qua nhiều gian nan, thử thách, đạt được nhiều thành...
35 năm cải cách Ngân hàng: Thành quả, hạn chế và thách thức, gợi mở các giải pháp
35 năm cải cách Ngân hàng: Thành quả, hạn chế và thách thức, gợi mở các giải pháp
03/06/2021 21.126 lượt xem
Quá trình cải cách khu vực ngân hàng đi liền với sự đổi mới thể chế kinh tế, chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2021, ngành Ngân hàng...
Dấu ấn xây dựng và đổi mới chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước
Dấu ấn xây dựng và đổi mới chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước
02/06/2021 13.602 lượt xem
Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, trải qua bao nhiêu thăng trầm, hệ thống ngân hàng đã có những bước phát triển trên mọi mặt, mọi lĩnh vực. Với hơn 15 năm làm việc trong lĩnh v...
Nhìn lại 35 năm đổi mới chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nhìn lại 35 năm đổi mới chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam
01/06/2021 48.422 lượt xem
Trải qua 70 năm xây dựng, củng cố và phát triển (1951 - 2021), hệ thống ngân hàng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và đạt được những thành tựu rất quan trọng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng...
                  Yêu cầu và thách thức trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam
Yêu cầu và thách thức trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam
01/06/2021 12.965 lượt xem
Trong bối cảnh hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ và đe dọa làm mất ổn định hệ thống tài chính, an ninh, chính trị, xã hội và cản trở sự thịnh vượng của...
Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam”
Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam”
31/05/2021 7.797 lượt xem
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam” trên website Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, diễn ra từ ngày 12/4/2021 đến ngày 26/4/2021 với 3 kỳ thi; đã thu hút gần 70.000 lượt thi của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ngành Ngân hàng.
Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong tiến trình phát triển của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong tiến trình phát triển của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
27/05/2021 13.699 lượt xem
Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, hoạt động của ngành Ngân hàng trong suốt 70 năm qua đã khẳng định được vị thế quan trọng của mình đối với việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đ...
Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gần 3 thập kỷ xây dựng và trưởng thành
Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gần 3 thập kỷ xây dựng và trưởng thành
27/05/2021 11.838 lượt xem
Cùng nhìn lại trang sử 70 năm vẻ vang của ngành Ngân hàng, Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tự hào đã góp một phần công sức trong hành trình đó. Với gần 30 năm xây dựng và phát triển, ...
Nỗ lực không ngừng của Ngân hàng Nhà nước trong công tác quản lý thị trường vàng
Nỗ lực không ngừng của Ngân hàng Nhà nước trong công tác quản lý thị trường vàng
26/05/2021 10.553 lượt xem
Để có được sự ổn định trên thị trường vàng trong những năm gần đây, đó là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong “cuộc chiến” dai dẳng kéo dài. Trong 10 năm qua...
Giá trị truyền thống ngành Ngân hàng trong thời chiến với hoạt ðộng truyền thông hiện nay
Giá trị truyền thống ngành Ngân hàng trong thời chiến với hoạt ðộng truyền thông hiện nay
26/05/2021 9.300 lượt xem
Lịch sử ngành Ngân hàng đã được các thế hệ của Ngành viết lên bằng lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, trách nhiệm, sáng tạo và niềm tin để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
                  Hệ thống ngân hàng tỉnh Ninh Bình: 30 năm đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Ninh Bình: 30 năm đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương
24/05/2021 9.606 lượt xem
Trong những năm qua, hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Ninh Bình đã bám sát và phục vụ đắc lực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực thi có hiệu quả c...
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

Vàng SJC 5c

74.500

77.520

Vàng nhẫn 9999

63.400

64.700

Vàng nữ trang 9999

63.100

64.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,330 24,700 25,777 27,192 30,165 31,449 158.62 167.89
BIDV 24,380 24,690 25,962 27,169 30,297 31,455 159.71 168.14
VietinBank 24,290 24,710 26,000 27,195 30,584 31,594 160.24 168.19
Agribank 24,320 24,670 25,943 26,957 30,363 31,342 160.38 165.98
Eximbank 24,300 24,690 26,040 26,870 30,446 31,417 160.82 165.95
ACB 24,330 24,680 26,090 26,742 30,662 31,302 160.72 165.89
Sacombank 24,330 24,795 26,208 26,773 30,767 31,257 161.56 166.6
Techcombank 24,358 24,704 25,849 27,190 30,175 31,503 156.87 169.29
LPBank 24,120 25,030 25,976 27,305 30,612 31,554 159.02 170.51
DongA Bank 24,370 24,670 26,070 26,720 30,520 31,320 158.80 165.80
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?