Hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa - 32 năm đồng hành cùng nền kinh tế địa phương
27/04/2021 3.384 lượt xem
Năm 1989, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa được thiết lập cùng với sự tái lập tỉnh Khánh Hòa. Vào tháng 5/1990, Pháp lệnh về NHNN và Pháp lệnh về Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính ra đời, chính thức chuyển cơ chế hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam từ một cấp sang hai cấp, đáp ứng chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường của Chính phủ.
 


Khối thi đua các ngân hàng tỉnh Khánh Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2018
 
Hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa khi đó bao gồm NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa hoạt động theo ủy quyền của Thống đốc NHNN Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn và 4 chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - BIDV, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Agribank, Ngân hàng Ngoại thương - VCB, Ngân hàng Công thương - VietinBank) hoạt động kinh doanh độc lập về tiền tệ và dịch vụ ngân hàng.
 
Tháng 12/1997, Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) và Luật NHNN ra đời đã tạo nên một cấp độ mới của bậc thang hoàn thiện môi trường pháp lý, tiếp tục mở đường cho sự phát triển của ngành Ngân hàng trong tiến trình đổi mới. Vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của NHNN ngày càng được hoàn thiện và nâng cao; hệ thống các TCTD phát triển mạnh về quy mô, mạng lưới, loại hình, chất lượng, đáp ứng hiệu quả nhu cầu sử dụng dịch vụ tiền tệ - ngân hàng của nền kinh tế.
 
Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong 8 năm, giai đoạn 2002 - 2009, 17 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP), 01 chi nhánh Công ty Cho thuê tài chính và chi nhánh Ngân hàng Phát triển (nay là chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Nam Trung Bộ) lần lượt ra đời và phát triển mạnh mẽ. Sau đó, 04 NHTM Nhà nước (VCB Nha Trang nay là VCB Khánh Hòa, VCB Cam Ranh nay là VCB Nha Trang, VietinBank Khánh Hòa và BIDV Khánh Hòa) thực hiện chuyển đổi mô hình thành Chi nhánh NHTMCP Nhà nước, mở ra thời kỳ cạnh tranh lành mạnh, lấy khách hàng làm trung tâm để ngân hàng cung ứng và phát triển dịch vụ. 
 
Thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 - 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh, có 03 chi nhánh ngân hàng được tái cơ cấu bằng hình thức sáp nhập nhằm đảm bảo mạng lưới của các chi nhánh trên địa bàn hoạt động hiệu quả, gồm: NHTMCP Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) Chi nhánh Khánh Hòa sáp nhập vào BIDV Khánh Hòa thành lập BIDV Chi nhánh Nha Trang, NHTMCP Phát triển Mê Kông chi nhánh Khánh Hòa sáp nhập vào NHTMCP Hàng Hải Chi nhánh Khánh Hòa thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Lộc Thọ (hiện nay là Phòng Giao dịch Lộc Thọ) và Ngân hàng Phương Nam sáp nhập vào NHTMCP Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Khánh Hòa thành lập Ngân hàng Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Nha Trang (nay là Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Ninh Hòa). Từ năm 2015 đến nay, các chi nhánh TCTD hoạt động ổn định, tập trung phát triển, chủ động hội nhập. 
 
Trong phát triển mạng lưới, hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa chú trọng hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa được phục vụ, tiếp cận dịch vụ và nguồn vốn ngân hàng. Các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thành lập từ những năm 1997 - 1998 đến nay đều hoạt động ổn định, hiệu quả, ngày càng phát huy được lợi ích, vai trò của QTDND trong việc hỗ trợ các thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nâng cao đời sống của người dân đóng góp không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đẩy lùi tín dụng đen. 
 
Năm 2002, Ngân hàng Phục vụ người nghèo tách ra khỏi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh và thành lập Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa, thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Đến nay, 136 điểm giao dịch của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã được thiết lập trên địa bàn các xã, phường, thị trấn. 
 
Năm 2018, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa triển khai mô hình giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng trên địa bàn huyện Cam Lâm. Mô hình giao dịch mới này đã phát huy hiệu quả; bà con được vay vốn, gửi tiền mà không cần đến các điểm giao dịch cố định của ngân hàng, hạn chế người dân tìm đến tín dụng đen vì thiếu thông tin, hiểu biết. 
 
Đến ngày 31/12/2020, mạng lưới hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã phát triển rộng khắp, bao phủ các địa phương trên địa bàn tỉnh với 185 điểm giao dịch của 38 Chi nhánh TCTD và 04 QTDND, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch ngân hàng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. 
 
Thực hiện tốt vai trò trung gian tiền tệ, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi, cung ứng vốn cho nền kinh tế, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương
 
Giai đoạn mới thành lập (1989 - 1990), các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn khi nền kinh tế chủ yếu sử dụng tiền mặt để thanh toán. Hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực để thực hiện tốt chức năng trung gian tài chính: tích cực thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư bằng các hoạt động tiếp thị, khuyến mại, cung ứng đa dạng các sản phẩm tiền gửi với nhiều tính năng, tiện ích. Nhờ vậy, hàng năm, hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa hút về một lượng vốn khá lớn từ nền kinh tế thông qua các kênh huy động vốn với tốc độ tăng trưởng cao (từ 20% đến 30%). Nếu như năm 1989, nguồn vốn huy động chỉ đạt 29,8 tỷ đồng, năm 1999 tăng lên 1.168,7 tỷ đồng. Năm 2008, mặc dù bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng huy động vốn vẫn đạt mức tăng trưởng 20,5% (cho vay tăng 15,6%); năm 2009 đạt 15.819 tỷ đồng, tăng 30,7% so với năm 2008, tăng 13,5 lần so với năm 1999, thể hiện sự tin tưởng của người dân, xóa tan được tâm lý lo sợ đổ vỡ hàng loạt hợp tác xã tín dụng trước những năm 90 của thế kỷ 20. Giai đoạn 10 năm (2009 - 2019), vốn huy động tăng trưởng 5,4 lần. Năm 2020, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế quốc tế và trong nước, vốn huy động trên địa bàn vẫn giữ mức tăng trưởng 2,79%, đạt 88.321 tỷ đồng. 
 
Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế địa phương; luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung đầu tư vốn cho vay các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án lớn. Bên cạnh các nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách, vốn đầu tư nước ngoài, vốn tín dụng ngân hàng đã trở thành kênh chủ yếu hỗ trợ đầu tư các chương trình kinh tế lớn của tỉnh như: Chương trình phát triển giao thông nông thôn, Chương trình phủ điện nông thôn, Chương trình phát triển mía đường, Chương trình kinh tế biển, Chương trình xóa đói, giảm nghèo... Vốn ngân hàng đã giúp các thành phần kinh tế phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa thực sự trở thành người bạn đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên con đường đổi mới và phát triển. Năm 1989, dư nợ cho vay toàn tỉnh Khánh Hòa là 49 tỷ đồng, đến năm 1999 tăng lên 1.781 tỷ đồng. Sau 20 năm, dư nợ tín dụng tăng 50,6 lần. Năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cầu tín dụng trên địa bàn thấp nhưng dư nợ vẫn đạt mức tăng trưởng 7,53% với 96.888 tỷ đồng.
 
Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần trên địa bàn, hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa chú trọng cho vay theo định hướng phát triển cơ cấu kinh tế của tỉnh. Năm 1999, dư nợ cho vay ngành du lịch - dịch vụ - thương mại chiếm tỷ trọng 40,3%, ngành công nghiệp - xây dựng 22%, ngành nông - lâm - thủy sản 16%, đến ngày 31/12/2020, tỷ trọng cho vay các ngành trên địa bàn đã thay đổi, ngành du lịch - dịch vụ - thương mại tăng lên 69,5%, ngành nông - lâm - thủy sản giảm còn 7,24%. Tín dụng bằng ngoại tệ trên địa bàn ngày càng có xu hướng giảm, phù hợp với chủ trương hạn chế cho vay bằng ngoại tệ, khắc phục tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế. 
 
Thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã triển khai kịp thời cơ chế hỗ trợ lãi suất đến các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu vay vốn ngân hàng trên địa bàn. Nỗ lực của ngành Ngân hàng trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ lãi suất đã có tác dụng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất - kinh doanh giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, duy trì sản xuất - kinh doanh và việc làm cho người lao động. Tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, các TCTD đã giảm dần lãi suất cho vay về 13%/năm, 11%/năm,9%/năm, 6%/năm, 5%/năm và hiện nay là 4,5%/năm... Đến ngày 31/12/2020, dư nợ có lãi suất từ 11%/năm trở xuống chiếm tỷ trọng 84,1%, từ 9%/năm trở xuống chiếm tỷ trọng 45,5%; từ 4,5%/năm trở xuống chiếm 9,5%.
 
Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, bình ổn thị trường được hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa triển khai từ năm 2014, đến nay đã tổ chức 29 Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay lãi suất ưu đãi, thỏa thuận hợp tác. Trong quá trình triển khai, NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã thường xuyên chỉ đạo các TCTD trên địa bàn hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được tiếp cận dịch vụ và nguồn vốn ngân hàng với lãi suất hợp lý; tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, xem xét miễn, giảm lãi vay, phí dịch vụ phù hợp với điều kiện tài chính và quy định nội bộ của TCTD để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đến ngày 31/12/2020, dư nợ cho vay ưu đãi doanh nghiệp trên địa bàn là 5.366 tỷ đồng, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa là 22.364 tỷ đồng, chiếm 23,08% tổng dư nợ, dư nợ cho vay phục vụ xuất khẩu là 3.890 tỷ đồng, chiếm 4,01% tổng dư nợ.
 
Triển khai Chương trình cho vay thí điểm mô hình chuỗi liên kết theo Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ, VCB Khánh Hòa đã giải ngân cho vay Công ty Đường Ninh Hòa 957 tỷ đồng để thực hiện Dự án “Đầu tư, tổ chức thu mua và bao tiêu sản phẩm mía đường tại tỉnh Khánh Hòa và huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk”, nhờ đó Công ty Đường Ninh Hòa đã có nhiều cải cách về chính sách áp dụng có lợi cho người nông dân trồng mía trên địa bàn tỉnh và huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện chủ trương cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, các NHTM đã ký hợp đồng tín dụng cho vay 31 tàu gồm 28 tàu đóng mới và 3 tàu nâng cấp (02 tàu dịch vụ, 29 tàu khai thác), số tiền cam kết cho vay 292,56 tỷ đồng; hiện nay, vì một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, nợ xấu cho vay theo Nghị định số 67 tăng cao, các ngân hàng đã cơ cấu nợ cho 03 khách hàng với dư nợ 11,9 tỷ đồng; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn hỗ trợ, tạo điều kiện để ngư dân tiếp tục đánh bắt, tạo nguồn thu nhập, chủ động trả nợ vay.
 
Bên cạnh đó, các TCTD trên địa bàn tỉnh đã tham gia cho vay 3/4 chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa: (i) Cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với dư nợ đến ngày 31/12/2020 là 11.081 tỷ đồng cho 217 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và 63.269 hộ dân; (ii) Cho vay Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để xây dựng cơ bản các xã, các công trình giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, trạm điện, chợ; cho vay hộ gia đình sản xuất - kinh doanh vùng khó khăn, hộ dân tộc thiểu số; hộ nghèo làm nhà ở... (iii) Cho vay hỗ trợ mua nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân 1.664 hồ sơ với 670,5 tỷ đồng; Cho vay hỗ trợ mua nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 513 lượt khách hàng, số tiền 212,35 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình phát triển đô thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa cho vay các dự án đầu tư xây dựng các công trình về hạ tầng giao thông đô thị, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, các dự án khu dân cư, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở đô thị, cho vay đầu tư xây dựng, phát triển giáo dục, y tế... Cùng với các chính sách hỗ trợ khác, việc tham gia các chương trình kinh tế trọng điểm của hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã góp phần hiện đại hóa đô thị và vùng nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho một bộ phận dân cư, tạo cơ sở để nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Sát cánh, chia sẻ cùng người dân, doanh nghiệp trước thiên tai, dịch bệnh, hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ 28.655 lượt khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 12 năm 2017, cơ cấu lại thời hạn trả nợ 466,72 tỷ đồng, miễn, giảm lãi vốn vay, lãi quá hạn 1,03 tỷ đồng; khoanh nợ 67 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 9.203 khách hàng vay vốn (1.021 doanh nghiệp, 8.182 cá nhân) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, dư nợ bị ảnh hưởng chiếm 36,81% dư nợ cho vay toàn địa bàn. Hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân: điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ cho 2.142 khách hàng, miễn, giảm lãi 3,3 tỷ đồng cho 139 khách hàng; cho vay mới 10.033 khách hàng với số tiền 36.114 tỷ đồng; giảm lãi suất vay vốn các khoản vay cũ cho 11.932 lượt khách hàng, số tiền lãi khách hàng được giảm là 85,03 tỷ đồng; miễn, giảm các loại phí; giải ngân 254,7 triệu đồng cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với 124 lao động; tích cực tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn cùng với chính quyền địa phương nhằm nắm bắt nhu cầu và khó khăn, kịp thời đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch cho các trung tâm y tế, hỗ trợ gạo cho các điểm ATM phát gạo cho người nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ...  Từ năm 2012 đến nay, tổng số tiền hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội là 98,29 tỷ đồng.
 
Thị trường tiền tệ trên địa bàn thông suốt, bước đầu thành công đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
 
Những năm 1990, nhu cầu tiền mặt chiếm khá lớn trong nền kinh tế của Việt Nam nói chung và địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng, việc điều hành cung ứng tiền tệ được NHNN thực hiện chặt chẽ và linh hoạt nhằm xóa bỏ tình trạng thiếu tiền mặt như những năm 1989 trở về trước; hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã chủ động điều hòa lưu thông tiền mặt, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu và cơ cấu tiền mặt hợp lý góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
 
Tháng 5/2002, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng chính thức đưa vào vận hành, việc chuyển tiền được thông suốt từ Trung ương đến các Chi nhánh cơ sở, tốc độ thanh toán tăng nhanh (thanh toán khác tỉnh, thành phố từ chỗ tính bằng đơn vị thời gian là ngày, giờ thì nay đo bằng đơn vị phút, giây). Nhờ đó, các ngân hàng nhanh chóng triển khai và ngày càng hiện đại hóa dịch vụ cung ứng cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp như: E-Banking, Internet Banking, Home Banking, ATM, các dịch vụ kiều hối, các dịch vụ phái sinh... Hiện nay, dịch vụ ngân hàng phát triển mạnh mẽ cùng với công nghệ số với các hình thức như thanh toán viễn thông, ví điện tử, thanh toán di động, QR Code... Năm 2004, toàn tỉnh chỉ có 17 ATM, tập trung chủ yếu ở thành phố Nha Trang, thì đến nay đã có 353 ATM được bố trí đến tận các huyện, thị xã, thành phố với tổng số 1.158.703 thẻ ATM được phát hành; 3.568 thiết bị POS đã được lắp đặt tại các đơn vị chấp nhận thẻ phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết thực của khách hàng tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, hệ thống nhà hàng, khách sạn, một số hãng taxi… Chỉ riêng trong năm 2020, thông qua hệ thống ATM trên địa bàn có 82.998 lượt giao dịch thanh toán hóa đơn, chi trả mua hàng hóa, dịch vụ nội địa và 2.106.586 lượt giao dịch qua các thiết bị POS.
 
Triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016 - 2020, Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn, hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị đối thoại, các lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh triển khai thanh toán qua ngân hàng các dịch vụ thu thuế, tiền điện, nước, viện phí, học phí. Tổng kết giai đoạn 2018 - 2020 triển khai Đề án trên địa bàn, về cơ bản, hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã đạt được mục tiêu đề ra về thu qua ngân hàng các dịch vụ công, gồm: thu ngân sách Nhà nước đạt tỷ lệ 99,6%; thu thuế, phí, hải quan đạt 100%; nộp thuế điện tử của doanh nghiệp đạt 98%; thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán khác 69%; thanh toán tiền nước 8,67% trong tổng số hộ sử dụng nước; thanh toán tiền học phí 26,15 tỷ đồng với 5.727 món; toàn tỉnh có 8 bệnh viện, 8 trung tâm y tế, 100% các đơn vị đã triển khai, thông báo chấp nhận thanh toán viện phí qua tài khoản ngân hàng. Đồng thời, hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa cũng đã thực hiện thành công Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước với 201.728 tài khoản đơn vị nhận lương và trả lương trên địa bàn. Năm 2020, toàn tỉnh có 7.375.600 giao dịch ngân hàng trực tuyến với giá trị 95.656 tỷ đồng. Trong đó, qua điện thoại di động 6.880.000 giao dịch với 60.222 tỷ đồng; qua Internet 575.600 giao dịch với 16.770 tỷ đồng; hơn 21.075 lượt khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến với 89.270 giao dịch, đạt 5.253 tỷ đồng.
 
Công tác cải cách hành chính (CCHC) được hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa triển khai quyết liệt, với mục tiêu trọng tâm là CCHC và cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Các chi nhánh TCTD đã có nhiều hình thức cải tiến, đổi mới mô hình giao dịch một cửa theo hướng ứng dụng công nghệ, giảm bớt thông tin phải kê khai, giảm chi phí hoạt động, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ; nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm phi tín dụng; đầu tư phát triển sản phẩm online, cung cấp các gói sản phẩm, dịch vụ mới hiện đại và tiện dụng dành cho khách hàng. Từ năm 2014, NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008,  thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, áp dụng phần mềm tiếp nhận thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, thường xuyên rà soát, cải tiến, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính không còn phù hợp, thực hiện đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, tạo lập tác phong chuyên nghiệp, hiện đại khi giao dịch với khách hàng, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa nhiều năm liền được xếp vị trí thứ nhất về chỉ số và xếp hạng CCHC trên địa bàn.
 
Sau 32 năm đồng hành cùng nền kinh tế tỉnh, sát cánh với doanh nghiệp, người dân, hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những thành tựu rất quan trọng:
 
Một là, luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và NHNN Việt Nam; triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động ngân hàng. Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai nhanh chóng và có hiệu quả các chương trình tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, các chương trình kinh tế của tỉnh, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân...
 
Hai là, công tác thanh tra, giám sát tại Chi nhánh NHNN tỉnh Khánh Hòa được thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động; thực hiện kết hợp thanh tra tại chỗ với giám sát rủi ro trong hoạt động của TCTD, cảnh báo kịp thời; đảm bảo hoạt động hệ thống ngân hàng trên địa bàn ổn định, an toàn, phát triển bền vững. 
 
Ba là, mạng lưới các TCTD trên địa bàn ngày càng phát triển, chú trọng địa bàn nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa;
huy động vốn và cho vay tăng đúng theo định hướng của NHNN Việt Nam, góp phần tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế tỉnh, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 
Bốn là, cơ sở hạ tầng và công nghệ ngân hàng được chú trọng đầu tư và hiện đại hóa, tạo thay đổi căn bản trong phương thức giao dịch giữa ngân hàng với khách hàng. Thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh, đặc biệt là thẻ ngân hàng, ứng dụng công nghệ số. Đội ngũ cán bộ ngân hàng có chất lượng cao cả về trình độ, năng lực, đạo đức, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển của ngành Ngân hàng.
 
Đến nay, hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã khẳng định được vị thế của mình đối với việc xây dựng, phát triển kinh tế địa phương, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa và nhiều chi nhánh TCTD trên địa bàn đã được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, Cờ Thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hướng đến năm 2030, hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển  ngành Ngân hàng Việt Nam và Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa ngày càng ổn định, an toàn, phát triển bền vững, hiện đại, thực hiện tốt vai trò là kênh chủ lực trong việc tập trung nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo định hướng cơ cấu của tỉnh, đưa dịch vụ tài chính, ngân hàng đến với tất cả người dân, doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất - kinh doanh, đặc biệt người sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ và những đối tượng yếu thế khác.

Nguyễn Hoài Chiểu

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

Tạp chí Ngân hàng số 7/2021
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy để xây dựng ngành Ngân hàng phát triển bền vững
Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy để xây dựng ngành Ngân hàng phát triển bền vững
02/07/2021 20.231 lượt xem
Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15-SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến,...
Ký ức không quên về Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán
Ký ức không quên về Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán
10/06/2021 19.322 lượt xem
Chiều một ngày cuối năm 1994, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đỗ Quế Lượng chủ trì một cuộc họp. Tham gia cuộc họp là đại diện một số vụ, cục thuộc NHNN, gồm: Cục Công nghệ tin học; ...
Những ngày đầu tham gia xây dựng Nhà máy In tiền Quốc gia
Những ngày đầu tham gia xây dựng Nhà máy In tiền Quốc gia
09/06/2021 21.040 lượt xem
Tôi luôn có những cảm xúc sâu sắc, thiêng liêng, xen lẫn tự hào khi bồi hồi nhớ lại những năm tháng làm việc trong ngành Ngân hàng. Trong quãng thời gian ấy, tôi đã có những kỷ niệm không thể nào quên khi cùng với các anh chị em, các cán bộ, kỹ sư tham gia làm việc tại Ban Quản lý xây dựng công trình K84 (Nhà máy In tiền Quốc gia). Ôn lại những kỷ niệm đã qua thấy thật vinh dự, tự hào là một trong những cán bộ đã từng tham gia xây dựng công trình K84.
Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn 30 năm đổi mới và phát triển
Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn 30 năm đổi mới và phát triển
07/06/2021 26.327 lượt xem
Ngày 23/5/1990, Hội đồng Nhà nước ban hành hai Pháp lệnh về ngân hàng (Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và Pháp lệnh về Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính)... Trụ sở NHNN...
Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng - Điểm nhấn trong 70 năm xây dựng và phát triển Ngân hàng Việt Nam
Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng - Điểm nhấn trong 70 năm xây dựng và phát triển Ngân hàng Việt Nam
04/06/2021 27.362 lượt xem
Năm 2021, ngành Ngân hàng Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập (6/5/1951 - 6/5/2021). Trong 70 năm xây dựng và phát triển, toàn Ngành luôn nỗ lực, vượt qua nhiều gian nan, thử thách, đạt được nhiều thành...
35 năm cải cách Ngân hàng: Thành quả, hạn chế và thách thức, gợi mở các giải pháp
35 năm cải cách Ngân hàng: Thành quả, hạn chế và thách thức, gợi mở các giải pháp
03/06/2021 21.124 lượt xem
Quá trình cải cách khu vực ngân hàng đi liền với sự đổi mới thể chế kinh tế, chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2021, ngành Ngân hàng...
Dấu ấn xây dựng và đổi mới chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước
Dấu ấn xây dựng và đổi mới chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước
02/06/2021 13.602 lượt xem
Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, trải qua bao nhiêu thăng trầm, hệ thống ngân hàng đã có những bước phát triển trên mọi mặt, mọi lĩnh vực. Với hơn 15 năm làm việc trong lĩnh v...
Nhìn lại 35 năm đổi mới chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nhìn lại 35 năm đổi mới chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam
01/06/2021 48.420 lượt xem
Trải qua 70 năm xây dựng, củng cố và phát triển (1951 - 2021), hệ thống ngân hàng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và đạt được những thành tựu rất quan trọng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng...
                  Yêu cầu và thách thức trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam
Yêu cầu và thách thức trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam
01/06/2021 12.965 lượt xem
Trong bối cảnh hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ và đe dọa làm mất ổn định hệ thống tài chính, an ninh, chính trị, xã hội và cản trở sự thịnh vượng của...
Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam”
Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam”
31/05/2021 7.797 lượt xem
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam” trên website Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, diễn ra từ ngày 12/4/2021 đến ngày 26/4/2021 với 3 kỳ thi; đã thu hút gần 70.000 lượt thi của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ngành Ngân hàng.
Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong tiến trình phát triển của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong tiến trình phát triển của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
27/05/2021 13.699 lượt xem
Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, hoạt động của ngành Ngân hàng trong suốt 70 năm qua đã khẳng định được vị thế quan trọng của mình đối với việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đ...
Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gần 3 thập kỷ xây dựng và trưởng thành
Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gần 3 thập kỷ xây dựng và trưởng thành
27/05/2021 11.838 lượt xem
Cùng nhìn lại trang sử 70 năm vẻ vang của ngành Ngân hàng, Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tự hào đã góp một phần công sức trong hành trình đó. Với gần 30 năm xây dựng và phát triển, ...
Nỗ lực không ngừng của Ngân hàng Nhà nước trong công tác quản lý thị trường vàng
Nỗ lực không ngừng của Ngân hàng Nhà nước trong công tác quản lý thị trường vàng
26/05/2021 10.553 lượt xem
Để có được sự ổn định trên thị trường vàng trong những năm gần đây, đó là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong “cuộc chiến” dai dẳng kéo dài. Trong 10 năm qua...
Giá trị truyền thống ngành Ngân hàng trong thời chiến với hoạt ðộng truyền thông hiện nay
Giá trị truyền thống ngành Ngân hàng trong thời chiến với hoạt ðộng truyền thông hiện nay
26/05/2021 9.300 lượt xem
Lịch sử ngành Ngân hàng đã được các thế hệ của Ngành viết lên bằng lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, trách nhiệm, sáng tạo và niềm tin để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
                  Hệ thống ngân hàng tỉnh Ninh Bình: 30 năm đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Ninh Bình: 30 năm đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương
24/05/2021 9.606 lượt xem
Trong những năm qua, hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Ninh Bình đã bám sát và phục vụ đắc lực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực thi có hiệu quả c...
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

Vàng SJC 5c

74.500

77.520

Vàng nhẫn 9999

63.400

64.700

Vàng nữ trang 9999

63.100

64.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,330 24,700 25,777 27,192 30,165 31,449 158.62 167.89
BIDV 24,380 24,690 25,962 27,169 30,297 31,455 159.71 168.14
VietinBank 24,290 24,710 26,000 27,195 30,584 31,594 160.24 168.19
Agribank 24,320 24,670 25,943 26,957 30,363 31,342 160.38 165.98
Eximbank 24,300 24,690 26,040 26,870 30,446 31,417 160.82 165.95
ACB 24,330 24,680 26,090 26,742 30,662 31,302 160.72 165.89
Sacombank 24,330 24,795 26,208 26,773 30,767 31,257 161.56 166.6
Techcombank 24,358 24,704 25,849 27,190 30,175 31,503 156.87 169.29
LPBank 24,120 25,030 25,976 27,305 30,612 31,554 159.02 170.51
DongA Bank 24,370 24,670 26,070 26,720 30,520 31,320 158.80 165.80
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?